Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Na stredných školách sa konajú prijímacie skúšky

Na stredných školách sa konajú prijímacie skúškyTento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Prvý termín už majú žiaci za sebou, konal sa včera 9. mája.

10. 5. 2017

Druhý termín sa uskutoční zajtra vo štvrtok 11. mája. V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 37 500 deviatakov. Prijímacie skúšky absolvujú aj žiaci 5. ročníkov základných škôl na 8-ročné štúdium.

Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy ale môžu podľa svojho zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad cudzie jazyky, prírodopis, alebo fyzika či chémia.

Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, a rozhodnutie je na riaditeľi strednej školy. Pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže v odboru vzdelávania, o ktorý sa uchádza.

Výsledky prijímacích skúšok potom musí škola zverejniť na svojej výveske do 3 dní odo dňa konania druhého termínu.

Uchádzači o štúdium na strednej škole, ktorí neuspejú v prvom kole prijímacieho konania, sa budú môcť prihlásiť ešte v druhom kole. Rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy s voľnými miestami podľa zákona do 6. júna.

Uchádzači si v rámci druhého kola môžu podať iba jednu prihlášku, pričom termín si určuje každá škola osobitne. Ak stredná škola organizuje prijímacie skúšky, uskutočnia sa 20. júna 2017.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
Fakulta práva
Bratislava
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.