Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcovKurzy ponúkajú praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča, školy a zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní.

28. 11. 2017

Ďalej zistíte ako využiť marketing na prezentáciu školy a vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy. Kurzy kariérového koučingu umožnia i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku. 

Podle kariérovej poradkyne Beáty Ľubovej  je cieľom napomôcť školám vytvoriť model kariérového poradenstva a pracovať so žiakom tak, aby rozhodovanie žiaka kam na strednú školu bolo kontinuálne a neležalo iba na kariérového poradcu.

Učitelia a kariéroví poradcovia základných škôl sa dozvedia, ako si uľahčiť prácu so žiakom prostredníctvom inovácií a čo je „metodický inšpiromat“. Zistí, ako im v reálnej praxi pomôžu kritéria kvalitnej odbornej prípravy priniesť duálne vzdelávanie do prostredia školy. Učiteľom strednej školy, majstrom odborného výcviku napomôžu aplikovať systém duálneho vzdelávania v podmienkach ich školy.

Bezplatné trojdňové kurzy realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Účastníci kurzov si vytvoria vlastné profesijné portfólio.

 Absolvovanie kurzov je možné vstupom školy do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Konať sa budú vo všetkých krajským mestách Slovenska a prvé z nich začínajú už v decembri 2017. Za kurz Kariérový koučing získa pedagóg 8 kreditov.

Viacej informácií sa dozvíte na www.dualnysystem.sk. Prihláška na kurz je dostupná na rovnakej stránke.

Zdroj: dualnysystem.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
23.11.2018 - Deň otvorených dverí
27.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
4.12.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.