Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSR

Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSRŽeleznice Slovenskej republiky (ŽSR) sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania.

25. 7. 2017

Kampaň zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a jej cieľom je, aby si spoločnosti systematicky vychovávali svojich budúcich zamestnancov z radov študentov.

Železniciam SR ako najväčšiemu slovenskému zamestnávateľovi chýbajú mladí ľudia v odborných profesiách. Železnice Slovenskej republiky totiž budú v najbližších 10 rokoch potrebovať viac ako 2000 nových zamestnancov, predovšetkým v odborných prevádzkových profesiách.

V súčasnosti študuje v duálnom systéme vzdelávania ŽSR 31 žiakov. V školskom roku 2017/2018 ich pribudne predbežne ďalších 50. Aktuálne ŽSR spolupracujú v projekte duálneho vzdelávania so šiestimi školami. Medzi nimi sú Stredná odborná škola železničná Košice, Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa, Stredná odborná škola technická Šurany, Stredná odborná škola elektrotechnická na Rybničnej ulici v Bratislave, Stredná odborná škola dopravná na Sklenárovej ulici v Bratislave a Dopravná akadémia v Trenčíne.

Cieľom kampane ŠIOV je prilákať mladých ľudí na štúdium tých odborov, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce. Inštitút upozorňuje, že 32 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60 percent stredoškolských absolventov nepracuje v odbore.

Inštitút tak chce upriamiť pozornosť na dôležitosť výberu strednej školy a najmä študijného či učebného odboru, kde ako riešenie vidí systém duálneho vzdelávania. Celkovo počas leta predstavia osem vybraných profesií, prinesú informácie o prognózach trhu práce, rozhovory s úspešnými ľuďmi v danej profesii. Ďalej budú informovať  aj o školách a zamestnávateľoch zapojených do systému duálneho vzdelávania.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.