Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cieľom projektu Bezinternetu.sk je ukázať, že žiť sa dá aj bez mobilu

Cieľom projektu Bezinternetu.sk je ukázať, že žiť sa dá aj bez mobiluCieľom je ukázať, že aj bez mobilov a televízie sa dá žiť plnohodnotne a dokonca zdravšie. Podstatou projektu Bezinternetu.sk nie je zakazovať.

12. 2. 2019

Naopak, ponúka návod ako dobrovoľne obmedziť vplyv digitálneho prostredia, alebo na istý čas žiť úplne bez neho. Školy sa môžu do projektu prihlásiť prostredníctvom stránky bezinternetu.sk.

Jednou zo škôl, ktoré sa zapojili do pilotného projektu občianskeho združenia eSlovensko, je základná škola v Kráľovej pri Senci. Zo žiakov ZŠ Kráľová pri Senci sa do projektu zapojilo 73 detí, čo je 23 %, z toho 63 % bolo dievčat.

Výsledky ukazujú, že menej internetu prispelo k pozitívnej zmene správania detí, k emocionálnej pohode v rodinách, rovnako k väčšej komunikácii medzi deťmi, rodičmi či súrodencami.

Podľa rodičov sa až 79 % žiakov viac venovalo aktívnym činnostiam. Viac kníh a časopisov čítalo napríklad 69 % detí, 64 % viac komunikovalo s rodičmi a viac sa hralo so súrodencami, 60 % sa zapájalo viac do domácich prác a malo viac pohybu.

Rodičia sa vyjadrili aj k používaniu mobilných zariadení v školskom prostredí. Za úplný zákaz sa vyjadrilo až 81 % z nich, 74 % by nepovolilo ich používanie v školských kluboch a 62 % počas prestávok. 

Zdroj: teraz.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.