Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporuNa základe zahájenia spolupráce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku.

7. 11. 2017

Prvé edukačné podujatie bolo určené pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Stretnutie sa konalo v dňoch od 27. – 30.10.2017 a jeho cieľom bolo zdieľanie praxe a zvyšovanie kompetencií učiteľov a rodičov v oblasti psychologickej podpory slovenských detí žijúcich v zahraničí.

Prednášky boli pripravené pre rodičov a učiteľov z Dublinu, Londýna, Bruselu, Cambridge, Bracknellu a Birminghamu. Prioritná oblasť záujmu sa týkala témy šikanovania slovenských detí v školskom prostredí a problémy v komunikácii v bilingválnom prostredí. Prítomných zaujala aj možnosť využívania slovenských digitálnych obsahov v portáli KomposyT.

Pracovné stretnutie pre rozvoj partnerských vzťahov sa uskutočnilo v Trinity College Dublin, kde Slovensko úspešne reprezentuje Ladislav Timulák, Ph.D., Director, Doctorate in Counselling Psychology. Účastníci si vypočuli aj prednášky PhDr. Jany Tholtovej, zástupkyne riaditeľa VÚDPaP.

Účastníci taktiež prejavili veľký záujem o realizáciu psycho-sociálnych aktivít v Írsku, Škótsku a Veľkej Británii, ktoré by mali prispeť  zvyšovania kvality života slovenských detí žijúcich v zahraničí.

V závere všetci prítomní obdržali publikácie, ktoré budú slúžiť učiteľom na zdokonaľovanie materinského jazyka týchto detí.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
23.11.2018 - Deň otvorených dverí
27.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
28.11.2018 - Deň otvorených dverí
4.12.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.