Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Zoznam škôl Trenčiansky kraj

Vyhľadané 30 škôl v databáze
Typ školy: Súkromné, Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
Riaditeľ/ka: Mgr. Ingrid Valachová , www.eskolapd.sk

Typ školy: Súkromné, Družstevná 367, Nedožery - Brezany
Riaditeľ/ka: Rastislav Šidlo , www.szusnb.sk

Typ školy: Súkromné, Slov.národ.povstania 96/3, Nová Dubnica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Kramárová , www.szsndca.edupage.org

Typ školy: Súkromné, M. Rázusa 46/4, Prievidza
Riaditeľ/ka: Mgr. Vladimír Bálint , www.eskolapd.sk

Typ školy: Súkromné, Veľké Uherce 137, Veľké Uherce
Riaditeľ/ka: Mgr. Alena Valuchová , www.szusvu.sk

Typ školy: Súkromné, Ul. 1. mája 99, Handlová
Riaditeľ/ka: Mgr. Erika Puškárová , www.ts-volcano.sk

Typ školy: Súkromné, Malinovského 882, Čachtice
Riaditeľ/ka: Ľubica Gogolová

Typ školy: Súkromné, Omšenie 629, Omšenie
Riaditeľ/ka: Eelena Buranová

Typ školy: Súkromné, J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
Riaditeľ/ka: Mgr. Tibor Ukropec

Typ školy: Súkromné, Selec 69, Selec
Riaditeľ/ka: Mgr. Ida ArbetováNajbližšie akcie na školách
Diskusia
20.4.2021 20:15 - Stanislava
Tato škola už nefunguje,prečo je v zozname?
12.4.2021 18:12 - Sona
je tnajlepsia skola na svete
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...