Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Mapa webu

Cirkevná

  Cirkevná materská škola Betlehem, Dr. Kautza 4, Svätý Jur
  Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce
  Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice
  Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava-Dúbravka
  Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov, Nám. padlých hrdinov 30, Ivanka pri Dunaji
  Cirkevná materská škola Márie Mazarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka
  Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec
  Cirkevná materská škola pri základnej škole, Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou
  Cirkevná materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
  Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty, Ľutina 131, Ľutina
  Cirkevná materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
  Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Krosnianska 6, Košice
  Cirkevná materská škola sv. Imricha s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Imre Egyházi Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo
  Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Za Hradbami 1, Pezinok
  Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Fintice 210, Fintice
  Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Ul. 1. mája 2718/14, Snina
  Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1, Michalovce
  Evanjelická cirkevná materská škola, Ul. Zeleného stromu 14, Rožňava
  Evanjelická materská škola, Muškátova 7, Košice
  Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
  Katolícka materská škola Svätej Rodiny, Ormisova 585/15, Revúca
  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice
  Materská škola Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, Prešov
  Materská škola pri cirkevnej základnej škole, Majer 5, Bardejov - Dlhá lúka
  Materská škola pri cirkevnej základnej škole, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
  Materská škola pri Cirkevnej základnej škole Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina
  Materská škola pri Cirkevnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Egyházi Alapiskola és Óvoda, Keť 287, Keť
  Materská škola pri cirkevnej základnej škole sv. Matúša, Švošov 71, Švošov
  Materská škola pri ev. základnej škole, Námestie legionárov 3, Prešov
  Materská škola pri základnej škole, Poštárka 12, Bardejov
  Materská škola pri Základnej škole, Čeľadince 125, Čeľadince
  Materská škola pri základnej škole, Haligovce 24, Haligovce
  Materská škola pri základnej škole, Petržalská 21, Kežmarok
  Materská škola pri základnej škole, Klčov 112, Klčov
  Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
  Materská škola pri základnej škole, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná
  Materská škola pri Základnej škole A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
  Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka
  Materská škola pri základnej škole sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
  Materská škola pri základnej škole sv. Marka Križana, Rehoľná 2, Košice
  Materská škola pri základnej škole sv. Michala Archanjela, Hlavná 140, Stanča
  Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
  Materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa, Ul.T.Andrašovana 44, Banská Bystrica
  Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Komárom - Komárno
  Gymnázium sv. Košických mučeníkov
  Materská škola sv. Štefana s vyučovacím jazykom maďarským - Szent István Óvoda, Námestie sv. Štefana 5, Tvrdošovce
  Spojená cirkevná škola s o.z: MATERSKÁ ŠKOLA pri Cirkevnej základnej škole MARIANUM s VJM - Óvoda, Palatínova 47, Komárno
  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
  Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
  Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
  Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice
  Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 4, Bratislava-Staré Mesto
  Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
  Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany
  Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
  Gymnázium sv. Moniky
  Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127, Piešťany
  Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
  Cirkevná spojená škola organizačná zložka Gymnázium sv. Jána Bosca
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
  Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky
  Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča
  Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina
  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné
  Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
  Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Reform. Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota
  Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava-Staré Mesto
  Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže
  Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
  Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov
  Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
  Gymnázium Andreja Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec
  Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
  Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov
  Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
  Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
  Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
  Evanjelická spojená škola-Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
  Cirkevné osemročné gymnázium Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz.maď.-Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság
  Cirkevné konzervatórium
  Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
  Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov
  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
  Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
  Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Czeglédi Péter Református Gimnázium
  Gymnázium sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad
  Cirkevná spojená škola, Okružná 2026/25, Dolný Kubín
  Cirkevné spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Brünni Tér 15, Kolárovo
  Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
  Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
  Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce
  Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto
  Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
  Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
  Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, Trnava
  Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín
  Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
  Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristické gymnázium Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
  Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
  SCŠ s o.z.: Cirkevné gymnázium Marianum s vyuč. jaz. maď. - Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Biskupa Királya 30, Komárno
  Stredná odborná škola sv. Rafaela, Nemšová, odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
  Spojená katolícka škola s o. z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta a Materská škola sv. anjelov strážcov
  Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Spojená škola sv. Jozefa, organizačná zložka Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
  Spojená škola sv. košických mučeníkov - Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
  Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
  Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec
  Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
  Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
  Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
  Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
  Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
  Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
  Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
  Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
  Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Svätej Rodiny a Základná umelecká škola sv.Cecílie, Kollárová 17, Sečovce
  Cirkevná základná škola - Narnia
  Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici
  Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Andovská 4, Nové Zámky
  Cirkevná základná škola bl. Vasiľa Hopka, Drienica 97, Drienica
  Cirkevná základná škola Ferenca Fegyvernekiho s vyuč.jaz.maď. - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság
  Spojená škola de La Salle
  Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705, Raková
  Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
  Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II., Sládkovičova 1994, Hencovce
  Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce
  Cirkevná základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským - Palásty Pál Egyházi Alapiskola, Plášťovce 5, Plášťovce - Palást
  Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky, Tichý Potok 71, Tichý Potok
  Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elektrárenská 50, Vojany
  Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina
  Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
  Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina
  Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Egyházi Alapiskola és Óvoda, Keť 218, Keť
  Cirkevná spojená škola
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Majer 5, Bardejov - Dlhá lúka
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša, Švošov 71, Švošov
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča 140, Stanča
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
  Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
  Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
  Cirkevná základná škola sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa
  Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 214, Sihelné
  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď
  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina
  Cirkevná základná škola sv. Demetera, Ražňany 235, Ražňany
  Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia, Hodžova 9, Zvolen
  Cirkevná základná škola sv. Egídia, Jiráskova 5, Bardejov
  Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Gwerkovej - Gollnerovej 9, Banská Štiavnica
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
  Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, Námestovo
  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov
  Cirkevná základná škola sv. J. Vianeyho, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec
  Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda
  Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
  Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov
  Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Cirkevná základná škola sv. Juraja, Soviet. hrdinov 819/111, Svidník
  Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Cirkevná základná škola sv. Leonarda, 128, Doľany
  Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov
  Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany
  Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 199, Radatice
  Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 424, Kendice
  Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
  Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
  Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
  Základná škola sv.Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
  Cirkevná základná škola svätého Pavla, Nová Dedina 97, Nová Dedina
  Cirkevná základná škola svätej Alžbety s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Erzsébet Egyhazi Alapiskola, Olováry 132, Olováry
  Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipeľské Predmostie 74 - I, Ipeľské Predmostie
  Cirkevná základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
  Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, Šurany
  Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
  Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava-Ružinov
  Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda
  Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov
  Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
  Cirkevná základná umelecká škola svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
  Evanjelická spojená škola-Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš
  Evanjelicke lyceum, Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
  Evanjelická základná škola, M.R.Štefánika 17, Martin
  Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
  Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
  Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul
  Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, Rožňava
  Katolícka základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, Rožňava
  Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristická základná škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
  Základná škola Reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Martovce 145, Martovce
  Reformovaná základná cirkevná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Református Alapiskola, Hlavná 85, Dolný Štál
  Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským s o.z.: CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ MARIANUM s VJM, Biskupa Királya 30, Komárno
  Spojená katolícka škola
  Spojená katolícka škola s o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. Svorada a Benedikta, Farská 43, Nitra
  Spojená škola Kráľovnej pokoja - Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina
  Spojená škola sv. Jána Bosca
  Spojená škola sv. Jozefa s organizačnými zložkami Gymnázium sv. Jozefa a Základná škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
  Gymnázium a základná škola sv. Košických mučeníkov - Gymnázium a ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
  Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami gymnázium a ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
  Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov
  Základná škola Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
  Základná škola Apoštola Pavla, Ul. Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš
  Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky
  Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
  Základná škola Najsvätejšej Trojice, Opoj 115, Opoj
  Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany
  Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Rozsnyói Református Egyházkozség Alapiskolája, Kozmonautov 2, Rožňava
  Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
  Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Tomášikova 1, Martin
  Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov
  Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce
  Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
  Základná škola s materskou školou sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná
  Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Klčov 112, Klčov
  Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna N/Hornádom
  Základná škola s materskou školou svätého Gorazda, Dlhá 78, Nitra
  Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
  Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín
  Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné
  Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
  Základná škola sv. Dominika Sávia, Kopanická 286, Machulince
  Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec
  Základná škola sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce
  Základná škola s materskou školou sv. Uršule
  Základná škola sv. Vincenta, Námestie A. Hlinku 22, Ružomberok
  Základná škola svätého Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
  Základná škola svätého Marka, Petzwalova 1, Nitra
  Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble
  Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
  Základná škola sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad
  Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
  Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
  Základná umelecká škola Janka Silana ako organizačná zložka cirkevnej spojenej školy, Dlhé hony 3522/2, Poprad
  Základná umelecká škola sv. Cecílie ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce
  Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého, Klčov 156, Klčov
  Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
  Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
  Katolícka spojená škola

Súkromné

  Stredná škola obchodu a služieb, just4web.cz (ukážkový zápis), Dobrovského 2366, Bratislava
  Súkromná materská škola, Dolná ružová 22, Banská Štiavnica
  Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava-Dúbravka
  Súkromná materská škola,Bratislava-Dúbravka
  Súkromná materská škola, Nobelovo nám. 9, Bratislava-Petržalka
  Súkromná materská škola, Vavilovova 18, Bratislava-Petržalka
  Súkromná materská škola, Stálicová 2, Bratislava-Ružinov
  Súkromná materská škola, Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto
  Súkromná materská škola, Malinovského 882, Čachtice
  Súkromná materská škola, České Brezovo 198, České Brezovo
  Súkromná materská škola, 1. mája 14, Humenné
  Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, Humenné
  Súkromná materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok
  Súkromná materská škola - jasle, Ovručská 14, Košice
  Súkromná materská škola, Mánesova 23, Košice
  Súkromná materská škola, Starozagorská 8, Košice
  Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice
  Súkromná materská škola, Školská 2344, Krupina
  Súkromná materská škola, Divadelná 32, Martin
  Súkromná materská škola, Jesenského 10246/1A, Martin
  Súkromná materská škola, P. Mudroňa 32, Martin
  Súkromná materská škola, Východná 18, Martin
  Súkromná materská škola, Grün 157, Nálepkovo
  Súkromná materská škola, J. Tranovského 1283/9, Poprad
  Súkromná materská škola, Mukačevská 1, Prešov
  Súkromná materská škola, Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
  Súkromná materská škola Detský sen, Fándlyho 21, Senec
  Súkromná materská škola, m. č. Svätý Martin 3, Senec
  Súkromná materská škola, SNP 97, Smolenice
  Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina
  Súkromná materská škola, Janka Kráľa 14, Trenčín
  Súkromná materská škola, Orechovská 7/14, Trenčín
  Súkromná materská škola, Nám. mládeže 587/17, Zvolen
  Súkromná materská škola, V. Javorku 29/1, Žilina
  Súkromná materská škola "Ďatelinka", Bagarova 2C, Martin
  Súkromná materská škola - ELBA, Smetanova 2, Prešov
  Súkromná materská škola - Kráľovstvo detí, Slnečná 34, Banská Bystrica
  Súkromná materská škola - Mamajáčik, Škultétyho 12, Prešov
  Súkromná materská škola AURA, Třebíčska 13, Humenné
  Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, Poprad - Stráže
  Súkromná materská škola Christa Boteva s výchovným jazykom bulharským, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
  Súkromná materská škola Čarovný domček, 105, Hrubá Borša
  Súkromná materská škola Domček n.o., Hodžova 1186/5, Zvolen
  Súkromná materská škola EBG, Školská 5, Brezno
  Súkromná materská škola Felix, Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
  Súkromná materská škola Forel International Preschool, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
  Súkromná materská škola Funiversity, Gajova 21, Bratislava-Staré Mesto
  Súkromná materská škola GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromná materská škola Hviezdička, Okružná 2471/131, Zvolen
  Súkromná materská škola Lauder Gan Menachem, Partizánska 12, Bratislava-Staré Mesto
  Súkromná materská škola Lentilky, Gôtovany 60, Gôtovany
  Súkromná materská škola a detské jasle LIENKA
  Súkromná materská škola Lienka, Ul. Lettricha 2, Martin
  Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10, Trnava
  Súkromná materská škola pri súkromnej základnej škole Jánoš, Ul. Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín
  Súkromná materská škola pri základnej škole, Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
  Súkromná materská škola pri základnej škole ako súčasť súkromnej spojenej školy, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
  Súkromná materská škola Princ a princeznička, Jantárová ul. 1, Chorvátsky Grob
  Súkromná materská škola Prvá SMŠ, Ul. Zvolenská 32, Martin
  Súkromná materská škola Slniečko, Tr. Dr.Vl.Clementisa 59, Skalica
  Súkromná materská škola Slniečko, Hurbanova 15, Zvolen
  Súkromná materská škola Stella, Jarná ulica 3168/13, Poprad
  Súkromná materská škola Stonožka
  Súkromná materská škola Tobiáš, Solivarská 60, Prešov
  Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
  Súkromné gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
  1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
  Súkromná stredná odborná škola DSA
  Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava
  Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
  Súkromná stredná odborná škola DSA
  Súkromná hotelová akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
  Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1 Michalovce
  Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
  Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská 8, Prešov
  Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov
  Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko, Jána A. Komenského 1, Michalovce
  Súkromná hotelová akadémia GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka
  Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromná hotelová akadémia
  Súkromná hotelová akadémia
  Súkromná hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
  Súkromná obchodná akadémia
  Súkromná obchodná akadémia, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
  Súkromná obchodná akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
  Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov
  Súkromná obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom
  SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola
  Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
  Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava-Petržalka
  Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov
  Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, Bratislava-Lamač
  Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava-Ružinov
  Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice
  Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
  Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov
  Súkromná stredná odborná škola, Údernícka 5 Bratislava 851 06
  Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola
  Súkromná stredná odborná škola, Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača
  Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
  Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
  Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
  Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
  Súkromná stredná odborná škola, (CA&TS)
  Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
  Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 901/2, Kežmarok
  Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
  Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
  Súkromná stredná odborná škola, Sokolská 6, Modra
  Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
  Súkromná stredná odborná škola, Ulica SNP 1253, Poprad
  Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
  Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov
  Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca
  Súkromná stredná odborná škola pedagogická
  Súkromná stredná odborná škola pedagogická
  Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
  Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo
  Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy
  Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
  Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Palackého 14, Košice
  Súkromná stredná odborná škola ELBA
  Súkromná stredná odborná škola GASMO
  Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava
  Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
  Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
  Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
  Súkromná stredná odborná škola PAMIKO, Kukučínova 23, Košice
  Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín
  Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica
  Súkromná stredná odborná škola podnikania
  Súkromná Spojená škola EDUCO
  Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda
  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová
  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce
  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo
  Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
  Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina
  Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
  Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava-Dúbravka
  Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica
  Súkromná stredná odborná umelecká škola, ul. J.Lettricha č.3, Martin
  Súkromná škola umeleckého priemyslu
  Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Bieloruská 1, 82106 Bratislava
  Súkromná hotelová akademia Dufincova
  Súkromná škola umeleckého priemyslu
  Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul. 1, Nitra
  Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
  Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina
  Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
  Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
  Súkromná škola umeleckého priemyslu
  Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
  Súkromné gymnázium
  Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
  Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
  Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
  Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
  Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
  Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice
  Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice
  Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, Kremnica
  Súkromné gymnázium
  Súkromné gymnázium, Letná ulica 3453/34, Poprad
  Súkromné gymnázium, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
  Súkromné gymnázium
  Súkromné gymnázium, J. Jančeka 353, Ružomberok
  Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina
  Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany
  Súkromné gymnázium, Bernolákova 37, Zlaté Moravce
  Súkromná stredná športová škola
  Súkromné gymnázium
  Súkromné gymnázium, Hodská 10, Galanta
  Súkromné gymnázium ALKANA
  Súkromné gymnázium COGITATIO, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
  Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
  Súkromné gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín
  Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvažská 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
  Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
  Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu, Svätoplukova 38, Bernolákovo
  Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP č. 26, Levice
  Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
  Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1 Košice
  Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin
  Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
  Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
  Súkromné konzervatórium
  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
  Súkromné osemročné gymnázium, Galaktická 9, Košice
  Súkromná spojená škola Cambridge International School
  Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice
  Súkromné športové gymnázium, Sídlisko SNP 6, Trenčianske Teplice
  Súkromná stredná športová škola ELBA
  Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
  Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
  Súkromná spojená škola - Súkromná základná škola s materskou školou, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
  Súkromná spojená škola - Súkromná základná umelecká škola, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
  Súkromná spojená škola internátna-Súkromná základná škola, Svederník 21, Svederník
  Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
  Súkromná základná škola
  Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
  Súkromná základná škola, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
  Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
  Súkromná základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
  Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice
  Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
  Súkromná základná škola, Masarykova 19/A, Košice
  Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice
  Súkromná základná škola, Tomášikova 31, Košice
  Súkromná základná škola, Tr. SNP 104, Košice
  Súkromná základná škola, Ulica slobody 1, Košice
  Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec
  Súkromná základná škola, Slov.národ.povstania 96/3, Nová Dubnica
  Súkromná základná škola, Zaježová 5, Pliešovce
  Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov
  Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
  Súkromná základná škola, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
  Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
  Súkromná základná škola, Lichardova 1, Skalica
  Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
  Súkromná základná škola BELL AMOS, Východná 18, Martin
  Súkromná základná škola Esprit, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
  Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava-Devínska Nová
  Súkromná základná škola Forel International School, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
  Súkromná základná škola Galileo School, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Súkromná základná škola pre 1.- 4. ročník, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
  Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
  Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Ul. Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín
  Súkromná základná škola T. Smaragd, SNP č. 26, Levice
  Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18, Martin
  Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava-Nové Mesto
  Súkromná základná umelecká škola, Nám.Slobody 3, Banská Bystrica
  Súkromná základná umelecká škola, Pod Vinbargom 1, Bardejov
  Súkromná základná umelecká škola, Vajnorská 19, Bratislava-Nové Mesto
  Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
  Súkromná základná umelecká škola, Macharova 1, Bratislava-Petržalka
  Súkromná základná umelecká škola, Gerulatská 2, Bratislava-Rusovce
  Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava-Ružinov
  Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
  Súkromná základná umelecká škola, Palackého 22,81102,Bratislava
  Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
  Súkromná základná umelecká škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
  Súkromná základná umelecká škola, Lhenická 33, Budča
  Súkromná základná umelecká škola, Ul. Kamenárska 209, Hliník nad Hronom
  Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, Humenné
  Súkromná základná umelecká škola Múza, Námestie slobody 57, Humenné
  Súkromná základná umelecká škola
  Súkromná základná umelecká škola, Gymnaziálna č. 197, Kláštor pod Znievom
  Súkromná základná umelecká škola Boby Brelly
  Súkromná základná umelecká škola, Kmeťova 23, Košice
  Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
  Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, Košice
  Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice
  Súkromná základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
  Súkromná základná umelecká škola, Fándlyho 3, Lučenec
  Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, Margecany
  Súkromná základná umelecká škola, Hviezdoslavova 21, Martin
  Súkromna základná umelecká škola, Jahodnícka 1, Martin
  Súkromná základná umelecká škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
  Súkromná základná umelecká škola, Ul. Maše Haľamovej 21, Martin
  Súkromná základná umelecká škola, Okružná 17, Michalovce
  Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, Michalovce
  Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova č.1285, Michalovce
  Súkromná základná umelecká škola, Červeného kríža 62/30, Námestovo
  Súkromná základná umelecká škola, Družstevná 367, Nedožery - Brezany
  Súkromná Základná umelecká škola, Ďurkova 18, Nitra
  Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra
  Súkromná základná umelecká škola, Slov.národ.povstania 96/3, Nová Dubnica
  Súkromná základná umelecká škola, Omšenie 629, Omšenie
  Súkromná základná umelecká škola, Letná 3453/34, Poprad
  Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 245/9, Považská Bystrica
  Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, Prakovce
  Súkromná základná umelecká škola, Nám. legionárov 5, Prešov
  Súkromná základná umelecká škola, M. Rázusa 46/4, Prievidza
  Súkromná základná umelecká škola, Sládkovičová 63, Revúca
  Súkromná základná umelecká škola, Bernolákova 16, Ružomberok
  Súkromná základná umelecká škola folklórneho súboru Liptov
  Súkromná základná umelecká škola, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
  Súkromná základná umelecká škola, Ul. A. Bernoláka 1, Ružomberok
  Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, Snina
  Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina
  Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
  Súkromná základná umelecká škola, J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
  Súkromná základná umelecká škola
  Súkromná základná umelecká škola, Novomeského 11, Trenčín
  Súkromná základná umelecká škola, Medvedzie č. 131, Tvrdošín
  Súkromná základná umelecká škola, Veľké Uherce 137, Veľké Uherce
  Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
  Súkromná základná umelecká škola, Vranov nad Topľou
  Súkromná základná umelecká škola, J.Kozáčeka 4, Zvolen
  Súkromná základná umelecká škola, Tehelná 2549/5, Zvolen
  Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17, Žilina
  Súkromná základná umelecká škola ADIA, Selec 69, Selec
  Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 277, Hradište
  Súkromná základná umelecká škola ALKANA
  Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO
  Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20,Petžalka,Bratislava
  Súkromná základná umelecká škola EUHŠ, Magán Művészeti Alapiskola - Európai Művészeti és Zeneiskola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
  Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Komenského 333/31, Batizovce
  Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra
  Súkromná základná umelecká škola JÁNOŠ, Mostová 4, Ružomberok
  Súkromná základná umelecká škola Kesel
  Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
  Súkromná základná umelecká škola QUO VADIS, Sokolská 109, Zvolen
  Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej, Nám. 1. mája 2, Senec
  Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica
  Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Vlkovce 70, Vlkovce
  Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
  Súkromná Základná umelecká škola Volcano, Ul. 1. mája 99, Handlová
  Súkromná základná umelecká škola XOANA
  Súkromná základná škola, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
  Súkromná základná škola DSA
  Základná škola s materskou školou, Nižné Ladičkovce 107, Nižné Ladičkovce
  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
  Vysoká škola DTI
  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola
  Fakulta ekonómie a podnikania
  Paneurópska vysoká škola
  Fakulta informatiky
  Fakulta masmédií
  Fakulta psychológie
  Fakulta práva
  Stredoeurópska vysoká škola
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
  Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  Vysoká škola Danubius
  Fakulta práva Janka Jesenského
  Fakulta sociálnych štúdií
  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Ján Pavla II.
  Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
  Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
  Súkromná materská škola BESST, Súkromná základná škola BESST, Súkromné bilingválne gymnázium BESST
  Kids Paradise s.r.o.
  Súkromná MŠ Včielka
  Súkromná škôlka - Detské centrum Vrakuňáčik
  Jazyková škola IH Bratislava
  Volis Academy
  MK jazykové centrum, s.r.o.
   E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
  Súkromná jazyková škola SOPHIA
  Jazyková škola
  Súkromná jazyková škola MOBILE COLLEGE
  Jazyková škola v Žiline
  Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica
  Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o.
  Inštitút cudzích jazykov
  Jazyková škola
  Súkromná stredná športová škola
  Súkromná športová materská škola
  Škôlka Babyfun - múdra škôlka v pohybe
  Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
  Canadian Bilingual Institute
  Smart Language Courses
  Leticia - jazyková škola
  1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o.
  iCan s.r.o.
  Súkromná materská škola Montessori
  Súkromná základná umelecká škola Quo Vadis
  Súkromné centrum voľného času Quo Vadis
  Súkromná bilingválna ZŠ - WonderSchool
  Súkromné detské centrum Jahôdka
  LEAF Academy
  American Academy in Bratislava
  Pramienok, Súkromná materská škola - Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní
  Súkromná ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
  Škôlka Severáčik
  SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, Bystrická cesta 174/5
  Jazyková škola Flying Solutions
  Súkromné gymnázium francúzsko-slovenské, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
  SZUŠ ART PEGAS
  ESBM - European School of Business & Management SE
  Cambridge Business School s.r.o.
  Základná umelecká škola Bošáca
  European Academy of education SE
  Business Institut EDU a.s.
  LinGuru
  SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Zlatá Baňa výtvarný odbor
  Súkromné konzervatórium ALKANA
  Súkromná základná umelecká škola
  Svetluška
  University of New York in Prague
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
  Chelsea Learning jazyková škola
  Súkromná materská škola, Vavrinecká 2, Limbach
  INškôlka
  Súkromná materská škola
  CEMI MBA Studies s.r.o.
  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
  Súkromná škola umeleckého priemyslu
  Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
  Usilovné včeličky
  Súkromné gymnázium DSA
  Detské kráľovstvo súkromná školka
  English International School of Bratislava
  Súkromná materská škola ( montessori)
  Dragon Kids
  European Institute of Finance and Management
  European Business & Management Institute
  Ústav verejnoprávnych štúdií
  Bratislava Institute of Business
  Aclas
  Blooming Kids - Detské centrum

Štátne

  I. Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce
  I. Materská škola, Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce
  I. Materská škola, Mlynská 320, Švedlár
  I. Materská škola, Žehra 10, Žehra
  II. Materská škola, Slovenského raja 124, Letanovce
  II. Materská škola, Školská 1, Spišské Tomášovce
  II. Materská škola, Železničná 460, Švedlár
  IV. Materská škola, Školská 5, Michalovce
  Materská škola, Hviezdoslavova 152, Abrahám
  Materská škola, Abrahámovce 26, Abrahámovce
  Materská škola, Abranovce 25, Abranovce
  Materská škola, Adamovské Kochanovce 97, Adamovské Kochanovce
  Materska škola, Andovce 163, Andovce
  Materská škola, Arnutovce 11, Arnutovce
  Materská škola, Báb 238, Báb
  Materská škola, Babie 37, Babie
  Materská škola, Dolná 105, Babiná
  Materská škola, Babindol 1, Babindol
  Materská škola, Hlavná 278, Bacúch
  Materská škola, Lesná 55, Bačkov
  Materská škola, Bačkovík 63, Bačkovík
  Materská škola, Baďan 11, Baďan
  Materská škola, Bajany 161, Bajany
  Materská škola, Bajč 251, Bajč
  Materská škola, Bajka 54, Bajka
  Materská škola Ul.5. apríla 793/12, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, 9. mája 596/3, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, Hollého 1246/1, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, J. A. Komenského 1318/4, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, J. C. Hronského 1289/2, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, m. č. Horné Ozorovce 28, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, Radlinského 1668/10, Bánovce nad Bebravou
  Materská škola, Bánovce nad Ondavou 87, Bánovce nad Ondavou
  Materská škola, 9. mája 26, Banská Bystrica
  Materská škola, Buková 22, Banská Bystrica
  Materská škola, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
  Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica
  Materská škola, Horná 22, Banská Bystrica
  Materská škola, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica
  Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica
  Materská škola, Kremnička 22, Banská Bystrica
  Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica
  Materská škola, Magurská 14, Banská Bystrica
  Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská Bystrica
  Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica
  Materská škola, Nová 2, Banská Bystrica
  Materská škola, Odbojárov 9, Banská Bystrica
  Materská škola, Petra Jilemnického 8, Banská Bystrica
  Materská škola, Radvanská 26, Banská Bystrica
  Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica
  Materská škola, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica
  Materská škola, Senická cesta 82, Banská Bystrica
  Materská škola, Strážovská 3, Banská Bystrica
  Materská škola, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
  Materská škola, Tatranská 63, Banská Bystrica
  Materská škola, Trieda SNP 77, Banská Bystrica
  Materská škola, Tulská 25, Banská Bystrica
  Materská škola, Ul.29.augusta 14, Banská Bystrica
  Materská škola, Hronská 18, Banská Bystrica - Šalková
  Materská škola, Ul.prof.Sáru 3, Banská Bystrica 1
  Materská škola, Bratská 9/1492, Banská Štiavnica
  Materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica
  Materská škola, Nám. padlých hrdinov 2, Banská Štiavnica
  Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
  Materská škola, Banské 284, Banské
  Materská škola, Bara 38, Bara
  Materská škola, Gorkého 13, Bardejov
  Materská škola, Komenského 24, Bardejov
  Materská škola, Komenského 47, Bardejov
  Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov
  Materská škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 15, Bardejov
  Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov
  Materská škola, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
  Materská škola, Bardoňovo 104, Bardoňovo
  Materská škola, Bartošova Lehôtka 80, Bartošova Lehôtka
  Materská škola, Bartošovce 18, Bartošovce
  Materská škola, Baškovce 96, Baškovce
  Materská škola, Bašovce 158, Bašovce
  Materská škola, Komenského 301, Batizovce
  Materská škola, Bátka 54, Bátka
  Materská škola, Bátorová 88/55, Bátorová
  Materská škola, Bátovce 408, Bátovce
  Materská škola, Belá - Dulice 87, Belá - Dulice
  Materská škola, Parková 364, Beladice
  Materská škola, Školská 252, Beladice-Chrašťany
  Materská škola, Beloveža 102, Beloveža
  Materská škola, Štúrova 5/5, Beluša
  Materská škola, Beniakovce 95, Beniakovce
  Materská škola, Beňuš 248, Beňuš
  Materská škola, Komenského 1, Bernolákovo
  Materská škola, Bertotovce 87, Bertotovce
  Materská škola, Beša 88, Beša
  Materská škola, Bešeňová 66, Bešeňová
  Materská škola, Betlanovce 23, Betlanovce
  Materská škola, Kaštielna 247, Betliar
  Materská škola, Bidovce 213, Bidovce
  Materská škola, Cintorinska 5, Biely Kostol
  Materská škola, Bíňovce 8, Bíňovce
  Materská škola Bitarová, Bitarová 47
  Materská škola, Blahová 126, Blahová
  Materská škola, Antona Vosátka 2, Blatné
  Materská škola, Blatné Remety 85, Blatné Remety
  Materská škola Blatnica
  Materská škola, Bobot 63, Bobot
  Materská škola, Bobrovec 94, Bobrovec
  Materská škola, Bodovce 90, Bodovce
  Materská škola, Bojná 76, Bojná
  Materská škola, Boliarov 50, Boliarov
  Materská škola, Boľkovce - osada 236, Boľkovce
  Materská škola, Dlhá 2, Borinka
  Materská škola, Borová 56, Borová
  Materská škola, Borovce 168, Borovce
  Materská škola, Bory 59, Bory
  Materská škola, Komenského 28, Bošany
  Materská škola, Hlavná 78, Boťany
  Materská škola, Púpavová 8, Branč
  Materská škola, Branovo 156, Branovo
  Materská škola, Hraničiarska 101, Bratislava-Čunovo
  Materská škola, Kremeľská 36, Bratislava-Devín
  Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava-Devínska Nová
  Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava-Devínska Nová
  Materská škola, Cabanova 44, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Damborského 3, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Galbavého 5, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Ožvoldíkova 15, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Pekníkova 4, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Pri kríži 2, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Sekurisova 10, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Ušiakova 1, Bratislava-Dúbravka
  Materská škola, Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Borská 4, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Kolískova 14, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Ladislava Sáru 3, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Majerníkova 11, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Pod Rovnicami 1, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Suchohradská 3, Bratislava-Karlova Ves
  Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava-Lamač
  Materská škola, Bohrova 1, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Bradáčova 4, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Bulíkova 25, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Bzovícka 6, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Gessayova 31, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Haanova 9, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Holíčska 30, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Jankolova 8, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Lachova 31, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Lietavská 1, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Macharova 1, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Pifflova 10, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Röntgenova 16, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Rovniankova 8, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Strečnianska 2, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Ševčenkova 35, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Šustekova 33, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Turnianska 6, Bratislava-Petržalka
  Materská škola, Barónka 17, Bratislava-Rača
  Materská škola, Cyprichova 74, Bratislava-Rača
  Materská škola, Gelnická 34, Bratislava-Rača
  Materská škola, Plickova 16, Bratislava-Rača
  Materská škola, Pri Šajbách 14, Bratislava-Rača
  Materská škola, Tbiliská 2, Bratislava-Rača
  Materská škola, Beskydská 7, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Búdková 21, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Ferienčíkova 12, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Gorazdova 6, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Javorinská 9, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Karadžičova 51, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Kuzmányho 9, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Malá 6, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Medená 24, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Myjavská 22, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Špitálska 49, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Tabaková 10, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Timravina 6, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Ulica 29. augusta 6, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Vazovova 16, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava-Vrakuňa
  Materská škola, Kríková 20, Bratislava-Vrakuňa
  Materská škola, Braväcovo 195, Braväcovo
  Materská škola, Rozmarínová 125, Brehov
  Materská škola, Brekov 227, Brekov
  Materská škola, Brestov 61, Brestov
  Materská škola, Brestov 81, Brestov
  Materská škola, Brestovec 147, Brestovec
  Materská škola, Bretejovce 90, Bretejovce
  Materská škola, Brezany 122, Brezany
  Materská škola, Brezová 260, Brezina
  Materská škola, Breznica 92, Breznica
  Materská škola, Brezov 22, Brezov
  Materská škola, Budovateľská 348/11, Brezová pod Bradlom
  Materská škola, Sídl. D. Jurkoviča 426/2, Brezová pod Bradlom
  Materská škola, Brezovička 62, Brezovička
  Materská škola, Školská 919, Brodské
  Materská škola, Brodzany 25, Brodzany
  Materská škola, Brunovce 107, Brunovce
  Materská škola, Brusnica 39, Brusnica
  Materská škola, Brvnište 417, Brvnište
  Materská škola, Lhenická 34, Budča
  Materská škola, Budkovce 119, Budkovce
  Materská škola, Buglovce 4, Buglovce
  Materská škola, Buková 201, Buková
  Materská škola, Bukovec 67, Bukovec
  Materská škola, Bunkovce 63, Bunkovce
  Materská škola, Bušovce 13, Bušovce
  Materská škola, Buzitka 162, Buzitka
  Materská škola, Bystrany 98, Bystrany
  Materská škola, Bystré 172, Bystré
  Materská škola, Sídlisko 311, Bystré
  Materská škola, Bystrička 297
  Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča
  Materská škola, Hurbanova 5, Bytča
  Materská škola,Hliník nad Váhom
  Materská škola, m. č. Hrabové 89, Bytča
  Materská škola, m. č. Pšurnovice 176, Bytča
  Materská škola, Bzenica 193, Bzenica
  Materská škola, Cabaj 560, Cabaj - Čápor
  Materská škola, Čápor 1274, Cabaj - Čápor
  Materská škola, Cabov 44, Cabov
  Materská škola, Hlavná 197, Cejkov
  Materská škola, Cernina 29, Cernina
  Materská škola v Cíferi
  Materská škola, Čab 57, Čab
  Materská škola, Čabradský Vrbovok 61, Čabradský Vrbovok
  Materská škola, Fraňa Kráľa 1707, Čadca
  Materská škola, Hurbanova 1155, Čadca
  Materská škola, Janka Kráľa 2392, Čadca
  Materská škola, Milošová 445, Čadca
  Materská škola, SNP 742, Čadca
  Materská škola, Pionierska 348, Čachtice
  Materská škola, Čajkov 285, Čajkov
  Materská škola, Čakajovce 201, Čakajovce
  Materská škola, Čakanovce 80, Čakanovce
  Materská škola, Čaklov 495, Čaklov
  Materská škola, Čamovce 93, Čamovce
  Materská škola, Školská 12, Čaňa
  Materská škola, Čaradice 156, Čaradice
  Materská škola, ul. M. Kollára 447, Čáry
  Materská škola, Častkov 96, Častkov
  Materská škola, Čechy 28, Čechy
  Materská škola, Čechynce 284, Čechynce
  Materská škola, Čekovce 131, Čekovce
  Materská škola, Hlavná 73, Čeľovce
  Materská škola, Čerín 57, Čerín
  Materská škola, Hlavná 146, Černík
  Materská škola, Červenica pri Sabinove122, Červenica pri Sabinove
  Materská škola, Červený Kameň 228, Červený Kameň
  Materská škola, Červený Kláštor 63, Červený Kláštor
  Materská škola, Čičava 35, Čičava
  Materská škola, Hlavná 25, Čierna
  Materská škola, Čierna Lehota 68, Čierna Lehota
  Materská škola, Ústredie 169, Čierne
  Materská škola, Čierne Kľačany 284, Čierne Kľačany
  Materská škola, Čierne nad Topľou 217, Čierne nad Topľou
  Materská škola, Čierne Pole 16, Čierne Pole
  Materská škola, Hlavná 249/50, Čierny Balog
  Materská škola, Krám, Bexeľ 1266/32, Čierny Balog
  Materská škola, Družstevná 1702/8, Čierny Balog - Dobroč
  Materská škola, Čifáre 137, Čifáre
  Materská škola, Číž 145, Číž
  Materská škola, Čižatice 66, Čižatice
  Materská škola, Čučma 172, Čučma
  Materská škola, Danišovce 21, Danišovce
  Materská škola, Ďanová 151, Ďanová
  Materská škola, Ďapalovce 136, Ďapalovce
  Materská škola, Pod Lipinami 2, Dargov
  Materská škola, Davidov 71, Davidov
  Materská škola, Dedinky 79, Dedinky
  Materská škola, Dechtice 515, Dechtice
  Materská škola, Demandice 45, Demandice
  Materská škola, Demjata 129, Demjata
  Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva
  Materská škola, Nám. SNP 17, Detva
  Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva
  Materská škola, A. Bernoláka 19, Detva
  Materská škola, Dežerice 101, Dežerice
  Materská škola, Školská 485, Diakovce
  Materská škola Divín
  Materská škola, Dlhá 88, Dlhá
  Materská škola, Hlavná 42, Dlhá Ves
  Materská škola, Dlhá 61, Dlhé Klčovo
  Materská škola, Dlhé Stráže 88, Dlhé Stráže
  Materská škola, Dobroč 173, Dobroč
  Materská škola, P. J. Šafárika 657, Dobšiná
  Materská škola, SNP 562, Dobšiná
  Materská škola, Dojč 139, Dojč
  Materská škola, 186, Doľany
  Materská škola, Doľany, Doľany
  Materská škola, Dolná Breznica 62
  Materská škola, Dolná Mariková 464, Dolná Mariková
  Materská škola, Záhumenská 363, Dolná Streda
  Materská škola, Dolná Tižina 217, Dolná Tižina
  Materská škola, Trniny 45, Dolná Ždaňa
  Materská škola, Moyzesova 263/12, Dolné Kočkovce
  Materská škola, Dolné Lefantovce 32, Dolné Lefantovce
  Materská škola, SNP 65, Dolné Lovčice
  Materská škola, Dolné Naštice 135, Dolné Naštice
  Materská škola, Dolné Obdokovce 184, Dolné Obdokovce
  Materská škola, Dolné Otrokovce 62, Dolné Otrokovce
  Materská škola, Dolné Plachtince 95, Dolné Plachtince
  Materská škola, Dolné Saliby 666, Dolné Saliby
  Materská škola, Dolné Srnie 170, Dolné Srnie
  Materská škola, Dolné Trhovište 204, Dolné Trhovište
  Materská škola, Rudolfa Jašíka 348, Dolné Vestenice
  Materská škola, Dolné Zelenice 55, Dolné Zelenice
  Materská škola, Chočská 1585/29, Dolný Kubín
  Materská škola, Na Sihoti 1163/35, Dolný Kubín
  Materská škola, Námestie slobody 1270/5, Dolný Kubín
  Materská škola, Obrancov mieru 1270/16, Dolný Kubín
  Materská škola, Odbojárov 1962/16, Dolný Kubín
  Materská škola, Záskalická 905/3 Dolný Kubín
  Materská škola, Dolný Lieskov 193, Dolný Lieskov
  Materská škola, Dolný Lopašov 336, Dolný Lopašov
  Materská škola, Hlavná 59, Dolný Pial
  Materská škola, Dolný Vadičov 139, Dolný Vadičov
  Materská škola, Domaniža 419, Domaniža
  Materská škola, Drahňov 170, Drahňov
  Materská škola, Dravce 73, Dravce
  Materská škola, Dražkovce 154, Dražkovce
  Materská škola, Drienica 92, Drienica
  Materská škola, Nám. kpt. Nálepku 8, Drienov
  Materská škola, Drienovská Nová Ves 1, Drienovská Nová Ves
  Materská škola, Drnava 2, Drnava
  Materská škola, Prešovská 48, Družstevná pri Hornáde
  Materská škola, Dubinné 2, Dubinné
  Materská škola, Sídlisko Centrum II 72/3, Dubnica nad Váhom
  Materská škola, Hlavná 22, Dubová
  Materská škola, Dubovce 49, Dubovce
  Materská škola, Dubové 82, Dubové
  Materská škola, Dubovica 48, Dubovica
  Materská škola, Dúbrava 54, Dúbrava
  Materská škola, Dúbravka 236, Dúbravka
  Materská škola, Dúbravy 114, Dúbravy
  Materská škola, Ducové 1, Ducové
  Materská škola, Dulov 201, Dulov
  Materská škola, Dulova Ves 116, Dulova Ves
  Materská škola, Podbrežná 2, Dulovce
  Materská škola, Dunajov 266, Dunajov
  Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda
  Materská škola, Duplín 161, Duplín
  Materská škola Ďurčiná
  Materská škola, Ďurďošík 69, Ďurďošík
  Materská škola, Ďurkov 273, Ďurkov
  Materská škola, Dvorany nad Nitrou 22, Dvorany nad Nitrou
  Materská škola, Obchodná 177/6, Dvorianky
  Materská škola, Dvorníky 88, Dvorníky - Včeláre
  Materská škola, J. A. Komenského 27, Dvory nad Žitavou
  Materská škola, Fačkov 190, Fačkov
  Materská škola, Falkušovce 179, Falkušovce
  Materská škola, Figa 141, Figa
  Materská škola, Fiľakovské Kováče 114, Fiľakovské Kováče
  Materská škola, Fintice 210, Fintice
  Materská škola, Forbasy 16, Forbasy
  Materská škola, Fričkovce 117, Fričkovce
  Materská škola, Fričovce 191, Fričovce
  Materská škola, Fulianka 10, Fulianka
  Materská škola, Komenského 1113, Gabčíkovo
  Materská škola Gajary
  Materská škola, Nová doba 923/12, Galanta
  Materská škola, S. Clementisove Sady902/3, Galanta
  Materská škola, Štvrť SNP 999/29, Galanta
  Materská škola, Hlavná 23, Gáň
  Materská škola, Športová 230/10, Gánovce
  Materská škola, Urbárska 139/1, Gbeľany
  Materská škola, Geča 12, Geča
  Materská škola, Hlavná 117, Gelnica
  Materská škola, Slovenská 49, Gelnica
  Materská škola, Gemerská Panica 258, Gemerská Panica
  Materská škola, F. Kráľa 511, Gemerská Poloma
  Materská škola, Gerlachov 182, Gerlachov
  Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce
  Materská škola, Gočovo 94, Gočovo
  Materská škola, Granč - Petrovce 107, Granč - Petrovce
  Materská škola, Malogyňovská 71, Gyňov
  Materská škola Háj
  Základná škola s Materskou školou 67, Hájske
  Materská škola, Hamuliakovo 239, Hamuliakovo
  Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
  Materská škola, Haniska 295, Haniska
  Materská škola, Krompašská 16, Haniska
  Materská škola, Hankovce 1, Hankovce
  Materská škola, Hankovce 32, Hankovce
  Materská škola, Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
  Materská škola, Harhaj 47, Harhaj
  Materská škola, Harmanec 10, Harmanec
  Materská škola, Hatné 128, Hatné
  Materská škola, Hažín nad Cirochou 156, Hažín nad Cirochou
  Materská škola, Hlavná 53, Hažlín
  Materská škola, Hronská 104/15, Heľpa
  Materská škola, Henckovce 95, Henckovce
  Materská škola, Nová 1918, Hencovce
  Materská škola, Hermanovce nad Topľou 116, Hermanovce nad Topľou
  Materská škola, Hervartov 70, Hervartov
  Materská škola, Hiadeľ 14, Hiadeľ
  Materská škola, Hincovce 28, Hincovce
  Materská škola, Športová 260, Hlboké
  Materská škola, Priehradka 110, Hliník nad Hronom
  Materská škola, Hlinné 76, Hlinné
  Materská škola, Hlivištia 138, Hlivištia
  Materská škola, Fraštácka 4, Hlohovec
  Materská škola, Hollého č.3, Hlohovec
  Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
  Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec
  Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec
  Materská škola, Hnilčík 38, Hnilčík
  Materská škola, Klokočova 741, Hnúšťa
  Materská škola, Nábrežie Rimavy 447/1, Hnúšťa
  Materská škola, Hodejov 140, Hodejov
  Materská škola, Kyslá 256, Hodruša - Hámre
  Materská škola, Hokovce 77, Hokovce
  Materská škola, Holčíkovce 41, Holčíkovce
  Materská škola
  Materská škola, Holiša 61, Holiša
  Materská škola, Hontianska Vrbica 180, Hontianska Vrbica
  Materská škola, Hontianske Tesáre 148, Hontianske Tesáre
  Materská škola, Hontianske Trsťany 55, Hontianske Trsťany
  Materská škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota
  Materská škola, Horná Lehota 79, Horná Lehota
  Materská škola, Hlavná 19, Horná Seč
  Materská škola, Horná Strehová 3, Horná Strehová
  Materská škola, Horná Štubňa 528, Horná Štubňa
  Materská škola, Horná Ždaňa 243, Horná Ždaňa
  Materská škola, Horné Hámre 156, Horné Hámre
  Materská škola, Farská ulica 21, Horné Lefantovce
  Materská škola, Horné Naštice 75, Horné Naštice
  Materská škola, Horné Semerovce 100, Horné Semerovce
  Materská škola, Horné Štitáre 61, Horné Štitáre
  Materská škola, Horné Trhovište 81, Horné Trhovište
  Materská škola, Horné Vestenice 257, Horné Vestenice
  Materská škola, Horné Zelenice 3, Horné Zelenice
  Materská škola, Horný Lieskov 155, Horný Lieskov
  Materská škola, Horný Vadičov 515, Horný Vadičov
  Materská škola, Horovce 183, Horovce
  Materská škola, Horovce 79, Horovce
  Materská škola, Hoste 32, Hoste
  Materská škola, Hostie 85, Hostie
  Materská škola, Hosťová 121, Hosťová
  Materská škola, Hosťovce 224, Hosťovce
  Materská škola, Hozelec 156, Hozelec
  Materská škola, Hôrka 142, Hôrka
  Materská škola, Hôrka nad Váhom 225, Hôrka nad Váhom
  Materská škola, Hrabičov 214, Hrabičov
  Materská škola, Hrabovčík 15, Hrabovčík
  Materská škola, Hrabovec 104, Hrabovec
  Materská škola, Hrabské 60, Hrabské
  Materská škola, Hradište 249, Hradište
  Materská škola, Hrádok 149, Hrádok
  Materská škola, Hviezdoslavova 325, Hranovnica
  Materská škola, SNP 219, Hranovnica-osada
  Materská škola, Hrašné 3, Hrašné
  Materská škola, Hričovské Podhradie 98, Hričovské Podhradie
  Materská škola, J. Kráľa 1615, Hriňová
  Materská škola, Hlavná 212, Hrnčiarske Zalužany
  Materská škola, 29. augusta 64, Hronec
  Materská škola, Hronská Dúbrava 144, Hronská Dúbrava
  Materská škola, Hronské Kľačany 319, Hronské Kľačany
  Materská škola, Hronské Kosihy 189, Hronské Kosihy
  Materská škola
  Materská škola, Hruboňovo 131, Hruboňovo
  Materská škola, Hrubov 16, Hrubov
  Materská škola, Hrušov 5, Hrušov
  Materská škola, Hruštín 207, Hruštín
  Materská škola, Hubina 213, Hubina
  Materská škola, Hubošovce 56, Hubošovce
  Materská škola, Školská 329, Hubová
  Materská škola, Hucín 20, Hucín
  Materská škola, Hudcovce 4, Hudcovce
  Materská škola, Dargovských hrdinov 18, Humenné
  Materská škola, Družstevná 1472/16, Humenné
  Materská škola, Kudlovská 47/236, Humenné
  Materská škola, Mierová 37/19, Humenné
  Materská škola, Osloboditeľov 1, Humenné
  Materská škola, Partizánska 22, Humenné
  Materská škola, Štefánikova 49, Humenné
  Materská škola, Třebíčska 1839/13, Humenné
  Materská škola, Tyršova 1, Humenné
  Materská škola, Huncovce 231, Huncovce
  Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo
  Materská škola, Husiná 156, Husiná
  Materská škola, Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
  Materská škola, Hybe 16, Hybe
  Materská škola, Hýľov 44, Hýľov
  Materská škola, Chlmec 132, Chlmec
  Materská škola, Chmeľov 217, Chmeľov
  Materská škola, Chmeľová 89, Chmeľová
  Materská škola, Chmeľovec 99, Chmeľovec
  Materská škola, Chmiňany 26, Chmiňany
  Materská škola, Chminianske Jakubovany 21, Chminianske Jakubovany
  Materská škola, Choča 178, Choča
  Materská škola, Choňkovce 40, Choňkovce
  Materská škola, Chotča 29, Chotča
  Materská škola, Ludanická 10, Chrabrany
  Materská škola, Chrámec 112, Chrámec
  Materská škola, Chrasť nad Hornádom 44,
  Materská škola, Zigmundíkova 14, Chtelnica
  Materská škola, Igram 27, Igram
  Materská škola, Ihľany 51, Ihľany
  Materská škola, Ihráč 112, Ihráč
  Materská škola, Medňanská 512, Ilava
  Materská škola, Okružná 53/5, Ilava-Klobušice
  Materská škola, Iliašovce 155, Iliašovce
  Materská škola, Ilija 151, Ilija
  Materská škola, Iňačovce 141, Iňačovce
  Materská škola, Ivachnová 7, Ivachnová
  Materská škola, Hviezdoslavova 1, Ivanka pri Dunaji
  Materská škola, Slnečná 17, Ivanka pri Dunaji
  Materská škola, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
  Materská škola, Jablonec 57, Jablonec
  Materská škola, Školská 759, Jablonica
  Materská škola, Jablonka 1, Jablonka
  Materská škola, Jablonové 348, Jablonové
  Materská škola, Školská 560, Jaklovce
  Materská škola, Jakovany 64, Jakovany
  Materská škola, Hlavná 406, Jakubov
  Materská škola, Jakubova Voľa 52, Jakubova Voľa
  Materská škola, Jakubovany 136, Jakubovany
  Materská škola, Jakubovany 20, Jakubovany
  Materská škola, Mlynská 636/45, Jalovec
  Materská škola, Jalšové 137, Jalšové
  Materská škola, Jamník 185, Jamník
  Materská škola, Janík 28, Janík
  Materská škola, Jankovce 8, Jankovce
  Materská škola, Janov 1, Janov
  Materská škola, Janova Lehota 97, Janova Lehota
  Materská škola, Janovce 18, Janovce
  Materská škola, Hlavná 24, Jánovce
  Materská škola, Jánovce 209, Jánovce
  Materská škola, Jasenica 214, Jasenica
  Materská škola, Partizánska cesta 74, Jasenie
  Materská škola, Jasenov 239, Jasenov
  Materská škola, Jasenovce 9, Jasenovce
  Materská škola, Jasenové 1, Jasenové
  Materská škola, Jasov 62, Jasov
  Materská škola, Jastrabie nad Topľou 113, Jastrabie nad Topľou
  Materská škola, Jazernica 84, Jazernica
  Materská škola, Jedľové Kostoľany 33, Jedľové Kostoľany
  Materská škola, Smreková 601, Jelenec
  Materská škola, Jelšovce 352, Jelšovce
  Materská škola, Jenkovce 113, Jenkovce
  Materská škola, Ješkova Ves 48, Ješkova Ves
  Materská škola, Jovsa 182, Jovsa
  Materská škola, Juskova Voľa 91, Juskova Voľa
  Materská škola, Kalameny 4, Kalameny
  Materská škola, Kaľava 64, Kaľava
  Materská škola, Kalinkovo 194, Kalinkovo
  Materská škola, Školská 11, Kalná nad Hronom
  Materská škola, Kalnište 31, Kalnište
  Materská škola, Kaloša 182, Kaloša
  Materská škola, Kaluža 4, Kaluža
  Materská škola, Kamanová 36, Kamanová
  Materská škola, Kameňany 17, Kameňany
  Materská škola, Na pažite 496/7, Kamenec pod Vtáčnikom
  Materská škola, Kamenná Poruba 109, Kamenná Poruba
  Materská škola, Kamenná Poruba 137, Kamenná Poruba
  Materská škola, Kamenné Kosihy 4, Kamenné Kosihy
  Materská škola, Kamienka 143, Kamienka
  Materská škola, Pionierov 82/6, Kanianka
  Materská škola, Kapišová 89, Kapišová
  Materská škola, Kaplna 174, Kaplna
  Materská škola, Kapušany 238, Kapušany
  Materská škola, Karná 91, Karná
  Materská škola, Kátov 155, Kátov
  Materská škola, Hlavná 105/93, Kazimír
  Materská škola, Kecerovce 31, Kecerovce
  Materská škola, Kečovo 72, Kečovo
  Materská škola, Kechnec 13, Kechnec
  Materská škola, Kendice 333, Kendice
  Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
  Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
  Materská škola, Severná 5, Kežmarok
  Materská škola, Kľačno 326, Kľačno
  Materská škola, Kladzany 45, Kladzany
  Materská škola, Klasov 97, Klasov
  Materská škola, Kláštor pod Znievom 9, Kláštor pod Znievom
  Materská škola, Klátova Nová Ves 492, Klátova Nová Ves
  Materská škola, Klokoč 25/1, Klokoč
  Materská škola, Hlavice 542, Klokočov
  Materská škola, Klokočov 91, Klokočov
  Materská škola, Kluknava 190, Kluknava
  Materská škola, Kmeťovo 75, Kmeťovo
  Materská škola, Kobeliarovo 21, Kobeliarovo
  Materská škola, Kobyly 53, Kobyly
  Materská škola, Koceľovce 28, Koceľovce
  Materská škola, Kočín - Lančár 2, Kočín - Lančár
  Materská škola, Kochanovce 12, Kochanovce
  Materská škola, Kochanovce 206, Kochanovce
  Materská škola, Kojatice 58, Kojatice
  Materská škola, Kojšov 187, Kojšov
  Materská škola, Kokošovce 114, Kokošovce
  Materská škola, Kokšov - Bakša 178, Kokšov - Bakša
  Materská škola, Kolačno 1, Kolačno
  Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
  Materská škola, Kolinovce 106, Kolinovce
  Materská škola, Komárany 27, Komárany
  Materská škola, Eötvösa 64, Komárno
  Materská škola, Kapitánova 29, Komárno
  Materská škola, Lodná 1, Komárno
  Materská škola, Mederčská 38, Komárno
  Materská škola, Nová Stráž, Dlhá 1, Komárno
  Materská škola, Komárov 56, Komárov
  Materská škola, Koniarovce 107, Koniarovce
  Materská škola, Štefánikovo nám. 610, Kopčany
  Materská škola, Kopernica 96, Kopernica
  Materská škola, Koplotovce 28, Koplotovce
  Materská škola, Koprivnica 124, Koprivnica
  Materská škola, Korňa 720, Korňa
  Materská škola, Koromľa 164, Koromľa
  Materská škola, Kosihovce 194, Kosihovce
  Materská škola, Kosorín 118, Kosorín
  Materská škola, Košická 34, Kostoľany nad Hornádom
  Materská škola, Barina 153, Kostoľany pod Tribečom
  Materská škola, Kostolište 66, Kostolište
  Materská škola, Kostolná Ves 62, Kostolná Ves
  Materská škola, Kostolné 263, Kostolné
  Materská škola, Košariská 97, Košariská
  Materská škola, Azovská 1, Košice
  Materská škola, Belehradská 6, Košice
  Materská škola, Bernolákova 14, Košice
  Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
  Materská škola Melánie Nemcovej
  Materská škola, Cottbuská 34, Košice
  Materská škola, Čínska 24, Košice
  Materská škola, Čordákova 17, Košice
  Materská škola, Dénešova 53, Košice
  Materská škola, Dneperská 8, Košice
  Materská škola, Družicová 5, Košice
  Materská škola, Galaktická 9, Košice
  Materská škola, Havanská 26, Košice
  Materská škola, Hemerkova 26, Košice
  Materská škola, Hrebendova 5, Košice
  Materská škola, Hrnčiarska 1, Košice
  Materská škola, Hronská 7, Košice
  Materská škola, Humenská 51, Košice
  Materská škola, Húskova 45, Košice
  Materská škola, Ipeľská 10, Košice
  Materská škola, Jaltská 33, Košice
  Materská škola, Jarná 4, Košice
  Materská škola, Jenisejská 24, Košice
  Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
  Materská škola, Kalinovská 9, Košice
  Materská škola, Kežmarská 46, Košice
  Materská škola, Lidické nám. 18, Košice
  Materská škola, Miškovecká 20, Košice
  Materská škola, Moldavská cesta 23, Košice
  Materská škola, Muškátová 7, Košice
  Materská škola, Němcovej 4, Košice
  Materská škola, Nešporova 28, Košice
  Materská škola, Obrancov mieru 16, Košice
  Materská škola, Obrancov mieru 20, Košice
  Materská škola, Oštepová 1, Košice
  Materská škola, Ovručská 14, Košice
  Materská škola, Palárikova 22, Košice
  Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
  Materská škola, Park mládeže 4, Košice
  Materská škola, Polianska 4, Košice
  Materská škola, Povst. českého ľudu 11, Košice
  Materská škola, Rumanova 4, Košice
  Materská škola, Smetanova 11, Košice
  Materská škola, Šafárikova trieda 4, Košice
  Materská škola, Tatranská 23, Košice
  Materská škola Trebišovská 11, Košice
  Materská škola, Turgenevova 38, Košice
  Materská škola, Turgenevova 7, Košice
  Materská škola, Watsonova 2, Košice
  Materská škola, Zupkova 37, Košice
  Materská škola, Zuzkin park 2, Košice
  Materská škola, Hečkova 13, Košice-Barca
  Materská škola, Budanová 6, Košice-Kavečany
  Materská škola, Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
  Materská škola, Žiacka 18, Košice-Krásna n/Hornádom
  Materská škola, Lorinčík 15, Košice-Lorinčík
  Materská škola, Za priekopou 57, Košice-Myslava
  Materská škola, Bystrická 34, Košice-Pereš
  Materská škola, Kovalská 12/A, Košice-Poľov
  Materská škola, Mládežnícka 504/2, Košice-Šaca
  Materská škola, Repíková 58, Košice-Šebastovce
  Materská škola, Košická Belá 236, Košická Belá
  Základná škola s materskou školou, Košická Polianka 148
  Materská škola, Košické Oľšany 133, Košické Oľšany
  Materská škola, Košický Klečenov 43, Košický Klečenov
  Materská škola, Košolná 190, Košolná
  Materská škola, Košťany nad Turcom 169, Košťany nad Turcom
  Materská škola, Koválov 216, Koválov
  Materská škola, Kovarce 450,
  Materská škola, Kračúnovce 209, Kračúnovce
  Materská škola, Krajná Poľana 24, Krajná Poľana
  Materská škola, Hrádze 480/9, Krakovany
  Materská škola, Kráľ 226, Kráľ
  Materská škola, Kráľova Lehota 82, Kráľova Lehota
  Materská škola, Kráľová pri Senci 560, Kráľová pri Senci
  Materská škola, Kraľovany 93, Kraľovany
  Materská škola, Kráľovce 86, Kráľovce
  Materská škola, Mierová 5, Kráľovský Chlmec
  Materská škola, Krásna Ves 141, Krásna Ves
  Materská škola, Okružná 157, Krasňany
  Materská škola, Krásno 70, Krásno
  Materská škola, Krásnovce 86, Krásnovce
  Materská škola, Krásny Brod 75, Krásny Brod
  Materská škola, Potočná 112/4, Kravany
  Materská škola, Svätej Alžbety 140, Kravany
  Materská škola, Dolná 57/37, Kremnica
  Materská škola, Kriváň 597, Kriváň
  Materská škola, Krížová Ves 223, Krížová Ves
  Materská škola, Krížová Ves 66, Krížová Ves
  Materská škola, Mládežnícka 504/15, Krnča
  Materská škola, Hlavná 3, Krompachy
  Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
  Materská škola, SNP 44, Krompachy
  Materská škola, Krpeľany 143, Krpeľany
  Materská škola, Krškany 158, Krškany
  Materská škola, Kručov 61, Kručov
  Materská škola, Malinovského 874, Krupina
  Materská škola, Kružlov 1, Kružlov
  Materská škola, Kružlová 101, Kružlová
  Materská škola, Kružno 25, Kružno
  Materská škola, Kšinná 237, Kšinná
  Materská škola, Kučín 57, Kučín
  Materská škola, Kuchyňa 559, Kuchyňa
  Materská škola, Kuková 53, Kuková
  Materská škola, Kukučínov 18, Kukučínov
  Materská škola, Kunerad 213, Kunerad
  Materská škola, Kunešov
  Materská škola, Kunova Teplica 132, Kunova Teplica
  Materská škola, Kuraľany 152, Kuraľany
  Materská škola, Nižná 11, Kurima
  Materská škola, Kurimany 76, Kurimany
  Materská škola, Kurov 52, Kurov
  Materská škola, Dr. Štefana Heska 921, Kúty
  Materská škola, Kuzmice 201, Kuzmice
  Materská škola, Kvačany 232, Kvačany
  Materská škola, Kvakovce 97, Kvakovce
  Materská škola, Kvašov č.16, Kvašov
  Materská škola, Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
  Materská škola, Kysak 210, Kysak
  Materská škola, Budatínska Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto
  Materská škola, Komenského ulica č.1162, Kysucké Nové Mesto
  Materská škola, Litovelská ulica č.605, Kysucké Nové Mesto
  Materská škola, Ulica 9.mája č.1292, Kysucké Nové Mesto
  Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, Kysucký Lieskovec
  Materská škola, Láb 223, Láb
  Materská škola, Lackovce 37, Lackovce
  Materská škola, Lada 132, Lada
  Materská škola, Hviezdoslavova 2, Ladce
  Materská škola, Ladice 323, Ladice
  Materská škola, Ladomerská Vieska 86, Ladomerská Vieska
  Materská škola, Ladomirov 174, Ladomirov
  Materská škola, Ladomirová 32, Ladomirová
  Materská škola, Ladzany 61, Ladzany
  Materská škola, Lascov 4, Lascov
  Materská škola, Lastomír 63, Lastomír
  Materská škola, Školská 246, Lastovce
  Materská škola, Látky 51, Látky
  Materská škola, Súhradka 204, Lednické Rovne
  Materská škola, Lehota 281, Lehota
  Materská škola, Banícka 22/45, Lehota pod Vtáčnikom
  Materská škola, Školská 748/1, Lehota pod Vtáčnikom
  Materská škola, Lehôtka pod Brehmi 64, Lehôtka pod Brehmi
  Materská škola, Lekárovce 305, Lekárovce
  Materská škola, Lenartov 38, Lenartov
  Materská škola, Lenartovce 34, Lenartovce
  Materská škola, Kostolná 189/28, Lendak
  Materská škola, Štúrova 419/1, Leopoldov
  Materská škola, Lesenice 96, Lesenice
  Materská škola, Lesné 89, Lesné
  Materská škola, Dopravná 60, Levice
  Materská škola, Hlboká 1, Levice
  Materská škola, Konopná 8, Levice
  Materská škola, m. č. Kalinčiakovo 44, Levice
  Materská škola, Okružná 23, Levice
  Materská škola, Okružná 23, Levice
  Materská škola, P. O. Hviezdoslava 20, Levice
  Materská škola, Perecká 41, Levice
  Materská škola, T. Vansovej 2, Levice
  Materská škola, Tekovská 28, Levice
  Materská škola, Vojenská 114, Levice
  Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
  Materská škola, Ul. Gustáva Hermanna 225/9, Levoča
  Materská škola, Jána Francisciho 8/1674, Levoča
  Materská škola, m. č. Levočské Lúky 3, Levoča
  Materská škola, Predmestie 26, Levoča
  Materská škola Levoča
  Materská škola, Licince 27, Licince
  Materská škola, Ličartovce 239, Ličartovce
  Materská škola, Lieskovany 50, Lieskovany
  Materská škola, Lieskovec 123, Lieskovec
  Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec
  Materská škola, Pod Hájom 368, Lietava
  Materská škola, Skalka 17, Lietavská Lúčka
  Materská škola, Vinohradnícka 32, Limbach
  Materská škola, Kpt. Nálepku 7, Lipany
  Materská škola, Nám. sv. Martina 46, Lipany
  Materská škola, Lipník 47, Lipník
  Materská škola, Lipníky 15, Lipníky
  Materská škola, Lipová 429, Lipová
  Materská škola, Hrabiny 290, Lipovec
  Materská škola, Porúbka 170, Liptovská Porúbka
  Materská škola, Liptovská Sielnica 90, Liptovská Sielnica
  Materská škola, J. Kútnika-Šmálova 630/6, Liptovské Sliače
  Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Komenského 13, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Nábr. 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Nábr. Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Ondrašovská 55, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
  Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Ul. Vranovská 601, Liptovský Mikuláš
  Materská škola, Liptovský Peter č.1, Liptovský Peter
  Materská škola, Liptovský Trnovec 136, Liptovský Trnovec
  Materská škola, Litava 144, Litava
  Materská škola, Livinské Opatovce 85, Livinské Opatovce
  Materská škola, Lodno, Lodno
  Materská škola, Hlavná 10, Lok
  Materská škola, Lopašov 39, Lopašov
  Materská škola, Lopúchov 85, Lopúchov
  Materská škola, Hlavná 45, Lovce
  Materská škola, Geromettova 100, Lovča
  Materská škola, Lovčica - Trubín 234, Lovčica - Trubín
  Materská škola, Školská 10, Lovinobaňa
  Materská škola, Orechová 19, Lozorno
  Materská škola, Ložín 299, Ložín
  Materská škola, gen. Svobodu 40, Ľubica
  Materská škola, Ľubiša 71, Ľubiša
  Materská škola, Čsl. letcov 2, Ľubotice
  Materská škola, Lučatín 54, Lučatín
  Materská škola, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec
  Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec
  Materská škola, Slov.republiky rád 2449, Lučenec
  Materská škola, Štvrť M.R.Štefánika 407, Lučenec
  Materská škola, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec
  Materská škola, Ulica partizánska 278/19, Lučenec
  Materská škola, Lúčka 77, Lúčka
  Materská škola, Lúčka 92, Lúčka
  Materská škola, Slobody 522, Lúčky
  Materská škola, Lúčnica nad Žitavou 424, Lúčnica nad Žitavou
  Materská škola, Ludrová 391, Ludrová
  Materská škola, Lukačovce 100, Lukačovce
  Materská škola, Lukavica 30, Lukavica
  Materská škola, Lukov 99, Lukov
  Materská škola, Lúky 72, Lúky
  Materská škola, Lysica 123, Lysica
  Materská škola, Kopanická 287, Machulince
  Materská škola, Majcichov 15, Majcichov
  Materská škola, Majerovce 2, Majerovce
  Materská škola, Makov 146, Makov
  Materská škola, Malá Čausa 1, Malá Čausa
  Materská škola, Malá Hradná 104, Malá Hradná
  Základná škola Malá Ida
  Materská škola, Malá Mača 30, Malá Mača
  Materská škola, Kostolná 49, Malá Tŕňa
  Materská škola, Málaš 165, Málaš
  Materská škola, Malcov 133, Malcov
  Materská škola, Malé Leváre 411, Malé Leváre
  Materská škola, Hlavná 108, Malé Ozorovce
  Materská škola, Malé Ripňany 44, Malé Ripňany
  Materská škola, Rázdolie 191/10, Malé Uherce
  Materská škola, Malé Vozokany 25, Malé Vozokany
  Materská škola, Málinec 192, Málinec
  Materská škola, Malinová 1, Malinová
  Materská škola, L. Svobodu 22, Malinovo
  Materská škola, Malý Lapáš 89, Malý Lapáš
  Materská škola, Gerlachovská 52, Malý Slavkov
  Materská škola, Malý Šariš 222, Malý Šariš
  Materská škola, Mankovce 102, Mankovce
  Materská škola, Marhaň 98, Marhaň
  Materská škola, Nám. 4. apríla 16, Marianka
  Materská škola, Markovce 126, Markovce
  Materská škola, Markuška 40, Markuška
  Materská škola, Maršová - Rašov 1, Maršová - Rašov
  Materská škola, Aurela Stodolu 1, Martin
  Materská škola, Družstevná 10, Martin
  Materská škola, J. Lettricha 1, Martin
  Materská škola, Jána Šimka 7, Martin
  Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, Martin
  Materská škola, Ul. kpt. Nálepku 5, Martin
  Materská škola, Martin nad Žitavou 137, Martin nad Žitavou
  Materská škola, Martinček 28, Martinček
  Materská škola, Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom
  Materská škola, Matiaška 56, Matiaška
  Materská škola, Južná 155/40, Matiašovce
  Materská škola, Medzany 104, Medzany
  Materská škola, Mariánske nám. 35, Medzev
  Materská škola, Medzianky 76, Medzianky
  Materská škola, Nám.Hrdinov SNP 24, Medzibrod
  Materská škola, č. 122, Medzibrodie nad Oravou
  Materská škola, Duchnovičova 480/29, Medzilaborce
  Materská škola, gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce
  Materská škola, Melek 94, Melek
  Materská škola, Mengusovce 35, Mengusovce
  Materská škola, Merašice 2, Merašice
  Materská škola, Merník 160, Merník
  Materská škola, Mestečko 109, Mestečko
  Materská škola, Mestisko 34, Mestisko
  Materská škola, Hlavná 281, Michaľany
  Materská škola, Hrable 1, Michalová
  Materská škola, Fr. Kráľa 78, Michalovce
  Materská škola, Jána A. Komenského 2, Michalovce
  Materská škola, Jána Švermu 8, Michalovce
  Materská škola, Leningradská 1, Michalovce
  Materská škola, Masarykova 30, Michalovce
  Materská škola, Okružná 19, Michalovce
  Materská škola, S. H. Vajanského 5, Michalovce
  Materská škola, Miklušovce 106, Miklušovce
  Materská škola, Milhosť 6, Milhosť
  Materská škola, Miloslavov 87, Miloslavov
  Materská škola, Milpoš 55, Milpoš
  Materská škola, Miňovce 72, Miňovce
  Materská škola, Mlynica 28, Mlynica
  Materská škola, Mníchova Lehota 188, Mníchova Lehota
  Materská škola, Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom
  Materská škola, Vinohradská 1595/3, Močenok
  Materská škola, Modrová 70, Modrová
  Materská škola, Modrovka 75, Modrovka
  Materská škola, Mojmírovce 1452, Mojmírovce
  Materská škola, Mojš 150, Mojš
  Materská škola, Mojzesovo 88, Mojzesovo
  Materská škola, Mokrance 162, Mokrance
  Materská škola, Mokrý Háj 5, Mokrý Háj
  Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
  Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou
  Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou
  Materská škola, Moravany 319, Moravany
  Materská škola, Moravský Svätý Ján 339, Moravský Svätý Ján
  Materská škola, Ul. 29. augusta 384, Most pri Bratislave
  Materská škola, Mošovce 359, Mošovce
  Materská škola, Školská 194, Mučín
  Materská škola, Muľa 69, Muľa
  Materská škola, Muránska Dlhá Lúka 116, Muránska Dlhá Lúka
  Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
  Materská škola, Hoštáky 671/12, Myjava
  Materská škola, SNP 407/1, Myjava
  Materská škola, Mýtna 65, Mýtna
  Materská škola, Školská 245/10, Mýtne Ludany
  Materská škola, Nacina Ves 156, Nacina Ves
  Materská škola, Nadlice 37, Nadlice
  Materská škola, Naháč 1, Naháč
  Materská škola, Bernolákova 252, Námestovo IX.
  Materská škola, Komenského 425/29, Námestovo V.
  Materská škola, Veterná 150, Námestovo X.
  Materská škola, Necpaly 213, Necpaly
  Materská škola, Nedanovce 192, Nedanovce
  Materská škola, Nedašovce 185, Nedašovce
  Materská škola, Baláta 134, Neded
  Materská škola Za Kaštieľom 136, Nededza
  Materská škola, Nemčianska 130, Nemce
  Materská škola, Nemcovce 27, Nemcovce
  Materská škola, Nemcovce 39, Nemcovce
  Materská škola, Školská 351, Nemčice
  Materská škola, Nemčiňany 129, Nemčiňany
  Materská škola, Nemešany 62, Nemešany
  Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová
  Materská škola, Neporadza 127, Neporadza
  Materská škola, Nesluša 110, Nesluša
  Materská škola, Hlavná 8, Neverice
  Materská škola Nevidzany
  Materská škola, Nevoľné 33, Nevoľné
  Materská škola, Nezbudská Lúčka 3, Nezbudská Lúčka
  Materská škola, Nimnica 114, Nimnica
  Materská škola, Alexyho 26, Nitra
  Materská škola, Bazovského 1, Nitra
  Materská škola, Beethovenova 1, Nitra
  Materská škola, Belopotockého 22, Nitra
  Materská škola, Benkova 17, Nitra
  Materská škola, Čajkovského 3, Nitra
  Materská škola, Dolnočermánska 57, Nitra
  Materská škola, Golianova 1, Nitra
  Materská škola, Hospodárska 7, Nitra
  Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra
  Materská škola, Mostná 1, Nitra
  Materská škola, Nábrežie mládeže 7, Nitra
  Materská škola, Novomeského 19, Nitra
  Materská škola, Okružná 1, Nitra
  Materská škola, Párovská 36, Nitra
  Materská škola, Piaristická 12, Nitra
  Materská škola, Platanová 3, Nitra
  Materská škola, Rázusova 26, Nitra
  Materská škola, Staromlynská 2, Nitra
  Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra
  Materská škola, Štiavnická 1, Nitra
  Materská škola, Topoľová 6, Nitra
  Materská škola, Ul. T. Vansovej 6, Nitra
  Materská škola, Za humnami 78, Nitra
  Materská škola, Zvolenská 23, Nitra
  Materská škola, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno
  Materská škola, Nižná 4, Nižná
  Materská škola, Nižná Kamenica 60, Nižná Kamenica
  Materská škola, Veľká Nemecká 2, Nižná Myšľa
  Materská škola, Nižná Oľšava 72, Nižná Olšava
  Materská škola, Nižná Sitnica 104, Nižná Sitnica
  Materská škola, Nižné Repaše 12, Nižné Repaše
  Materská škola, Nižný Čaj 24, Nižný Čaj
  Materská škola, Nižný Hrabovec 154, Nižný Hrabovec
  Materská škola, Nižný Hrušov
  Materská škola, Čaksova 1/167, Nižný Klátov
  Materská škola, Nižný Kručov 48, Nižný Kručov
  Materská škola, Nižný Tvarožec 27, Nižný Tvarožec
  Materská škola, Nám. M. Pavlíka 96, Nižný Žipov
  Materská škola, Norovce 146, Norovce
  Materská škola, Kalvárska 37, Nová Baňa
  Materská škola, Kolibská cesta 230, Nová Baňa
  Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa
  Materská škola, Štúrova 47, Nová Baňa
  Materská škola, Nová Dedina 65, Nová Dedina
  Materská škola, Hlavná 49, Nová Dedinka
  Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
  Materská škola, Nová Kelča 68, Nová Kelča
  Materská škola, Školská 161, Nová Lesná
  Materská škola, Nová Polhora 95, Nová Polhora
  Materská škola, Nová Ves nad Žitavou 55, Nová Ves nad Žitavou
  Materská škola, Nováčany 86, Nováčany
  Materská škola, Svätoplukova 91, Nováky
  Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
  Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky
  Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky
  Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky
  Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky
  Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky
  Materská škola, Sv. Cyrila a Metoda 136, Nový Ruskov
  Materská škola, Nový Tekov 86, Nový Tekov
  Materská škola, Obeckov 165, Obeckov
  Materská škola, Obišovce 133, Obišovce
  Materská škola, Školská 290, Obyce
  Materská škola, Očkov 176, Očkov
  Základná škola, Odorín 65, Odorín
  Materská škola, Ochodnica 355, Ochodnica
  Materská škola, Ochtiná 51, Ochtiná
  Materská škola, Okrúhle 131, Okrúhle
  Materská škola, Okružná 63, Okružná
  Materská škola, Oľšavica 40, Oľšavica
  Materská škola, Oľšov 23, Oľšov
  Materská škola, Omšenie 329, Omšenie
  Materská škola, Ondavské Matiašovce 20, Ondavské Matiašovce
  Materská škola, Ondrejovce 14, Ondrejovce
  Materská škola, Opatovce nad Nitrou 139, Opatovce nad Nitrou
  Materská škola, Opatovská Nová Ves 86, Opatovská Nová Ves
  Materská škola, Opoj 9, Opoj
  Materská škola
  Materská škola, Oravská Poruba 46, Oravská Poruba
  Materská škola, Oravský Biely Potok 37, Oravský Biely Potok
  Materská škola, Ordzovany 13, Ordzovany
  Materská škola, Oreské 111, Oreské
  Materská škola, Osikov 103, Osikov
  Materská škola, Školská 57/4, Oslany
  Materská škola, Ostratice 188, Ostratice
  Materská škola, Ostrov 131, Ostrov
  Materská škola, Ostrovany 67, Ostrovany
  Materská škola, Ostrý Grúň 187, Ostrý Grúň
  Materská škola, Píla 22, Oščadnica
  Materská škola, Ústredie 1579, Oščadnica
  Materská škola, Otročok 34, Otročok
  Materská škola, Ovčiarsko 31, Žilina 4
  Materská škola, Ovčie 34, Ovčie
  Materská škola, Ozdín 88, Ozdín
  Materská škola, Padarovce 4, Padarovce
  Materská škola, Pakostov 102, Pakostov
  Materská škola, Paňa 26, Paňa
  Materská škola, Panické Dravce 51, Panické Dravce
  Materská škola, Paňovce 96, Paňovce
  Materská škola, Papradno 372, Papradno
  Materská škola, Parchovany 462, Parchovany
  Materská škola, Makarenkova 814/28, Partizánske
  Materská škola, Malá Okružná 1039/50, Partizánske
  Materská škola, Malinovského 1159/27, Partizánske
  Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske
  Materská škola, Topoľová 71, Partizánske
  Materská škola, Lazová 926, Pata
  Materská škola, Pavčina Lehota 88, Pavčina Lehota
  Materská škola, Pavlice 147, Pavlice
  Materská škola, Pavlova Ves 57, Pavlova Ves
  Materská škola, Pavlovce 134, Pavlovce
  Materská škola, Pažiť 59, Pažiť
  Materská škola, Pečeňady 173, Pečeňady
  Materská škola, Pečeňany 92, Pečeňany
  Materská škola, Petrová 7, Petrová
  Materská škola, Petrova Ves 293, Petrova Ves
  Materská škola, Petrovany 275, Petrovany
  Materská škola, Petrovce 114, Petrovce
  Materská škola, Petrovce nad Laborcom 76, Petrovce nad Laborcom
  Materská škola, Bystrická 1, Pezinok
  Materská škola, Gen. Pekníka 2, Pezinok
  Materská škola, Holubyho 49, Pezinok
  Materská škola, Svätoplukova 51, Pezinok
  Materská škola, Vajanského 16, Pezinok
  Materská škola, Za hradbami 1, Pezinok
  Materská škola, Záhradná 34, Pezinok
  Materská škola, 8. mája 2, Piešťany
  Materská škola, Ružová 2, Piešťany
  Materská škola, Staničná 2, Piešťany
  Materská škola, Valova 40, Piešťany
  Materská škola, Pichne 184, Pichne
  Materská škola, Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany
  Materská škola, Plavecké Podhradie 196, Plavecké Podhradie
  Materská škola, Plavecký Mikuláš 297, Plavecký Mikuláš
  Materská škola, Plavecký Štvrtok 89, Plavecký Štvrtok
  Materská škola, Hlavná 162, Plechotice
  Materská škola, Plevník - Drienové 255, Plevník - Drienové
  Materská škola, Ploské 74, Ploské
  Materská škola, Kolkáreň 40, Podbrezová
  Materská škola, Štiavnička 32, Podbrezová
  Materská škola, Dolná 484/1, Podbrezová- Lopej
  Materská škola, Poštová 328/6, Podhájska
  Materská škola, Podhorany 38, Podhorany
  Materská škola, Podhorany 76, Podhorany
  Materská škola, Podhorany-Sokolníky 215, Podhorany
  Materská škola, Podhorie 17, Podhorie
  Materská škola, Podhorie 85, Podhorie
  Materská škola, Podhoroď 107, Podhoroď
  Materská škola, Podhradie 237, Podhradie
  Materská škola, Podhradík 14, Podhradík
  Materská škola, Podkriváň 35, Podkriváň
  Materská škola, Podlužany 36, Podlužany
  Materská škola, Podrečany 93, Podrečany
  Materská škola, Podvysoká 354, Podvysoká
  Materská škola, Pohranice 444, Pohranice
  Materská škola, Hlavná 141, Pohronská Polhora
  Materská škola, Poliakovce 55, Poliakovce
  Materská škola, Poľný Kesov 69, Poľný Kesov
  Materská škola, Komenského 31, Polomka
  Materská škola, Kanadská 19, Poltár
  Materská škola, Sklárska 34, Poltár
  Materská škola, Poluvsie 28, Poluvsie
  Materská škola, Dubovce 49, Dubovce
  Materská škola, Poriadie 113, Poriadie
  Materská škola, Poruba 354, Poruba
  Materská škola, Poruba pod Vihorlatom 172, Poruba pod Vihorlatom
  Materská škola, Porúbka 69, Porúbka
  Materská škola, Poša 204, Poša
  Materská škola, Potvorice 88, Potvorice
  Materská škola, Považany 215, Považany
  Materská škola, A. Grznára 1441, Považská Bystrica
  Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica
  Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica
  Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Považská Bystrica
  Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
  Materská škola, m. č. Dedovec 1747, Považská Bystrica
  Materská škola, m. č. Milochov 224, Považská Bystrica
  Materská škola, m. č. Orlové 94, Považská Bystrica
  Materská škola, m. č. Považská Teplá 179, Považská Bystrica
  Materská škola A. Grznara 1444, EP Praznov 4, Považská Bystrica
  Materská škola, m. č. Šebešťanová 5, Považská Bystrica
  Materská škola, m.č. Považ.Podhradie 162, Považská Bystrica
  Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica
  Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica
  Materská škola, Sídl. Rozkvet 2024, Považská Bystrica
  Materská škola, Sídl. Stred 163/72, Považská Bystrica
  Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
  Materská škola, J. I. Barča 140, Pozdišovce
  Materská škola, Pôtor 117, Pôtor
  Materská škola, Prašník 94, Prašník
  Materská škola, Pravenec 233, Pravenec
  Materská škola, Prečín 275, Prečín
  Materská škola, Bajzova 152, Predmier
  Materská škola, Prestavlky 191, Prestavlky
  Materská škola, Antona Prídavka 1, Prešov
  Materská škola, Bajkalská 31, Prešov
  Materská škola, Bernolákova 19, Prešov
  Materská škola, Bratislavská 3, Prešov
  Materská škola, Budovateľská 8, Prešov
  Materská škola, Čapajevova 17, Prešov
  Materská škola, Čergovská 14, Prešov
  Materská škola, Československej armády 20, Prešov
  Materská škola, Fraňa Kráľa 11, Prešov
  Materská škola, Hviezdoslavova 10, Prešov
  Materská škola
  Materská škola, Mirka Nešpora 22, Prešov
  Materská škola, Mukačevská 27, Prešov
  Materská škola, Sabinovská 22/A, Prešov
  Materská škola, Sládkovičova 3, Prešov
  Materská škola, Slánska 21, Prešov
  Materská škola, Solivarská 51, Prešov
  Materská škola, Važecká 18, Prešov
  Materská škola, Volgogradská 48, Prešov
  Materská škola, Zemplínska 2, Prešov
  Materská škola, Príbelce 278, Príbelce
  Materská škola, Kvetná 39, Pribeta
  Materská škola, Pribiš 139, Pribiš
  Materská škola, Príbovce 171, Príbovce
  Materská škola, Priepasné 115, Priepasné
  Materská škola, Prietrž 139, Prietrž
  Materská škola, Prievaly 187, Prievaly
  Materská škola, A. Mišúta 731/2, Prievidza
  Materská škola, D. Krmana 334/6, Prievidza
  Materská škola, J. Matušku 759/1, Prievidza
  Materská škola, M. Gorkého 223/2, Prievidza
  Materská škola, M. Mišíka 398/15, Prievidza
  Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 206/37, Prievidza
  Materská škola, Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza
  Materská škola, P. Benického 154/1, Prievidza
  Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
  Materská škola, Športová 134/34, Prievidza
  Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza
  Materská škola, Proč 111, Proč
  Materská škola, Prochot 39, Prochot
  Materská škola, Prosiek 50, Prosiek
  Materská škola, Prusy 177, Prusy
  Materská škola, Pružina 125, Pružina
  Materská škola, Ptičie 8, Ptičie
  Materská škola, Chmelinec 1411, Púchov
  Materská škola, m. č. Nosice 221, Púchov
  Materská škola, Mládežnícka 13, Púchov
  Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov
  Materská škola, Požiarna 1292/5, Púchov
  Materská škola, Ul. 1. mája 1348/28, Púchov
  Materská škola, Záhradná 2, Pukanec
  Materská škola, Pusté Sady 132, Pusté Sady
  Materská škola, Hlavná 510, Pusté Úľany
  Materská škola, Pušovce 2, Pušovce
  Materská škola, Radatice 210, Radatice
  Materská škola, Radava 445, Radava
  Materská škola, Radobica 90, Radobica
  Materská škola, Radoľa 2, Radoľa
  Materská škola, Radošovce 13, Radošovce
  Materská škola, Radošovce 70, Radošovce
  Materská škola, Radvanovce 43, Radvanovce
  Materská škola, Rajčany 2, Rajčany
  Materská škola, Mudrochova 10, Rajec
  Materská škola, Obrancov mieru 400/51, Rajec
  Materská škola, Rajecká Lesná 416, Rajecká Lesná
  Materská škola, Osloboditeľov 421/66, Rajecké Teplice
  Materská škola, Rákoš 125, Rákoš
  Materská škola, Fojstvo 1253, Raková
  Materská škola, Korcháň 1070, Raková
  Materská škola, Rankovce 19, Rankovce
  Materská škola, Hlavná 51, Rapovce
  Materská škola, Alejová 504, Raslavice
  Materská škola, Raslavice 152, Raslavice
  Materská škola, Ratková 70, Ratková
  Materská škola, Ratnovce 151, Ratnovce
  Materská škola, Ražňany 235, Ražňany
  Materská škola, Hlavná 24, Reca
  Materská škola, Rejdová 44, Rejdová
  Materská škola, Remeniny 10, Remeniny
  Materská škola, Remetské Hámre 265, Remetské Hámre
  Materská škola, Rešov 36, Rešov
  Materská škola, m. č. Revúčka 136, Revúca
  Materská škola, Sládkovičova 62/5, Revúca
  Materská škola, Vl. Clementisa 12, Revúca
  Materská škola, Riečka 57, Riečka
  Materská škola, Richnava 260, Richnava
  Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
  Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
  Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
  Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota
  Materská škola Rimavské Brezovo
  Materská škola, Rimavské Janovce 425, Rimavské Janovce
  Materská škola, Rimavské Zalužany 1, Rimavské Zalužany
  Materská škola, Rišňovce 427, Rišňovce
  Materská škola, Rohov 46, Rohov
  Materská škola, Školská 408, Rohožník
  Materská škola, Rokycany 40, Rokycany
  Materská škola, Rokytov pri Humennom 32, Rokytov pri Humennom
  Materská škola, Roštár 82, Roštár
  Materská škola, Rovinka 206, Rovinka
  Materská škola, Rovné 37, Rovné
  Materská škola, Rovné 77, Rovné
  Materská škola, SNP 466, Rozhanovce
  Materská škola, Kozmonautov 1793/14, Rožňava
  Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava
  Materská škola
  Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava
  Materská škola, Vajanského 370/6, Rožňava
  Materská škola, Rožňavské Bystré 45, Rožňavské Bystré
  Materská škola, Rudina 444, Rudina
  Materská škola, Rudinka 118, Rudinka
  Materská škola, Rudlov 184, Rudlov
  Materská škola, Rudná 19, Rudná
  Materská škola, 5RPII, Rudňany
  Materská škola, Rudňany 253, Rudňany
  Materská škola, Rudnianska Lehota 224, Rudnianska Lehota
  Materská škola, Rudník 2, Rudník
  Materská škola, Rudno nad Hronom 275, Rudno nad Hronom
  Materská škola, Ruská Nová Ves 24, Ruská Nová Ves
  Materská škola, Ruskov 280, Ruskov
  Materská škola, Ruskovce 57, Ruskovce
  Materská škola, Ružiná 170, Ružiná
  Materská škola, Bernolákova 17, Ružomberok
  Materská škola, Bystrická cesta 70, Ružomberok
  Materská škola, Hrabovská cesta 2, Ružomberok
  Materská škola, Riadok 4, Ružomberok
  Materská škola, Š. Moyzesa 30, Ružomberok
  Materská škola, Za dráhou 19/477, Ružomberok
  Materská škola, Hlavná 26, Ružomberok-Biely Potok
  Materská škola, Pri Váhu 68, Ružomberok-Černová
  Materská škola, Potočná 6, Ružomberok-Hrboltová
  Materská škola Rybany
  Materská škola, 9. mája 27, Sabinov
  Materská škola, Jarková 63, Sabinov
  Materská škola, Švermova 1, Sabinov
  Materská škola, Ul. 17. novembra 42, Sabinov
  Materská škola, Sačurov 324, Sačurov
  Materská škola, Sádočné 40, Sádočné
  Materská škola, m. č. Byster 191, Sady nad Torysou
  Materská škola, Sady nad Torysou - Zdoba 162
  Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka
  Materská škola, Sása 119, Sása
  Materská škola, Sasinkovo 320, Sasinkovo
  Materská škola, Boriny 475, Sebedražie
  Materská škola, Seč 98, Seč
  Materská škola, Nová 1690/11, Sečovce
  Materská škola, Obchodná 26/63, Sečovce
  Materská škola, Sečovská Polianka 560, Sečovská Polianka
  Materská škola, Sedliacka Dubová 31, Sedliacka Dubová
  Materská škola, Sekule 119, Sekule
  Materská škola, Selčianska cesta 114, Selce
  Materská škola, Semerovo 585, Semerovo
  Materská škola, Hlavná 200, Seňa
  Materská škola, Fándlyho 2, Senec
  Materská škola, Kollárova 23, Senec
  Materská škola, Košická 40, Senec
  Materská škola, Kysucká 9, Senec
  Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica
  Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď
  Materská škola, Komenského 1136, Sereď
  Materská škola, Sihelné 456, Sihelné
  Materská škola, Sikenica - Trhyňa 72, Sikenica
  Materská škola, Sirk 169, Sirk
  Materská škola Sirník
  Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica
  Materská škola, Ústredie 632, Skalité
  Materská škola, Skároš 260, Skároš
  Materská škola, Sklabiná 133, Sklabiná
  Materská škola, Sklené 389, Sklené
  Materská škola, Sklené Teplice 1, Sklené Teplice
  Materská škola, Skrabské 153, Skrabské
  Materská škola, Školská 296, Skýcov
  Materská škola, Slančík 46, Slančík
  Materská škola, Slanské Nové Mesto 174, Slanské Nové Mesto
  Materská škola, Slatvina 165/63, Slatvina
  Materská škola, Slavec 76, Slavec
  Materská škola, Slavkovce 151, Slavkovce
  Materská škola, Slavnica 49, Slavnica
  Materská škola, Slavošovce sídlisko 226, Slavošovce
  Materská škola, Sľažany 321, Sľažany
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola, Jána Cikkera 651/2, Sliač
  Materská škola, Pionierska 12, Sliač
  Materská škola, Sliepkovce 162, Sliepkovce
  Materská škola, Parádna 202, Slivník
  Materská škola, Slovany 116, Slovany
  Materská škola, Slovenská Kajňa 191, Slovenská Kajňa
  Materská škola, Osloboditeľov 2, Slovenská Ľupča
  Materská škola, Slovenská Volová 54, Slovenská Volová
  Materská škola, Slovenské Ďarmoty 99, Slovenské Ďarmoty
  Materská škola, Hlavná 305, Slovenské Nové Mesto
  Materská škola
  Materská škola, Slovinky 591, Slovinky
  Materská škola, Komenského 5, Smižany
  Materská škola, Ružová 9, Smižany
  Materská škola, Zelená 1, Smižany
  Materská škola, Smolnícka Huta 31, Smolnícka Huta
  Materská škola, Školská 34, Smrdáky
  Materská škola, Smrečany 117, Smrečany
  Materská škola, Snakov 49, Snakov
  Materská škola, Snežnica 282, Snežnica
  Materská škola, Budovateľská 2205/12, Snina
  Materská škola, Čsl. armády 1590, Snina
  Materská škola, Dukelských hrdinov 13, Snina
  Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina
  Materská škola, Palárikova 1630/29, Snina
  Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina
  Materská škola, Sobotište 350, Sobotište
  Materská škola, Sokoľ 165, Sokoľ
  Materská škola, Sokoľany 148, Sokoľany
  Materská škola, Soľ 280, Soľ
  Materská škola, Sološnica 32, Sološnica
  Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá
  Materská škola, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves
  Materská škola, I. Krasku 3, Spišská Nová Ves
  Materská škola, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Komenského 25, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Lipová 21, Spišská Nová Ves
  Materská škola, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Rybničná 31, Spišská Nová Ves
  Materská škola, S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Slovenská 14, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Stolárska 2, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
  Materská škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves
  Materská škola, Májová 54, Spišské Podhradie
  Materská škola, SNP 1, Spišské Vlachy
  Materská škola, Spišský Hrušov 217, Spišský Hrušov
  Materská škola, Hornádska 239, Spišský Štiavnik
  Materská škola, Ulica Obrancov Mieru 298, Spišský Štvrtok
  Materská škola, Stará Halič 124, Stará Halič
  Materská škola, Stará Lesná 55, Stará Lesná
  Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
  Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
  Materská škola, Stará Myjava 141, Stará Myjava
  Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá
  Materská škola, Staré 68, Staré
  Materská škola, Staré Hory 396, Staré Hory
  Materská škola, Kováčova 10, Starý Tekov
  Materská škola, Staškov 364, Staškov
  Materská škola, Staškovce 13, Staškovce
  Materská škola, Stebník 12, Stebník
  Materská škola, Stožok 224, Stožok
  Materská škola, Stráňany 70, Stráňany
  Materská škola, Stránske 98, Stránske
  Materská škola, Stráža 240, Stráža
  Materská škola, Družstevná 506, Strážske
  Materská škola, Sokolská 494, Strečno
  Materská škola, Stredné Plachtince 42, Stredné Plachtince
  Materská škola, Stretava 128, Stretava
  Materská škola, Hlavná 83, Streženice
  Materská škola, Stročín 86, Stročín
  Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
  Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
  Materská škola, Studenec 13, Studenec
  Materská škola, Stuľany 44, Stuľany
  Materská škola, Hviezdoslavova 674, Stupava
  Materská škola, J. Kráľa 1592/1, Stupava
  Materská škola, Marcheggská 58, Stupava
  Materská škola, Ružová 3, Stupava
  Materská škola, Stupné 19, Stupné
  Materská škola, Hurbanova 10, Sučany
  Materská škola, Suchá Hora 450, Suchá Hora
  Materská škola, Suchohrad 130, Suchohrad
  Materská škola, Súlovce 64, Súlovce
  Materská škola, Bratislavská 50, Svätý Jur
  Materská škola, Felcánova 7, Svätý Jur
  Materská škola, Pezinská 1, Svätý Jur
  Materská škola, Svederník 21, Svederník
  Materská škola, Sveržov 36, Sveržov
  Materská škola, 8. mája 31, Svidník
  Materská škola, Gen. Svobodu 29, Svidník
  Materská škola, Ľ. Štúra 23, Svidník
  Materská škola, Svinica 187, Svinica
  Materská škola
  Materská škola, Školská 21, Svit-Podskalka
  Materská škola, Svrčinovec 856, Svrčinovec
  Materská škola, Hviezdoslavova 30, Šahy
  Materská škola, Šajdíkove Humence 206, Šajdíkove Humence
  Materská škola, 8. mája 2, Šaľa
  Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa
  Materská škola, Hollého 40, Šaľa
  Materská škola, Okružná 1, Šaľa
  Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
  Materská škola, Šambron 103, Šambron
  Materská škola, Gazdovský rad 37, Šamorín
  Materská škola, Školská 14, Šamorín
  Materská škola, Šarišská Poruba 34, Šarišská Poruba
  Materská škola, Šarišské Čierne 81, Šarišské Čierne
  Materská škola, Šarišský Štiavnik 29, Šarišský Štiavnik
  Materská škola, Šašová 32, Šašová
  Materská škola, Šávoľ 187, Šávoľ
  Materská škola, Šemša 142, Šemša
  Materská škola, Horná 11, Šenkvice
  Materská škola, Šiba 142, Šiba
  Materská škola, Šindliar 7, Šindliar
  Materská škola, Šípkové 114, Šípkové
  Materská škola, Širákov 131, Širákov
  Materská škola, Krompašská 374, Široké
  Materská škola, Šišov 156, Šišov
  Materská škola, Šivetice 96, Šivetice
  Materská škola, Školská 4, Šrobárová
  Materská škola, Štefanov nad Oravou 127, Štefanov nad Oravou
  Materská škola, Štefanová 100, Štefanová
  Materská škola, Šterusy 132, Šterusy
  Materská škola, Štiavnička 86, Štiavnička
  Materská škola, Štitáre 8, Štitáre
  Materská škola, Jelšavská 318, Štítnik
  Materská škola, Štós 48, Štós
  Materská škola, ČSĽA 72/80, Štrba
  Materská škola, Adyho 2, Štúrovo
  Materská škola, Štvrtok 57
  Materská škola, J. Bottu 129, Šumiac
  Materská škola, MDŽ 26, Šurany
  Materská škola, Mostná 1, Šurany
  Materská škola, Šurianky 81, Šurianky
  Materská škola, Ul. Fatranska 88, Šútovo
  Materská škola, Tajná 2, Tajná
  Materská škola, Tajov 79, Tajov
  Materská škola, Ťapešovo 117, Ťapešovo
  Materská škola, Tarnov 6, Tarnov
  Materská škola, Tehla 113, Tehla
  Materská škola, Osloboditeľov 36, Tekovské Lužany
  Materská škola, Tekovský Hrádok 124, Tekovský Hrádok
  Materská škola, Telgárt 154, Telgárt
  Materská škola, Terany 262, Terany
  Materská škola, Teriakovce 51, Teriakovce
  Materská škola, Tesáre 129, Tesáre
  Materská škola, Hlavná 1, Tesárske Mlyňany
  Materská škola, Sídlisko budúcnosť 325, Tešedíkovo
  Materská škola, Tibava 33, Tibava
  Materská škola, Timoradza 2, Timoradza
  Materská škola, Tisinec 121, Tisinec
  Materská škola, Daxnerova 1085, Tisovec
  Materská škola, Vansovej 231, Tisovec-Rimavská Píla
  Materská škola, Nám. odborárov 9, Tlmače
  Materská škola, Nová 2, Tlmače
  Materská škola, Mierová 1, Tomášov
  Materská škola, Závadská 1, Tomášovce
  Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
  Materská škola, Janka Kráľa 1594/1, Topoľčany
  Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
  Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
  Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
  Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
  Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
  Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany
  Materská škola, Cintorínska 35, Topoľčianky
  Materská škola, SNP 11, Topoľčianky
  Materská škola, Hlavná 8, Topoľnica
  Materská škola, Toporec 1, Toporec
  Materská škola, Toporec 239, Toporec
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola, Pri Majeri 27, Tornaľa
  Materská škola, Rožňavská 12/24, Tornaľa
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola, Torysky 112, Torysky
  Materská škola, Okružná 1, Tovarníky
  Materská škola, Štúrova ulica 197/53, Trebatice
  Materská škola, Trebeľovce 101, Trebeľovce
  Materská škola, Gorkého 18, Trebišov
  Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov
  Materská škola Trebostovo
  Materská škola, Trenč 94, Trenč
  Materská škola Trenčianske Bohuslavice
  Materská škola, Trenčianske Jastrabie 254, Trenčianske Jastrabie
  Materská škola, Trenčianske Mitice 243, Trenčianske Mitice
  Materská škola, Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice
  Materská škola, 28. októbra 7, Trenčín
  Materská škola, Jána Halašu 11, Trenčín
  Materská škola, Kubranská 20, Trenčín
  Materská škola, Legionárska 37, Trenčín
  Materská škola, M. Turkovej 5, Trenčín
  Materská škola Medňanského 360/34, Trenčín
  Materská škola, Na dolinách 27, Trenčín
  Materská škola, Niva 9, Trenčín
  Materská škola, Opatovská cesta 39, Trenčín
  Materská škola
  Materská škola, Pri parku 10/16, Trenčín
  Materská škola, Soblahovská 22, Trenčín
  Materská škola, Stromová 3, Trenčín
  Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín
  Materská škola, Šmidkeho 12, Trenčín
  Materská škola, Švermova 24, Trenčín
  Materská škola, Botanická 12, Trnava
  Materská škola, Čajkovského 28, Trnava
  Materská škola, Hodžova 40, Trnava
  Materská škola, Hollého 8, Trnava
  Materská škola, Jiráskova 25, Trnava
  Materská škola, Kornela Mahra 9, Trnava
  Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava
  Materská škola, Limbová 4, Trnava
  Materská škola, Ľudová 27, Trnava
  Materská škola, Murgašova 7, Trnava
  Materská škola, Narcisová 2, Trnava
  Materská škola, Okružná 19, Trnava
  Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
  Materská škola, Ružindolská 8, Trnava
  Materská škola, Spartakovská 10, Trnava
  Materská škola, Spartakovská 6, Trnava
  Materská škola, V jame 1, Trnava
  Materská škola, Vajanského 3, Trnava
  Materská škola, Trnavá Hora 223, Trnavá Hora
  Materská škola, Trnava pri Laborci 75, Trnava pri Laborci
  Materská škola, Tročany 63, Tročany
  Materská škola, Oslobodenia 941, Trstená
  Materská škola, Školská 100, Trstené pri Hornáde
  Materská škola, Tuhrina 27, Tuhrina
  Materská škola, Tuchyňa 104, Tuchyňa
  Materská škola, Tupá 78, Tupá
  Materská škola, Krížna 1157/11, Turany
  Materská škola, Obchodná 27, Turany
  Materská škola, Turcovce 18, Turcovce
  Materská škola, Turček 314, Turček
  Materská škola, Turčianske Jaseno 71, Turčianske Jaseno
  Materská škola, Turie 395, Turie
  Materská škola, Turňa nad Bodvou 567, Turňa nad Bodvou
  Materská škola, Turnianska Nová Ves 84, Turnianska Nová Ves
  Materská škola, Turová 70, Turová
  Materská škola, Šárky 463, Turzovka
  Materská škola, Tužina 361, Tužina
  Materská škola, Tvarožná 104, Tvarožná
  Materská škola, Medvedzie 138, Tvrdošín
  Materská škola, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
  Materská škola, Hlboká 19, Tvrdošovce
  Materská škola, Úbrež 42, Úbrež
  Materská škola, Uzovce 138, Uzovce
  Materská škola, Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
  Materská škola, Uzovský Šalgov 138, Uzovský Šalgov
  Materská škola, Vaďovce 93, Vaďovce
  Materská škola, Vajkovce 65, Vajkovce
  Materská škola, Poľná 4, Valaliky - Všechsvätých
  Materská škola, Hlavná 57, Valaliky-Buzice
  Materská škola, Švermova 8, Valaská
  Základná škola s materskou školou Valaská Belá 224
  Materská škola, Valča 375, Valča
  Materská škola Valkovce
  Materská škola, Vaniškovce 49, Vaniškovce
  Základná škola s materskou školou Varhaňovce 20
  Materská škola Vavrišovo
  Materská škola, Školská 425, Vechec
  Materská škola, Športová 93, Veľaty
  Materská škola, Velčice 225, Velčice
  Materská škola, Veličná 123, Veličná
  Materská škola, Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
  Materská škola, Veľká Čausa 105, Veľká Čausa
  Materská škola, Veľká Čierna 11, Veľká Čierna
  Materská škola, Veľká Dolina 282, Veľká Dolina
  Materská škola, Veľká Franková 56, Veľká Franková
  Materská škola, Veľká Ida č. 359, Veľká Ida
  Materská škola, Medzinár. dňa detí l31/17, Veľká Lúka
  Materská škola, Veľká nad Ipľom 231, Veľká nad Ipľom
  Materská škola, Veľká Paka 253, Veľká Paka
  Materská škola, Veľké Bierovce 160, Veľké Bierovce
  Materská škola, Veľké Držkovce 179, Veľké Držkovce
  Materská škola, Veľké Dvorany 53, Veľké Dvorany
  Materská škola, Veľké Hoste 173, Veľké Hoste
  Materská škola, Veľké Chyndice 160, Veľké Chyndice
  Materská škola, Síd.P.O.Hviezdoslava 1644, Veľké Kapušany
  Materská škola, Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
  Materská škola, Veľké Kozmálovce 163, Veľké Kozmálovce
  Materská škola, Veľké Kršteňany 149, Veľké Kršteňany
  Materská škola, Školská 44, Veľké Orvište
  Materská škola, Hlavná 42, Veľké Ozorovce
  Materská škola, Veľké Pole 105, Veľké Pole
  Materská škola, Veľké Revištia 32, Veľké Revištia
  Materská škola, Veľké Teriakovce 31, Veľké Teriakovce
  Materská škola, Veľké Uherce 146, Veľké Uherce
  Materská škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
  Materská škola, Veľké Vozokany 3, Veľké Vozokany
  Materská škola, Podvinohrady 519/53, Veľké Zálužie
  Materská škola, Senecká 1, Veľký Biel
  Materská škola, Kúpeľná 151, Veľký Blh
  Materská škola, Hlavná 637, Veľký Cetín
  Materská škola, Hlavná 57, Veľký Ďur
  Materská škola, Veľký Klíž 2, Veľký Klíž
  Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš
  Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder
  Materská škola, Veľký Slivník 89, Veľký Slivník
  Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
  Materská škola, Veľopolie 6, Veľopolie
  Materská škola, Veselé 368, Veselé
  Materská škola, Veterná Poruba 36, Veterná Poruba
  Materská škola, Riečna 27, Vidiná
  Materská škola, Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou
  Materská škola, Zvolenská 130/6, Vígľaš
  Materská škola, Vígľašská Huta-Kalinka 13, Vígľašská Huta-Kalinka
  Materská škola, Pivničná 673, Vinica
  Materská škola, Tokajská 191/5, Viničky
  Materská škola, Hlavná 291, Viničné
  Materská škola, Vinodol 218, Vinodol
  Materská škola, Nová 598, Vinohrady nad Váhom
  Materská škola, Školská 50, Vinosady
  Materská škola, Vislava 61, Vislava
  Základná škola s materskou školou Visolaje
  Materská škola, Víťaz 183, Víťaz
  Materská škola, Vítkovce 20, Vítkovce
  Materská škola, Vlachy 109, Vlachy
  Materská škola, Vlkas 81, Vlkas
  Materská škola, Vlkyňa 4, Vlkyňa
  Materská škola, Hlavná 263, Vojčice
  Materská škola, Vojňany 69, Vojňany
  Materská škola, Hlavná 10, Volkovce
  Materská škola, Voznica 206, Voznica
  Materská škola, Hlavná 153, Vráble
  Materská škola, Sídlisko Lúky 33, Vráble
  Materská škola, Rozmarínová 15, Vráble-Horný Ohaj
  Materská škola, 1. mája 1227, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Dlhá 559, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Domašanská 604, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Kukučínova 103, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Lomnická 641, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Sídlisko juh 1051, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Sídlisko Okulka 21, Vranov nad Topľou
  Materská škola, Vrbov 216, Vrbov
  Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové
  Materská škola na Ulici francúzskych partizánov 19, Vrútky
  Materská škola, Nábrežná 2, Vrútky
  Materská škola, Výborná 8, Výborná
  Materská škola, Výčapy - Opatovce 478, Výčapy - Opatovce
  Materská škola, Vyhne 100, Vyhne
  Materská škola, Východná 715, Východná
  Materská škola, Vysoká nad Uhom 314, Vysoká nad Uhom
  Materská škola, Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry
  Materská škola, Tatranská Kotlina 36, Vysoké Tatry
  Materská škola, Tatranská Lomnica 264, Vysoké Tatry
  Materská škola, Vyšné Hágy 34, Vysoké Tatry
  Materská škola, Hlavná 114, Vyšná Myšľa
  Materská škola, Vyšná Olšava 2, Vyšná Olšava
  Materská škola, Vyšná Rybnica 70, Vyšná Rybnica
  Materská škola, Vyšná Sitnica 129, Vyšná Sitnica
  Materská škola, Vyšná Slaná 29, Vyšná Slaná
  Materská škola, Vyšná Šebastová 156, Vyšná Šebastová
  Materská škola, Vyšná Voľa 88, Vyšná Voľa
  Materská škola, Vyšné Remety 113, Vyšné Remety
  Materská škola, Vyšný Klátov 132, Vyšný Klátov
  Materská škola, Vyšný Mirošov 44, Vyšný Mirošov
  Materská škola, Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík
  ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
  Materská škola, Vyšný Žipov 22, Vyšný Žipov
  Materská škola, Záborské 14, Záborské
  Materská škola, Záhor 70, Záhor
  Materská škola, Pivničná 172, Záhorce
  Materská škola, Hlavná 569, Záhorská Ves
  Materská škola, Záhradné 226, Záhradné
  Materská škola, Zákopčie 888, Zákopčie
  Materská škola, Malinovská 1, Zálesie
  Materská škola, Zamarovce 63, Zamarovce
  Materská škola, Zámutov 388, Zámutov
  Materská škola, Závada 202, Závada
  Materská škola, Závada 54, Závada
  Materská škola, Závadka 194, Závadka
  Materská škola, Závadka 36, Závadka
  Materská škola, Závadka 72, Závadka
  Materská škola, Závažná Poruba 139, Závažná Poruba
  Základná škola, Stred 122, Zázrivá
  Materská škola, Zbehy 148, Zbehy
  Materská škola, Zbrojníky 177, Zbrojníky
  Materská škola, Zbudské Dlhé 12, Zbudské Dlhé
  Materská škola, Zbudza 60, Zbudza
  Materská škola, Obchodná 112, Zbyňov
  Materská škola, Zeleneč 118, Zeleneč
  Materská škola, J. Hagaru 43/33, Zemianske Kostoľany
  Materská škola, Školská 853, Zemné
  Materská škola, Zemplín 111, Zemplín
  Materská škola, Úpor 6, Zemplínska Nová Ves
  Materská škola, Zemplínska Široká 277, Zemplínska Široká
  Materská škola, Okružná 366/4, Zemplínska Teplica
  Materská škola, Školská 365, Zemplínske Hradište
  Materská škola, Hlavná 28, Zemplínske Jastrabie
  Materská škola, Poľná cesta 3, Zlaté Klasy
  Materská škola, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
  Materská škola, Slnečná 2, Zlaté Moravce
  Materská škola, Štúrova 15, Zlaté Moravce
  Materská škola, Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce
  Materská škola, Parková 2, Zlaté Moravce-Prílepy
  Materská škola, Zlatníky 62, Zlatníky
  Materská škola, Zliechov 47, Zliechov
  Materská škola, Školská 2, Zohor
  Materská škola, Zubné 30, Zubné
  Materská škola, 1. mája 161/1, Zvolen
  Materská škola, Bystrický rad 2485/41, Zvolen
  Materská škola, Centrum 2496/27, Zvolen
  Materská škola, E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
  Materská škola, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen
  Materská škola, Imatra 2548/8, Zvolen
  Materská škola, J.Bánika 1733/41, Zvolen
  Materská škola, Ľ.Fullu 1689/43, Zvolen
  Materská škola, marš. Malinovského 1985/4, Zvolen
  Materská škola, Prachatická 2421/45, Zvolen
  Materská škola, Tehelná 2549/5, Zvolen
  Materská škola, Zvončín 83, Zvončín
  Materská škola, Žabokreky 166, Žabokreky
  Materská škola, Žakarovce 338, Žakarovce
  Materská škola, Žakovce 71, Žakovce
  Materská škola, Žalobín 36, Žalobín
  Materská škola, Andreja Sládkoviča 1130, Žarnovica
  Materská škola, Petra Jilemnického 2, Žarnovica
  Materská škola, Ždaňa 243, Ždaňa
  Materská škola, Žehňa 9, Žehňa
  Materská škola, Žehra 48, Žehra
  Materská škola, Železná Breznica 181, Železná Breznica
  Materská škola, Železník 69, Železník
  Materská škola, SNP 9, Želiezovce
  Materská škola, SNP 93, Želiezovce
  Materská škola, Želmanovce 27, Želmanovce
  Materská škola, Školská 138/4, Želovce
  Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
  Materská škola, Žihárec 1, Žihárec
  Materská škola, Žikava 39, Žikava
  Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina
  Materská škola, Bajzova 9, Žilina
  Materská škola, Čajakova 4, Žilina
  Materská škola, Do Stošky 5, Žilina
  Materská škola, Gemerská 1772, Žilina
  Materská škola, Hričovská 1, Žilina
  Materská škola, Jarná 2602/7, Žilina
  Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4
  Materská škola, Lichardova 20, Žilina
  Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, Žilina
  Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina
  Materská škola, Petzvalova 8, Žilina
  Materská škola, Predmestská 27, Žilina
  Materská škola, Puškinova 2165/3, Žilina
  Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina
  Materská škola, Stavbárska 4, Žilina
  Materská škola, Študentská 15/3, Žilina
  Materská škola, Zástranie 284, Žilina
  Materská škola, Žipov 21, Žipov
  Materská škola, Šimkova 40, Žitavany
  Materská škola, Žitná - Radiša 4, Žitná - Radiša
  Materská škola, Žlkovce 250, Žlkovce
  Materská škola (alokované triedy ul. Gaštanová 56), Limbová 26, Žilina
  Materská škola (alokované triedy ul. Varšavská cesta 2), Trnavská 2830, Žilina
  Materská škola (elok. triedy na Kalinčiakovej, Partizánskej a Sládkovičovej), Ul. SNP 14, Modra
  Materská škola (s elokovanou triedou v ZŠ Horný Kelčov), Vysoká nad Kysucou 287, Vysoká nad Kysucou
  Materská škola (s elokovanou triedou Michalkov a s elokovanou triedou Kalinovská/Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou
  Materská škola (s elokovanými triedami Jánošíkova 738, Nová Lipnica 394), Brezová 787/27, Dunajská Lužná
  Materská škola (s elokovanými triedami na Astrovej 5, Nevädzovej 12 a Šalviovej 5), Pivonková 9, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami na Budovateľskej 10 a Tekovskej 7 a 9), Velehradská 24, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1), Estónska 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Materská škola (s elokovanými triedami na Exnárovej 6, Šťastnej 26), Bancíkovej 2, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami na Gemerskej 4), Miletičova 37, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami na Haburskej 4, Haburskej 6 a Medzilaboreckej 4), Stálicová 2, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
  Materská škola (s elokovanými triedami na J. Braneckého 129/13), Dobrá 1103, Trenčianska Teplá
  Materská škola (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4), Linzbothova 18, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Materská škola (s elokovanými triedami na Palkovičovej 11), Prešovská 28, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami na Rádiovej 52 a Vietnamská 13), Piesočná 2, Bratislava-Ružinov
  Materská škola (s elokovanými triedami v Borskom Petri, Na Dereši), Smuha 1, Borský Mikuláš
  Materská škola - Družba, Záhradná 17, Čierna nad Tisou
  Materská škola - Óvoda, Malá 977, Bátorove Kosihy
  Materská škola - Óvoda, Bešeňov 628, Bešeňov
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 2, Biel
  Materská škola - Óvoda, Cestice 70, Cestice
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 44, Čalovec
  Materská škola - Óvoda, Kostolná 66, Čata
  Materská škola - Óvoda, Čierny Brod 489, Čierny Brod
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 146/64, Dobrá
  Materská škola - Óvoda, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda
  Materská škola - Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, Dunajská Streda
  Materská škola - Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola - Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola - Óvoda, Farná 518, Farná
  Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
  Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
  Materská škola - Óvoda, Sídlisko Sever
  Materská škola - Óvoda, Nová doba 922/11, Galanta
  Materská škola - Óvoda, Materskej školy 396/6, Gbelce
  Materská škola - Óvoda, Gemerská Hôrka 7, Gemerská Hôrka
  Materská škola - Óvoda, Levická cesta 4, Hronovce
  Materská škola - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka
  Materská škola - Óvoda, Školská 295, Jesenské
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 33, Kajal
  Materská škola - Óvoda, Kamenica nad Hronom 486, Kamenica nad Hronom
  Materská škola - Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
  Materská škola - Óvoda, K. Kacza 33, Komárno
  Materská škola - Óvoda, Mieru 16, Komárno
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola - Óvoda, Košúty 202, Košúty
  Materská škola - Óvoda, Kráľová nad Váhom 237, Kráľová nad Váhom
  Materská škola - Óvoda, Fábryho 1249/2, Kráľovský Chlmec
  Materská škola - Óvoda
  Materská škola - Óvoda, Lehnice 119, Lehnice
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 490, Leles
  Materská škola - Óvoda, Námestie slobody 1395/11, Marcelová
  Materská škola - Óvoda, Mužla 690, Mužla
  Materská škola - Óvoda, Školská 39, Nána
  Materská škola - Óvoda, Hurbanova 4, Nesvady
  Materská škola - Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
  Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky
  Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky
  Materská škola - Óvoda, Perín 145, Perín - Chym
  Materská škola - Óvoda, Plášťovce 280, Plášťovce
  Materská škola - Óvoda, Čs. armády 54, Plešivec
  Materská škola - Óvoda, Hlavná 89, Pohronský Ruskov
  Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
  Materská škola - Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
  Materská škola - Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava
  Materská škola - Óvoda, Obchodná 384/1, Somotor
  Materská škola - Óvoda, Ružová 153, Strážne
  Materská škola - Óvoda, Záhradná 10, Streda nad Bodrogom
  Materská škola - Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín
  Materská škola - Óvoda, Hontianska cesta 45, Šahy
  Materská škola - Óvoda, Nám. M. R. Štefánika 14, Šahy
  Materská škola, Družstevná ul. 22, Šaľa
   Materská škola - Óvoda Dunajská 1061 Šamorín-Somorja
  Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 5, Šamorín
  Materská škola - Óvoda, Ulica Márie 682, Šamorín
  Materská škola - Óvoda, Veterná 496/21, Šamorín
  Materská škola - Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo
  Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo
  Materská škola - Óvoda, Váhovce 116, Váhovce
  Materská škola - Óvoda, Kolárovská cesta 821/19, Zemianska Olča
  Materská škola - Óvoda, Školská 4, Zlaté Klasy
  Materská škola - Óvoda s výchovným jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
  Materská škola -Óvoda, Priateľstva 662, Kameničná
  Materská škola /rómska/, Bystrany 49, Bystrany
  Materská škola /rómska/, Potočná 9, Spišská Nová Ves
  Materská škola ako súčasť spojenej školy, Ľ. Štúra 155, Dudince
  Materská škola ako súčasť Spojenej školy, Budovateľská 1315, Sládkovičovo
  Materská škola ako súčasť Spojenej školy, Fučíkova 366, Sládkovičovo
  Materská škola ako súčasť Spojenej školy
  Materská škola ako súčasť Základnej školy, Voderady 47, Voderady
  Materská škola ako súčasť Základnej školy Dávida Mészároša - Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača
  Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Lysá pod Makytou 15, Lysá pod Makytou
  Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 235, Horná Súča
  Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany
  Materská škola ako súčasť ZŠ, Vrádište 226, Vrádište
  Materská škola Alberta Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Óvoda, Fándlyho 20, Senec
  Materská škola I. pri základnej škole, Hlavná 369/91, Hrabušice
  Materská škola II. pri základnej škole, Zimná 413, Hrabušice
  Materská škola Karola Pajera, SNP 1177, Klenovec
  Materská škola obecná, Kostolná - Záriečie 18, Kostolná - Záriečie
  Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy, Školská 447/2 Turčianske Teplice – ZŠ
  Materská škola pri základne škole, Bracovce 275, Bracovce
  Materská škola pri Základnej škole, Alekšince 395, Alekšince
  Materská škola pri základnej škole, Babín 293, Babín
  Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
  Materská škola pri základnej škole, Ul. 1. mája 1, Báhoň
  Materská škola pri základnej škole, Bajerov 33, Bajerov
  Materská škola pri základnej škole, Bajerovce 112, Bajerovce
  Materská škola pri základnej škole, Topoľčianska 50, Banka
  Materská škola pri Základnej škole, kpt. Nálepku 887, Bánov
  Materská škola pri základnej škole, Banská Belá 55, Banská Belá
  Materská škola pri základnej škole, Kukorelliho 47, Bardejov
  Materská škola pri základnej škole, Pod Papierňou 2, Bardejov
  Materská škola pri základnej škole, Belina 189, Belina
  Materská škola pri základnej škole, Beňadovo 68, Beňadovo
  Materská škola pri základnej škole, Benkovce 140, Benkovce
  Materská škola pri základnej škole, Bežovce 90, Bežovce
  Materská škola pri základnej škole, Bijacovce 5, Bijacovce
  Materská škola pri základnej škole, Bobrov 171, Bobrov
  Materská škola pri základnej škole, Bohdanovce 60, Bohdanovce
  Materská škola pri základnej škole, Bohdanovce nad Trnavou284, Bohdanovce nad Trnavou
  Materská škola pri základnej škole, Bojničky 150, Bojničky
  Materská škola pri základnej škole, Boleráz 474, Boleráz
  Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur
  Materská škola pri základnej škole, Ružová 304, Borša
  Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca Bošáca 131, Bošáca
  Materská škola pri základnej škole, Trnková 4, Bratislava-Jarovce
  Materská škola pri základnej škole, Cádrova 15, Bratislava-Nové Mesto
  Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Legerského 18, Bratislava-Nové Mesto
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Na Revíne 14, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Osadná 5, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Rešetkova 6, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Šancová 65, Bratislava-Nové Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Šuňavcova 13, Bratislava-Nové Mesto
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Hubeného 25, Bratislava-Rača
  Materská škola pri základnej škole, Kovácsova 465, Bratislava-Rusovce
  Materská škola pri základnej škole, Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
  Materská škola pri základnej škole, Koniarkova 9, Bratislava-Vajnory
  Základná škola s materskou školou Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystr
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, J. Nižnanského 1, Brestovany
  Materská škola pri základnej škole, Breza 337, Breza
  Materská škola pri základnej škole, Breznička 49, Breznička
  Materská škola pri základnej škole, Boženy Němcovej 17, Brezno
  Materská škola pri základnej škole, Dr. Clementisa 3, Brezno
  Materská škola pri základnej škole, Hradby 9, Brezno
  Materská škola pri základnej škole, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
  Materská škola pri základnej škole, Nálepkova 50, Brezno
  Materská škola pri základnej škole, Brezovica 60, Brezovica
  Materská škola pri Základnej škole, Školská 321, Brezovica
  Materská škola pri základnej škole, Brusno-Ondrej n/Hronom 89, Brusno
  Materská škola pri základnej škole, Berzehorská 154, Brzotín
  Materská škola pri základnej škole, Bučany 100, Bučany
  Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
  Základná škola s materskou školou, Budmerice 430
  Materská škola pri základnej škole, Bukovce 68, Bukovce
  ZŠ s MŠ Bušince
  Materská škola pri základnej škole, Bernolákova 160/9, Bystričany
  Materská škola pri základnej škole, Bzenov 38, Bzenov
  Materská škola pri základnej škole, Bzovík 195, Bzovík
  Materská škola pri základnej škole, Cerová 277, Cerová
  Materská škola pri základnej škole, Cerovo 58, Cerovo
  Základná škola s materskou školou, Cigeľ 276, Cigeľ
  Materská škola pri základnej škole, Cinobaňa 60, Cinobaňa
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Podzávoz 2739, Čadca
  Materská škola pri Základnej škole, Čaka 364, Čaka
  Základná škola s materskou školou Častá
  Materská škola pri základnej škole, Častkovce 157, Častkovce
  Základná škola s materskou školou
  Základná škola s materskou školou, Čavoj 35, Čavoj
  Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb
  Materská škola pri základnej škole, Školská 7, Čečejovce
  Materská škola pri Základnej škole, Čeľadice 87, Čeľadice
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Čerhov 230, Čerhov
  Materská škola pri základnej škole, Červená Voda 30, Červená Voda
  Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 16, Červeník
  Materská škola pri Základnej škole, Červený Hrádok 235, Červený Hrádok
  Materská škola pri základnej škole, Vyšný Koniec 969, Čierne
  Základná škola s materskou školou Čimhová
  Materská škola pri základnej škole, Čirč 71, Čirč
  Materská škola pri základnej škole, Ďačov 161, Ďačov
  Materská škola pri základnej škole, Dedinka 411, Dedinka
  Materská škola pri základnej škole, Detvianska Huta 369, Detvianska Huta
  Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves
  Materská škola pri základnej škole, Banky 20, Diviaky nad Nitricou
  Materská škola pri základnej škole, Diviaky nad Nitricou 3, Diviaky nad Nitricou
  Základná škola s materskou školou Divina
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Dlhá nad Kysucou 201, Dlhá nad Kysucou
  Materská škola pri základnej škole, Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
  Materská škola pri základnej škole, Dlhé nad Cirochou 493, Dlhé nad Cirochou
  Materská škola pri základnej škole, Dlhé Pole 203, Dlhé Pole
  Materská škola pri základnej škole, 8. marca 317/7, Dobrá Niva
  Materská škola pri základnej škole, Dobrá Voda 149, Dobrá Voda
  Materská škola pri základnej škole, Dohňany 468, Dohňany
  Materská škola pri základnej škole, Dolinka 167, Dolinka
  Materská škola pri základnej škole, Dolná Krupá 555, Dolná Krupá
  Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161, Dolná Lehota
  Materská škola pri základnej škole, Dolná Poruba 63, Dolná Poruba
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 151, Dolná Strehová
  Materská škola pri základnej škole, Dolné Dubové 213, Dolné Dubové
  Materská škola pri základnej škole, Dolné Orešany 490, Dolné Orešany
  Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 213, Dolný Hričov
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Domaňovce 31, Domaňovce
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 127, Drahovce
  Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
  Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  Materská škola pri základnej škole, Sídlisko Pod hájom 28, Dubnica nad Váhom
  Materská škola pri Základnej škole, Dubník 95, Dubník
  Základná škola s materskou školou Dubodiel
  Materská škola pri základnej škole, Dubovany 177, Dubovany
  Materská škola pri Základnej škole, Dubové 51, Dubové
   ZŠ s MŠ Dúbrava
  Materská škola pri základnej škole, Dvorec 63, Dvorec
  Materská škola pri základnej škole, Dvorníky 5, Dvorníky
  Materská škola pri základnej škole, Gaboltov 26, Gaboltov
  Materská škola pri základnej škole, Záhumenice 663, Gbely
  Základná škola s materskou školou s VJM Gemerské Dechtáre
  Materská škola pri základnej škole, Gemerský Jablonec 244, Gemerský Jablonec
  Materská škola pri základnej škole, Mlynská 21, Gerlachov
  Materská škola pri Základnej škole, Golianovo 60, Golianovo
  Materská škola pri základnej škole, Gregorovce 88, Gregorovce
  Základná škola s materskou školou Habovka
  Materská škola pri základnej škole, Habura 50, Habura
  Materská škola pri základnej škole, Hajnáčka 419, Hajnáčka
  Základná škola s materskou školou Hany Ponickej
  Materská škola pri základnej škole, Staničná 20, Harichovce
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Havaj 21, Havaj
  Materská škola pri základnej škole, Helcmanovce 41, Helcmanovce
  Materská škola pri základnej škole, Hermanovce 84, Hermanovce
  Materská škola pri základnej škole, Hertník 260, Hertník
  Materská škola pri základnej škole, Farská 238, Hladovka
  Materská škola pri základnej škole, Hlboké nad Váhom 218, Hlboké nad Váhom
  Materská škola pri základnej škole, Hniezdne 234, Hniezdne
  Materská škola pri základnej škole, Holumnica 78, Holumnica
  Materská škola pri základnej škole, Hontianske Moravce 135, Hontianske Moravce
  Materská škola pri základnej škole, Hontianske Nemce 171, Hontianske Nemce
  Základná škola s materskou školou, Školská 372, Horná Kráľová
  Základná škola s materskou školou Horná Poruba
  Materská škola pri základnej škole, Horná Streda 391, Horná Streda
  Materská škola pri Základnej škole, Horná Ves 360, Horná Ves
  Materská škola pri Základnej škole, Horné Obdokovce 393, Horné Obdokovce
  Materská škola pri základnej škole, Horné Orešany 31, Horné Orešany
  Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce
  Základná škola s materskou školou Horné Saliby
  Základná škola s materskou školou Horný Hričov 156
  Materská škola pri základnej škole, Hostice 144, Hostice
  Materská škola pri základnej škole, Hôrky
  Materská škola pri základnej škole, Hrabkov 35, Hrabkov
  Materská škola pri základnej škole, Hrabovec nad Laborcom 48, Hrabovec nad Laborcom
  Materská škola pri základnej škole, Hradište pod Vrátnom 44, Hradište pod Vrátnom
  Materská škola pri základnej škole, Hrachovo 158, Hrachovo
  Materská škola pri základnej škole, Letná 421, Hraň
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 75, Hrčeľ
  Materská škola pri základnej škole, Krivec I č. 2572, Hriňová
  Materská škola pri základnej škole, Školská 1614, Hriňová
  Materská škola pri základnej škole, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou
  Materská škola pri základnej škole, Hrnčiarska Ves 82, Hrnčiarska Ves
  Materská škola pri základnej škole, Hrochoť 332, Hrochoť
  Materská škola pri základnej škole, Hromoš 119, Hromoš
  Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik
  Materská škola pri základnej škole, Hrušov 497, Hrušov
  Materská škola pri Základnej škole, Hrušovany 336, Hrušovany
  Materská škola pri základnej škole, Hul 439, Hul
  Materská škola pri základnej škole, Na Podskalku 57, Humenné
  Materská škola pri základnej škole, Hvozdnica 66, Hvozdnica
  Materská škola pri základnej škole, Chlebnice 133, Chlebnice
  Materská škola pri základnej škole, Chmeľnica 58, Chmeľnica
  Materská škola pri základnej škole, Školská 25, Chminianska Nová Ves
  Materská škola pri základnej škole, Chocholná - Velčice 311, Chocholná - Velčice
  Materská škola pri základnej škole, Pezinská 9, Chorvátsky Grob
  Materská škola pri základnej škole, Školská 6, Chorvátsky Grob
  Materská škola pri Základnej škole, Zdravotnícka 622/28, Imeľ
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Ivanovce 17, Ivanovce
  Materská škola pri základnej škole, Jabloň 50, Jabloň
  Materská škola pri základnej škole, Jablonov 11, Jablonov
  Materská škola pri základnej škole, Jablonové 118, Jablonové
  Materská škola pri Základnej škole, Potočná 2, Jacovce
  Materská škola pri základnej škole, Jakubany 211, Jakubany
  Materská škola pri základnej škole, Jarabina 212, Jarabina
  Materská škola pri Základnej škole, Školská ulica č. 16, Jarok
  Materská škola pri základnej škole, Jarovnice 464, Jarovnice
  Materská škola pri základnej škole, Jaslovské Bohunice 337, Jaslovské Bohunice
  Materská škola pri Základnej škole, Jasová 1, Jasová
  Materská škola pri základnej škole, Jastrabá 1, Jastrabá
  Materská škola pri základnej škole, Jatov 189, Jatov
  Materská škola pri základnej škole, Jesenského 341, Jelšava
  Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, Jur nad Hronom
  Materská škola pri základnej škole, Jurské 20, Jurské
  Materská škola pri základnej škole, SNP 20, Kalinovo
  Materská škola pri základnej škole, Kalná Roztoka 169, Kalná Roztoka
  Materská škola pri základnej škole, Kálnica 384, Kálnica
  Materská škola pri základnej škole, Kalša 128, Kalša
  Materská škola pri základnej škole, Kamenica 440, Kamenica
  Materská škola pri základnej škole, Gaštanová 10, Kamenica nad Cirochou
  Materská škola pri základnej škole, Kamienka 34, Kamienka
  Materská škola pri základnej škole, Kátlovce 180, Kátlovce
  Materská škola pri základnej škole, Kľačany 212, Kľačany
  Materská škola pri základnej škole, Klenová 65, Klenová
  Materská škola pri Základnej škole, Klin 224, Klin
  Materská škola pri Základnej škole, Klubina 157, Klubina
  Materská škola pri základnej škole, Kľušov 170, Kľušov
  Základna škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Kolačkov 31, Kolačkov
  Materská škola pri základnej škole, Kolárovice 61, Kolárovice
  Materská škola pri základnej škole, Kolbovce 51, Kolbovce
  Materská škola pri základnej škole, Kolonica 195, Kolonica
  Materská škola pri základnej škole, Kolta 245, Kolta
  Materská škola pri základnej škole, Školská 291, Komjatná
  Materská škola pri základnej škole, Konská 399, Konská
  Materská škola pri základnej škole, Korytárky 52, Korytárky
  Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, Koš
  Materská škola pri základnej škole, Košarovce 86, Košarovce
  Materská škola pri základnej škole, Košeca 490, Košeca
  Materská škola pri základnej škole, Košecké Podhradie 301, Košecké Podhradie
  Materská škola pri základnej škole, Želiarska 4, Košice-Ťahanovce
  Materská škola pri základnej škole, Koškovce 50, Koškovce
  Základná škola s materskou školou, Kotešová
  Materská škola pri základnej škole, Trávniky 309/7, Kováčová
  Materská škola pri základnej škole, Kozárovce 927, Kozárovce
  Materská škola pri základnej škole, Krajné 91, Krajné
  Materská škola pri základnej škole, Králiky 62, Králiky
  Materská škola pri základnej škole, Krásna Lúka 142, Krásna Lúka
  Materská škola pri základnej škole, Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou
  Materská škola pri Základnej škole, Kravany nad Dunajom 143, Kravany nad Dunajom
  Materská škola pri základnej škole, Krčava 184, Krčava
  Materská škola pri Základnej škole, Krivá 167, Krivá
  Materská škola pri základnej škole, Záhradná 46, Krivany
  Materská škola pri základnej škole, Križovany nad Dudváhom203, Križovany nad Dudváhom
  Materská škola pri základnej škole, Krušetnica 48, Krušetnica
  Materská škola pri Základnej škole, Cyrila a Metoda 449, Krušovce
  Základná škola s materskou školou Kuklov,
  Materská škola pri základnej škole, Kuzmice 284, Kuzmice
  Materská škola pri základnej škole, Kyjov 121, Kyjov
  Materská škola pri základnej škole, Lakšárska Nová Ves 284, Lakšárska Nová Ves
  Materská škola pri základnej škole, Lazany 424/11, Lazany
  Materská škola pri základnej škole, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
  Materská škola pri základnej škole, Lednica 42, Lednica
  Materská škola pri základnej škole, Lemešany 275, Lemešany
  Materská škola pri základnej škole, Lesnica 118, Lesnica
  Materská škola pri základnej škole, Letničie 190, Letničie
  ZŠ s MŠ Liesek
  Základná škola s materskou školou Liešťany
  Materská škola pri Základnej škole, Babkov 8, Lietavská Svinná-Babkov
  Materská škola pri Základnej škole, Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná-Babkov
  Materská škola pri základnej škole, Školská 480, Likavka
  Materská škola pri základnej škole, Lipovce 125, Lipovce
  Materská škola pri Základnej škole, Liptovská Kokava 391, Liptovská Kokava
  Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna 569
  ZŠ s MŠ Liptovská Osada
  Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá
  Materská škola pri základnej škole, Liptovská Teplička 530, Liptovská Teplička
  Materská škola pri Základnej škole, Liptovské Revúce 232, Liptovské Revúce
  Materská škola pri základnej škole, Belanská 7, Liptovský Hrádok
  Materská škola pri základnej škole, Hradná 335, Liptovský Hrádok
  Materská škola pri základnej škole, Starojánska 19, Liptovský Ján
  Materská škola pri Základnej škole, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš
  ZŠ s MŠ Lisková
  Materská škola pri základnej škole, Litmanová 10, Litmanová
  Materská škola pri základnej škole, Lokca 75, Lokca
  Materská škola pri základnej škole, Lom nad Rimavicou 3, Lom nad Rimavicou
  Materská škola pri Základnej škole, Lomná 135, Lomná
  Materská škola pri základnej škole, Lomné 73, Lomné
  Materská škola pri základnej škole, Lomnička 68, Lomnička
  Materská škola pri základnej škole, Lošonec 173, Lošonec
  Materská škola pri základnej škole, Ľubeľa 161, Ľubeľa
  Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 211, Lubeník
  Materská škola pri základnej škole, Ľubietová 4, Ľubietová
  Materská škola pri Základnej škole, Ľubochňa 93, Ľubochňa
  Materská škola pri základnej škole, Ľubotín 262, Ľubotín
  Materská škola pri základnej škole, Ľubovec 33, Ľubovec
  Materská škola pri základnej škole, J. Kármána 5, Lučenec
  Materská škola pri základnej škole, Kubínyiho nám. 6, Lučenec
  Materská škola pri základnej škole, Bratrícka 19, Lučenec - Opatová
  Materská škola pri základnej škole, Lučivná 75, Lučivná
  Materská škola pri Základnej škole, Hviezdoslavova 328/39, Ludanice
  Materská škola pri Základnej škole, Hlavná 390, Lukáčovce
  Materská škola pri základnej škole, Slobodné 23, Lutila
  Materská škola pri základnej škole, Lutiše 65, Lutiše
  Materská škola pri Základnej škole, Sasinkova 3, Lužianky
  Materská škola pri základnej škole, A. S. Puškina 31, Madunice
  Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455, Malá Lehota
  Materská škola pri základnej škole, Banícka 52, Malachov
  Materská škola pri základnej škole, Malatiná 70, Malatiná
  Materská škola pri základnej škole, Malčice 213, Malčice
  Materská škola pri základnej škole, Malý Čepčín 34, Malý Čepčín
  Materská škola pri základnej škole, Malý Lipník 102, Malý Lipník
  Materská škola pri základnej škole, Malženice 203, Malženice
  Materská škola pri základnej škole, P. O. Hviezdoslava 4, Maňa
  Materská škola pri Základnej škole, Školská 2, Margecany
  Materská škola pri základnej škole, Školská 18, Markušovce
  Materská škola pri základnej škole, Gorkého 31, Martin
  Základná škola s materskou školou
  Základná škol s materskou školou, Priehradná 11, Martin
  Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin
  Materská škola pri základnej škole, Hájska 744, Matúškovo
  Materská škola pri základnej škole, Melčice - Lieskové 377, Melčice - Lieskové
  Materská škola pri Základnej škole, Michal nad Žitavou 281, Michal nad Žitavou
  Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce
  Materská škola pri základnej škole, Mlynčeky 15, Mlynčeky
  Materská škola pri základnej škole, Biele Vody 266, Mlynky
  Materská škola pri základnej škole, Mníšek nad Popradom 64, Mníšek nad Popradom
  Materská škola pri základnej škole, Modra nad Cirochou 302, Modra nad Cirochou
  Materská škola (ZŠ s MŠ) , Poľná 541, Modrý Kameň
  Materská škola pri základnej škole, Toplianska 130, Mokroluh
  Materská škola pri základnej škole, Na Výhone 111, Moravany nad Váhom
  Základná škola s materskou školou Muráň
  Materská škola pri základnej škole, Mútne 167, Mútne
  Základná škola s materskou školou,m. č. Turá Lúka 131, Myjava
  Materská škola pri základnej škole, Školská 684, Nálepkovo
  Základná škola s materskou školou Nemecká
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 48, Nenince
  Materská škola pri základnej škole, Novozámocká 129, Nitra
  Materská škola pri Základnej škole, Nitrianska Blatnica 13, Nitrianska Blatnica
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Nižná Polianka 46, Nižná Polianka
  Základná škoola s materskou školou, Letná 14,Nižná Slaná
  Materská škola pri základnej škole, Nižné Ladičkovce 107, Nižné Ladičkovce
  Materská škola pri základnej škole, Nižné Ružbachy 45, Nižné Ružbachy
  Materská škola pri základnej škole, Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
  Materská škola pri základnej škole, Nová Bašta 49, Nová Bašta
  Základná škola s materskou školou, Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
  Materská škola pri základnej škole, Nová Bystrica 685, Nová Bystrica
  ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 687
  Materská škola pri základnej škole, Nová Ľubovňa 353, Nová Ľubovňa
  Materská škola pri Základnej škole, Nové Sady 377, Nové Sady
  Materská škola pri základnej škole, Zimná 278, Novosad
  Základná škola s materskou školou Novoť 315
  Materská škola pri základnej škole, J. Palárika 454/2, Očová
  Materská škola pri základnej škole, Lúčna 3, Olcnava
  Základná škola s materskou školou Olešná 464
  Materská škola pri základnej škole, Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
  Materská škola pri základnej škole, Ústredie 299, Oravská Lesná
  Materská škola pri základnej škole, Oravská Polhora 740, Oravská Polhora
  Materská škola pri základnej škole, Oravská Polhora 98, Oravská Polhora
  Materská škola pri Základnej škole, Oravský Podzámok č. 263, Oravský Podzámok
  Materská škola pri základnej škole, Orlov 6, Orlov
  Materská škola pri základnej škole, Výhony 11, Osuské
  Materská škola pri základnej škole, Ožďany 552, Ožďany
  Materská škola pri základnej škole, Palín 104, Palín
  Materská škola pri základnej škole, Papín 147, Papín
  Materská škola pri Základnej škole, Párnica 86, Párnica
  Materská škola pri základnej škole, Partizánska Ľupča 423, Partizánska Ľupča
  Elokované pracovisko ako súčasť základnej školy s materskou školou, Partizánske
  Materská škola pri základnej škole, Pastuchov 234, Pastuchov
  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
  Materská škola pri základnej škole, Pčoliné 143, Pčoliné
  Materská škola pri základnej škole, Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
  Materská škola pri základnej škole, Pernek 122, Pernek
  Materská škola pri základnej škole, Petrovice 447, Petrovice
  Materská škola pri základnej škole, Orešie 32, Pezinok
  Materská škola pri základnej škole, Plavecký Peter 179, Plavecký Peter
  Materská škola pri základnej škole, Školská 93, Plaveč
  Materská škola pri základnej škole, Plavnica 252, Plavnica
  Materská škola pri základnej škole, L. Štúra 403/2, Pliešovce
  Materská škola pri Základnej škole, Školská 247, Podbiel
  Materská škola pri základnej škole, Podkonice 284, Podkonice
  Materská škola pri Základnej škole, Podlužany 232, Podlužany
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 804, Podolie
  Materská škola pri základnej škole, Školská 1, Podolínec
  Materská škola pri základnej škole, Kpt. Nálepku 260, Pohorelá
  Materská škola pri základnej škole, Poloma 24, Poloma
  Materská škola pri základnej škole, Horná 240, Poniky
  Materská škola pri základnej škole, Dostojevského ul. 2267/27, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Jarná ulica 3293/16, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Okružná ulica 765/49, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Podtatranská ulica 136/4, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Tajovského ulica 3015/20, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Ulica mládeže 2349/5, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Ulica mládeže 2614/11, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Záborského ulica 3248/13, Poprad
  Materská škola pri základnej škole, Lidická ulica 1669/2, Poprad-Matejovce
  Materská škola pri základnej škole, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
  Materská škola pri základnej škole, Ulica J. Tranovského 3497, Poprad-Veľká
  Materská škola pri základnej škole, Kultúrna 2, Poproč
  Materská škola pri základnej škole, Poráč 125, Poráč
  Základná škola s materskou školou Porúbka 20
  Materská škola pri základnej škole, Povina 323, Povina
  Základná škola s materskou školou, Prakovce 307, Prakovce
  Materská škola pri základnej škole, Slnečná 734, Prašice
  Materská škola pri Základnej škole, Rezutova 58/63, Práznovce
  Materská škola pri základnej škole, Školská 418, Predajná
  Materská škola pri základnej škole, Prenčov 183, Prenčov
  Materská škola pri Základnej škole, Preseľany 474, Preseľany
  Materská škola pri základnej škole, Priechod 179, Priechod
  Materská škola pri základnej škole, Prietržka 92, Prietržka
  Materská škola pri Základnej škole, Pucov 112, Pucov
  Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
  Materská škola pri základnej škole, Kostolná 855, Rabča
  Materská škola pri základnej škole, Školská 438, Rabča
  Základná škola s materskou školou 194
  Materská škola pri základnej škole, Radimov 38, Radimov
  Materská škola pri základnej škole, Radoma 109, Radoma
  Materská škola pri základnej škole, Kpt. Nálepku 13, Radošina
  Materská škola pri základnej škole, Radôstka 168, Radôstka
  Materská škola pri základnej škole, Radvaň nad Laborcom 278, Radvaň nad Laborcom
  Materská škola pri základnej škole, Radzovce 537, Radzovce
  Materská škola pri základnej škole, Rakovec nad Ondavou 1, Rakovec nad Ondavou
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Rakúsy 55, Rakúsy
  Materská škola pri Základnej škole, Rastislavice 186, Rastislavice
  Materská škola pri základnej škole, Komenského 428/43, Ráztočno
  Materská škola pri základnej škole, Richvald 82, Richvald
  Materská škola pri základnej škole, Fľaková 6, Rimavská Baňa
  Materská škola pri základnej škole, Rokytov 4, Rokytov
  Materská škola pri Základnej škole, Rosina č. 624, Rosina
  Materská škola pri základnej škole, Rožkovany 106, Rožkovany
  Materská škola pri základnej škole, Rudinská 115, Rudinská
  Materská škola pri základnej škole, Rudník 205, Rudník
  Základná škola s materskou školou , Rumanová 308
  Základná škola s materskou školou, Ružindol
  Materská škola pri základnej škole, Školská 10, Rybník
  Materská škola pri základnej škole, Sebechleby 132, Sebechleby
  Materská škola pri základnej škole, Sedlice 16, Sedlice
  Materská škola pri základnej škole, Sedliská 93, Sedliská
  Základná škola s materskou školou Selec
  Materská škola pri Základnej škole, 9. mája 1075, Selice
  Materská škola pri základnej škole, Senohrad 170, Senohrad
  Materská škola pri základnej škole, Sielnica 210, Sielnica
  Materská škola pri základnej škole, Siladice 247, Siladice
  Materská škola pri Základnej škole, Kudlov 781, Skalité
  Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom
  Materská škola pri Základnej škole, Sklabiňa 138, Sklabiňa
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 55/114, Slanec
  Materská škola pri základnej škole, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
  Materská škola pri základnej škole, Slovenská Ves 313, Slovenská Ves
  Materská škola pri základnej škole, Školská 13, Slovenský Grob
  Materská škola pri základnej škole, Smilno 64, Smilno
  Materská škola pri základnej škole, Komenského 3, Smolenice
  Materská škola pri základnej škole, Smolinské 407, Smolinské
  Materská škola pri Základnej škole, Smolník 526, Smolník
  Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Materská škola pri základnej škole, Školská 20, Sokolovce
  Materská škola pri Základnej škole, Hviezdoslavova 38, Solčany
  Materská škola pri základnej škole, Školská 310, Spišská Teplica
  Materská škola pri základnej škole, Michalská 395, Spišské Bystré
  Materská škola pri základnej škole, Spišské Hanušovce 68, Spišské Hanušovce
  Materská škola pri základnej škole, Komenského 10, Spišský Hrhov
  Materská škola pri základnej škole, Ševčenkova 1, Stakčín
  Materská škola pri základnej škole, Stakčínska Roztoka 23, Stakčínska Roztoka
  Materská škola pri Základnej škole, Stankovany 330, Stankovany
  Materská škola pri základnej škole, Salajna 118, Stará Bystrica
  Materská škola pri základnej škole, Stará Kremnička 71, Stará Kremnička
  Materská škola pri základnej škole, Víťazstva 331, Stráňavy
  Materská škola pri základnej škole, Stráne pod Tatrami 17, Stráne pod Tatrami
  Materská škola pri základnej škole, Strelníky 42, Strelníky
  Materská škola pri základnej škole, Studienka 222, Studienka
  Materská škola pri základnej škole, Suchá nad Parnou 432, Suchá nad Parnou
  Materská škola pri základnej škole, Sulín 81, Sulín
  Materská škola pri základnej škole, Súľov 114, Súľov - Hradná
  Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37
  Materská škola pri základnej škole, Svätý Anton 43, Svätý Anton
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Sverepec 240, Sverepec
  Materská škola pri základnej škole, Hlavná 87/10, Svinia
  Základná škola s materskou školou Svinná
  Materská škola pri Základnej škole, Šalgovce 175, Šalgovce
  Materská škola pri základnej škole, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
  Materská škola pri základnej škole, Šarišské Dravce 252, Šarišské Dravce
  Materská škola pri základnej škole, Šarišské Jastrabie 271, Šarišské Jastrabie
  Materská škola pri základnej škole, Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany
  Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
  Materská škola pri základnej škole, Komenského 133, Šoporňa
  Materská škola pri základnej škole, Ulička 292, Špačince
  Materská škola pri základnej škole, Štefanov 347, Štefanov
  Materská škola pri základnej škole, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
  Materská škola pri základnej škole, Štiavnik 1148, Štiavnik
  Materská škola pri základnej škole, SNP 152, Šuňava
  Materská škola pri základnej škole, Horná 4, Šúrovce
  Materská škola pri základnej škole, Švábovce 86, Švábovce
  Materská škola pri základnej škole, Švábovce-osada 206, Švábovce
  Materská škola pri základnej škole, Tachty 72, Tachty
  Materská škola pri základnej škole, Tekovská Breznica 730, Tekovská Breznica
  Materská škola pri Základnej škole, Školská 417, Tekovské Nemce
  Materská škola, Teplička 49
  Materská škola pri základnej škole, Teplý Vrch 56, Teplý Vrch
  Materská škola pri Základnej škole, A. Hlinku 233/4, Terchová
  Materská škola pri základnej škole, Terňa 201, Terňa
  Materská škola pri základnej škole, Topoľovka 15, Topoľovka
  Materská škola pri základnej škole, Torysa 26, Torysa
  Materská škola pri základnej škole, Tovarné 173, Tovarné
  Materská škola pri základnej škole, Trakovice 362, Trakovice
  Materská škola pri základnej škole, Trávnica 68, Trávnica
  Materská škola pri základnej škole, Kosmatinská 87, Trenčianska Turná
  Materská škola pri základnej škole, Trhovište 51, Trhovište
  Materská škola pri základnej škole, Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka
  Materská škola pri Základnej škole, Trnovec nad Váhom 575, Trnovec nad Váhom
  Materská škola pri základnej škole, Dunajská 940, Trstice
  Materská škola pri základnej škole, Trstín 372, Trstín
  Materská škola pri základnej škole, Tulčík 177, Tulčík
  Materská škola pri základnej škole, Turany nad Ondavou 100, Turany nad Ondavou
  Materská škola pri Základnej škole, Ul. čsl. armády 290/18, Turčianska Štiavnička
  Materská škola pri základnej škole, Školská 397/4, Turčianske Teplice
  Materská škola pri základnej škole, Žarnovická 1078, Turčianske Teplice
  Materská škola pri základnej škole, Tušická Nová Ves 87, Tušická Nová Ves
  Materská škola pri základnej škole, Ubľa 352, Ubľa
  Materská škola pri základnej škole, Udavské 333, Udavské
  Materská škola pri základnej škole, Udiča 248, Udiča
  Materská škola pri základnej škole, Údol 55, Údol
  Materská škola pri základnej škole, Uhorské 244, Uhorské
  Materská škola pri základnej škole, SNP 5, Uhrovec
  Materská škola pri základnej škole, Komenského 15, Úľany nad Žitavou
  Materská škola pri základnej škole, Ulič 89, Ulič
  Základná škola s materskou školou, Unín 420
  Materská škola pri základnej škole, Urmince 297, Urmince
  Základná škola s Materskou školou Utekáč
  Materská škola pri základnej škole, Valaská Dubová 137, Valaská Dubová
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Vavrečka 106, Vavrečka
  Základná škola s materskou školou, Ul. školská č. 339, Važec
  Materská škola pri základnej škole, Veľká Hradná 149, Veľká Hradná
  Materská škola pri základnej škole, Veľká Lehota 431, Veľká Lehota
  Materská škola pri základnej škole, Železničná 115, Veľká Lomnica
  Materská škola pri základnej škole, Mládežnícka 1009, Veľké Leváre
  Materská škola pri základnej škole, Veľké Lovce 97, Veľké Lovce
  Materská škola pri základnej škole, Školská 508, Veľké Ripňany
  Materská škola pri základnej škole, Ústredie 8, Veľké Rovné
  Materská škola pri Základnej škole, Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar
  Materská škola pri základnej škole, Veľký Grob 333, Veľký Grob
  ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre
  Materská škola pri základnej škole, Veľký Lipník 199, Veľký Lipník
  Materská škola pri základnej škole, Školská 240, Veľký Slavkov
  Materská škola pri základnej škole, Vikartovce 42, Vikartovce
  Materská škola pri základnej škole, Vinné 514, Vinné
  Materská škola pri základnej škole, Vislanka 62, Vislanka
  Materská škola pri Základnej škole, Višňové 446, Višňové
  Materská škola pri základnej škole, Vištuk 123, Vištuk
  Základná škola s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Letná 68, Vlachovo
  Materská škola pri Základnej škole, Nádražná 955, Vlčany
  Materská škola pri základnej škole, Vlčkovce 113, Vlčkovce
  Materská škola pri základnej škole, Vlkanová 115, Vlkanová
  Materská škola pri základnej škole, Vlková 26, Vlková
  Materská škola pri základnej škole, Vlkovce 70, Vlkovce
  Materská škola pri základnej škole, Vojkovce 112, Vojkovce
  Materská škola pri základnej škole, Sídlisko Lúky 1226, Vráble
  Základná škola s materskou školou Vrbovce 147
  Materská škola pri základnej škole, Vrbovka 53, Vrbovka
  Spojená škola
  Materská škola pri základnej škole, Vydrník 51, Vydrník
  Materská škola pri základnej škole, Nám. Oslobodenia 2, Vysoká pri Morave
  Materská škola pri základnej škole, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Materská škola pri základnej škole, Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy
  Materská škola pri základnej škole, Vyšný Hrušov 143, Vyšný Hrušov
  Materská škola pri základnej škole, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín
  Materská škola pri základnej škole, Zábiedovo 138, Zábiedovo
  Materská škola pri Základnej škole, Zákamenné 1000, Zákamenné
  Základná škola s materskou školou Zalužice 450
  Materská škola pri základnej škole, Záriečie 189, Záriečie
  Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 2, Závadka nad Hronom
  Materská škola pri základnej škole, Športová 33, Zavar
  Materská škola pri základnej škole, Štúrova 419, Závod
  Materská škola pri základnej škole, Zboj 176, Zboj
  Materská škola pri základnej škole, Lesná 417, Zborov
  Materská škola pri základnej škole, Zborov nad Bystricou 201, Zborov nad Bystricou
  Materská škola pri základnej škole, Zemianske Sady 164, Zemianske Sady
  Materská škola pri základnej škole, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
  Materská škola pri základnej škole, Zlatá Baňa 66, Zlatá Baňa
  Materská škola pri základnej škole, Zlaté 185, Zlaté
  Materská škola pri základnej škole, Zubák 178, Zubák
  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
  Materská škola pri základnej škole, Zubrohlava 379, Zubrohlava
  Materská škola pri základnej škole, Budovateľská 19, Zvolenská Slatina
  Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou
  Materská škola pri základnej škole, Žaškov 219, Žaškov
  Materská škola pri základnej škole, Žbince 34, Žbince
  Materská škola pri základnej škole, Ždiar 90, Ždiar
  Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 30, Žemberovce
  Materská škola pri základnej škole, Brodno 110, Žilina
  Materská škola pri základnej škole, Dolná Trnovská 38, Žilina
  Materská škola pri základnej škole, Juraja Závodského 16, Žilina
  Materská škola pri Základnej škole, Na stanicu 27, Žilina
  Materská škola pri základnej škole, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
  Základná škola s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina
  Materská škola pri základnej škole, Župčany 54, Župčany
  Základná škola s materskou školou Župkov
  Materská škola pri Základnej škole (alokovaná trieda Oravské Veselé 374), Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
  Materská škola pri Základnej škole (elokované triedy Orličie 605), Nová Doba 497, Nižná
  Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
  Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 60, Šarovce
  Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 392, Veľké Ludince
  Základná škola s materskou školou- Alapiskola és Óvoda, Žirany 394, Žirany
  Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
  Materská škola pri Základnej škole Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 353, Nitrianske Sučany
  Materská škola pri Základnej škole Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec - Brusno 395, Chrenovec - Brusno
  Materská škola pri základnej škole internátnej, Lesná 909/28, Humenné
  Materská škola pri Základnej škole J. M. Hurbana, Beckov 262, Beckov
  Materská škola pri základnej škole Jána Lajčiaka, Pribylina 380, Pribylina
  Materská škola pri Základnej škole Jána Lipského, Trenčianske Stankovce 380, Trenčianske Stankovce
  Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
  Materská škola pri Základnej škole Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
  Materská škola pri Základnej škole Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Pivničná 8, Svätý Peter
  Materská škola pri Základnej škole Juraja Holčeka, Dolný Ohaj 222, Dolný Ohaj
  Materská škola pri Základnej škole Karola Strmeňa, Poštová 8, Palárikovo
  Materská škola pri Základnej škole Károlya Dömeho s vyuč. a výchovným jazykom maďarským - Döme Károly Alaiskola és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža - Izsa
  Materská škola pri Základnej škole Leandera Osztényiho s vyuč. jaz. maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, 9. mája 1075, Selice
  Materská škola pri Základnej škole Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, IV. Bélu kráľa 173, Zlatná na Ostrove
  Materská škola pri Základnej škole národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou 343, Bzince pod Javorinou
  Materská škola pri Základnej škole Ondreja Cabana, Školská 1, Komjatice
  Materská škola pri Základnej škole Ondreja Štefku, A. Bernoláka 472, Varín
  Materská škola pri Základnej škole Petra Pázmánya s vyuč. jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Družstevná 22, Šaľa
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Štúrova 271, Bolešov
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Sídlisko Centrum I 31, Dubnica nad Váhom
  Základná škola s materskou školou Kočovce 380
  Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice
  Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Školská 539, Skačany
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 389, Pruské
  Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433
  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 134, Lubina
  Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 808/1, Horné Srnie
  Materská škola pri Základnej škole s matersksou školou, Pribinova 11, Bojnice
  Materská škola pri základnej škole s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Mostová 210, Mostová
  Materská škola pri základnej škole s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Zatín 114, Zatín
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Abovce 402, Abovce
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 233, Boľ
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Staromlynská 51, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 94, Dolný Chotár
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Bruty 162, Bruty
  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
  Materská škola pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Nádražná 954, Vlčany
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čenkovce 124, Čenkovce
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horné Saliby 781, Horné Saliby
  Základná škola s materskou školou s VJM
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Pataš 228, Pataš
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 312, Tomášikovo
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Školská 1072, Trstice
  Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Pokroková 182, Krásnohorské Podhradie
  Materská škola pri Základnej škole Sámuela Gáspára s vyučovacím jaz. maďarským - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2, Číčov
   Základá škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 189/7, Chynorany
  Materská škola pri ZŠ, Pivničná 8, Svätý Peter
  Materská škola pri ZŠ Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 384, Okoličná na Ostrove-Ekel
  Materská škola pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 341, Ipeľský Sokolec
  MATERSKÁ ŠKOLA, Kollárova ul. 896, Malacky s právnou subjektivitou a elokovanými triedami
  Materská škola s elokovanými triedami na Komenského 11, Gagarinova 916/2A, Sobrance
  Materská škola s poldennou starostlivosťou, Magnezitovce 59, Magnezitovce
  Materská škola s poldennou starostlivosťou, Mýto pod Ďumbierom 283, Mýto pod Ďumbierom
  Materská škola s poldennou starostlivosťou, Vaľkovňa 78, Vaľkovňa
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Boldog 76, Boldog
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Hlavná 20, Hrubý Šúr
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Kostolná pri Dunaji 6, Kostolná pri Dunaji
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Mierová 1, Tomášov
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Tureň 300, Tureň
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Sídl. L. N. Tolstého 89/2, Veľké Kapušany
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Vlky 1, Vlky
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Janíky-Dolné 78, Janíky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 100, Beša
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Bretka 56, Bretka
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Buzica 257, Buzica
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Čoltovo 127, Čoltovo
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Drienovec 313, Drienovec
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hrhov 365, Hrhov
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 35, Jovice
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kapušianske Kľačany 72, Kapušianske Kľačany
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, m. č. Fejséš 1, Kráľovský Chlmec
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Krásnohorská Dlhá Lúka 2, Krásnohorská Dlhá Lúka
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Liesková 65, Krišovská Liesková
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kružná 23, Kružná
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Ladmovce 113, Ladmovce
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Malé Trakany 337, Malé Trakany
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Veľkohorešská 15, Malý Horeš
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 23, Malý Kamenec
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Maťovce 53, Maťovské Vojkovce
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Československej armády 22, Moldava nad Bodvou
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, m. č. Budulov 116, Moldava nad Bodvou
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Nižný Lánec 54, Nižný Lánec
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Pašková 61, Pašková
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Peder 119, Peder
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 126, Poľany
  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, S.Petőfiho 276, Pribeník
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 95/10, Rad
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Rešica 112, Rešica
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 67, Ruská
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Silica 128, Silica
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Svätá Mária 113, Svätá Mária
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Školská 2, Svätuše
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Veľké Slemence 18, Veľké Slemence
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kostolná 1, Veľké Trakany
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Školská 64, Veľký Horeš
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 315, Veľký Kamenec
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 18, Vojka
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Žarnov 46, Žarnov
  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Jablonov nad Turňou
  Materská škola s vyučovací jazykom maďarským, Šimonovce 167, Šimonovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 279, Balog nad Ipľom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gagarinova 4, Biskupice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čakanovce 384, Čakanovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ipeľské Predmostie 267, Ipeľské Predmostie
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Mládeže 34, Rimavská Seč
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Sečianky 175, Sečianky
  Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda, Gömörsid
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľká Ves nad Ipľom 31, Veľká Ves nad Ipľom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Báč 83, Báč
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Baloň 254, Baloň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Blatná na Ostrove 204, Blatná na Ostrove
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Boheľov 20, Boheľov
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čakany 107, Čakany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čierna Voda 188, Čierna Voda
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dobrohošť 92, Dobrohošť
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dolné Saliby 665, Dolné Saliby
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 29, Dolný Bar
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Záhradnícka 536/20, Dolný Štál
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dunajský Klátov 5, Dunajský Klátov
  Materská škola
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Komenského 1113, Gabčíkovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čečínska Potôň č. 7, Horná Potôň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horná Potôň 124, Horná Potôň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Školská ulica 69, Horné Mýto
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hubice 37, Hubice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Ďatelinná 544/8, Jahodná
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 106, Jurová
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 35, Kľúčovec
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Kostolné Kračany 475, Kostolné Kračany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Tešedíkovská 60, Kráľov Brod
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Kútniky 644, Kútniky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 126, Lúč na Ostrove
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 23, Mad
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 256, Malé Dvorníky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 203, Medveďov
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Železničná 98, Michal na Ostrove
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Ňárad 119, Ňárad
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Nový Život-Tonkovce 486, Nový Život
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 19, Ohrady
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Nám. SNP 856/1, Okoč
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Gorkého 2, Okoč - Opatovský Sokolec
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Padáň 289, Padáň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Potônske Lúky 41, Potônske Lúky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Povoda 75, Povoda
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Rohovce 107, Rohovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Štvrtok na Ostrove 356, Štvrtok na Ostrove
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Pionierska 20, Topoľníky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Trstená na Ostrove 128, Trstená na Ostrove
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Veľké Blahovo 98, Veľké Blahovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Železničná 7, Veľký Meder
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 88, Vieska
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vojka nad Dunajom 219, Vojka nad Dunajom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vozokany 297, Vozokany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vrakúň 471, Vrakúň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vydrany 314, Vydrany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 169, Ptrukša
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar tanitási nyelvű óvoda, Čičarovce 91, Čičarovce
  Materska škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 14, Bajtava
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lúčky 598, Bátorove Kosihy
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Belá 24, Belá
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Bíňa 559, Bíňa
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 214, Blhovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Bodza 108, Bodza
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brestovec 83, Brestovec
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 48, Búč
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Čiližská Radvaň 40, Čiližská Radvaň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 486, Diakovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Dolné Semerovce 163, Dolné Semerovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Držkovce 17, Držkovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Dubovec 119, Dubovec
  Materská škola Eleka Benedeka s VJM- Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Októbrová ulica 939/47, Dunajská Streda
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, J. A. Komenského 27, Dvory nad Žitavou -Udvard
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Gemerská Ves 234, Gemerská Ves
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Gortva 136, Gortva
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 180, Holiare
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kostolná Gala 35, Holice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľká Budafa 4, Holice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Horné Turovce 109, Horné Turovce - Felsőtur
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Horný Bar 192, Horný Bar
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chanava 28 - Hanva, Chanava
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chľaba 341, Chľaba - Helemba
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chotín 225, Chotín - Hetény
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ivanice 21, Ivanice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kamenín 632, Kamenín - Kéménd
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 132, Kamenný Most-Kőhidgyarmat
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kleňany 18, Kleňany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pokroková 216, Klížska Nemá
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Eötvösa 48, Komárno
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Františkánov 20, Komárno
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, K. Kacza 39, Komárno
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nová Stráž, Dlhá 1, Komárno
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vodná 29, Komárno
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Komoča 142, Komoča
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Leľa 154, Leľa
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Tekovská 28, Levice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lontov 40, Lontov
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ľubá 45, Ľubá
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malá nad Hronom 24, Malá nad Hronom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malé Kosihy 32, Malé Kosihy
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malé Ludince 8, Malé Ludince
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Námestie slobody 1395/11, Marcelová - Marcelháza
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Martovce 131, Martovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mierovo 22, Mierovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Moča 420, Moča
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Modrany 498, Modrany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Baláta 134, Neded
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nová Vieska 31, Nová Vieska
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nový Život 144, Nový Život
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nýrovce 53, Nýrovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Puškinova 7, Obid
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Oborín č. 52, Oborín - Abara
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Olováry 132, Olováry
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pastovce 244, Pastovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 47, Patince
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pozba 5, Pozba
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kvetná 39, Pribeta - Perbete
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 87, Radnovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Radvaň nad Dunajom 143, Radvaň nad Dunajom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rúbaň 407, Rúbaň - Fűr
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rumince 89, Rumince
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sazdice 99, Sazdice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sikenička 15, Sikenička
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 31, Sokolce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Jarmočné 987, Strekov
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hviezdoslavova 32, Šahy - Ipolyság
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Šalov 58, Šalov
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mliečno 108, Šamorín
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 14, Šamorín
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 74, Širkovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Štrkovec 62, Štrkovec
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lipová 2, Štúrovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sídlisko budúcnosť 325, Tešedíkovo
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 30, Tôň
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Trávnik 197, Trávnik
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Námestie sv. Štefana 5, Tvrdošovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Uzovská Panica 205, Uzovská Panica
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Valice 6, Valice
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Včelince 130, Včelince
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 220, Veľké Dravce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 101/28, Veľké Dvorníky
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 45, Veľké Kosihy
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľké Raškovce 112, Veľké Raškovce
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľké Turovce 321, Veľké Turovce - Nagytúr
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda - Óvoda, Štefana Majora 560/8, Veľké Úľany
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Virt 47, Virt
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vojany 318, Vojany - Vaján
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 76, Vrbová nad Váhom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vyškovce nad Ipľom 282, Vyškovce nad Ipľom
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 853, Zemné - Szímő
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, SNP 9, Želiezovce - Zselíz
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žihárec 1, Žihárec
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským -Óvoda, Gemer 202 - Sajógömör, Gemer
  Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Nám. Ľ. Kossutha 500/4, Trhová Hradská
   Materská škola pri ZŠ Sándora Petőfiho s vvjm
  Materská škola s vyučovacím jazykom rusínskym - Materskaja škola, Čabiny 131, Čabiny
  Materská škola s vyučovacím jazyokom maďarským, Kosihy nad Ipľom 1, Kosihy nad Ipľom
  Materská škola s vyučovcacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Baka 351, Baka
  Spojená materská škola, Jarná 20, Sečovce
  Spojená materská škola Mier, P. O. Hviezdoslava 422/3, Trebišov
  Spojená materská škola Trebišov, Škultétyho 1031/26, Trebišov
  Spojená škola - Materská škola pri základnej škole, Moravské Lieskové 25, Moravské Lieskové
  Spojená škola-Materská škola pri Základnej škole, SNP č. 112, Belá
  Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
  Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
  Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
  Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
  Spojená škola Svidník
  Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
  Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder-Nagymegyer
  Spojená škola s organizačnými zložkami - Obchodná akadémia, Stredná odborná škola
  Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
  Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
  Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
  Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Obchodná akadémia, Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice
  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
  Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
  Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
  Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
  Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
  Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
  Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov
  Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
  Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
  Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
  Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
  Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
  Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
  Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
  Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
  Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
  Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
  Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
  Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
  Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica - Elokované pracovisko, Hviezdoslavova 330/17, Ilava
  Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
  Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
  Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
  Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka
  Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
  Obchodná akadémia
  Obchodná akadémia
  Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
  Konzervatórium
  Konzervatórium, Timonova 2, Košice
  Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
  Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto
  Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
  Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
  Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
  Hotelová akadémia
  Hotelová akadémia Prešov
  Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
  Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
  Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
  Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
  Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
  Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
  Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
  Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
  Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
  Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
  Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
  Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
  Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
  Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
  Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
  Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
  Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
  Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
  Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder
  Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
  Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
  Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
  Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
  Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
  Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
  Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
  Gymnázium Leonarda Stöckela
  Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
  Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
  Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
  Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
  Gymnázium Jozefa Lettricha
  Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
  Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
  Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
  Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto
  Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
  Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
  Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
  Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
  Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
  Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov
  Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová
  Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
  Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom
  Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
  Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
  Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
  Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
  Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
  Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
  Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
  Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
  Gymnázium Antona Bernoláka
  Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
  Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
  Gymnázium Andreja Sládkoviča
  Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
  Gymnázium Andreja Kmeťa
  Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka
  Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, Prešov
  Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
  Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
  Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
  GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
  Gymnázium a Osemročné gymnázium, Trebišovská 12, Košice
  Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
  Gymnázium - Gimnázium
  Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
  Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
  Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
  Gymnázium
  Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
  Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
  Gymnázium Milana Rúfusa
  Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Gymnázium Mateja Bela
  Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
  Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
  Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
  Gymnázium, Školská 26, Vráble
  Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
  Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
  Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
  Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Gymnázium
  Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
  Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
  GYMNÁZIUM
  Gymnázium
  Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
  Gymnázium, Javorová 5, Rajec
  Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
  Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
  Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
  Spojená škola-Gymnázium Poltár
  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
  Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
  Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
  Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky
  Gymnázium, Párovská 1, Nitra
  Gymnázium, Golianova 68, Nitra
  Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
  Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
  Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
  Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
  Gymnázium, Hradná 497/23, Liptovský Hrádok
  Gymnázium, Komenského 13, Lipany
  Gymnázium v Kysuckom Novom Meste
  Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
  Gymnázium, Poštová 9, Košice
  Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
  Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Gymnázium, Exnárova 10, Košice
  Gymnázium, Alejová 1, Košice
  Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
  Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
  Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnou zložkou Gymnázium, SNP 607, Dobšiná
  Gymnázium, Štúrova 849, Detva
  Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
  Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto
  Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava-Rača
  Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
  Gymnázium, Haanova 28, Bratislava-Petržalka
  Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
  Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
  Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
  Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
  Bilingválne slovensko - španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
  Stredná odborná škola pedagogická
  Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
  Stredná odborná škola pedagogická Prešov
  Pedagogická a sociálna akadémia
  Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec
  Prvé slovenské literárne gymnázium
  Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske
  Spojená škola s o.z.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, Nové Zámky
  Spojená škola s o.z.:STREDNÁ PRIEM.ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ S. A.JEDLIKA-Jedlik Ányos Elekt.Szakközépiskola a OA-Ke.Akadém, Komárňanská 28, Nové Zámky
  Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA -Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
  Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ
  Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
  Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
  Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
  GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava-Ružinov
  Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium Jura Hronca a Základná škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
  Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborna škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
  Stredná odborná škola chemická
  Stredná odborná škola ekonomická
  Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, Stredná športová škola, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
  Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Slančíkovej 2, Nitra
  Spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola a GYMNÁZIUM, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
  Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec
  Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: GYMNÁZIUM A.M. SZENCZIHO a Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec
  Stredná odborná škola, Prakovce 282
  Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice
  Spojená škola-Hotelová akadémia, Slanická Osada, Námestovo
  Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
  Spojená škola, organizačné zložky: Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia
  Spojená škola s org. zložkou Obchodná akadémia a Hotelová akadémia
  Spojená škola: Stredná priemyselná škola informačných technológií I. Gessaya a Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
  Spojená škola-Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
  Stredná odborná škola, Komenského 1049/23, Turany
  Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
  Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
  Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
  Spojená škola
  Spojená škola-Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, Nižná
  Spojená škola-Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
  Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya,
  Spojená škola
  Spojená škola - Stredná športová škola a SOŠD
  Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad Bebravou
  Stredná odborná škola informačných technológií, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Spojená škola, Bijacovce 1
  Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  Stredná odborná škola, Hlinícka 1, Bratislava-Rača
  Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava-Rača
  SOŠ hotelových služieb a obchodu
  Stredná odborná škola technológií a remesiel
  Materská škola marš. Malinovského 1985/41
  Materská škola marš. Malinovského 1985/41
  Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola, A. Hlinku 1336, Čadca
  Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnou zložkou SOŠ, Zimná 96, Dobšiná
  Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
  Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom
  Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec
  Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa
  Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
  Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
  Stredná odborná škola, Hrkovce 115, Hrkovce
  Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
  Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, Kežmarok
  Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
  Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
  Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
  Stredná odborná škola priemyselných technológií
  Stredná odborná škola, Janka Jesenského 888/1, Krupina
  Stredná odborná škola techniky a služieb
  Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
  Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
  Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava
  Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
  Stredná odborná škola techniky a služieb,Cintorínska 4, Nitra
  Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
  Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
  Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
  Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
  Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
  Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
  Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
  Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár
  Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad
  Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
  Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
  Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
  Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
  Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
  Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov
  Spojená škola, Rakovice, Rakovice 25, org.z. Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, Rakovice, org.z.Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
  Stredná odborná škola
  Stredná odborná školatechnická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
  Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov
  Stredná odborná škola automobilová a podnikania
  Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
  Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča
  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
  Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
  Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
  Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
  Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
  Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
  Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
  Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik
  Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, Šurany
  Stredná odborná škola
  Stredná odborná škola potravinárska
  Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany
  Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
  Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
  Stredná odborná škola technická Vráble
  Stredná odborná škola
  Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové
  Stredná odborná škola hotelová
  Stredná odborná škola polytechnická Slov.národ.povstania 2, Zlaté Moravce
  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
  Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
  Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
  Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
  Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
  Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev
  Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
  Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
  Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
  Stredná odborná škola chovu koní a služieb
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola
  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Veľké Kapušany
  Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
  Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Brezno
  Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
  Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
  Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota
  Stredná odborná škola ako súčasť spojenej školy, Štúrova 848, Detva
  Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce - Organizačná zložka SOŠ polytechnická Andyho Warhola a Organizačná zložka Gymnázium
  Stredná odborná škola arm. generála Ludvíka Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
  Stredná odborná škola Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca
  Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
  Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 39, Trnava
  Stredná odborná škola automobilová ako súčasť Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
  Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov
  Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou
  Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
  Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
  Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany
  Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
  Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
  Stredná odborná škola elektrotechnická
  Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
  Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava-Staré Mesto
  Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou
  Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava-Rača
  Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
  Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
  Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom
  Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 5, Banská Bystrica
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
  Stredná odborná škola obchodu a služieb , Mierová 1973/79, Humenné
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
  Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
  Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
  Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
  Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
  Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
  Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  Stredná odborná škola podnikania, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
  Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
  Stredná odborná škola techniky a služieb
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
  Stredná odborná škola ČAKLOV
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
  Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto
  Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
  Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
  Stredná odborná škola polytechnická
  Stredná odborná škola polytechnická, M. Falešníka 6, Prievidza
  Stredná odborná škola polytechnická
  Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
  Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
  Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
  Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
  Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
  Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely ako organizačná zložka Spojenej školy,Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
  Stredná odborná škola rybárska, Na Drienok 454, Mošovce
  Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola,