Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Materská škola, Lodná 1, Komárno

Diskusia a recenzie tejto školy

« späť na profil školy

Súhlasím | Nesúhlasím |
Ammado je ok. Aj tu robia a to je PZP online: https://www.ammado.sk/pzp/
Súhlasím | Nesúhlasím |
Ja mám dobré skúsenosti s najlacnejším PZP na www.ammado.sk/najlacnejsie-pzp
Súhlasím | Nesúhlasím |
Najlacnejšia PZP to asi nebude žiadna
Súhlasím | Nesúhlasím |
Ktorá PZP je najlacnejšia. Viete to niekto?
Súhlasím | Nesúhlasím |
Viete, aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením? Nie? Naučíme, pripravíme, vysvetlíme…nebojte sa spýtať a radi Vám odpovieme ako si výhodne poistiť automobil pre rôzne škodové udalosti. Nemusíte sa tak obávať a úsmev na perách Vám ostane aj v nepríjemných situáciách na cestách keď viete ako správne kombinovať produkty. A my to vieme! Podstatou oboch poistení, Povinné zmluvné poistenie PZP aj havarijného poistenia je krytie škody vzniknutej napríklad pri nehode. PZP musí mať zo zákona každý majiteľ motorového vozidla a tiež každý, kto auto spláca na lízing. Ak ste mali Vami zavinenú nehodu a vznikla škoda nie len na vašom ale aj na aute poškodeného vodiča. Čo môžete čakať od poisťovne? Poisťovňa za Vás zaplatí spôsobenú škodu na majetku a zdraví majiteľovi, ktorého ste poškodili. Nečakajte však žiadne peniaze za spôsobenú škodu na Vašom vozidle. Na to by ste potrebovali havarijné poistenie. POZOR Nezabudnite, že ak spôsobíte dopravnú nehodu, musíte túto skutočnosť písomne ozn
Súhlasím | Nesúhlasím |
KO POISŤOVNI PREUKÁŽETE, ŽE SKUTOČNE DOŠLO K PREVODU VOZIDLA NA NOVÉHO DRŽITEĽA? Na to, aby poisťovňa Vaše oznámenie o zániku poistenia brala vážne je potrebné poisťovni preukázať, že skutočne došlo k zmene držby vozidla (a zaevidovaniu tejto skutočnosti v evidencii vozidiel). Preto je potrebné k predmetnému oznámeniu pripojiť ako prílohu kópiu osvedčenia o evidencii – časť II, v ktorom bude vyznačené odhlásenie vozidla na nového vlastníka a držiteľa. Týmto dokladom (resp. kópiou dokladu) poisťovni jednoznačne dokážete, že Vaše oznámenie je pravdivé, a že skutočne došlo k zániku Vášho PZP na predmetné vozidlo. ČO POISŤOVŇA SPRAVÍ S UŽ ZAPLATENÝM POISTNÝM ZA POISTNÉ OBDOBIE PO PREDAJI VOZIDLA? Po oznámení zániku poistenia na vozidlo je poisťovňa zo zákona povinná vrátiť Vám zaplatené poistné, ktoré pripadá na poistné obdobie po predaji (a prevode držby) vozidla. To znamená, že ak bolo Vaše poistné obdobie, za ktoré ste zaplatili poistné napr. od 01.01.2017 do 31.12.2017 a Vy ste dňa 31
Súhlasím | Nesúhlasím |
Po odhlásení vozidla zaniká PZP a poisťovňa je povinná vrátiť zaplatené poistné za obdobie, kedy už nie ste vlastníkom a držiteľom vozidla (a nie ste tak ani evidovaný v evidencii vozidiel). Za týmto účelom je potrebné zaslať poisťovni oznámenie o ukončení PZP (vzor oznámenia možno stiahnuť na tejto stránke) spolu s prílohami. Prílohy k oznámeniu o ukončení PZP: a) kópia osvedčenia o evidencii vozidla s vyznačeným odhlásením na nového držiteľa, b) posledné aktuálne potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. biela karta), c) posledná aktuálna medzinárodná automobilová poisťovacia karta (tzv. zelená karta). V AKOM PRÍPADE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ VZOR OZNÁMENIA O ZÁNIKU PZP? Povinné zmluvné poistenie vozidla podľa zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zaniká okrem iného aj v prípade, kedy dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla v evidencii vozidiel. Povedané ľudskou rečou, ak predáte auto či motorku a následne toto vozidlo odhlásite na dopravnom inšpektoráte na nového vlastní

Najbližšie akcie na školách
10.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.