Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Prešov

Vyhľadané 105 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Československej armády 20, Prešov
Riaditeľ/ka: PaedDr. Ivona Uličná , www.mscslarmady.edupage.org

Typ školy: Štátne, Jurkovičova 17, Prešov
Riaditeľ/ka: Tatiana Daráková, www.msjurkovicova.sk

Typ školy: Štátne, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
Riaditeľ/ka: RNDr. Monika Kaľatová, http://zssbohdanovce.stranka.info

Typ školy: Štátne, Zemplínska 2, Prešov
Riaditeľ/ka: Mgr. Valéria Kalatovičová, www.mszemplinska.eu

Typ školy: Štátne, Bernolákova, 6526/19, Prešov
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Voštinárová , www.msbernolacik.sk

Typ školy: Súkromné, Solivarská 60, Prešov
Riaditeľ/ka: Bc. Adriana Hlavková, sms-tobias.webnode.sk/

Typ školy: Štátne, Lipovce 125, Lipovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Gabriela Pavelková, www.skolalipovce.edupage.org

Typ školy: Súkromné, Sabinovská 145, Prešov
Riaditeľ/ka: Prusáková, www.msvcielka.sk

Typ školy: Štátne, Čergovská 14, Prešov
Riaditeľ/ka: PaedDr. Vlasta Gmitrová,PhD.

Typ školy: Štátne, Varhaňovce 20, Varhaňovce
Riaditeľ/ka: PaedDr. Gabriela Onderčová

Typ školy: Štátne, Hlavná 367/7, Kapušany
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Simová, www.zskapusany.edupage.org

Typ školy: Štátne, Tuhrina 3, Tuhrina
Riaditeľ/ka: Mgr. Zlata Chovancová, zsmstuhrina.sk

Typ školy: Cirkevná, Námestie legionárov 3, Prešov
Riaditeľ/ka: PhDr. Marián Damankoš, PhD., www.esspo.sk

Typ školy: Štátne, Hermanovce 374, Hermanovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Dlugošová, www.zssmshermanovce.edupage.org

Typ školy: Štátne, Bajkalská 31, Prešov
Riaditeľ/ka: Mgr. Renáta Gumanová , msbajkalska.sk

Typ školy: Štátne, Hlavná 113/68, Terňa
Riaditeľ/ka: Ing.Zuzana Poklembová, www.zsterna.edu.sk

Typ školy: Štátne, Sládkovičova 3, Prešov
Riaditeľ/ka: Ľubomíra Gregová, ms-sladkovicova-presov.webnode.sk/

Typ školy: Štátne, Ľubovec 35, Ľubovec
Riaditeľ/ka: PaedDr.Rišková Monika, zslubovec@edupage.org

Typ školy: Štátne, Záhradnická 83/19, Svinia
Riaditeľ/ka: Mgr. Richard Jurčišin , zssvinia.edupage.org

Typ školy: Súkromné, Mukačevská 1, Prešov
Riaditeľ/ka: Iveta SiskováNajbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...