Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Rožňava

Vyhľadané 52 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Verejné, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
Riaditeľ/ka: Alica Benediktyová, nasaskolka.eu

Typ školy: Štátne, J. A. Komenského 5, Rožňava
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Prékop, www.zsfabrv.sk

Typ školy: Štátne, Berzehorská 154, Brzotín
Riaditeľ/ka: Ing.Iveta Hliváková, zsbrzotin.edupage.sk/

Typ školy: Štátne, Ernesta Rótha 4, Rožňava
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Prékop, www.roznava.sk/materska-skola---ernesta-rotha-518-4-2851

Typ školy: Štátne, Silica 128, Silica
Riaditeľ/ka: Eva Ragályiová

Typ školy: Štátne, Hlavná 35, Jovice
Riaditeľ/ka: Silvia Jakabová

Typ školy: Štátne, Rejdová 44, Rejdová
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Mihóková , www.rejdova.sk

Typ školy: Štátne, Jablonov nad Turňou 229, Jablonov nad Turňou
Riaditeľ/ka: Mgr.Zuzana Rajcziová, zsjablonov.edupage.org

Typ školy: Štátne, Hrušov 5, Hrušov
Riaditeľ/ka: Agnesa Icsová

Typ školy: Štátne, Pionierov 639/18, Rožňava
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Hencelová , www.mspionierov.yw.sk

Typ školy: Cirkevná, Ul. Zeleného stromu 14, Rožňava
Riaditeľ/ka: Eva Ujházyová , www.ecav-rv.sk/ecms

Typ školy: Štátne, Kunova Teplica 132, Kunova Teplica
Riaditeľ/ka: Lenka Sisiková , www.kunovateplica.sk/-skolstvo

Typ školy: Štátne, Kozmonautov 1793/14, Rožňava
Riaditeľ/ka: Mária Andraščíková , old.roznava.sk/sk/--152-2850-materska-skola--ul-kozmonatov

Typ školy: Štátne, Rudná 19, Rudná
Riaditeľ/ka: Erika Gonosová

Typ školy: Štátne, Pašková 61, Pašková
Riaditeľ/ka: Ivana Bolačeková

Typ školy: Štátne, Ochtiná 51, Ochtiná
Riaditeľ/ka: Mária Sujová

Typ školy: Štátne, Vyšná Slaná 29, Vyšná Slaná
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Ďurišková

Typ školy: Štátne, Čs. armády 54, Plešivec
Riaditeľ/ka: Anna Madarászová

Typ školy: Štátne, Kečovo 72, Kečovo
Riaditeľ/ka: Eva Kováčová

Typ školy: Štátne, Kobeliarovo 21, Kobeliarovo
Riaditeľ/ka: Mária SvinčiakováNajbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...