Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Jazyková škola Liptovský Mikuláš

Vyhľadané 1 škôl v databáze

Jazyková škola

Typ školy: Súkromné, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
www.liponet.sk/Najbližšie akcie na školách
30.3.2020 - Prijímacie konanie
1.4.2020 - Deň otvorených dverí
1.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
2.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
3.4.2020 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.