Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola, 29. augusta 64, Hronec

Materská škola, 29. augusta 64, Hronec

29. augusta 64, 97645 Hronec

Telefón: 903945959
Fax: 0486710412
E-mail: starostahronecE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
29. augusta 64
97645  Hronec
Telefón:
903945959
486710401
Fax:
0486710412
E-mail:
Riaditeľ/ka:
Lenka Fačková
Kontaktná osoba
Meno:
Bc.Jaroslava Gromusová
Telefón:
0948382924

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.