Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horná Potôň 124, Horná Potôň

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horná Potôň 124, Horná Potôň

Horná Potôň 124, 93036 Horná Potôň

Telefón: 31/5543280

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Horná Potôň 124
93036  Horná Potôň
Telefón:
31/5543280
Riaditeľ/ka:
Marta Egriová

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.