Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola s materskou školou Selec

Základná škola s materskou školou Selec

Selec 183, 91336 Selec

Telefón: 32/6496824 - ZŠ
E-mail: riaditelE-mailzsselec.edu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Selec 183
91336  Selec
Telefón:
32/6496824 - ZŠ
32/6496845 - MŠ a ŠJ
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Henrieta Plekancová
Kontaktná osoba
Meno:
Júlia Vlková - zástupkyňa pre MŠ, Alexandra Punová - vedúca ŠJ
Telefón:
032/6496845
E-mail:

Súbory

Správa o činnosti školy
Stiahnuť súbor - icon 319 kB

Školský vzdelávací program
Stiahnuť súbor - icon 298 kB

Popisok

Základná škola s materskou školou Selec je málotriednou školou s právnou subjektivitou s dvomi triedami, so spojenými ročníkmi, v každom ročníku s jednou triedou. V obci Selec je jedinou školou. Priemerný počet žiakov ZŠ je 36, čo je priemerne 18 žiakov na triedu. V MŠ je priemerne 35 detí.
Základná škola a materská škola sú umiestnené v oddelených areáloch vzdialených od seba približne 500 m. Obe sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, IKT technikou /počítačové učebne, interaktívna tabuľa/, zabezpečené sú i pohybové aktivity detí /kvalitné náradie, náčinie, detské ihriská v oboch areáloch/. Od prvého ročníka vyučujeme anglický jazyk a informatiku. Obom sa deti už od predškolského veku venujú v rámci záujmových aktivít. Žiaci majú možnosť navštevovať keramický krúžok, dramatický krúžok a školský klub detí.
V súčasnosti pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu - S radosťou za poznaním.
K nahliadnutiu je na http://www.zsselec.edu.sk/ZS/skvp/skvp.htm, viac o našej činnosti a jej výsledkoch sa dozviete na http://www.zsselec.edu.sk/ZS/spr%20o%20cinn/spravy.htm

Naša škola je školou, ktorá participuje na verejnom živote, je strediskom vzdelávania, ale i rozvoja záujmov nielen pre žiakov, ale i miestnu komunitu.Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
25.1.2021 - Deň otvorených dverí
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
3.2.2021 - Deň otvorených dverí
4.2.2021 - Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.