Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cambridge Business School s.r.o.

Cambridge Business School s.r.o.

V Jámě 1/699, 110 00 Praha

Telefón: +420 222 212 895
E-mail: infoE-mailcambschool.cz

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
V Jámě 1/699
110 00  Praha
IČ:
24780669
Telefón:
+420 222 212 895
+420 601 553 562
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Bc. Vlasta Váchová
Kontaktná osoba
Meno:
Klára Fryčová

Fotografie školy

24. 11. 2018 Zahájení studia MBA24. 11. 2018 Zahájení studia MBAStudium MBA - Cambridge Business School

Popisok

Studium MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejuznávanějších forem celoživotního vzdělání, které je zaměřeno na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi. Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu získá absolvent titul MBA, který je celosvětovým standardem mezi manažery. Samotný titul si pak může zapsat za své jméno v následujícím tvaru:

Ing. Jan Pilný, MBA

Titul MBA svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze a všem potenciálním zaměstnavatelům vysílá jasný signál o ochotě se i nadále vzdělávat. Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Vzdělání tak zkrátka využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové znalosti a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními trendy a udržet si náskok před konkurencí. Titul MBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. Nelze ho tudíž zapisovat do občanského průkazu.

Podmínky přijetí
Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu MBA je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském stupni. Z této podmínky je však možné udělit výjimku v případě, že má daný uchazeč prokazatelnou manažerskou či jinou odbornou praxi v daném oboru a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Výhody titulu MBA
Stěžejní výhodou titulu MBA je zejména výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu a nastartování úspěšného kariérního růstu i přístupu k lepším a lépe placeným pracovním pozicím. Jelikož titul MBA je v zahraničí již dlouhodobě považován za standard ve vzdělání většiny manažerů či vedoucích pracovníků, je jeho dosažení uznáváno a dobře hodnoceno zejména v nadnárodních a zahraničních organizacích. Absolvent studia MBA je vnímán jako skutečný specialista svého oboru, vynikající precizními znalostmi a zkušenostmi i schopností jejich efektivního využití v praxi.

Přednosti titulu MBA ve srovnání s vysokou školou
Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium MBA se totiž orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy. Díky této orientaci na praxi je hodnota studia MBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace. Výuka je realizována ve spolupráci s uznávanými odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti. Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Na Cambridge Business School můžete studovat například ve studijních programech Management a leadership, Management ve zdravotnictví, Marketing a Public Relations či Finanční management a účetnictví.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
arrow
CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
CEMI MBA Studies s.r.o.
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
31.7.2022 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - II. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.