Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Pramienok, Súkromná materská škola - Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní

Pramienok, Súkromná materská škola - Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní

Gercenova 10, 85101 Bratislava

Telefón: +421 911 786 300
E-mail: skolkapramienokE-mailasrow.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Gercenova 10
85101  Bratislava
IČ:
42180341
Telefón:
+421 911 786 300
+421 911 786 301
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Andrea Pisárčiková
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Andrea Pisárčiková
Telefón:
+421911 786 300
E-mail:

Popisok

MŠ spolupracuje s rodičmi s cieľom rozvíjať osobnostný i duchovný rozmer dieťaťa,zabezpečuje individuálny prístup ku dieťaťu cez tútorský systém v prostredí,kde sa deti cítia dobre a sú šťastné.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.