Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Filozofická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Telefón: 033/5565 279
E-mail: dekanat.ffE-mailucm.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Nám. J. Herdu 2
917 01  Trnava
IČ:
00157716
Telefón:
033/5565 279
033/5565 222
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (dekanka)
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Miroslava Ožvaldová
Telefón:
033 5565 279
E-mail:

Fotografie školy

Popisok

Filozofická fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktoradnského štúdia.
https://ff.ucm.sk/sk/uchadzaci/

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.