Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava

Telefón: 033/5565 111
Fax: 033/5565 120
E-mail: infoE-mailucm.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Nám. J.Herdu 2
917 01  Trnava
IČ:
00157716
Telefón:
033/5565 111
Fax:
033/5565 120
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš CSc. (rektor)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.