Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Technická univerzita vo Zvolene

Súčasťou tejto školy je:
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene

Ul. T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Telefón: 045/5206 106
E-mail: rppE-mailtuzvo.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. T.G.Masaryka 24
960 53  Zvolen
IČ:
00397440
Telefón:
045/5206 106
045/5206 835
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (rektor)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
25.1.2022 - Deň otvorených dverí
26.1.2022 - Deň otvorených dverí
2.2.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.