Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava

Telefón: +421 918 646 005
E-mail: renata.ivancikovaE-mailstuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Jána Bottu č. 2781/25
917 24  Trnava
IČ:
00397687
Telefón:
+421 918 646 005
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.