Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

Telefón: 02/57276 216
E-mail: soE-mailfa.stuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Nám. slobody 19
812 45  Bratislava
IČ:
00397687
Telefón:
02/57276 216
02/57276 224
0918665015
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Andrea Fabriciová (študijné oddelenie)
Telefón:
0918 665 015
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.