Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Ekonomická univerzita v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta, Košice

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/67295111
E-mail: komunikaciaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/67295111
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor)
Kontaktná osoba
Telefón:
02 672 95 364
E-mail:

Súbory

Podmienky prijatia pre akademický rok 2012-2013
Stiahnuť súbor - icon 708 kB

Štúdium a podmienky prijatia - študijné programy cudzích jazykoch
Stiahnuť súbor - icon 732 kB

Fotografie školy

Aula Ekonomickej univerzity v BratislaveBudova rektorátu, fakulty FHI, FPM, FAJ a FMV Ekonomickej univerzity

Popisok

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
23.11.2017 - Deň otvorených dverí
23.11.2017 - Deň techniky + DOD
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.