Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta humanitných vied

Škola je súčasťou tejto školy:
Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Telefón: 041/513 6107
E-mail: studrefE-mailfhv.uniza.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Univerzitná 1
010 26  Žilina
IČ:
00397563
Telefón:
041/513 6107
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (dekanka)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.