Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Žilinská univerzita v Žiline

Súčasťou tejto školy je:
Elektrotechnická fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Telefón: 041/513 5001
E-mail: vzdelavanieE-mailuniza.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
IČ:
00397563
Telefón:
041/513 5001
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD (rektor)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.