Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prírodovedecká fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Telefón: 02/6029 6111
E-mail: sekrdekE-mailfns.uniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
02/6029 6111
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
31.8.2018 - Dátum podania prihlášky
31.8.2018 - Dátum podania prihlášky
31.8.2018 - Dátum podania prihlášky
31.8.2018 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.