Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prírodovedecká fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Telefón: 02/60296111
E-mail: milan.triznaE-mailuniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
02/60296111
02/60296671
02/60296531
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.