Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Právnická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava

Telefón: 02/59244 104
E-mail: sd_prafukE-mailflaw.uniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313
810 00  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
02/59244 104
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
22.11.2017 - Deň otvorených dverí
23.11.2017 - Deň otvorených dverí
23.11.2017 - Deň techniky + DOD
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.