Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Právnická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava

Telefón: 02/59244 104
E-mail: sd_prafukE-mailflaw.uniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313
810 00  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
02/59244 104
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan)

Popisok

Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných programoch právo v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia a v programoch právo a ekonómia, ekonómia a právo v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.