Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Filozofická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Šrobárova 2, 040 59 Košice

Telefón: 055/234 7183
E-mail: lydia.bereczovaE-mailupjs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šrobárova 2
040 59  Košice
IČ:
00397768
Telefón:
055/234 7183
055/2347120
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. (dekanka)
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Lýdia Bereczová
Telefón:
055 234 7183

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
27.3.2019 - Prijímacie konanie
30.4.2019 - Podanie prihlášky
30.4.2019 - Prihlášky na štúdium
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.