Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefón: 055/234 1100
Fax: 055/622 81 09
E-mail: rektorE-mailupjs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šrobárova 2
041 80  Košice
IČ:
00397768
Telefón:
055/234 1100
055/622 26 08
Fax:
055/622 81 09
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Adriana Sabolová (vedúca kancelárie rektora)
Telefón:
055/2341162
E-mail:

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
General Medicine
Denná
Dental Medicine
Denná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.