Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefón: 055/234 1100
Fax: 055/622 81 09
E-mail: rektorE-mailupjs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šrobárova 2
041 80  Košice
IČ:
00397768
Telefón:
055/234 1100
055/622 26 08
Fax:
055/622 81 09
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Adriana Sabolová (vedúca kancelárie rektora)
Telefón:
055/2341162
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.