Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta priemyselných technológií

Škola je súčasťou tejto školy:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií

Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov

Telefón: 042/28 51 814
E-mail: dana.bakosovaE-mailfpt.tnuni.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
IČ:
31118259
Telefón:
042/28 51 814
042/28 51 811
042/28 51 869
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Telefón:
042/28 51 869
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.