Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Strojnícka fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Letná 9, 042 00 Košice

Telefón: 055/602 2623
E-mail: peter.frankovskyE-mailtuke.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Letná 9
042 00  Košice
IČ:
00397610
Telefón:
055/602 2623
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. (prodekan)
Telefón:
055/602 2623
E-mail:

Popisok

Strojnícka fakulta TU v Košiciach ponúka vzdelávanie orientované pre prax v rámci št. programov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu
pre automobilový a strojársky priemysel.

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
Kvalita produkcie
502571
Denná
Mechatronika
2387
Denná
Výrobné technológie
502511
Denná
Strojárstvo
502011
Denná
Priemyselné inžinierstvo
2645
Denná
Biomedicínske inžinierstvo
2664
Denná
Procesná technika
2354
Denná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.