Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta výrobných technológií

Škola je súčasťou tejto školy:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií

Bayerová 1, 080 01 Prešov

Telefón: 051/7723012
E-mail: ruzbarsky.jurajE-mailfvt.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Bayerová 1
080 01  Prešov
IČ:
00397610
Telefón:
051/7723012
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.3.2020 - Zahájenie štúdia Marec 2020
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
4.3.2020 - Deň otvorených dverí
7.3.2020 - Deň otvorených dverí
12.3.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.