Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta výrobných technológií

Škola je súčasťou tejto školy:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií

Bayerová 1, 080 01 Prešov

Telefón: 051/7723012
E-mail: ruzbarsky.jurajE-mailfvt.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Bayerová 1
080 01  Prešov
IČ:
00397610
Telefón:
051/7723012
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
26.9.2019 - Deň otvorených dverí
27.9.2019 - Európska noc výskumníkov 2019
1.10.2019 - Zahájenie štúdia október 2019
4.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.