Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

Telefón: 2 592 44 141
E-mail: prE-mailuniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šafárikovo nám. 6
818 06  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
2 592 44 141
2 592 44 249
2 592 44 355
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor)

Fotografie školy

Univerzita Komenského v Bratislave

Popisok

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšia a najstaršia slovenská univerzita. Má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch štúdia viac ako 27 000 študentov.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Individuálne prehliadky školy
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.