Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Moyzesova 1, 01701 Považská Bystrica

Telefón: 42/4325866
Fax: 42/4325866
E-mail: riaditelE-mailzsmoyzespb.edu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Moyzesova 1
01701  Považská Bystrica
Telefón:
42/4325866
Fax:
42/4325866
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Eva Iliašová
Kontaktná osoba
E-mail:

Popisok

-najdlhšia tradícia vzdelávania a výchovy detí v meste
-rodinná atmosféra
-zriaďovateľ: BÚ Žilina
-poskytujeme úplne základné vzdel. 1-9. roč.
-zameranie: náb.výchova, informatika, cudzie jazyky

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.