Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola 1.- 4. ročník, Lastomír 144, Lastomír

Základná škola 1.- 4. ročník, Lastomír 144, Lastomír

Lastomír 144, 7237 Lastomír

Telefón: 56/6473238
E-mail: zslastomirE-mailpost.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Lastomír 144
7237  Lastomír
Telefón:
56/6473238
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr.Anna Zásadná

Popisok

Základná škola Lastomír je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi prvého stupňa. Komorné prostredie školy umožňuje takmer rodinnú výchovu detí, vďaka dobrej atmosfére a výbornému vzťahu učiteľ – žiak – rodič.
Priestory našej školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale aj na efektívne využívanie voľného času v popoludňajších hodinách. V spolupráci s rodičmi, rôznymi inštitúciami vytvárame optimálne podmienky vo všetkých formách: v pravidelnej organizovanej činnosti (školského klubu detí, v záujmových útvaroch , v príležitostne organizovanej činnosti (rôzne literárne, výtvarné, matematické, športové súťaže, exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty atď.)
Žiaci vydávajú vlastný časopis Slniečkár, v ktorom reprezentujú svoje vlastné literárne a výtvarné práce, svojim čitateľom ponúkajú zaujímavé rubriky (doplňovačky, hádanky, atd.)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
27.1.2020 - Deň otvorených dverí
29.1.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.