Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda

Trhovisko 1, 92901 Dunajská Streda

Telefón: 31/5523157
Fax: 31/5523157
E-mail: czssvjanaE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Trhovisko 1
92901  Dunajská Streda
Telefón:
31/5523157
0905 495 704
Fax:
31/5523157
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Teodora Aranyossyová

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.