Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elektrárenská 50, Vojany

Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elektrárenská 50, Vojany

Elektrárenská 50, 7672 Vojany

Telefón: 56/6395225
Fax: 56/6395225
E-mail: czsvojanyE-mailpobox.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Elektrárenská 50
7672  Vojany
Telefón:
56/6395225
Fax:
56/6395225
E-mail:
Riaditeľ/ka:
PadDr. Valentín Hudák

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.