Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11

Budimír, 11, 04443 Budimír

Telefón: 905289371
Fax: 55/7295650
E-mail: riaditel.zsbudimirE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Budimír, 11
04443  Budimír
Telefón:
905289371
055/7295648
055/7295649
Fax:
55/7295650
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
PaedDr. Jana Bavoľárová

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.