Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola - Óvoda

Materská škola - Óvoda

Zádielska 4, 04001 Košice

Telefón: 0903996274
E-mail: ms-zadielskaE-mailnetkosice.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Zádielska 4
04001  Košice
Telefón:
0903996274
0904057693
0948 364 677
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Lucia Leskovská
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Lucia Leskovská
Telefón:
0903996274
E-mail:

Popisok

Materská škola s jednou triedou s vyučovacím jazykom maďarským, s právnou subjektivitou od 01.01.2012.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.