Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola, Ul. 17. novembra 42, Sabinov

Materská škola, Ul. 17. novembra 42, Sabinov

Ul. 17. novembra 42, 8301 Sabinov

Telefón: 51/4523624
E-mail: ms17.nov.sabinovE-mailpdexpress.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. 17. novembra 42
8301  Sabinov
Telefón:
51/4523624
E-mail:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Mária Drabiščáková

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.