Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup

Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup

Dudvážska 6, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup

Telefón: 2/45525772
Fax: 2/45525772
E-mail: profikamoE-maildudva.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dudvážska 6
82107  Bratislava-Podunaj.Biskup
Telefón:
2/45525772
2/45520983
Fax:
2/45525772
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Rechtorík Juraj, RNDr.

Popisok

Zameranie školy je na manažment, marketing a masmediálna komunikácia. Vyučujeme aj učtovníctvo , bankovníctvo, aby absolvent školy mal čo najširšie možnosti uplatnenia sa , či už na VŠ alebo v praxi. Vyučujeme moderným spôsob a máme k jejdnotlivým žiakom individuálny prístup.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Individuálne prehliadky školy
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.