Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Pod Vinbargom 1- areál ZŠ Pod Vinbargom, 08501 Bardejov

Telefón: 54/4882052
E-mail: esobjE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Pod Vinbargom 1- areál ZŠ Pod Vinbargom
08501  Bardejov
Telefón:
54/4882052
0903771233
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Monika Jusková

Popisok

Absolvent školy je spôsobilý zamestnať sa v oblasti gastronómie, ubytovacích služieb na úseku ekonomiky, manažmentu, marketingu, ako vedúci prevádzky, FB manager. Absolvovanie odbornej praxe umožňuje uplatniť sa aj v praktických činnostiach - kuchár, čašník, barman, sommelier.

Študentom zabezpečujeme zahraničnú odbornú prax na ostrove Kréta v Grécku a v Nemecku bez sprostredkovacieho poplatku.
Zabezpečujeme výučbu anglického a nemeckého jazyka, s posilnením komunikačnej zložky v malých skupinkách.
Výhody štúdia:
- možnosť uplatňovať individuálny prístup (kvôli nižšiemu počtu žiakov v triedach)
- teoretické poznatky budujeme na praktických skúsenostiach
- rodinné prostredie
- mladý dynamický kolektív pedagógov.
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent získava k maturitnému vysvedčeniu výučný list.
Počas štúdia môže navyše nadobudnúť barmanské osvedčenie a iné certifikáty.
Štúdium je na celých päť rokov
B E Z P L A T N É!!!

Poznámky

Prijatie na štúdium:
bez prijímacích pohovorov, na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov, dosiahnutých na ZŠ v 7. - 9. ročníku (1. polrok).

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
hotelová akadémia
63236
Študijný odborDenná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.