Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne

Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne

Telefón: 42/4693611
Fax: 42/4693606
E-mail: infoE-mailsossklarska.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Súhradka 193
02061  Lednické Rovne
Telefón:
42/4693611
Fax:
42/4693606
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Anna Krupičková

Popisok

Stredná odborná škola sklárska je jedinou sklárskou školou na Slovensku.

SOŠS má rozvinutú bohatú spoluprácu s domácimi ale aj so zahraničnými firmami. Medzi domáce patrí hlavne RONA a.s. Lednické Rovne a Vetropack s.r.o. Nemšová.
A tak absolventi, ktorí sa nerozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, v pomaturitnom štúdiu na našej škole alebo podnikať vo vlastnej dielni majú ľahšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Podieľame sa na vzájomnej výmene našich študentov so študentmi sklárskych škôl v Českej republike ako sú školy vo Valašskom Meziříčí, v Novom Bore a v Železnom Brode.
V Taliansku máme nadviazanú spoluprácu vo výrobe sklenej vitráže so sklárskymi spoločnosťami v Trevise a Ceggii. Aktívne sa podieľame na výmennej stáži študentov so spoločnosťou Vetropack v rakúskom Kremsmünstri. Výbornú spoluprácu máme taktiež so spoločnosťou A.P.A.C. vo Francúzsku. Všetky stáže, na ktorých sa zúčastňujeme, majú veľký význam pre získanie vedomostí a rozvoj zručností našich žiakov.

Na základe spolupráce s Euroregiónom Bíle-Biele Karpaty a Slovenskou sklárskou spoločnosťou v rámci projektu Vitrum pro futurum sa v septembri každý rok koná Letná sklárska škola. Program obsahuje praktické i teoretické časti zamerané na sklo a keramiku. Hlavným poslaním je vzbudiť u stredoškolských študentov záujem o vysokoškolské štúdium orientované na sklo.

Škola sa zúčastňuje na projektoch Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Práce študentov našej školy aktívne prezentujeme na rôznych predajných výstavách v Bratislave ako je JUVYR a ART a v Nitre Mladý tvorca. V Považskej Bystrici sa každoročne zúčastňujeme veľtrhu spracovateľov plochého skla na Slovensku.
Úspešné práce našich študentov sme vystavovali v galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, v Trenčíne na hrade, v galérii Bazovského v Trenčíne,v galérii Nova v Bratislave a v Spišskej galérii v Spišskej Novej Vsi.

Výborné výsledky každoročne dosahujeme v Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii „Umenie“.

Praktické a teoretické vyučovanie prebieha v budove školy.
Školský internát je umiestnený priamo v škole. Žiaci sú ubytovaní v 2-3 posteľových izbách. Sociálne zariadenia sú spoločné, novo zrekonštruované. Žiaci môžu využívať k svojej činnosti spoločenskú miestnosť s TV, DVD, video, študovňu, infoštudovňu s moderným ITK vybavením a zariadenú kuchynku.
K športovej činnosti slúži žiakom posilňovňa, vo vestibule stolno-tenisový stôl, telocvičňa a školský dvor. Žiaci majú prístup do školskej knižnice. Činnosť je organizovaná prostredníctvom výchovných skupín s max. počtom 25 žiakov . V ŠI pracujú záujmové krúžky: stolnotenisový, šachový, internetový a krúžok netradičných športov. Vo voľnom čase sa žiaci môžu realizovať v rôznych kultúrno-spoločenských, vedomostných, zábavných a praktických podujatiach.
Súčasťou školy je aj školská jedáleň.
Všetci žiaci ubytovaní v ŠI majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni a k dispozícii je aj školský bufet. V jedálni sa stravujú aj dochádzajúci žiaci.

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
dizajn a tvarovanie skla
8284 6
Študijný odborDenná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.