Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec

Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec

Lichnerova 71, 90301 Senec

Telefón: 2/45923424
Fax: 2/45923424
E-mail: gymmadscE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Lichnerova 71
90301  Senec
Telefón:
2/45923424
Fax:
2/45923424
E-mail:
Riaditeľ/ka:
Kontár Ildikó, PaedDr.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.