Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Beňadická 16, 85106 Bratislava-Petržalka

Telefón: 02/63830895
Fax: 02/63830895
E-mail: sekretariatE-mailckba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Beňadická 16
85106  Bratislava-Petržalka
IČ:
30843006
Telefón:
02/63830895
02/63813060
02/63814030
Fax:
02/63830895
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
ArtD.,Vrábel Marek, Mgr.art
Kontaktná osoba
Meno:
Doktorovová Helena
Telefón:
02/63830895
E-mail:

Fotografie školy

Popisok

je strednou odbornou školou typu hudobného a dramatického konzervatória. Vzdeláva žiakov podľa odborných požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu v odboroch hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
Spevácky odbor Anny Hrušovskej
8228 Q
Študijný odborDenná
Odbor Cirkevná hudba
8229 Q 08
Študijný odborDenná
Hudobno-dramatický odbor
8226 Q
Študijný odborDenná
Odbor Hra na klavíri
8229 Q 03
Študijný odborDenná
Odbor dychových a bicích nástrojov
8229 Q 05
Študijný odborDenná
Odbor strunových nástrojov
8229 Q 06
Študijný odborDenná
Odbor skladba
8229 Q 01
Študijný odborDenná
Špecializácia Muzikál
8226 M 01
Vyššie odborné štúdiumDenná
Špecializácia Spev - Stará hudba
8228 Q 11
Vyššie odborné štúdiumDenná
Špecializácia Spev - Komorná hudba
8228 Q 12
Vyššie odborné štúdiumDenná
Špecializácia Hudba - Stará hudba
8229 Q 11
Vyššie odborné štúdiumDenná
Špecializácia Hudba - Komorná hudba
8229 Q 12
Vyššie odborné štúdiumDenná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.