Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Súčasťou tejto školy je:
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Materská škola - Óvoda Dunajská 1061 Šamorín-Somorja
Materská škola pri ZŠ Sándora Petőfiho s vvjm
Základá škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 189/7, Chynorany
ZŠ s MŠ Dúbrava
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o.
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
American Academy in Bratislava
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24, Trnava
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Business Institut EDU a.s.
Cambridge Business School s.r.o.
Canadian Bilingual Institute
Cirkevná spojená škola
Cirkevná materská škola Betlehem, Dr. Kautza 4, Svätý Jur
Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce
Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava-Dúbravka
Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov, Nám. padlých hrdinov 30, Ivanka pri Dunaji
Cirkevná materská škola Márie Mazarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka
Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec
Cirkevná materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
Cirkevná materská škola pri základnej škole, Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou
Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty, Ľutina 131, Ľutina
Cirkevná materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Krosnianska 6, Košice
Cirkevná materská škola sv. Imricha s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Imre Egyházi Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo
Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Za Hradbami 1, Pezinok
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Fintice 210, Fintice
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti, Ul. 1. mája 2718/14, Snina
Cirkevná materská škola sv. Terezky, Farská 1, Michalovce
Cirkevná spojená škola organizačná zložka Gymnázium sv. Jána Bosca
Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Svätej Rodiny a Základná umelecká škola sv.Cecílie, Kollárová 17, Sečovce
Cirkevná spojená škola, Okružná 2026/25, Dolný Kubín
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Gwerkovej - Gollnerovej 9, Banská Štiavnica
Cirkevná základná škola - Narnia
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Andovská 4, Nové Zámky
Cirkevná základná škola bl. Vasiľa Hopka, Drienica 97, Drienica
Cirkevná základná škola Ferenca Fegyvernekiho s vyuč.jaz.maď. - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705, Raková
Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce
Cirkevná základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským - Palásty Pál Egyházi Alapiskola, Plášťovce 5, Plášťovce - Palást
Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky, Tichý Potok 71, Tichý Potok
Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elektrárenská 50, Vojany
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina
Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina
Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Egyházi Alapiskola és Óvoda, Keť 218, Keť
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Majer 5, Bardejov - Dlhá lúka
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša, Švošov 71, Švošov
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča 140, Stanča
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
Cirkevná základná škola sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 214, Sihelné
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď
Cirkevná základná škola sv. Demetera, Ražňany 235, Ražňany
Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia, Hodžova 9, Zvolen
Cirkevná základná škola sv. Egídia, Jiráskova 5, Bardejov
Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, Námestovo
Cirkevná základná škola sv. J. Vianeyho, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec
Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapisko, Trhovisko 1, Dunajská Streda
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, Lučenec
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov
Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II., Sládkovičova 1994, Hencovce
Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov
Cirkevná základná škola sv. Juraja, Soviet. hrdinov 819/111, Svidník
Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
Cirkevná základná škola sv. Leonarda, 128, Doľany
Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov
Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany
Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 199, Radatice
Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 424, Kendice
Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Cirkevná základná škola svätého Pavla, Nová Dedina 97, Nová Dedina
Cirkevná základná škola svätej Alžbety s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Erzsébet Egyhazi Alapiskola, Olováry 132, Olováry
Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipeľské Predmostie 74 - I, Ipeľské Predmostie
Cirkevná základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, Šurany
Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava-Ružinov
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda
Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov
Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Cirkevná základná umelecká škola svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brünni Tér 15, Kolárovo
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Cirkevné osemročné gymnázium Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz.maď.-Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Ekonomická univerzita v Bratislave
ESBM - European School of Business & Management SE
Evanjelická cirkevná materská škola, Ul. Zeleného stromu 14, Rožňava
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Evanjelická materská škola, Muškátova 7, Košice
Evanjelická spojená škola-Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš
Evanjelická spojená škola-Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Evanjelická základná škola, M.R.Štefánika 17, Martin
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov
Evanjelicke lyceum, Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
GYMNÁZIUM
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium - Gimnázium
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
Gymnázium a Osemročné gymnázium, Trebišovská 12, Košice
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Gymnázium a základná škola sv. Košických mučeníkov - Gymnázium a ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, Prešov
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka
Gymnázium Andreja Kmeťa
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Gymnázium Antona Bernoláka
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov
Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Gymnázium Jozefa Lettricha
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Gymnázium Kráľovnej pokoja - Spojená škola Kráľovnej pokoja
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Gymnázium Ladislava Novomeského
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
Gymnázium Leonarda Stöckela
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
Gymnázium Mateja Bela
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Reform. Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
Gymnázium Milana Rúfusa
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Czeglédi Péter Református Gimnázium
Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127, Piešťany
Gymnázium sv. Moniky
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Gymnázium v Kysuckom Novom Meste
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Gymnázium, Exnárova 10, Košice
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium, Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Gymnázium, Hradná 497/23, Liptovský Hrádok
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava-Rača
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava-Ružinov
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Hotelová akadémia
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
Hotelová akadémia Prešov
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola
Chelsea Learning jazyková škola
I. Materská škola, Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce
I. Materská škola, Mlynská 320, Švedlár
I. Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce
I. Materská škola, Žehra 10, Žehra
I. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
I. Základná škola, V. P. Tótha 32, Senica
iCan s.r.o.
II. Materská škola, Slovenského raja 124, Letanovce
II. Materská škola, Školská 1, Spišské Tomášovce
II. Materská škola, Železničná 460, Švedlár
II. Základná škola, Komenského 959, Senica
III. Základná škola, Sadová 620, Senica
Inštitút cudzích jazykov
IV. Materská škola, Školská 5, Michalovce
IV. Základná škola, J. Mudrocha 1343/19, Senica
Jazyková škola
Jazyková škola
Jazyková škola
Jazyková škola
Jazyková škola Dunajská Streda
Jazyková škola Flying Solutions
Jazyková škola IH Bratislava
Jazyková škola Poprad
Jazyková škola pri Základnej škole Alexandra Dubčeka
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o.
Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Považská Bystrica
Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Púchov
Jazyková škola v Žiline
Katolícka materská škola Svätej Rodiny, Ormisova 585/15, Revúca
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice
Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, Rožňava
Katolícka základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, Rožňava
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Kids Paradise s.r.o.
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina
Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto
LEAF Academy
Leticia - jazyková škola
LinGuru
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola Trenčianske Bohuslavice
Materská škola (alokované triedy ul. Gaštanová 56), Limbová 26, Žilina
Materská škola (alokované triedy ul. Varšavská cesta 2), Trnavská 2830, Žilina
Materská škola (elok. triedy na Kalinčiakovej, Partizánskej a Sládkovičovej), Ul. SNP 14, Modra
Materská škola (s elokovanou triedou Michalkov a s elokovanou triedou Kalinovská/Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou
Materská škola (s elokovanou triedou v ZŠ Horný Kelčov), Vysoká nad Kysucou 287, Vysoká nad Kysucou
Materská škola (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1), Estónska 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
Materská škola (s elokovanými triedami Jánošíkova 738, Nová Lipnica 394), Brezová 787/27, Dunajská Lužná
Materská škola (s elokovanými triedami na Astrovej 5, Nevädzovej 12 a Šalviovej 5), Pivonková 9, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Budovateľskej 10 a Tekovskej 7 a 9), Velehradská 24, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Exnárovej 6, Šťastnej 26), Bancíkovej 2, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Gemerskej 4), Miletičova 37, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Haburskej 4, Haburskej 6 a Medzilaboreckej 4), Stálicová 2, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže
Materská škola (s elokovanými triedami na J. Braneckého 129/13), Dobrá 1103, Trenčianska Teplá
Materská škola (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4), Linzbothova 18, Bratislava-Podunaj.Biskup
Materská škola (s elokovanými triedami na Palkovičovej 11), Prešovská 28, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami na Rádiovej 52 a Vietnamská 13), Piesočná 2, Bratislava-Ružinov
Materská škola (s elokovanými triedami v Borskom Petri, Na Dereši), Smuha 1, Borský Mikuláš
Materská škola (ZŠ s MŠ) , Poľná 541, Modrý Kameň
Materská škola - Družba, Záhradná 17, Čierna nad Tisou
Materská škola - Óvoda
Materská škola - Óvoda
Materská škola - Óvoda
Materská škola - Óvoda s výchovným jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Materská škola - Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo
Materská škola - Óvoda, Bešeňov 628, Bešeňov
Materská škola - Óvoda, Cestice 70, Cestice
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky
Materská škola - Óvoda, Čierny Brod 489, Čierny Brod
Materská škola - Óvoda, Čs. armády 54, Plešivec
Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo
Materská škola - Óvoda, Fábryho 1249/2, Kráľovský Chlmec
Materská škola - Óvoda, Farná 518, Farná
Materská škola - Óvoda, Gemerská Hôrka 7, Gemerská Hôrka
Materská škola - Óvoda, Hlavná 146/64, Dobrá
Materská škola - Óvoda, Hlavná 2, Biel
Materská škola - Óvoda, Hlavná 33, Kajal
Materská škola - Óvoda, Hlavná 44, Čalovec
Materská škola - Óvoda, Hlavná 490, Leles
Materská škola - Óvoda, Hlavná 89, Pohronský Ruskov
Materská škola - Óvoda, Hontianska cesta 45, Šahy
Materská škola - Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín
Materská škola - Óvoda, Hurbanova 4, Nesvady
Materská škola - Óvoda, K. Kacza 33, Komárno
Materská škola - Óvoda, Kamenica nad Hronom 486, Kamenica nad Hronom
Materská škola - Óvoda, Kolárovská cesta 821/19, Zemianska Olča
Materská škola - Óvoda, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Kostolná 66, Čata
Materská škola - Óvoda, Košúty 202, Košúty
Materská škola - Óvoda, Kráľová nad Váhom 237, Kráľová nad Váhom
Materská škola - Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava
Materská škola - Óvoda, Lehnice 119, Lehnice
Materská škola - Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
Materská škola - Óvoda, Levická cesta 4, Hronovce
Materská škola - Óvoda, Malá 977, Bátorove Kosihy
Materská škola - Óvoda, Materskej školy 396/6, Gbelce
Materská škola - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka
Materská škola - Óvoda, Mieru 16, Komárno
Materská škola - Óvoda, Mužla 690, Mužla
Materská škola - Óvoda, Nám. M. R. Štefánika 14, Šahy
Materská škola - Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Námestie slobody 1395/11, Marcelová
Materská škola - Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Nová doba 922/11, Galanta
Materská škola - Óvoda, Obchodná 384/1, Somotor
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky
Materská škola - Óvoda, Perín 145, Perín - Chym
Materská škola - Óvoda, Plášťovce 280, Plášťovce
Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 5, Šamorín
Materská škola - Óvoda, Ružová 153, Strážne
Materská škola - Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Sídlisko Sever
Materská škola - Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
Materská škola - Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda
Materská škola - Óvoda, Školská 295, Jesenské
Materská škola - Óvoda, Školská 39, Nána
Materská škola - Óvoda, Školská 4, Zlaté Klasy
Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Materská škola - Óvoda, Ulica Márie 682, Šamorín
Materská škola - Óvoda, Váhovce 116, Váhovce
Materská škola - Óvoda, Veterná 496/21, Šamorín
Materská škola - Óvoda, Záhradná 10, Streda nad Bodrogom
Materská škola -Óvoda, Priateľstva 662, Kameničná
Materská škola /rómska/, Bystrany 49, Bystrany
Materská škola /rómska/, Potočná 9, Spišská Nová Ves
Materská škola A. Grznara 1444, EP Praznov 4, Považská Bystrica
Materská škola ako súčasť Spojenej školy
Materská škola ako súčasť Spojenej školy, Budovateľská 1315, Sládkovičovo
Materská škola ako súčasť Spojenej školy, Fučíkova 366, Sládkovičovo
Materská škola ako súčasť spojenej školy, Ľ. Štúra 155, Dudince
Materská škola ako súčasť Základnej školy Dávida Mészároša - Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača
Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 235, Horná Súča
Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Lysá pod Makytou 15, Lysá pod Makytou
Materská škola ako súčasť Základnej školy Sándora Petöfiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľovičove Kračany 71, Kráľovičove Kračany
Materská škola ako súčasť Základnej školy, Voderady 47, Voderady
Materská škola ako súčasť ZŠ, Vrádište 226, Vrádište
Materská škola Alberta Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Óvoda, Fándlyho 20, Senec
Materská škola Bitarová, Bitarová 47
Materská škola Blatnica
Materská škola Eleka Benedeka s VJM- Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda
Materská škola Gajary
Materská škola Háj
Materská škola Horovce
Materská škola I. pri základnej škole, Hlavná 369/91, Hrabušice
Materská škola II. pri základnej škole, Zimná 413, Hrabušice
Materská škola Karola Pajera, SNP 1177, Klenovec
Materská škola Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, Prešov
Materská škola marš. Malinovského 1985/41
Materská škola marš. Malinovského 1985/41
Materská škola Melánie Nemcovej
Materská škola na Ulici sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky
Materská škola na Ulici francúzskych partizánov 19, Vrútky
Materská škola Nevidzany
Materská škola obecná, Kostolná - Záriečie 18, Kostolná - Záriečie
Materská škola PLAMIENOK pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Materská škola pri Cirkevnej základnej škole Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina
Materská škola pri Cirkevnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Egyházi Alapiskola és Óvoda, Keť 287, Keť
Materská škola pri cirkevnej základnej škole sv. Matúša, Švošov 71, Švošov
Materská škola pri cirkevnej základnej škole, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou
Materská škola pri cirkevnej základnej škole, Majer 5, Bardejov - Dlhá lúka
Materská škola pri ev. základnej škole, Námestie legionárov 3, Prešov
Materská škola pri základne škole, Bracovce 275, Bracovce
Materská škola pri Základnej škole (alokovaná trieda Oravské Veselé 374), Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
Materská škola pri Základnej škole (elokované triedy Orličie 605), Nová Doba 497, Nižná
Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 60, Šarovce
Materská škola pri Základnej škole - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 392, Veľké Ludince
Materská škola pri Základnej škole A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Materská škola pri Základnej škole Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 353, Nitrianske Sučany
Materská škola pri Základnej škole Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec - Brusno 395, Chrenovec - Brusno
Materská škola pri základnej škole internátnej, Lesná 909/28, Humenné
Materská škola pri Základnej škole J. M. Hurbana, Beckov 262, Beckov
Materská škola pri základnej škole Jána Lajčiaka, Pribylina 380, Pribylina
Materská škola pri Základnej škole Jána Lipského, Trenčianske Stankovce 380, Trenčianske Stankovce
Materská škola pri Základnej škole Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
Materská škola pri Základnej škole Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Pivničná 8, Svätý Peter
Materská škola pri Základnej škole Juraja Holčeka, Dolný Ohaj 222, Dolný Ohaj
Materská škola pri Základnej škole Karola Strmeňa, Poštová 8, Palárikovo
Materská škola pri Základnej škole Károlya Dömeho s vyuč. a výchovným jazykom maďarským - Döme Károly Alaiskola és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža - Izsa
Materská škola pri Základnej škole Leandera Osztényiho s vyuč. jaz. maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, 9. mája 1075, Selice
Materská škola pri Základnej škole Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, IV. Bélu kráľa 173, Zlatná na Ostrove
Materská škola pri Základnej škole národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou 343, Bzince pod Javorinou
Materská škola pri Základnej škole Ondreja Cabana, Školská 1, Komjatice
Materská škola pri Základnej škole Ondreja Štefku, A. Bernoláka 472, Varín
Materská škola pri Základnej škole Petra Pázmánya s vyuč. jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Družstevná 22, Šaľa
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 389, Pruské
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 134, Lubina
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 808/1, Horné Srnie
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 611, Nedožery - Brezany
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Sídlisko Centrum I 31, Dubnica nad Váhom
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Školská 539, Skačany
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Štúrova 271, Bolešov
Materská škola pri Základnej škole s matersksou školou, Pribinova 11, Bojnice
Materská škola pri základnej škole s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Mostová 210, Mostová
Materská škola pri základnej škole s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Zatín 114, Zatín
Materská škola pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Nádražná 954, Vlčany
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čenkovce 124, Čenkovce
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 312, Tomášikovo
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horné Saliby 781, Horné Saliby
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Pataš 228, Pataš
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Školská 1072, Trstice
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Abovce 402, Abovce
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 94, Dolný Chotár
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Staromlynská 51, Bratislava-Podunaj.Biskup
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 233, Boľ
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Pokroková 182, Krásnohorské Podhradie
Materská škola pri Základnej škole Sámuela Gáspára s vyučovacím jaz. maďarským - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2, Číčov
Materská škola pri základnej škole sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
Materská škola pri základnej škole sv. Marka Križana, Rehoľná 2, Košice
Materská škola pri základnej škole sv. Michala Archanjela, Hlavná 140, Stanča
Materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa, Ul.T.Andrašovana 44, Banská Bystrica
Materská škola pri základnej škole, 8. marca 317/7, Dobrá Niva
Materská škola pri Základnej škole, 9. mája 1075, Selice
Materská škola pri Základnej škole, A. Hlinku 233/4, Terchová
Materská škola pri základnej škole, A. S. Puškina 31, Madunice
Materská škola pri Základnej škole, Alekšince 395, Alekšince
Materská škola pri základnej škole, Babín 293, Babín
Materská škola pri Základnej škole, Babkov 8, Lietavská Svinná-Babkov
Materská škola pri základnej škole, Bajerov 33, Bajerov
Materská škola pri základnej škole, Bajerovce 112, Bajerovce
Materská škola pri základnej škole, Banícka 52, Malachov
Materská škola pri základnej škole, Banky 20, Diviaky nad Nitricou
Materská škola pri základnej škole, Banská Belá 55, Banská Belá
Materská škola pri základnej škole, Belanská 7, Liptovský Hrádok
Materská škola pri základnej škole, Belina 189, Belina
Materská škola pri základnej škole, Beňadovo 68, Beňadovo
Materská škola pri základnej škole, Benkovce 140, Benkovce
Materská škola pri základnej škole, Bernolákova 160/9, Bystričany
Materská škola pri základnej škole, Berzehorská 154, Brzotín
Materská škola pri základnej škole, Bežovce 90, Bežovce
Materská škola pri základnej škole, Biele Vody 266, Mlynky
Materská škola pri základnej škole, Bijacovce 5, Bijacovce
Materská škola pri základnej škole, Bobrov 171, Bobrov
Materská škola pri základnej škole, Bohdanovce 60, Bohdanovce
Materská škola pri základnej škole, Bohdanovce nad Trnavou284, Bohdanovce nad Trnavou
Materská škola pri základnej škole, Bojničky 150, Bojničky
Materská škola pri základnej škole, Boleráz 474, Boleráz
Materská škola pri základnej škole, Boženy Němcovej 17, Brezno
Materská škola pri základnej škole, Bratrícka 19, Lučenec - Opatová
Materská škola pri základnej škole, Brehy 3, Brehy
Materská škola pri základnej škole, Breza 337, Breza
Materská škola pri základnej škole, Breznička 49, Breznička
Materská škola pri základnej škole, Brezovica 60, Brezovica
Materská škola pri základnej škole, Brodno 110, Žilina
Materská škola pri základnej škole, Brusno-Ondrej n/Hronom 89, Brusno
Materská škola pri základnej škole, Bučany 100, Bučany
Materská škola pri základnej škole, Budovateľská 19, Zvolenská Slatina
Materská škola pri základnej škole, Bukovce 68, Bukovce
Materská škola pri základnej škole, Bzenov 38, Bzenov
Materská škola pri základnej škole, Bzovík 195, Bzovík
Materská škola pri základnej škole, Cádrova 15, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Cerová 277, Cerová
Materská škola pri základnej škole, Cerovo 58, Cerovo
Materská škola pri základnej škole, Cinobaňa 60, Cinobaňa
Materská škola pri Základnej škole, Cyrila a Metoda 449, Krušovce
Materská škola pri Základnej škole, Čaka 364, Čaka
Materská škola pri základnej škole, Častkovce 157, Častkovce
Materská škola pri Základnej škole, Čeľadice 87, Čeľadice
Materská škola pri Základnej škole, Čeľadince 125, Čeľadince
Materská škola pri základnej škole, Čerhov 230, Čerhov
Materská škola pri základnej škole, Červená Voda 30, Červená Voda
Materská škola pri Základnej škole, Červený Hrádok 235, Červený Hrádok
Materská škola pri základnej škole, Čirč 71, Čirč
Materská škola pri základnej škole, Ďačov 161, Ďačov
Materská škola pri základnej škole, Dedinka 411, Dedinka
Materská škola pri základnej škole, Detvianska Huta 369, Detvianska Huta
Materská škola pri základnej škole, Diviaky nad Nitricou 3, Diviaky nad Nitricou
Materská škola pri základnej škole, Divinka 4, Divinka
Materská škola pri základnej škole, Dlhá nad Kysucou 201, Dlhá nad Kysucou
Materská škola pri základnej škole, Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
Materská škola pri základnej škole, Dlhé nad Cirochou 493, Dlhé nad Cirochou
Materská škola pri základnej škole, Dlhé Pole 203, Dlhé Pole
Materská škola pri základnej škole, Dobrá Voda 149, Dobrá Voda
Materská škola pri základnej škole, Dohňany 468, Dohňany
Materská škola pri základnej škole, Dolinka 167, Dolinka
Materská škola pri základnej škole, Dolná Krupá 555, Dolná Krupá
Materská škola pri základnej škole, Dolná Poruba 63, Dolná Poruba
Materská škola pri základnej škole, Dolná Trnovská 38, Žilina
Materská škola pri základnej škole, Dolné Dubové 213, Dolné Dubové
Materská škola pri základnej škole, Dolné Orešany 490, Dolné Orešany
Materská škola pri základnej škole, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
Materská škola pri základnej škole, Domaňovce 31, Domaňovce
Materská škola pri základnej škole, Dostojevského ul. 2267/27, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Dr. Clementisa 3, Brezno
Materská škola pri základnej škole, Družstevná 11, Halič
Materská škola pri Základnej škole, Dubník 95, Dubník
Materská škola pri základnej škole, Dubovany 177, Dubovany
Materská škola pri Základnej škole, Dubové 51, Dubové
Materská škola pri základnej škole, Dunajská 940, Trstice
Materská škola pri základnej škole, Dvorec 63, Dvorec
Materská škola pri základnej škole, Dvorníky 5, Dvorníky
Materská škola pri základnej škole, Farská 238, Hladovka
Materská škola pri základnej škole, Fľaková 6, Rimavská Baňa
Materská škola pri základnej škole, Gaboltov 26, Gaboltov
Materská škola pri základnej škole, Gaštanová 10, Kamenica nad Cirochou
Materská škola pri základnej škole, Gemerský Jablonec 244, Gemerský Jablonec
Materská škola pri Základnej škole, Golianovo 60, Golianovo
Materská škola pri základnej škole, Gorkého 31, Martin
Materská škola pri základnej škole, Gregorovce 88, Gregorovce
Materská škola pri základnej škole, Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola pri základnej škole, Habura 50, Habura
Materská škola pri základnej škole, Hajnáčka 419, Hajnáčka
Materská škola pri základnej škole, Hájska 744, Matúškovo
Materská škola pri základnej škole, Haligovce 24, Haligovce
Materská škola pri základnej škole, Hargašova 7, Bratislava-Záhorská Bystr
Materská škola pri základnej škole, Havaj 21, Havaj
Materská škola pri základnej škole, Helcmanovce 41, Helcmanovce
Materská škola pri základnej škole, Hermanovce 84, Hermanovce
Materská škola pri základnej škole, Hertník 260, Hertník
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 127, Drahovce
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 151, Dolná Strehová
Materská škola pri Základnej škole, Hlavná 369, Zuberec
Materská škola pri Základnej škole, Hlavná 390, Lukáčovce
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 48, Nenince
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 55/114, Slanec
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 65, Častá
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 75, Hrčeľ
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 804, Podolie
Materská škola pri základnej škole, Hlavná 87/10, Svinia
Materská škola pri základnej škole, Hlboké nad Váhom 218, Hlboké nad Váhom
Materská škola pri základnej škole, Hniezdne 234, Hniezdne
Materská škola pri základnej škole, Holumnica 78, Holumnica
Materská škola pri základnej škole, Hontianske Moravce 135, Hontianske Moravce
Materská škola pri základnej škole, Hontianske Nemce 171, Hontianske Nemce
Materská škola pri základnej škole, Hôrky 168, Hôrky
Materská škola pri základnej škole, Horná 240, Poniky
Materská škola pri základnej škole, Horná 4, Šúrovce
Materská škola pri základnej škole, Horná Streda 391, Horná Streda
Materská škola pri Základnej škole, Horná Ves 360, Horná Ves
Materská škola pri Základnej škole, Horné Obdokovce 393, Horné Obdokovce
Materská škola pri základnej škole, Horné Orešany 31, Horné Orešany
Materská škola pri základnej škole, Hostice 144, Hostice
Materská škola pri základnej škole, Hrabkov 35, Hrabkov
Materská škola pri základnej škole, Hrabovec nad Laborcom 48, Hrabovec nad Laborcom
Materská škola pri základnej škole, Hradby 9, Brezno
Materská škola pri základnej škole, Hradište pod Vrátnom 44, Hradište pod Vrátnom
Materská škola pri základnej škole, Hradná 335, Liptovský Hrádok
Materská škola pri základnej škole, Hrachovo 158, Hrachovo
Materská škola pri základnej škole, Hrnčiarska Ves 82, Hrnčiarska Ves
Materská škola pri základnej škole, Hrochoť 332, Hrochoť
Materská škola pri základnej škole, Hromoš 119, Hromoš
Materská škola pri základnej škole, Hrušov 497, Hrušov
Materská škola pri Základnej škole, Hrušovany 336, Hrušovany
Materská škola pri základnej škole, Hubeného 25, Bratislava-Rača
Materská škola pri základnej škole, Hul 439, Hul
Materská škola pri základnej škole, Hurbanova 27, Martin
Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 2, Závadka nad Hronom
Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 211, Lubeník
Materská škola pri základnej škole, Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur
Materská škola pri Základnej škole, Hviezdoslavova 328/39, Ludanice
Materská škola pri Základnej škole, Hviezdoslavova 38, Solčany
Materská škola pri základnej škole, Hvozdnica 66, Hvozdnica
Materská škola pri základnej škole, Chlebnice 133, Chlebnice
Materská škola pri základnej škole, Chmeľnica 58, Chmeľnica
Materská škola pri základnej škole, Chocholná - Velčice 311, Chocholná - Velčice
Materská škola pri základnej škole, Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka
Materská škola pri základnej škole, Ivanovce 17, Ivanovce
Materská škola pri základnej škole, J. Kármána 5, Lučenec
Materská škola pri základnej škole, J. Nižnanského 1, Brestovany
Materská škola pri základnej škole, J. Palárika 454/2, Očová
Materská škola pri základnej škole, Jabloň 50, Jabloň
Materská škola pri základnej škole, Jablonov 11, Jablonov
Materská škola pri základnej škole, Jablonové 118, Jablonové
Materská škola pri základnej škole, Jakubany 211, Jakubany
Materská škola pri základnej škole, Jarabina 212, Jarabina
Materská škola pri základnej škole, Jarná ulica 3293/16, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Jarovnice 464, Jarovnice
Materská škola pri základnej škole, Jaslovské Bohunice 337, Jaslovské Bohunice
Materská škola pri Základnej škole, Jasová 1, Jasová
Materská škola pri základnej škole, Jastrabá 1, Jastrabá
Materská škola pri základnej škole, Jatov 189, Jatov
Materská škola pri základnej škole, Jesenského 341, Jelšava
Materská škola pri základnej škole, Juraja Závodského 16, Žilina
Materská škola pri základnej škole, Jurské 20, Jurské
Materská škola pri základnej škole, Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou
Materská škola pri základnej škole, Kalná Roztoka 169, Kalná Roztoka
Materská škola pri základnej škole, Kálnica 384, Kálnica
Materská škola pri základnej škole, Kalša 128, Kalša
Materská škola pri základnej škole, Kamenica 440, Kamenica
Materská škola pri základnej škole, Kamienka 34, Kamienka
Materská škola pri základnej škole, Kátlovce 180, Kátlovce
Materská škola pri základnej škole, Kľačany 212, Kľačany
Materská škola pri základnej škole, Klčov 112, Klčov
Materská škola pri základnej škole, Klenová 65, Klenová
Materská škola pri Základnej škole, Klin 224, Klin
Materská škola pri Základnej škole, Klubina 157, Klubina
Materská škola pri základnej škole, Kľušov 170, Kľušov
Materská škola pri základnej škole, Kolačkov 31, Kolačkov
Materská škola pri základnej škole, Kolárovice 61, Kolárovice
Materská škola pri základnej škole, Kolbovce 51, Kolbovce
Materská škola pri základnej škole, Kolonica 195, Kolonica
Materská škola pri základnej škole, Kolta 245, Kolta
Materská škola pri základnej škole, Komenského 10, Spišský Hrhov
Materská škola pri základnej škole, Komenského 133, Šoporňa
Materská škola pri základnej škole, Komenského 15, Úľany nad Žitavou
Materská škola pri základnej škole, Komenského 3, Smolenice
Materská škola pri základnej škole, Komenského 428/43, Ráztočno
Materská škola pri základnej škole, Koniarkova 9, Bratislava-Vajnory
Materská škola pri základnej škole, Konská 399, Konská
Materská škola pri základnej škole, Korytárky 52, Korytárky
Materská škola pri základnej škole, Kosmatinská 87, Trenčianska Turná
Materská škola pri základnej škole, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou
Materská škola pri základnej škole, Kostolná 855, Rabča
Materská škola pri základnej škole, Košarovce 86, Košarovce
Materská škola pri základnej škole, Košeca 490, Košeca
Materská škola pri základnej škole, Košecké Podhradie 301, Košecké Podhradie
Materská škola pri základnej škole, Koškovce 50, Koškovce
Materská škola pri základnej škole, Kovácsova 465, Bratislava-Rusovce
Materská škola pri základnej škole, Kozárovce 927, Kozárovce
Materská škola pri základnej škole, Kpt. Nálepku 13, Radošina
Materská škola pri základnej škole, Kpt. Nálepku 260, Pohorelá
Materská škola pri Základnej škole, kpt. Nálepku 887, Bánov
Materská škola pri základnej škole, Krajné 91, Krajné
Materská škola pri základnej škole, Králiky 62, Králiky
Materská škola pri základnej škole, Krásna Lúka 142, Krásna Lúka
Materská škola pri Základnej škole, Kravany nad Dunajom 143, Kravany nad Dunajom
Materská škola pri základnej škole, Krčava 184, Krčava
Materská škola pri Základnej škole, Krivá 167, Krivá
Materská škola pri základnej škole, Krivec I č. 2572, Hriňová
Materská škola pri základnej škole, Križovany nad Dudváhom203, Križovany nad Dudváhom
Materská škola pri základnej škole, Krušetnica 48, Krušetnica
Materská škola pri základnej škole, Kubínyiho nám. 6, Lučenec
Materská škola pri Základnej škole, Kudlov 781, Skalité
Materská škola pri základnej škole, Kukorelliho 47, Bardejov
Materská škola pri základnej škole, Kultúrna 2, Poproč
Materská škola pri základnej škole, Kuzmice 284, Kuzmice
Materská škola pri základnej škole, Kyjov 121, Kyjov
Materská škola pri základnej škole, L. Štúra 403/2, Pliešovce
Materská škola pri základnej škole, Lakšárska Nová Ves 284, Lakšárska Nová Ves
Materská škola pri základnej škole, Lazany 424/11, Lazany
Materská škola pri základnej škole, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
Materská škola pri základnej škole, Lednica 42, Lednica
Materská škola pri základnej škole, Legerského 18, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Lemešany 275, Lemešany
Materská škola pri základnej škole, Lesná 417, Zborov
Materská škola pri základnej škole, Lesnica 118, Lesnica
Materská škola pri základnej škole, Letná 421, Hraň
Materská škola pri základnej škole, Letná 68, Vlachovo
Materská škola pri základnej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Letničie 190, Letničie
Materská škola pri základnej škole, Lidická ulica 1669/2, Poprad-Matejovce
Materská škola pri Základnej škole, Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná-Babkov
Materská škola pri základnej škole, Lipovce 125, Lipovce
Materská škola pri Základnej škole, Liptovská Kokava 391, Liptovská Kokava
Materská škola pri základnej škole, Liptovská Teplička 530, Liptovská Teplička
Materská škola pri Základnej škole, Liptovské Revúce 232, Liptovské Revúce
Materská škola pri základnej škole, Litmanová 10, Litmanová
Materská škola pri základnej škole, Lokca 75, Lokca
Materská škola pri základnej škole, Lom nad Rimavicou 3, Lom nad Rimavicou
Materská škola pri Základnej škole, Lomná 135, Lomná
Materská škola pri základnej škole, Lomné 73, Lomné
Materská škola pri základnej škole, Lomnička 68, Lomnička
Materská škola pri základnej škole, Lošonec 173, Lošonec
Materská škola pri základnej škole, Ľubeľa 161, Ľubeľa
Materská škola pri základnej škole, Ľubietová 4, Ľubietová
Materská škola pri Základnej škole, Ľubochňa 93, Ľubochňa
Materská škola pri základnej škole, Ľubotín 262, Ľubotín
Materská škola pri základnej škole, Ľubovec 33, Ľubovec
Materská škola pri základnej škole, Lučivná 75, Lučivná
Materská škola pri základnej škole, Lúčna 3, Olcnava
Materská škola pri základnej škole, Lutiše 65, Lutiše
Materská škola pri základnej škole, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Materská škola pri základnej škole, Malatiná 70, Malatiná
Materská škola pri základnej škole, Malčice 213, Malčice
Materská škola pri základnej škole, Malý Čepčín 34, Malý Čepčín
Materská škola pri základnej škole, Malý Lipník 102, Malý Lipník
Materská škola pri základnej škole, Malženice 203, Malženice
Materská škola pri základnej škole, Melčice - Lieskové 377, Melčice - Lieskové
Materská škola pri Základnej škole, Michal nad Žitavou 281, Michal nad Žitavou
Materská škola pri základnej škole, Michalská 395, Spišské Bystré
Materská škola pri základnej škole, Mládežnícka 1009, Veľké Leváre
Materská škola pri základnej škole, Mlynčeky 15, Mlynčeky
Materská škola pri základnej škole, Mlynská 21, Gerlachov
Materská škola pri základnej škole, Mníšek nad Popradom 64, Mníšek nad Popradom
Materská škola pri základnej škole, Modra nad Cirochou 302, Modra nad Cirochou
Materská škola pri základnej škole, Mútne 167, Mútne
Materská škola pri základnej škole, Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
Materská škola pri základnej škole, Na Podskalku 57, Humenné
Materská škola pri základnej škole, Na Revíne 14, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri Základnej škole, Na stanicu 27, Žilina
Materská škola pri základnej škole, Na Výhone 111, Moravany nad Váhom
Materská škola pri Základnej škole, Nádražná 955, Vlčany
Materská škola pri základnej škole, Nálepkova 50, Brezno
Materská škola pri základnej škole, Nám. Oslobodenia 2, Vysoká pri Morave
Materská škola pri Základnej škole, Nitrianska Blatnica 13, Nitrianska Blatnica
Materská škola pri základnej škole, Nižná Polianka 46, Nižná Polianka
Materská škola pri základnej škole, Nižné Ladičkovce 107, Nižné Ladičkovce
Materská škola pri základnej škole, Nižné Ružbachy 45, Nižné Ružbachy
Materská škola pri základnej škole, Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
Materská škola pri základnej škole, Nová Bašta 49, Nová Bašta
Materská škola pri základnej škole, Nová Bystrica 685, Nová Bystrica
Materská škola pri základnej škole, Nová Ľubovňa 353, Nová Ľubovňa
Materská škola pri Základnej škole, Nové Sady 377, Nové Sady
Materská škola pri základnej škole, Novozámocká 129, Nitra
Materská škola pri základnej škole, Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Okružná ulica 765/49, Poprad
Materská škola pri Základnej škole, Oravická 94, Liesek
Materská škola pri základnej škole, Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica
Materská škola pri základnej škole, Oravská Polhora 740, Oravská Polhora
Materská škola pri základnej škole, Oravská Polhora 98, Oravská Polhora
Materská škola pri Základnej škole, Oravský Podzámok č. 263, Oravský Podzámok
Materská škola pri základnej škole, Orešie 32, Pezinok
Materská škola pri základnej škole, Orlov 6, Orlov
Materská škola pri základnej škole, Osadná 5, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 16, Červeník
Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 213, Dolný Hričov
Materská škola pri základnej škole, Osloboditeľov 30, Žemberovce
Materská škola pri základnej škole, Ožďany 552, Ožďany
Materská škola pri Základnej škole, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš
Materská škola pri základnej škole, P. O. Hviezdoslava 4, Maňa
Materská škola pri základnej škole, Palín 104, Palín
Materská škola pri základnej škole, Papín 147, Papín
Materská škola pri Základnej škole, Párnica 86, Párnica
Materská škola pri základnej škole, Partizánska Ľupča 423, Partizánska Ľupča
Materská škola pri základnej škole, Pastuchov 234, Pastuchov
Materská škola pri základnej škole, Pčoliné 143, Pčoliné
Materská škola pri základnej škole, Pernek 122, Pernek
Materská škola pri základnej škole, Petrovice 447, Petrovice
Materská škola pri základnej škole, Petržalská 21, Kežmarok
Materská škola pri základnej škole, Pezinská 9, Chorvátsky Grob
Materská škola pri základnej škole, Plavecký Peter 179, Plavecký Peter
Materská škola pri základnej škole, Plavnica 252, Plavnica
Materská škola pri základnej škole, Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany
Materská škola pri základnej škole, Pod Papierňou 2, Bardejov
Materská škola pri základnej škole, Podkonice 284, Podkonice
Materská škola pri Základnej škole, Podlužany 232, Podlužany
Materská škola pri základnej škole, Podtatranská ulica 136/4, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Podzávoz 2739, Čadca
Materská škola pri základnej škole, Poloma 24, Poloma
Materská škola pri základnej škole, Poráč 125, Poráč
Materská škola pri základnej škole, Porúbka 40, Porúbka
Materská škola pri základnej škole, Poštárka 12, Bardejov
Materská škola pri Základnej škole, Potočná 2, Jacovce
Materská škola pri základnej škole, Povina 323, Povina
Materská škola pri základnej škole, Prenčov 183, Prenčov
Materská škola pri Základnej škole, Preseľany 474, Preseľany
Materská škola pri základnej škole, Priechod 179, Priechod
Materská škola pri základnej škole, Prietržka 92, Prietržka
Materská škola pri Základnej škole, Pucov 112, Pucov
Materská škola pri základnej škole, Radimov 38, Radimov
Materská škola pri základnej škole, Radoma 109, Radoma
Materská škola pri základnej škole, Radôstka 168, Radôstka
Materská škola pri základnej škole, Radvaň nad Laborcom 278, Radvaň nad Laborcom
Materská škola pri základnej škole, Radzovce 537, Radzovce
Materská škola pri základnej škole, Rakovec nad Ondavou 1, Rakovec nad Ondavou
Materská škola pri základnej škole, Rakúsy 55, Rakúsy
Materská škola pri Základnej škole, Rastislavice 186, Rastislavice
Materská škola pri základnej škole, Rešetkova 6, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri Základnej škole, Rezutova 58/63, Práznovce
Materská škola pri základnej škole, Richvald 82, Richvald
Materská škola pri základnej škole, Rokytov 4, Rokytov
Materská škola pri Základnej škole, Rosina č. 624, Rosina
Materská škola pri základnej škole, Rožkovany 106, Rožkovany
Materská škola pri základnej škole, Rudinská 115, Rudinská
Materská škola pri základnej škole, Rudník 205, Rudník
Materská škola pri základnej škole, Ružová 304, Borša
Materská škola pri základnej škole, Salajna 118, Stará Bystrica
Materská škola pri Základnej škole, Sasinkova 3, Lužianky
Materská škola pri základnej škole, Sebechleby 132, Sebechleby
Materská škola pri základnej škole, Sedlice 16, Sedlice
Materská škola pri základnej škole, Sedliská 93, Sedliská
Materská škola pri základnej škole, Senohrad 170, Senohrad
Materská škola pri základnej škole, Sídlisko Lúky 1226, Vráble
Materská škola pri základnej škole, Sídlisko Pod hájom 28, Dubnica nad Váhom
Materská škola pri základnej škole, Sielnica 210, Sielnica
Materská škola pri základnej škole, Siladice 247, Siladice
Materská škola pri Základnej škole, Sklabiňa 138, Sklabiňa
Materská škola pri základnej škole, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Materská škola pri základnej škole, Slnečná 734, Prašice
Materská škola pri základnej škole, Slobodné 23, Lutila
Materská škola pri základnej škole, Slovenská Ves 313, Slovenská Ves
Materská škola pri základnej škole, Smilno 64, Smilno
Materská škola pri základnej škole, Smolinské 407, Smolinské
Materská škola pri Základnej škole, Smolník 526, Smolník
Materská škola pri základnej škole, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
Materská škola pri základnej škole, SNP 152, Šuňava
Materská škola pri základnej škole, SNP 20, Kalinovo
Materská škola pri základnej škole, SNP 5, Uhrovec
Materská škola pri základnej škole, Spišské Hanušovce 68, Spišské Hanušovce
Materská škola pri základnej škole, Stakčínska Roztoka 23, Stakčínska Roztoka
Materská škola pri základnej škole, Staničná 20, Harichovce
Materská škola pri Základnej škole, Stankovany 330, Stankovany
Materská škola pri základnej škole, Stará Kremnička 71, Stará Kremnička
Materská škola pri základnej škole, Starojánska 19, Liptovský Ján
Materská škola pri základnej škole, Stráne pod Tatrami 17, Stráne pod Tatrami
Materská škola pri základnej škole, Strelníky 42, Strelníky
Materská škola pri základnej škole, Studienka 222, Studienka
Materská škola pri základnej škole, Suchá nad Parnou 432, Suchá nad Parnou
Materská škola pri základnej škole, Sulín 81, Sulín
Materská škola pri základnej škole, Súľov 114, Súľov - Hradná
Materská škola pri základnej škole, Svätý Anton 43, Svätý Anton
Materská škola pri Základnej škole, Svätý Kríž 194, Svätý Kríž
Materská škola pri základnej škole, Sverepec 240, Sverepec
Materská škola pri Základnej škole, Šalgovce 175, Šalgovce
Materská škola pri základnej škole, Šancová 65, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
Materská škola pri základnej škole, Šarišské Dravce 252, Šarišské Dravce
Materská škola pri základnej škole, Šarišské Jastrabie 271, Šarišské Jastrabie
Materská škola pri základnej škole, Ševčenkova 1, Stakčín
Materská škola pri základnej škole, Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola pri základnej škole, Školská 1, Podolínec
Materská škola pri základnej škole, Školská 10, Rybník
Materská škola pri základnej škole, Školská 13, Slovenský Grob
Materská škola pri základnej škole, Školská 1614, Hriňová
Materská škola pri základnej škole, Školská 18, Markušovce
Materská škola pri Základnej škole, Školská 2, Margecany
Materská škola pri základnej škole, Školská 20, Sokolovce
Materská škola pri základnej škole, Školská 240, Veľký Slavkov
Materská škola pri Základnej škole, Školská 247, Podbiel
Materská škola pri základnej škole, Školská 25, Chminianska Nová Ves
Materská škola pri základnej škole, Školská 291, Komjatná
Materská škola pri základnej škole, Školská 310, Spišská Teplica
Materská škola pri Základnej škole, Školská 321, Brezovica
Materská škola pri základnej škole, Školská 397/4, Turčianske Teplice
Materská škola pri Základnej škole, Školská 417, Tekovské Nemce
Materská škola pri základnej škole, Školská 418, Predajná
Materská škola pri základnej škole, Školská 438, Rabča
Materská škola pri základnej škole, Školská 480, Likavka
Materská škola pri základnej škole, Školská 508, Veľké Ripňany
Materská škola pri základnej škole, Školská 6, Chorvátsky Grob
Materská škola pri základnej škole, Školská 684, Nálepkovo
Materská škola pri základnej škole, Školská 7, Čečejovce
Materská škola pri Základnej škole, Školská 770, Teplička nad Váhom
Materská škola pri základnej škole, Školská 93, Plaveč
Materská škola pri Základnej škole, Školská ulica č. 16, Jarok
Materská škola pri základnej škole, Športová 33, Zavar
Materská škola pri základnej škole, Štefanov 347, Štefanov
Materská škola pri základnej škole, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Materská škola pri základnej škole, Štiavnik 1148, Štiavnik
Materská škola pri základnej škole, Štúrova 419, Závod
Materská škola pri základnej škole, Šuňavcova 13, Bratislava-Nové Mesto
Materská škola pri základnej škole, Švábovce 86, Švábovce
Materská škola pri základnej škole, Švábovce-osada 206, Švábovce
Materská škola pri základnej škole, Tachty 72, Tachty
Materská škola pri základnej škole, Tajovského ulica 3015/20, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Tekovská Breznica 730, Tekovská Breznica
Materská škola pri základnej škole, Teplička 49, Teplička
Materská škola pri základnej škole, Teplý Vrch 56, Teplý Vrch
Materská škola pri základnej škole, Terňa 201, Terňa
Materská škola pri základnej škole, Toplianska 130, Mokroluh
Materská škola pri základnej škole, Topoľčianska 50, Banka
Materská škola pri základnej škole, Topoľovka 15, Topoľovka
Materská škola pri základnej škole, Torysa 26, Torysa
Materská škola pri základnej škole, Tovarné 173, Tovarné
Materská škola pri základnej škole, Trakovice 362, Trakovice
Materská škola pri základnej škole, Trávnica 68, Trávnica
Materská škola pri základnej škole, Trávniky 309/7, Kováčová
Materská škola pri základnej škole, Trhovište 51, Trhovište
Materská škola pri základnej škole, Trnková 4, Bratislava-Jarovce
Materská škola pri Základnej škole, Trnovec nad Váhom 575, Trnovec nad Váhom
Materská škola pri základnej škole, Trstín 372, Trstín
Materská škola pri základnej škole, Tulčík 177, Tulčík
Materská škola pri základnej škole, Turany nad Ondavou 100, Turany nad Ondavou
Materská škola pri základnej škole, Tušická Nová Ves 87, Tušická Nová Ves
Materská škola pri základnej škole, Ubľa 352, Ubľa
Materská škola pri základnej škole, Udavské 333, Udavské
Materská škola pri základnej škole, Udiča 248, Udiča
Materská škola pri základnej škole, Údol 55, Údol
Materská škola pri základnej škole, Uhorské 244, Uhorské
Materská škola pri základnej škole, Ul. 1. mája 1, Báhoň
Materská škola pri Základnej škole, Ul. čsl. armády 290/18, Turčianska Štiavnička
Materská škola pri základnej škole, Ulica J. Tranovského 3497, Poprad-Veľká
Materská škola pri základnej škole, Ulica mládeže 2349/5, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Ulica mládeže 2614/11, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
Materská škola pri základnej škole, Ulič 89, Ulič
Materská škola pri základnej škole, Ulička 292, Špačince
Materská škola pri základnej škole, Urmince 297, Urmince
Materská škola pri základnej škole, Ústredie 299, Oravská Lesná
Materská škola pri základnej škole, Ústredie 8, Veľké Rovné
Materská škola pri základnej škole, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
Materská škola pri základnej škole, Valaská Dubová 137, Valaská Dubová
Materská škola pri základnej škole, Vavrečka 106, Vavrečka
Materská škola pri základnej škole, Veľká Hradná 149, Veľká Hradná
Materská škola pri základnej škole, Veľká Lehota 431, Veľká Lehota
Materská škola pri základnej škole, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná
Materská škola pri základnej škole, Veľká okružná 1293/85, Partizánske
Materská škola pri základnej škole, Veľké Lovce 97, Veľké Lovce
Materská škola pri Základnej škole, Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar
Materská škola pri základnej škole, Veľký Grob 333, Veľký Grob
Materská škola pri základnej škole, Veľký Lipník 199, Veľký Lipník
Materská škola pri základnej škole, Vikartovce 42, Vikartovce
Materská škola pri základnej škole, Vinné 514, Vinné
Materská škola pri základnej škole, Vislanka 62, Vislanka
Materská škola pri Základnej škole, Višňové 446, Višňové
Materská škola pri základnej škole, Vištuk 123, Vištuk
Materská škola pri základnej škole, Víťazstva 331, Stráňavy
Materská škola pri základnej škole, Vlčkovce 113, Vlčkovce
Materská škola pri základnej škole, Vlkanová 115, Vlkanová
Materská škola pri základnej škole, Vlková 26, Vlková
Materská škola pri základnej škole, Vlkovce 70, Vlkovce
Materská škola pri základnej škole, Vojkovce 112, Vojkovce
Materská škola pri základnej škole, Vrbovce 165, Vrbovce
Materská škola pri základnej škole, Vrbovka 53, Vrbovka
Materská škola pri základnej škole, Vydrník 51, Vydrník
Materská škola pri základnej škole, Výhony 11, Osuské
Materská škola pri základnej škole, Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy
Materská škola pri základnej škole, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín
Materská škola pri základnej škole, Vyšný Hrušov 143, Vyšný Hrušov
Materská škola pri základnej škole, Vyšný Koniec 969, Čierne
Materská škola pri základnej škole, Zábiedovo 138, Zábiedovo
Materská škola pri základnej škole, Záborského ulica 3248/13, Poprad
Materská škola pri základnej škole, Záhradná 46, Krivany
Materská škola pri základnej škole, Záhumenice 663, Gbely
Materská škola pri Základnej škole, Zákamenné 1000, Zákamenné
Materská škola pri základnej škole, Záriečie 189, Záriečie
Materská škola pri základnej škole, Zboj 176, Zboj
Materská škola pri základnej škole, Zborov nad Bystricou 201, Zborov nad Bystricou
Materská škola pri Základnej škole, Zdravotnícka 622/28, Imeľ
Materská škola pri základnej škole, Zemianske Sady 164, Zemianske Sady
Materská škola pri základnej škole, Zimná 278, Novosad
Materská škola pri základnej škole, Zlatá Baňa 66, Zlatá Baňa
Materská škola pri základnej škole, Zlaté 185, Zlaté
Materská škola pri základnej škole, Zubák 178, Zubák
Materská škola pri základnej škole, Zubrohlava 379, Zubrohlava
Materská škola pri základnej škole, Žarnovická 1078, Turčianske Teplice
Materská škola pri základnej škole, Žaškov 219, Žaškov
Materská škola pri základnej škole, Žbince 34, Žbince
Materská škola pri základnej škole, Ždiar 90, Ždiar
Materská škola pri základnej škole, Železničná 115, Veľká Lomnica
Materská škola pri základnej škole, Želiarska 4, Košice-Ťahanovce
Materská škola pri základnej škole, Župčany 54, Župčany
Materská škola pri ZŠ Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 384, Okoličná na Ostrove-Ekel
Materská škola pri ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka
Materská škola pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 341, Ipeľský Sokolec
Materská škola pri ZŠ, Pivničná 8, Svätý Peter
Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Komárom - Komárno
Materská škola Rimavské Brezovo
Materská škola Rybany
Materská škola s elokovanými triedami na Komenského 11, Gagarinova 916/2A, Sobrance
Materská škola s poldennou starostlivosťou, Magnezitovce 59, Magnezitovce
Materská škola s poldennou starostlivosťou, Mýto pod Ďumbierom 283, Mýto pod Ďumbierom
Materská škola s poldennou starostlivosťou, Vaľkovňa 78, Vaľkovňa
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda, Gömörsid
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Janíky-Dolné 78, Janíky
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Bretka 56, Bretka
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Buzica 257, Buzica
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Československej armády 22, Moldava nad Bodvou
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Čoltovo 127, Čoltovo
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Drienovec 313, Drienovec
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 100, Beša
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 126, Poľany
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 18, Vojka
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 23, Malý Kamenec
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 315, Veľký Kamenec
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 35, Jovice
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 67, Ruská
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 95/10, Rad
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hrhov 365, Hrhov
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kapušianske Kľačany 72, Kapušianske Kľačany
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kostolná 1, Veľké Trakany
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Krásnohorská Dlhá Lúka 2, Krásnohorská Dlhá Lúka
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Kružná 23, Kružná
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Ladmovce 113, Ladmovce
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Liesková 65, Krišovská Liesková
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, m. č. Budulov 116, Moldava nad Bodvou
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, m. č. Fejséš 1, Kráľovský Chlmec
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Malé Trakany 337, Malé Trakany
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Maťovce 53, Maťovské Vojkovce
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Nižný Lánec 54, Nižný Lánec
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Pašková 61, Pašková
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Peder 119, Peder
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Rešica 112, Rešica
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Silica 128, Silica
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Svätá Mária 113, Svätá Mária
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Školská 2, Svätuše
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Školská 64, Veľký Horeš
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Veľké Slemence 18, Veľké Slemence
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Veľkohorešská 15, Malý Horeš
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Žarnov 46, Žarnov
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Boldog 76, Boldog
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Hlavná 20, Hrubý Šúr
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Kostolná pri Dunaji 6, Kostolná pri Dunaji
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Mierová 1, Tomášov
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Sídl. L. N. Tolstého 89/2, Veľké Kapušany
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Tureň 300, Tureň
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Vlky 1, Vlky
Materská škola s vyučovací jazykom maďarským, Šimonovce 167, Šimonovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda - Óvoda, Štefana Majora 560/8, Veľké Úľany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Báč 83, Báč
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Baloň 254, Baloň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Blatná na Ostrove 204, Blatná na Ostrove
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Boheľov 20, Boheľov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čakany 107, Čakany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čečínska Potôň č. 7, Horná Potôň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Čierna Voda 188, Čierna Voda
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Ďatelinná 544/8, Jahodná
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dobrohošť 92, Dobrohošť
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dolné Saliby 665, Dolné Saliby
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Dunajský Klátov 5, Dunajský Klátov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Gorkého 2, Okoč - Opatovský Sokolec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 106, Jurová
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 126, Lúč na Ostrove
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 19, Ohrady
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 203, Medveďov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 23, Mad
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 256, Malé Dvorníky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 29, Dolný Bar
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 35, Kľúčovec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 88, Vieska
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Horná Potôň 124, Horná Potôň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hubice 37, Hubice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Komenského 1113, Gabčíkovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Kostolné Kračany 475, Kostolné Kračany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Kútniky 644, Kútniky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Nám. SNP 856/1, Okoč
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Ňárad 119, Ňárad
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Nový Život-Tonkovce 486, Nový Život
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Padáň 289, Padáň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Pionierska 20, Topoľníky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Potônske Lúky 41, Potônske Lúky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Povoda 75, Povoda
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Rohovce 107, Rohovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Školská ulica 69, Horné Mýto
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Štvrtok na Ostrove 356, Štvrtok na Ostrove
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Tešedíkovská 60, Kráľov Brod
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Trstená na Ostrove 128, Trstená na Ostrove
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Veľké Blahovo 98, Veľké Blahovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vojka nad Dunajom 219, Vojka nad Dunajom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vozokany 297, Vozokany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vrakúň 471, Vrakúň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Vydrany 314, Vydrany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Záhradnícka 536/20, Dolný Štál
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Železničná 7, Veľký Meder
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Železničná 98, Michal na Ostrove
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda, Hlavná 169, Ptrukša
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar tanitási nyelvű óvoda, Čičarovce 91, Čičarovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Baláta 134, Neded
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Belá 24, Belá
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Bíňa 559, Bíňa
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Bodza 108, Bodza
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brestovec 83, Brestovec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Čiližská Radvaň 40, Čiližská Radvaň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Dolné Semerovce 163, Dolné Semerovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Držkovce 17, Držkovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Dubovec 119, Dubovec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Eötvösa 48, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Františkánov 20, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Gemerská Ves 234, Gemerská Ves
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Gortva 136, Gortva
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 101/28, Veľké Dvorníky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 132, Kamenný Most-Kőhidgyarmat
Materska škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 14, Bajtava
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 180, Holiare
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 214, Blhovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 31, Sokolce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 45, Veľké Kosihy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 47, Patince
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 48, Búč
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 74, Širkovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 76, Vrbová nad Váhom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hlavná 87, Radnovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Horné Turovce 109, Horné Turovce - Felsőtur
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Horný Bar 192, Horný Bar
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Hviezdoslavova 32, Šahy - Ipolyság
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chanava 28 - Hanva, Chanava
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chľaba 341, Chľaba - Helemba
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chotín 225, Chotín - Hetény
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ivanice 21, Ivanice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, J. A. Komenského 27, Dvory nad Žitavou -Udvard
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Jarmočné 987, Strekov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, K. Kacza 39, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kamenín 632, Kamenín - Kéménd
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kleňany 18, Kleňany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Komoča 142, Komoča
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kostolná Gala 35, Holice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kvetná 39, Pribeta - Perbete
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Leľa 154, Leľa
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lipová 2, Štúrovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lontov 40, Lontov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ľubá 45, Ľubá
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lúčky 598, Bátorove Kosihy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malá nad Hronom 24, Malá nad Hronom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malé Kosihy 32, Malé Kosihy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Malé Ludince 8, Malé Ludince
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Martovce 131, Martovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mierovo 22, Mierovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mliečno 108, Šamorín
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Moča 420, Moča
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Modrany 498, Modrany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Námestie slobody 1395/11, Marcelová - Marcelháza
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Námestie sv. Štefana 5, Tvrdošovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nová Stráž, Dlhá 1, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nová Vieska 31, Nová Vieska
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nový Život 144, Nový Život
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nýrovce 53, Nýrovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Oborín č. 52, Oborín - Abara
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Októbrová ulica 939/47, Dunajská Streda
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Olováry 132, Olováry
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pastovce 244, Pastovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pokroková 216, Klížska Nemá
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Pozba 5, Pozba
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Puškinova 7, Obid
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Radvaň nad Dunajom 143, Radvaň nad Dunajom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rúbaň 407, Rúbaň - Fűr
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rumince 89, Rumince
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sazdice 99, Sazdice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sídlisko budúcnosť 325, Tešedíkovo
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sikenička 15, Sikenička
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, SNP 9, Želiezovce - Zselíz
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Šalov 58, Šalov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 14, Šamorín
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 220, Veľké Dravce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 30, Tôň
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 486, Diakovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 853, Zemné - Szímő
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Štrkovec 62, Štrkovec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Tekovská 28, Levice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Trávnik 197, Trávnik
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Uzovská Panica 205, Uzovská Panica
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Valice 6, Valice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Včelince 130, Včelince
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľká Budafa 4, Holice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľké Raškovce 112, Veľké Raškovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Veľké Turovce 321, Veľké Turovce - Nagytúr
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Virt 47, Virt
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vodná 29, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vojany 318, Vojany - Vaján
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Vyškovce nad Ipľom 282, Vyškovce nad Ipľom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žihárec 1, Žihárec
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským -Óvoda, Gemer 202 - Sajógömör, Gemer
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským ako súčasť Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Nám. Ľ. Kossutha 500/4, Trhová Hradská
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čakanovce 384, Čakanovce
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gagarinova 4, Biskupice
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ipeľské Predmostie 267, Ipeľské Predmostie
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Sečianky 175, Sečianky
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 279, Balog nad Ipľom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Mládeže 34, Rimavská Seč
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľká Ves nad Ipľom 31, Veľká Ves nad Ipľom
Materská škola s vyučovacím jazykom rusínskym - Materskaja škola, Čabiny 131, Čabiny
Materská škola s vyučovacím jazyokom maďarským, Kosihy nad Ipľom 1, Kosihy nad Ipľom
Materská škola s vyučovcacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Baka 351, Baka
Materská škola Sirník
Materská škola sv. Štefana s vyučovacím jazykom maďarským - Szent István Óvoda, Námestie sv. Štefana 5, Tvrdošovce
Materská škola Trebišovská 11, Košice
Materská škola Trebostovo
Materská škola Ul.5. apríla 793/12, Bánovce nad Bebravou
Materská škola v Cíferi
Materská škola,
Materská škola, 1. mája 1227, Vranov nad Topľou
Materská škola, 1. mája 161/1, Zvolen
Materská škola, 186, Doľany
Materská škola, 28. októbra 7, Trenčín
Materská škola, 29. augusta 64, Hronec
Materská škola, 5RPII, Rudňany
Materská škola, 8. mája 2, Piešťany
Materská škola, 8. mája 2, Šaľa
Materská škola, 8. mája 31, Svidník
Materská škola, 9. mája 26, Banská Bystrica
Materská škola, 9. mája 27, Sabinov
Materská škola, 9. mája 596/3, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, A. Grznára 1441, Považská Bystrica
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica
Materská škola, A. Mišúta 731/2, Prievidza
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
Materská škola, Abrahámovce 26, Abrahámovce
Materská škola, Abranovce 25, Abranovce
Materská škola, Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Adamovské Kochanovce 97, Adamovské Kochanovce
Materská škola, Adyho 2, Štúrovo
Materská škola, Agátová 637, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Alejová 504, Raslavice
Materská škola, Alexyho 26, Nitra
Materska škola, Andovce 163, Andovce
Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina
Materská škola, Andreja Sládkoviča 1130, Žarnovica
Materská škola, Antona Prídavka 1, Prešov
Materská škola, Antona Vosátka 2, Blatné
Materská škola, Arnutovce 11, Arnutovce
Materská škola, Aurela Stodolu 1, Martin
Materská škola, Azovská 1, Košice
Materská škola, Báb 238, Báb
Materská škola, Babie 37, Babie
Materská škola, Babindol 1, Babindol
Materská škola, Bačkovík 63, Bačkovík
Materská škola, Baďan 11, Baďan
Materská škola, Bajany 161, Bajany
Materská škola, Bajč 251, Bajč
Materská škola, Bajka 54, Bajka
Materská škola, Bajkalská 31, Prešov
Materská škola, Bajzova 152, Predmier
Materská škola, Bajzova 9, Žilina
Materská škola, Baláta 134, Neded
Materská škola, Banícka 22/45, Lehota pod Vtáčnikom
Materská škola, Bánovce nad Ondavou 87, Bánovce nad Ondavou
Materská škola, Banské 284, Banské
Materská škola, Bara 38, Bara
Materská škola, Bardoňovo 104, Bardoňovo
Materská škola, Barina 153, Kostoľany pod Tribečom
Materská škola, Barónka 17, Bratislava-Rača
Materská škola, Bartošova Lehôtka 80, Bartošova Lehôtka
Materská škola, Bartošovce 18, Bartošovce
Materská škola, Baškovce 96, Baškovce
Materská škola, Bašovce 158, Bašovce
Materská škola, Bátka 54, Bátka
Materská škola, Bátorová 88/55, Bátorová
Materská škola, Bátovce 408, Bátovce
Materská škola, Bazovského 1, Nitra
Materská škola, Beethovenova 1, Nitra
Materská škola, Belá - Dulice 87, Belá - Dulice
Materská škola, Belehradská 6, Košice
Materská škola, Belopotockého 22, Nitra
Materská škola, Beloveža 102, Beloveža
Materská škola, Beniakovce 95, Beniakovce
Materská škola, Benkova 17, Nitra
Materská škola, Beňuš 248, Beňuš
Materská škola, Bernolákova 14, Košice
Materská škola, Bernolákova 17, Ružomberok
Materská škola, Bernolákova 19, Prešov
Materská škola, Bernolákova 252, Námestovo IX.
Materská škola, Bertotovce 87, Bertotovce
Materská škola, Beskydská 7, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Beša 88, Beša
Materská škola, Bešeňová 66, Bešeňová
Materská škola, Betlanovce 23, Betlanovce
Materská škola, Bidovce 213, Bidovce
Materská škola, Bíňovce 8, Bíňovce
Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky
Materská škola, Blahová 126, Blahová
Materská škola, Blatné Remety 85, Blatné Remety
Materská škola, Bobot 63, Bobot
Materská škola, Bobrovec 94, Bobrovec
Materská škola, Bodovce 90, Bodovce
Materská škola, Bohrova 1, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Bojná 76, Bojná
Materská škola, Boliarov 50, Boliarov
Materská škola, Boľkovce - osada 236, Boľkovce
Materská škola, Boriny 475, Sebedražie
Materská škola, Borová 56, Borová
Materská škola, Borovce 168, Borovce
Materská škola, Borská 4, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Bory 59, Bory
Materská škola, Botanická 12, Trnava
Materská škola, Bradáčova 4, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
Materská škola, Branovo 156, Branovo
Materská škola, Bratislavská 3, Prešov
Materská škola, Bratislavská 50, Svätý Jur
Materská škola, Bratská 9/1492, Banská Štiavnica
Materská škola, Braväcovo 195, Braväcovo
Materská škola, Brekov 227, Brekov
Materská škola, Brestov 61, Brestov
Materská škola, Brestov 81, Brestov
Materská škola, Brestovec 147, Brestovec
Materská škola, Bretejovce 90, Bretejovce
Materská škola, Brezany 122, Brezany
Materská škola, Breznica 92, Breznica
Materská škola, Breznička169
Materská škola, Brezov 22, Brezov
Materská škola, Brezová 260, Brezina
Materská škola, Brezovička 62, Brezovička
Materská škola, Brodzany 25, Brodzany
Materská škola, Brunovce 107, Brunovce
Materská škola, Brusnica 39, Brusnica
Materská škola, Brvnište 417, Brvnište
Materská škola, Budanová 6, Košice-Kavečany
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
Materská škola, Budatínska Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto
Materská škola, Búdková 21, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Budkovce 119, Budkovce
Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa
Materská škola, Budovateľská 2205/12, Snina
Materská škola, Budovateľská 348/11, Brezová pod Bradlom
Materská škola, Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov
Materská škola, Buglovce 4, Buglovce
Materská škola, Buková 201, Buková
Materská škola, Buková 22, Banská Bystrica
Materská škola, Bukovec 67, Bukovec
Materská škola, Bulíkova 25, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Bunkovce 63, Bunkovce
Materská škola, Bušovce 13, Bušovce
Materská škola, Buzitka 162, Buzitka
Materská škola, Bystrany 98, Bystrany
Materská škola, Bystré 172, Bystré
Materská škola, Bystrická 1, Pezinok
Materská škola, Bystrická 34, Košice-Pereš
Materská škola, Bystrická cesta 70, Ružomberok
Materská škola, Bystrický rad 2485/41, Zvolen
Materská škola, Bystrička 137, Bystrička
Materská škola, Bzenica 193, Bzenica
Materská škola, Bzovícka 6, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Cabaj 560, Cabaj - Čápor
Materská škola, Cabanova 44, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Cabov 44, Cabov
Materská škola, Centrum 2496/27, Zvolen
Materská škola, Cernina 29, Cernina
Materská škola, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4
Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
Materská škola, Cintorínska 35, Topoľčianky
Materská škola, Cintorinska 5, Biely Kostol
Materská škola, Cottbuská 34, Košice
Materská škola, Cyprichova 74, Bratislava-Rača
Materská škola, č. 122, Medzibrodie nad Oravou
Materská škola, Čab 57, Čab
Materská škola, Čabradský Vrbovok 61, Čabradský Vrbovok
Materská škola, Čajakova 4, Žilina
Materská škola, Čajkov 285, Čajkov
Materská škola, Čajkovského 28, Trnava
Materská škola, Čajkovského 3, Nitra
Materská škola, Čakajovce 201, Čakajovce
Materská škola, Čakanovce 80, Čakanovce
Materská škola, Čaklov 495, Čaklov
Materská škola, Čaksova 1/167, Nižný Klátov
Materská škola, Čamovce 93, Čamovce
Materská škola, Čapajevova 17, Prešov
Materská škola, Čápor 1274, Cabaj - Čápor
Materská škola, Čaradice 156, Čaradice
Materská škola, Častkov 96, Častkov
Materská škola, Čechy 28, Čechy
Materská škola, Čechynce 284, Čechynce
Materská škola, Čekovce 131, Čekovce
Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany
Materská škola, Čergovská 14, Prešov
Materská škola, Čerín 57, Čerín
Materská škola, Červenica pri Sabinove122, Červenica pri Sabinove
Materská škola, Červený Kameň 228, Červený Kameň
Materská škola, Červený Kláštor 63, Červený Kláštor
Materská škola, Československej armády 20, Prešov
Materská škola, Čičava 35, Čičava
Materská škola, Čierna Lehota 68, Čierna Lehota
Materská škola, Čierne Kľačany 284, Čierne Kľačany
Materská škola, Čierne nad Topľou 217, Čierne nad Topľou
Materská škola, Čierne Pole 16, Čierne Pole
Materská škola, Čifáre 137, Čifáre
Materská škola, Čínska 24, Košice
Materská škola, Číž 145, Číž
Materská škola, Čižatice 66, Čižatice
Materská škola, Čordákova 17, Košice
Materská škola, Čsl. armády 1590, Snina
Materská škola, Čsl. letcov 2, Ľubotice
Materská škola, ČSĽA 72/80, Štrba
Materská škola, Čučma 172, Čučma
Materská škola, D. Krmana 334/6, Prievidza
Materská škola, Damborského 3, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Danišovce 21, Danišovce
Materská škola, Ďanová 151, Ďanová
Materská škola, Ďapalovce 136, Ďapalovce
Materská škola, Dargovských hrdinov 18, Humenné
Materská škola, Davidov 71, Davidov
Materská škola, Daxnerova 1085, Tisovec
Materská škola, Dedinky 79, Dedinky
Materská škola, Dechtice 515, Dechtice
Materská škola, Demandice 45, Demandice
Materská škola, Demjata 129, Demjata
Materská škola, Dénešova 53, Košice
Materská škola, Dežerice 101, Dežerice
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď
Materská škola, Dlhá 2, Borinka
Materská škola, Dlhá 559, Vranov nad Topľou
Materská škola, Dlhá 61, Dlhé Klčovo
Materská škola, Dlhá 88, Dlhá
Materská škola, Dlhé Stráže 88, Dlhé Stráže
Materská škola, Dneperská 8, Košice
Materská škola, Do Stošky 5, Žilina
Materská škola, Dobroč 173, Dobroč
Materská škola, Dojč 139, Dojč
Materská škola, Doľany, Doľany
Materská škola, Dolná 105, Babiná
Materská škola, Dolná 484/1, Podbrezová- Lopej
Materská škola, Dolná 57/37, Kremnica
Materská škola, Dolná Breznica 62, Dolná Breznica
Materská škola, Dolná Mariková 464, Dolná Mariková
Materská škola, Dolná Tižina 217, Dolná Tižina
Materská škola, Dolné Lefantovce 32, Dolné Lefantovce
Materská škola, Dolné Naštice 135, Dolné Naštice
Materská škola, Dolné Obdokovce 184, Dolné Obdokovce
Materská škola, Dolné Otrokovce 62, Dolné Otrokovce
Materská škola, Dolné Plachtince 95, Dolné Plachtince
Materská škola, Dolné Saliby 666, Dolné Saliby
Materská škola, Dolné Srnie 170, Dolné Srnie
Materská škola, Dolné Trhovište 204, Dolné Trhovište
Materská škola, Dolné Zelenice 55, Dolné Zelenice
Materská škola, Dolnočermánska 57, Nitra
Materská škola, Dolný Lieskov 193, Dolný Lieskov
Materská škola, Dolný Lopašov 336, Dolný Lopašov
Materská škola, Dolný Vadičov 139, Dolný Vadičov
Materská škola, Domaniža 419, Domaniža
Materská škola, Domašanská 604, Vranov nad Topľou
Materská škola, Dopravná 60, Levice
Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky
Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča
Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica
Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
Materská škola, Dr. Štefana Heska 921, Kúty
Materská škola, Dr. Tőrőka 1, Tornaľa
Materská škola, Drahňov 170, Drahňov
Materská škola, Dravce 73, Dravce
Materská škola, Dražkovce 154, Dražkovce
Materská škola, Drienica 92, Drienica
Materská škola, Drienovská Nová Ves 1, Drienovská Nová Ves
Materská škola, Drnava 2, Drnava
Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica
Materská škola, Družicová 5, Košice
Materská škola, Družstevná 10, Martin
Materská škola, Družstevná 1472/16, Humenné
Materská škola, Družstevná 1702/8, Čierny Balog - Dobroč
Materská škola, Družstevná 506, Strážske
Materská škola, Družstevná ul. 22, Šaľa
Materská škola, Dubinné 2, Dubinné
Materská škola, Dubovce 49, Dubovce
Materská škola, Dubovce 49, Dubovce
Materská škola, Dubové 82, Dubové
Materská škola, Dubovica 48, Dubovica
Materská škola, Dúbrava 54, Dúbrava
Materská škola, Dúbravka 236, Dúbravka
Materská škola, Dúbravy 114, Dúbravy
Materská škola, Ducové 1, Ducové
Materská škola, Duchnovičova 480/29, Medzilaborce
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica
Materská škola, Dukelských hrdinov 13, Snina
Materská škola, Dulov 201, Dulov
Materská škola, Dulova Ves 116, Dulova Ves
Materská škola, Dunajov 266, Dunajov
Materská škola, Duplín 161, Duplín
Materská škola, Ďurčiná 225, Ďurčiná
Materská škola, Ďurďošík 69, Ďurďošík
Materská škola, Ďurkov 273, Ďurkov
Materská škola, Dvorany nad Nitrou 22, Dvorany nad Nitrou
Materská škola, Dvorníky 88, Dvorníky - Včeláre
Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Považská Bystrica
Materská škola, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
Materská škola, E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
Materská škola, Eötvösa 64, Komárno
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
Materská škola, F. Kráľa 511, Gemerská Poloma
Materská škola, Fačkov 190, Fačkov
Materská škola, Falkušovce 179, Falkušovce
Materská škola, Fándlyho 2, Senec
Materská škola, Farská ulica 21, Horné Lefantovce
Materská škola, Felcánova 7, Svätý Jur
Materská škola, Ferienčíkova 12, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Figa 141, Figa
Materská škola, Fiľakovské Kováče 114, Fiľakovské Kováče
Materská škola, Fintice 210, Fintice
Materská škola, Fojstvo 1253, Raková
Materská škola, Forbasy 16, Forbasy
Materská škola, Fr. Kráľa 78, Michalovce
Materská škola, Fraňa Kráľa 11, Prešov
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707, Čadca
Materská škola, Fraštácka 4, Hlohovec
Materská škola, Fričkovce 117, Fričkovce
Materská škola, Fričovce 191, Fričovce
Materská škola, Fulianka 10, Fulianka
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
Materská škola, Galaktická 9, Košice
Materská škola, Galbavého 5, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Gašpara Haina 36, Levoča
Materská škola, Gazdovský rad 37, Šamorín
Materská škola, Geča 12, Geča
Materská škola, Gelnická 34, Bratislava-Rača
Materská škola, Gemerská 1772, Žilina
Materská škola, Gemerská Panica 258, Gemerská Panica
Materská škola, Gen. Pekníka 2, Pezinok
Materská škola, Gen. Svobodu 29, Svidník
Materská škola, gen. Svobodu 40, Ľubica
Materská škola, gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce
Materská škola, Gerlachov 182, Gerlachov
Materská škola, Gerlachovská 52, Malý Slavkov
Materská škola, Geromettova 100, Lovča
Materská škola, Gessayova 31, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Gočovo 94, Gočovo
Materská škola, Golianova 1, Nitra
Materská škola, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
Materská škola, Gorazdova 6, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Gorkého 13, Bardejov
Materská škola, Gorkého 18, Trebišov
Materská škola, Granč - Petrovce 107, Granč - Petrovce
Materská škola, Gustáva Hermana 9, Levoča
Materská škola, Haanova 9, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Hamuliakovo 239, Hamuliakovo
Materská škola, Haniska 295, Haniska
Materská škola, Hankovce 1, Hankovce
Materská škola, Hankovce 32, Hankovce
Materská škola, Harhaj 47, Harhaj
Materská škola, Harmanec 10, Harmanec
Materská škola, Hatné 128, Hatné
Materská škola, Havanská 26, Košice
Materská škola, Hažín nad Cirochou 156, Hažín nad Cirochou
Materská škola, Hečkova 13, Košice-Barca
Materská škola, Hemerkova 26, Košice
Materská škola, Henckovce 95, Henckovce
Materská škola, Hermanovce nad Topľou 116, Hermanovce nad Topľou
Materská škola, Hervartov 70, Hervartov
Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava-Lamač
Materská škola, Hiadeľ 14, Hiadeľ
Materská škola, Hincovce 28, Hincovce
Materská škola, Hlavice 542, Klokočov
Materská škola, Hlavná 1, Tesárske Mlyňany
Materská škola, Hlavná 10, Lok
Materská škola, Hlavná 10, Volkovce
Materská škola, Hlavná 105/93, Kazimír
Materská škola, Hlavná 108, Malé Ozorovce
Materská škola, Hlavná 114, Vyšná Myšľa
Materská škola, Hlavná 117, Gelnica
Materská škola, Hlavná 141, Pohronská Polhora
Materská škola, Hlavná 146, Černík
Materská škola, Hlavná 153, Vráble
Materská škola, Hlavná 162, Plechotice
Materská škola, Hlavná 19, Horná Seč
Materská škola, Hlavná 197, Cejkov
Materská škola, Hlavná 200, Seňa
Materská škola, Hlavná 212, Hrnčiarske Zalužany
Materská škola, Hlavná 22, Dubová
Materská škola, Hlavná 23, Gáň
Materská škola, Hlavná 24, Jánovce
Materská škola, Hlavná 24, Reca
Materská škola, Hlavná 249/50, Čierny Balog
Materská škola, Hlavná 25, Čierna
Materská škola, Hlavná 26, Ružomberok-Biely Potok
Materská škola, Hlavná 263, Vojčice
Materská škola, Hlavná 278, Bacúch
Materská škola, Hlavná 28, Zemplínske Jastrabie
Materská škola, Hlavná 281, Michaľany
Materská škola, Hlavná 291, Viničné
Materská škola, Hlavná 3, Krompachy
Materská škola, Hlavná 305, Slovenské Nové Mesto
Materská škola, Hlavná 406, Jakubov
Materská škola, Hlavná 42, Dlhá Ves
Materská škola, Hlavná 42, Veľké Ozorovce
Materská škola, Hlavná 45, Lovce
Materská škola, Hlavná 49, Nová Dedinka
Materská škola, Hlavná 51, Rapovce
Materská škola, Hlavná 510, Pusté Úľany
Materská škola, Hlavná 53, Hažlín
Materská škola, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno
Materská škola, Hlavná 569, Záhorská Ves
Materská škola, Hlavná 57, Valaliky-Buzice
Materská škola, Hlavná 57, Veľký Ďur
Materská škola, Hlavná 59, Dolný Pial
Materská škola, Hlavná 637, Veľký Cetín
Materská škola, Hlavná 73, Čeľovce
Materská škola, Hlavná 78, Boťany
Materská škola, Hlavná 8, Neverice
Materská škola, Hlavná 8, Topoľnica
Materská škola, Hlavná 83, Streženice
Materská škola, Hlboká 1, Levice
Materská škola, Hlboká 19, Tvrdošovce
Materská škola, Hlinné 76, Hlinné
Materská škola, Hlivištia 138, Hlivištia
Materská škola, Hnilčík 38, Hnilčík
Materská škola, Hodejov 140, Hodejov
Materská škola, Hodžova 40, Trnava
Materská škola, Hokovce 77, Hokovce
Materská škola, Holčíkovce 41, Holčíkovce
Materská škola, Holíčska 30, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Holiša 61, Holiša
Materská škola, Hollého 1246/1, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec
Materská škola, Hollého 40, Šaľa
Materská škola, Hollého 8, Trnava
Materská škola, Holubyho 49, Pezinok
Materská škola, Hontianska Vrbica 180, Hontianska Vrbica
Materská škola, Hontianske Tesáre 148, Hontianske Tesáre
Materská škola, Hontianske Trsťany 55, Hontianske Trsťany
Materská škola, Hôrka 142, Hôrka
Materská škola, Hôrka nad Váhom 225, Hôrka nad Váhom
Materská škola, Horná 11, Šenkvice
Materská škola, Horná 22, Banská Bystrica
Materská škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota
Materská škola, Horná Lehota 79, Horná Lehota
Materská škola, Horná Strehová 3, Horná Strehová
Materská škola, Horná Štubňa 528, Horná Štubňa
Materská škola, Horná Ždaňa 243, Horná Ždaňa
Materská škola, Hornádska 239, Spišský Štiavnik
Materská škola, Horné Hámre 156, Horné Hámre
Materská škola, Horné Naštice 75, Horné Naštice
Materská škola, Horné Semerovce 71, Horné Semerovce
Materská škola, Horné Štitáre 61, Horné Štitáre
Materská škola, Horné Trhovište 81, Horné Trhovište
Materská škola, Horné Vestenice 257, Horné Vestenice
Materská škola, Horné Zelenice 3, Horné Zelenice
Materská škola, Horný Lieskov 155, Horný Lieskov
Materská škola, Horný Vadičov 515, Horný Vadičov
Materská škola, Horovce 183, Horovce
Materská škola, Horovce 79, Horovce
Materská škola, Hospodárska 7, Nitra
Materská škola, Hoste 32, Hoste
Materská škola, Hostie 85, Hostie
Materská škola, Hosťová 121, Hosťová
Materská škola, Hosťovce 224, Hosťovce
Materská škola, Hoštáky 671/12, Myjava
Materská škola, Hozelec 156, Hozelec
Materská škola, Hrabičov 214, Hrabičov
Materská škola, Hrabiny 290, Lipovec
Materská škola, Hrable 1, Michalová
Materská škola, Hrabovčík 15, Hrabovčík
Materská škola, Hrabovec 104, Hrabovec
Materská škola, Hrabovská cesta 2, Ružomberok
Materská škola, Hrabské 60, Hrabské
Materská škola, Hradište 249, Hradište
Materská škola, Hrádok 149, Hrádok
Materská škola, Hrádze 480/9, Krakovany
Materská škola, Hraničiarska 101, Bratislava-Čunovo
Materská škola, Hrašné 3, Hrašné
Materská škola, Hrebendova 5, Košice
Materská škola, Hričovská 1, Žilina
Materská škola, Hričovské Podhradie 98, Hričovské Podhradie
Materská škola, Hrnčiarska 1, Košice
Materská škola, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen
Materská škola, Hronská 104/15, Heľpa
Materská škola, Hronská 18, Banská Bystrica - Šalková
Materská škola, Hronská 7, Košice
Materská škola, Hronská Dúbrava 144, Hronská Dúbrava
Materská škola, Hronské Kľačany 319, Hronské Kľačany
Materská škola, Hronské Kosihy 189, Hronské Kosihy
Materská škola, Hruboňovo 131, Hruboňovo
Materská škola, Hrubov 16, Hrubov
Materská škola, Hrušov 5, Hrušov
Materská škola, Hruštín 207, Hruštín
Materská škola, Hubina 213, Hubina
Materská škola, Hubošovce 56, Hubošovce
Materská škola, Hucín 20, Hucín
Materská škola, Hudcovce 4, Hudcovce
Materská škola, Humenská 51, Košice
Materská škola, Huncovce 231, Huncovce
Materská škola, Hurbanova 10, Sučany
Materská škola, Hurbanova 1155, Čadca
Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá
Materská škola, Hurbanova 5, Bytča
Materská škola, Husiná 156, Husiná
Materská škola, Húskova 45, Košice
Materská škola, Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Materská škola, Hviezdoslavova 1, Ivanka pri Dunaji
Materská škola, Hviezdoslavova 10, Prešov
Materská škola, Hviezdoslavova 152, Abrahám
Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
Materská škola, Hviezdoslavova 2, Ladce
Materská škola, Hviezdoslavova 30, Šahy
Materská škola, Hviezdoslavova 325, Hranovnica
Materská škola, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves
Materská škola, Hviezdoslavova 674, Stupava
Materská škola, Hybe 16, Hybe
Materská škola, Hýľov 44, Hýľov
Materská škola, Chlmec 132, Chlmec
Materská škola, Chmelinec 1411, Púchov
Materská škola, Chmeľov 217, Chmeľov
Materská škola, Chmeľová 89, Chmeľová
Materská škola, Chmeľovec 99, Chmeľovec
Materská škola, Chmiňany 26, Chmiňany
Materská škola, Chminianske Jakubovany 21, Chminianske Jakubovany
Materská škola, Choča 178, Choča
Materská škola, Chočská 1585/29, Dolný Kubín
Materská škola, Choňkovce 40, Choňkovce
Materská škola, Chotča 29, Chotča
Materská škola, Chrámec 112, Chrámec
Materská škola, Chrasť nad Hornádom 44,
Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
Materská škola, I. Krasku 3, Spišská Nová Ves
Materská škola, Igram 27, Igram
Materská škola, Ihľany 51, Ihľany
Materská škola, Ihráč 112, Ihráč
Materská škola, Iliašovce 155, Iliašovce
Materská škola, Ilija 151, Ilija
Materská škola, Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Imatra 2548/8, Zvolen
Materská škola, Iňačovce 141, Iňačovce
Materská škola, Ipeľská 10, Košice
Materská škola, Ivachnová 7, Ivachnová
Materská škola, J. A. Komenského 1318/4, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, J. A. Komenského 27, Dvory nad Žitavou
Materská škola, J. Bottu 129, Šumiac
Materská škola, J. C. Hronského 1289/2, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, J. Hagaru 43/33, Zemianske Kostoľany
Materská škola, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
Materská škola, J. I. Barča 140, Pozdišovce
Materská škola, J. Kráľa 1592/1, Stupava
Materská škola, J. Kráľa 1615, Hriňová
Materská škola, J. Kútnika-Šmálova 630/6, Liptovské Sliače
Materská škola, J. Lettricha 19, Martin
Materská škola, J. Matušku 759/1, Prievidza
Materská škola, J.Bánika 1733/41, Zvolen
Materská škola, Jablonec 57, Jablonec
Materská škola, Jablonka 1, Jablonka
Materská škola, Jablonové 348, Jablonové
Materská škola, Jakovany 64, Jakovany
Materská škola, Jakubova Voľa 52, Jakubova Voľa
Materská škola, Jakubovany 136, Jakubovany
Materská škola, Jakubovany 20, Jakubovany
Materská škola, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica
Materská škola, Jalšové 137, Jalšové
Materská škola, Jaltská 33, Košice
Materská škola, Jamník 185, Jamník
Materská škola, Jána A. Komenského 2, Michalovce
Materská škola, Jána Cikkera 651/2, Sliač
Materská škola, Jána Francisciho 8/1674, Levoča
Materská škola, Jána Halašu 11, Trenčín
Materská škola, Jána Šimka 7, Martin
Materská škola, Jána Švermu 8, Michalovce
Materská škola, Janík 28, Janík
Materská škola, Janka Kráľa 1594/1, Topoľčany
Materská škola, Janka Kráľa 2392, Čadca
Materská škola, Jankolova 8, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Jankovce 8, Jankovce
Materská škola, Janov 1, Janov
Materská škola, Janova Lehota 97, Janova Lehota
Materská škola, Janovce 18, Janovce
Materská škola, Jánovce 209, Jánovce
Materská škola, Jarková 63, Sabinov
Materská škola, Jarná 2602/7, Žilina
Materská škola, Jarná 4, Košice
Materská škola, Jasenica 214, Jasenica
Materská škola, Jasenov 239, Jasenov
Materská škola, Jasenovce 9, Jasenovce
Materská škola, Jasenové 1, Jasenové
Materská škola, Jasov 62, Jasov
Materská škola, Jastrabie nad Topľou 113, Jastrabie nad Topľou
Materská škola, Javorinská 9, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Jazernica 84, Jazernica
Materská škola, Jedľové Kostoľany 33, Jedľové Kostoľany
Materská škola, Jelšavská 318, Štítnik
Materská škola, Jelšovce 352, Jelšovce
Materská škola, Jenisejská 24, Košice
Materská škola, Jenkovce 113, Jenkovce
Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda
Materská škola, Ješkova Ves 48, Ješkova Ves
Materská škola, Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
Materská škola, Jiráskova 25, Trnava
Materská škola, Jovsa 182, Jovsa
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
Materská škola, Juskova Voľa 91, Juskova Voľa
Materská škola, Južná 155/40, Matiašovce
Materská škola, Kalameny 4, Kalameny
Materská škola, Kaľava 64, Kaľava
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
Materská škola, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
Materská škola, Kalinkovo 194, Kalinkovo
Materská škola, Kalinovská 9, Košice
Materská škola, Kalnište 31, Kalnište
Materská škola, Kaloša 182, Kaloša
Materská škola, Kaluža 4, Kaluža
Materská škola, Kalvárska 37, Nová Baňa
Materská škola, Kamanová 36, Kamanová
Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava-Vrakuňa
Materská škola, Kameňany 17, Kameňany
Materská škola, Kamenná Poruba 109, Kamenná Poruba
Materská škola, Kamenná Poruba 137, Kamenná Poruba
Materská škola, Kamenné Kosihy 4, Kamenné Kosihy
Materská škola, Kamienka 143, Kamienka
Materská škola, Kanadská 19, Poltár
Materská škola, Kapišová 89, Kapišová
Materská škola, Kapitánova 29, Komárno
Materská škola, Kaplna 174, Kaplna
Materská škola, Kapušany 238, Kapušany
Materská škola, Karadžičova 51, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Karná 91, Karná
Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica
Materská škola, Kaštielna 247, Betliar
Materská škola, Kátov 155, Kátov
Materská škola, Kecerovce 31, Kecerovce
Materská škola, Kečovo 72, Kečovo
Materská škola, Kechnec 13, Kechnec
Materská škola, Kendice 333, Kendice
Materská škola, Kežmarská 46, Košice
Materská škola, Kľačno 326, Kľačno
Materská škola, Kladzany 45, Kladzany
Materská škola, Klasov 97, Klasov
Materská škola, Kláštor pod Znievom 9, Kláštor pod Znievom
Materská škola, Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Klátova Nová Ves 492, Klátova Nová Ves
Materská škola, Klokoč 25/1, Klokoč
Materská škola, Klokočov 91, Klokočov
Materská škola, Klokočova 741, Hnúšťa
Materská škola, Kluknava 190, Kluknava
Materská škola, Kmeťovo 75, Kmeťovo
Materská škola, Kobeliarovo 21, Kobeliarovo
Materská škola, Kobyly 53, Kobyly
Materská škola, Koceľovce 28, Koceľovce
Materská škola, Kočín - Lančár 2, Kočín - Lančár
Materská škola, Kochanovce 12, Kochanovce
Materská škola, Kochanovce 206, Kochanovce
Materská škola, Kojatice 58, Kojatice
Materská škola, Kojšov 187, Kojšov
Materská škola, Kokošovce 114, Kokošovce
Materská škola, Kokšov - Bakša 178, Kokšov - Bakša
Materská škola, Kolačno 1, Kolačno
Materská škola, Kolibská cesta 230, Nová Baňa
Materská škola, Kolinovce 106, Kolinovce
Materská škola, Kolískova 14, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Kolkáreň 40, Podbrezová
Materská škola, Kollárova 23, Senec
MATERSKÁ ŠKOLA, Kollárova ul. 896, Malacky s právnou subjektivitou a elokovanými triedami
Materská škola, Komárany 27, Komárany
Materská škola, Komárov 56, Komárov
Materská škola, Komenského 1, Bernolákovo
Materská škola, Komenského 1113, Gabčíkovo
Materská škola, Komenského 1136, Sereď
Materská škola, Komenského 13, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov
Materská škola, Komenského 24, Bardejov
Materská škola, Komenského 25, Spišská Nová Ves
Materská škola, Komenského 28, Bošany
Materská škola, Komenského 301, Batizovce
Materská škola, Komenského 31, Polomka
Materská škola, Komenského 425/29, Námestovo V.
Materská škola, Komenského 47, Bardejov
Materská škola, Komenského 5, Smižany
Materská škola, Komenského ulica č.1162, Kysucké Nové Mesto
Materská škola, Koniarovce 107, Koniarovce
Materská škola, Konopná 8, Levice
Materská škola, Kopanická 287, Machulince
Materská škola, Kopernica 96, Kopernica
Materská škola, Koplotovce 122, Koplotovce
Materská škola, Koprivnica 124, Koprivnica
Materská škola, Korcháň 1070, Raková
Materská škola, Korňa 720, Korňa
Materská škola, Kornela Mahra 9, Trnava
Materská škola, Koromľa 164, Koromľa
Materská škola, Kosihovce 194, Kosihovce
Materská škola, Kosorín 118, Kosorín
Materská škola, Kostolište 66, Kostolište
Materská škola, Kostolná 189/28, Lendak
Materská škola, Kostolná 49, Malá Tŕňa
Materská škola, Kostolná Ves 62, Kostolná Ves
Materská škola, Kostolné 263, Kostolné
Materská škola, Košariská 97, Košariská
Materská škola, Košická 34, Kostoľany nad Hornádom
Materská škola, Košická 40, Senec
Materská škola, Košická Belá 236, Košická Belá
Materská škola, Košické Oľšany 133, Košické Oľšany
Materská škola, Košický Klečenov 43, Košický Klečenov
Materská škola, Košolná 190, Košolná
Materská škola, Košťany nad Turcom 169, Košťany nad Turcom
Materská škola, Kováčova 10, Starý Tekov
Materská škola, Koválov 216, Koválov
Materská škola, Kovalská 12/A, Košice-Poľov
Materská škola, Kovarce 450,
Materská škola, Kozmonautov 1793/14, Rožňava
Materská škola, Kpt. Nálepku 7, Lipany
Materská škola, Kračúnovce 209, Kračúnovce
Materská škola, Krajná Poľana 24, Krajná Poľana
Materská škola, Kráľ 226, Kráľ
Materská škola, Kráľova Lehota 82, Kráľova Lehota
Materská škola, Kráľová pri Senci 560, Kráľová pri Senci
Materská škola, Kraľovany 93, Kraľovany
Materská škola, Kráľovce 86, Kráľovce
Materská škola, Krám, Bexeľ 1266/32, Čierny Balog
Materská škola, Krásna Ves 141, Krásna Ves
Materská škola, Krásno 70, Krásno
Materská škola, Krásnovce 86, Krásnovce
Materská škola, Krásny Brod 75, Krásny Brod
Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou
Materská škola, Kremeľská 36, Bratislava-Devín
Materská škola, Kremnička 22, Banská Bystrica
Materská škola, Kríková 20, Bratislava-Vrakuňa
Materská škola, Kriváň 597, Kriváň
Materská škola, Krížna 1157/11, Turany
Materská škola, Krížová Ves 223, Krížová Ves
Materská škola, Krížová Ves 66, Krížová Ves
Materská škola, Krompašská 16, Haniska
Materská škola, Krompašská 374, Široké
Materská škola, Krpeľany 143, Krpeľany
Materská škola, Krškany 158, Krškany
Materská škola, Kručov 61, Kručov
Materská škola, Kružlov 1, Kružlov
Materská škola, Kružlová 101, Kružlová
Materská škola, Kružno 25, Kružno
Materská škola, Kšinná 237, Kšinná
Materská škola, Kubranská 20, Trenčín
Materská škola, Kučín 57, Kučín
Materská škola, Kudlovská 47/236, Humenné
Materská škola, Kuchyňa 559, Kuchyňa
Materská škola, Kuková 53, Kuková
Materská škola, Kukučínov 18, Kukučínov
Materská škola, Kukučínova 103, Vranov nad Topľou
Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina
Materská škola, Kunerad 213, Kunerad
Materská škola, Kunešov
Materská škola, Kunova Teplica 132, Kunova Teplica
Materská škola, Kúpeľná 151, Veľký Blh
Materská škola, Kúpeľná 2, Santovka
Materská škola, Kuraľany 152, Kuraľany
Materská škola, Kurimany 76, Kurimany
Materská škola, Kurov 52, Kurov
Materská škola, Kuzmányho 9, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Kuzmice 201, Kuzmice
Materská škola, Kvačany 232, Kvačany
Materská škola, Kvakovce 97, Kvakovce
Materská škola, Kvašov č.16, Kvašov
Materská škola, Kvetná 39, Pribeta
Materská škola, Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava
Materská škola, Kysak 210, Kysak
Materská škola, Kyslá 256, Hodruša - Hámre
Materská škola, Kysucká 9, Senec
Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, Kysucký Lieskovec
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica
Materská škola, L. Svobodu 22, Malinovo
Materská škola, Ľ. Štúra 23, Svidník
Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava
Materská škola, Ľ.Fullu 1689/43, Zvolen
Materská škola, Láb 223, Láb
Materská škola, Lackovce 37, Lackovce
Materská škola, Lada 132, Lada
Materská škola, Ladice 323, Ladice
Materská škola, Ladislava Sáru 3, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Ladomerská Vieska 86, Ladomerská Vieska
Materská škola, Ladomirov 174, Ladomirov
Materská škola, Ladomirová 32, Ladomirová
Materská škola, Ladzany 61, Ladzany
Materská škola, Lachova 31, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
Materská škola, Lascov 4, Lascov
Materská škola, Lastomír 63, Lastomír
Materská škola, Látky 51, Látky
Materská škola, Lazová 926, Pata
Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica
Materská škola, Legionárska 37, Trenčín
Materská škola, Lehota 281, Lehota
Materská škola, Lehôtka pod Brehmi 64, Lehôtka pod Brehmi
Materská škola, Lekárovce 305, Lekárovce
Materská škola, Lenartov 38, Lenartov
Materská škola, Lenartovce 34, Lenartovce
Materská škola, Leningradská 1, Michalovce
Materská škola, Lesenice 96, Lesenice
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
Materská škola, Lesná 55, Bačkov
Materská škola, Lesné 89, Lesné
Materská škola, Lhenická 34, Budča
Materská škola, Licince 27, Licince
Materská škola, Ličartovce 239, Ličartovce
Materská škola, Lidické nám. 18, Košice
Materská škola, Lieskovany 50, Lieskovany
Materská škola, Lieskovec 123, Lieskovec
Materská škola, Lietavská 1, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Lichardova 20, Žilina
Materská škola, Limbová 4, Trnava
Materská škola, Lipník 47, Lipník
Materská škola, Lipníky 15, Lipníky
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
Materská škola, Lipová 21, Spišská Nová Ves
Materská škola, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
Materská škola, Lipová 429, Lipová
Materská škola, Liptovská Sielnica 90, Liptovská Sielnica
Materská škola, Liptovský Peter č.1, Liptovský Peter
Materská škola, Liptovský Trnovec 136, Liptovský Trnovec
Materská škola, Litava 144, Litava
Materská škola, Litovelská ulica č.605, Kysucké Nové Mesto
Materská škola, Livinské Opatovce 85, Livinské Opatovce
Materská škola, Lodná 1, Komárno
Materská škola, Lodno, Lodno
Materská škola, Lomnická 641, Vranov nad Topľou
Materská škola, Lopašov 39, Lopašov
Materská škola, Lopúchov 85, Lopúchov
Materská škola, Lorinčík 15, Košice-Lorinčík
Materská škola, Lovčica - Trubín 234, Lovčica - Trubín
Materská škola, Ložín 299, Ložín
Materská škola, Ľubiša 71, Ľubiša
Materská škola, Lučatín 54, Lučatín
Materská škola, Lúčka 77, Lúčka
Materská škola, Lúčka 92, Lúčka
Materská škola, Lúčna 4, Divín
Materská škola, Lúčnica nad Žitavou 424, Lúčnica nad Žitavou
Materská škola, Ludanická 10, Chrabrany
Materská škola, Ľudová 27, Trnava
Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra
Materská škola, Ludrová 391, Ludrová
Materská škola, Lukačovce 100, Lukačovce
Materská škola, Lukavica 30, Lukavica
Materská škola, Lukov 99, Lukov
Materská škola, Lúky 72, Lúky
Materská škola, Lysica 123, Lysica
Materská škola, m. č. Byster 191, Sady nad Torysou
Materská škola, m. č. Dedovec 1747, Považská Bystrica
Materská škola, m. č. Horné Ozorovce 28, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, m. č. Hrabové 89, Bytča
Materská škola, m. č. Kalinčiakovo 44, Levice
Materská škola, m. č. Levočské Lúky 3, Levoča
Materská škola, m. č. Milochov 224, Považská Bystrica
Materská škola, m. č. Nosice 221, Púchov
Materská škola, m. č. Orlové 94, Považská Bystrica
Materská škola, m. č. Považská Teplá 179, Považská Bystrica
Materská škola, m. č. Pšurnovice 176, Bytča
Materská škola, m. č. Revúčka 136, Revúca
Materská škola, m. č. Šebešťanová 5, Považská Bystrica
Materská škola, M. Gorkého 223/2, Prievidza
Materská škola, M. Mišíka 398/15, Prievidza
Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva
Materská škola, M. Turkovej 5, Trenčín
Materská škola, m.č. Považ.Podhradie 162, Považská Bystrica
Materská škola, Magurská 14, Banská Bystrica
Materská škola, Macharova 1, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Majcichov 15, Majcichov
Materská škola, Majerníkova 11, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Majerovce 2, Majerovce
Materská škola, Májová 54, Spišské Podhradie
Materská škola, Makarenkova 814/28, Partizánske
Materská škola, Makov 146, Makov
Materská škola, Malá 6, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Malá Čausa 1, Malá Čausa
Materská škola, Malá Hradná 104, Malá Hradná
Materská škola, Malá Mača 30, Malá Mača
Materská škola, Malá Okružná 1039/50, Partizánske
Materská škola, Málaš 165, Málaš
Materská škola, Malcov 133, Malcov
Materská škola, Malé Leváre 411, Malé Leváre
Materská škola, Malé Ripňany 44, Malé Ripňany
Materská škola, Malé Vozokany 25, Malé Vozokany
Materská škola, Málinec 192, Málinec
Materská škola, Malinová 1, Malinová
Materská škola, Malinovská 1, Zálesie
Materská škola, Malinovského 1159/27, Partizánske
Materská škola, Malinovského 874, Krupina
Materská škola, Malogyňovská 71, Gyňov
Materská škola, Malý Lapáš 89, Malý Lapáš
Materská škola, Malý Šariš 222, Malý Šariš
Materská škola, Mankovce 102, Mankovce
Materská škola, Marhaň 98, Marhaň
Materská škola, Marcheggská 58, Stupava
Materská škola, Mariánske nám. 35, Medzev
Materská škola, Markovce 126, Markovce
Materská škola, Markuška 40, Markuška
Materská škola, marš. Malinovského 1985/4, Zvolen
Materská škola, Maršová - Rašov 1, Maršová - Rašov
Materská škola, Martin nad Žitavou 137, Martin nad Žitavou
Materská škola, Martinček 28, Martinček
Materská škola, Masarykova 30, Michalovce
Materská škola, Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom
Materská škola, Matiaška 56, Matiaška
Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov
Materská škola, MDŽ 26, Šurany
Materská škola, Medená 24, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Mederčská 38, Komárno
Materská škola, Medňanská 512, Ilava
Materská škola, Medňanského 9, Trenčín
Materská škola, Medvedzie 138, Tvrdošín
Materská škola, Medzany 104, Medzany
Materská škola, Medzianky 76, Medzianky
Materská škola, Medzinár. dňa detí l31/17, Veľká Lúka
Materská škola, Melek 94, Melek
Materská škola, Mengusovce 35, Mengusovce
Materská škola, Merašice 2, Merašice
Materská škola, Merník 160, Merník
Materská škola, Mestečko 109, Mestečko
Materská škola, Mestisko 34, Mestisko
Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá
Materská škola, Mierová 1, Tomášov
Materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica
Materská škola, Mierová 37/19, Humenné
Materská škola, Mierová 5, Kráľovský Chlmec
Materská škola, Miklušovce 106, Miklušovce
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava-Devínska Nová
Materská škola, Milhosť 6, Milhosť
Materská škola, Miloslavov 87, Miloslavov
Materská škola, Milošová 445, Čadca
Materská škola, Milpoš 55, Milpoš
Materská škola, Miňovce 72, Miňovce
Materská škola, Mirka Nešpora 22, Prešov
Materská škola, Miškovecká 20, Košice
Materská škola, Mládežnícka 13, Púchov
Materská škola, Mládežnícka 504/15, Krnča
Materská škola, Mládežnícka 504/2, Košice-Šaca
Materská škola, Mlynica 28, Mlynica
Materská škola, Mlynská 636/45, Jalovec
Materská škola, Mníchova Lehota 188, Mníchova Lehota
Materská škola, Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom
Materská škola, Modrová 70, Modrová
Materská škola, Modrovka 75, Modrovka
Materská škola, Mojmírovce 1452, Mojmírovce
Materská škola, Mojš 150, Mojš
Materská škola, Mojzesovo 88, Mojzesovo
Materská škola, Mokrance 162, Mokrance
Materská škola, Mokrý Háj 5, Mokrý Háj
Materská škola, Moldavská cesta 23, Košice
Materská škola, Moravany 319, Moravany
Materská škola, Moravský Svätý Ján 339, Moravský Svätý Ján
Materská škola, Mostná 1, Nitra
Materská škola, Mostná 1, Šurany
Materská škola, Mošovce 359, Mošovce
Materská škola, Moyzesova 263/12, Dolné Kočkovce
Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
Materská škola, Mudrochova 10, Rajec
Materská škola, Mukačevská 27, Prešov
Materská škola, Muľa 69, Muľa
Materská škola, Muránska Dlhá Lúka 116, Muránska Dlhá Lúka
Materská škola, Murgašova 7, Trnava
Materská škola, Muškátová 7, Košice
Materská škola, Myjavská 22, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Mýtna 65, Mýtna
Materská škola, Na dolinách 27, Trenčín
Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská Bystrica
Materská škola, Na pažite 496/7, Kamenec pod Vtáčnikom
Materská škola, Na Sihoti 1163/35, Dolný Kubín
Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica
Materská škola, Nábr. 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Nábr. Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza
Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec
Materská škola, Nábrežie mládeže 7, Nitra
Materská škola, Nábrežie Rimavy 447, Hnúšťa
Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov
Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa
Materská škola, Nábrežná 2, Vrútky
Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky
Materská škola, Nacina Ves 156, Nacina Ves
Materská škola, Nadlice 37, Nadlice
Materská škola, Naháč 1, Naháč
Materská škola, Nám. 4. apríla 16, Marianka
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, Žilina
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina
Materská škola, Nám. kpt. Nálepku 8, Drienov
Materská škola, Nám. M. Pavlíka 96, Nižný Žipov
Materská škola, Nám. odborárov 9, Tlmače
Materská škola, Nám. padlých hrdinov 2, Banská Štiavnica
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva
Materská škola, Nám. sv. Martina 46, Lipany
Materská škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 15, Bardejov
Materská škola, Nám.Hrdinov SNP 24, Medzibrod
Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky
Materská škola, Námestie slobody 1270/5, Dolný Kubín
Materská škola, Narcisová 2, Trnava
Materská škola, Necpaly 213, Necpaly
Materská škola, Nedanovce 192, Nedanovce
Materská škola, Nedašovce 185, Nedašovce
Materská škola, Nededza 136, Nededza
Materská škola, Nemcovce 27, Nemcovce
Materská škola, Nemcovce 39, Nemcovce
Materská škola, Němcovej 4, Košice
Materská škola, Nemčianska 130, Nemce
Materská škola, Nemčiňany 129, Nemčiňany
Materská škola, Nemešany 62, Nemešany
Materská škola, Neporadza 127, Neporadza
Materská škola, Nesluša 110, Nesluša
Materská škola, Nešporova 28, Košice
Materská škola, Nevoľné 33, Nevoľné
Materská škola, Nezbudská Lúčka 3, Nezbudská Lúčka
Materská škola, Nimnica 114, Nimnica
Materská škola, Niva 9, Trenčín
Materská škola, Nižná 11, Kurima
Materská škola, Nižná 4, Nižná
Materská škola, Nižná Kamenica 60, Nižná Kamenica
Materská škola, Nižná Oľšava 72, Nižná Olšava
Materská škola, Nižná Sitnica 104, Nižná Sitnica
Materská škola, Nižné Repaše 12, Nižné Repaše
Materská škola, Nižný Čaj 24, Nižný Čaj
Materská škola, Nižný Hrabovec 154, Nižný Hrabovec
Materská škola, Nižný Hrušov
Materská škola, Nižný Kručov 48, Nižný Kručov
Materská škola, Nižný Tvarožec 27, Nižný Tvarožec
Materská škola, Norovce 146, Norovce
Materská škola, Nová 1690/11, Sečovce
Materská škola, Nová 1918, Hencovce
Materská škola, Nová 2, Banská Bystrica
Materská škola, Nová 2, Tlmače
Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec
Materská škola, Nová 598, Vinohrady nad Váhom
Materská škola, Nová Dedina 65, Nová Dedina
Materská škola, Nová doba 923/12, Galanta
Materská škola, Nová Kelča 68, Nová Kelča
Materská škola, Nová Polhora 95, Nová Polhora
Materská škola, Nová Stráž, Dlhá 1, Komárno
Materská škola, Nová Ves nad Žitavou 55, Nová Ves nad Žitavou
Materská škola, Nováčany 86, Nováčany
Materská škola, Novomeského 20, Nitra
Materská škola, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo
Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov
Materská škola, Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry
Materská škola, Nový Tekov 86, Nový Tekov
Materská škola, Obeckov 165, Obeckov
Materská škola, Obchodná 112, Zbyňov
Materská škola, Obchodná 177/6, Dvorianky
Materská škola, Obchodná 26/63, Sečovce
Materská škola, Obchodná 27, Turany
Materská škola, Obišovce 133, Obišovce
Materská škola, Obrancov mieru 1270/16, Dolný Kubín
Materská škola, Obrancov mieru 16, Košice
Materská škola, Obrancov mieru 20, Košice
Materská škola, Obrancov mieru 400/51, Rajec
Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva
Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske
Materská škola, Očkov 176, Očkov
Materská škola, Odbojárov 1962/16, Dolný Kubín
Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová
Materská škola, Odbojárov 9, Banská Bystrica
Materská škola, Ochodnica 355, Ochodnica
Materská škola, Ochtiná 51, Ochtiná
Materská škola, Okrúhle 131, Okrúhle
Materská škola, Okružná 1, Nitra
Materská škola, Okružná 1, Šaľa
Materská škola, Okružná 1, Tovarníky
Materská škola, Okružná 157, Krasňany
Materská škola, Okružná 19, Michalovce
Materská škola, Okružná 19, Trnava
Materská škola, Okružná 23, Levice
Materská škola, Okružná 23, Levice
Materská škola, Okružná 366/4, Zemplínska Teplica
Materská škola, Okružná 53/5, Ilava-Klobušice
Materská škola, Okružná 63, Okružná
Materská škola, Oľšavica 40, Oľšavica
Materská škola, Oľšov 23, Oľšov
Materská škola, Omšenie 329, Omšenie
Materská škola, Ondavské Matiašovce 20, Ondavské Matiašovce
Materská škola, Ondrašovská 55, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Ondrejovce 14, Ondrejovce
Materská škola, Opatovce nad Nitrou 139, Opatovce nad Nitrou
Materská škola, Opatovská cesta 39, Trenčín
Materská škola, Opatovská Nová Ves 86, Opatovská Nová Ves
Materská škola, Opoj 9, Opoj
Materská škola, Oponice 125, Oponice
Materská škola, Oravská Poruba 46, Oravská Poruba
Materská škola, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
Materská škola, Oravský Biely Potok 37, Oravský Biely Potok
Materská škola, Ordzovany 13, Ordzovany
Materská škola, Orechová 19, Lozorno
Materská škola, Oreské 111, Oreské
Materská škola, Osikov 103, Osikov
Materská škola, Oslobodenia 941, Trstená
Materská škola, Osloboditeľov 1, Humenné
Materská škola, Osloboditeľov 2, Slovenská Ľupča
Materská škola, Osloboditeľov 36, Tekovské Lužany
Materská škola, Osloboditeľov 421/66, Rajecké Teplice
Materská škola, Ostratice 188, Ostratice
Materská škola, Ostrov 131, Ostrov
Materská škola, Ostrovany 67, Ostrovany
Materská škola, Ostrý Grúň 187, Ostrý Grúň
Materská škola, Oštepová 1, Košice
Materská škola, Otročok 34, Otročok
Materská škola, Ovčiarsko 31, Žilina 4
Materská škola, Ovčie 34, Ovčie
Materská škola, Ovručská 14, Košice
Materská škola, Ozdín 88, Ozdín
Materská škola, Ožvoldíkova 15, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, P. Benického 154/1, Prievidza
Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
Materská škola, P. J. Šafárika 657, Dobšiná
Materská škola, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves
Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, Martin
Materská škola, P. O. Hviezdoslava 20, Levice
Materská škola, Padarovce 4, Padarovce
Materská škola, Pakostov 102, Pakostov
Materská škola, Palárikova 1630/29, Snina
Materská škola, Palárikova 22, Košice
Materská škola, Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Paňa 26, Paňa
Materská škola, Panické Dravce 51, Panické Dravce
Materská škola, Paňovce 96, Paňovce
Materská škola, Papradno 372, Papradno
Materská škola, Parádna 202, Slivník
Materská škola, Parchovany 462, Parchovany
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
Materská škola, Park mládeže 4, Košice
Materská škola, Parková 2, Zlaté Moravce-Prílepy
Materská škola, Parková 364, Beladice
Materská škola, Párovská 36, Nitra
Materská škola, Partizánska 22, Humenné
Materská škola, Partizánska cesta 74, Jasenie
Materská škola, Pavčina Lehota 88, Pavčina Lehota
Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava-Devínska Nová
Materská škola, Pavlice 147, Pavlice
Materská škola, Pavlova Ves 57, Pavlova Ves
Materská škola, Pavlovce 134, Pavlovce
Materská škola, Pažiť 59, Pažiť
Materská škola, Pečeňady 173, Pečeňady
Materská škola, Pečeňany 92, Pečeňany
Materská škola, Pekníkova 4, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Perecká 41, Levice
Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina
Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Materská škola, Petra Jilemnického 2, Žarnovica
Materská škola, Petra Jilemnického 8, Banská Bystrica
Materská škola, Petrová 7, Petrová
Materská škola, Petrova Ves 293, Petrova Ves
Materská škola, Petrovany 275, Petrovany
Materská škola, Petrovce 114, Petrovce
Materská škola, Petrovce nad Laborcom 76, Petrovce nad Laborcom
Materská škola, Petzvalova 8, Žilina
Materská škola, Pezinská 1, Svätý Jur
Materská škola, Piaristická 12, Nitra
Materská škola, Pifflova 10, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Pichne 184, Pichne
Materská škola, Píla 22, Oščadnica
Materská škola, Pionierov 82/6, Kanianka
Materská škola, Pionierska 12, Sliač
Materská škola, Pionierska 348, Čachtice
Materská škola, Pivničná 172, Záhorce
Materská škola, Pivničná 673, Vinica
Materská škola, Platanová 3, Nitra
Materská škola, Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany
Materská škola, Plavecké Podhradie 196, Plavecké Podhradie
Materská škola, Plavecký Mikuláš 297, Plavecký Mikuláš
Materská škola, Plavecký Štvrtok 89, Plavecký Štvrtok
Materská škola, Plevník - Drienové 255, Plevník - Drienové
Materská škola, Plickova 16, Bratislava-Rača
Materská škola, Ploské 74, Ploské
Materská škola, Pod Hájom 368, Lietava
Materská škola, Pod Lipinami 2, Dargov
Materská škola, Pod Rovnicami 1, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Podbrežná 2, Dulovce
Materská škola, Podhorany 38, Podhorany
Materská škola, Podhorany 76, Podhorany
Materská škola, Podhorany-Sokolníky 215, Podhorany
Materská škola, Podhorie 17, Podhorie
Materská škola, Podhorie 85, Podhorie
Materská škola, Podhoroď 107, Podhoroď
Materská škola, Podhradie 237, Podhradie
Materská škola, Podhradík 14, Podhradík
Materská škola, Podkriváň 35, Podkriváň
Materská škola, Podlužany 36, Podlužany
Materská škola, Podrečany 93, Podrečany
Materská škola, Podvinohrady 519/53, Veľké Zálužie
Materská škola, Podvysoká 354, Podvysoká
Materská škola, Pohranice 444, Pohranice
Materská škola, Poliakovce 55, Poliakovce
Materská škola, Polianska 4, Košice
Materská škola, Poľná 1, Košice-Košická Nová Ves
Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš
Materská škola, Poľná 4, Valaliky - Všechsvätých
Materská škola, Poľná cesta 3, Zlaté Klasy
Materská škola, Poľný Kesov 69, Poľný Kesov
Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Materská škola, Poluvsie 28, Poluvsie
Materská škola, Poriadie 113, Poriadie
Materská škola, Poruba 354, Poruba
Materská škola, Poruba pod Vihorlatom 172, Poruba pod Vihorlatom
Materská škola, Porúbka 170, Liptovská Porúbka
Materská škola, Porúbka 69, Porúbka
Materská škola, Poša 204, Poša
Materská škola, Poštová 328/6, Podhájska
Materská škola, Potočná 112/4, Kravany
Materská škola, Potočná 6, Ružomberok-Hrboltová
Materská škola, Pôtor 117, Pôtor
Materská škola, Potvorice 88, Potvorice
Materská škola, Považany 215, Považany
Materská škola, Povst. českého ľudu 11, Košice
Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov
Materská škola, Požiarna 1292/5, Púchov
Materská škola, Prachatická 2421/45, Zvolen
Materská škola, Prašník 94, Prašník
Materská škola, Pravenec 233, Pravenec
Materská škola, Prečín 275, Prečín
Materská škola, Predmestie 26, Levoča
Materská škola, Predmestská 27, Žilina
Materská škola, Prestavlky 191, Prestavlky
Materská škola, Prešovská 48, Družstevná pri Hornáde
Materská škola, Pri kríži 2, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Pri Majeri 27, Tornaľa
Materská škola, Pri parku 14, Trenčín
Materská škola, Pri Šajbách 14, Bratislava-Rača
Materská škola, Pri Váhu 68, Ružomberok-Černová
Materská škola, Príbelce 278, Príbelce
Materská škola, Pribiš 139, Pribiš
Materská škola, Príbovce 171, Príbovce
Materská škola, Priehradka 110, Hliník nad Hronom
Materská škola, Priepasné 115, Priepasné
Materská škola, Prietrž 139, Prietrž
Materská škola, Prievaly 187, Prievaly
Materská škola, Proč 111, Proč
Materská škola, Prochot 39, Prochot
Materská škola, Prosiek 50, Prosiek
Materská škola, Prusy 177, Prusy
Materská škola, Pružina 125, Pružina
Materská škola, Ptičie 8, Ptičie
Materská škola, Púpavová 8, Branč
Materská škola, Pusté Sady 132, Pusté Sady
Materská škola, Puškinova 2165/3, Žilina
Materská škola, Pušovce 2, Pušovce
Materská škola, Radatice 210, Radatice
Materská škola, Radava 445, Radava
Materská škola, Radlinského 1668/10, Bánovce nad Bebravou
Materská škola, Radobica 90, Radobica
Materská škola, Radoľa 2, Radoľa
Materská škola, Radošovce 13, Radošovce
Materská škola, Radošovce 70, Radošovce
Materská škola, Radvanovce 43, Radvanovce
Materská škola, Radvanská 26, Banská Bystrica
Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica
Materská škola, Rajčany 2, Rajčany
Materská škola, Rajecká Lesná 416, Rajecká Lesná
Materská škola, Rákoš 125, Rákoš
Materská škola, Rankovce 19, Rankovce
Materská škola, Raslavice 152, Raslavice
Materská škola, Ratková 70, Ratková
Materská škola, Ratnovce 151, Ratnovce
Materská škola, Rázdolie 191/10, Malé Uherce
Materská škola, Rázusova 26, Nitra
Materská škola, Ražňany 235, Ražňany
Materská škola, Rejdová 44, Rejdová
Materská škola, Remeniny 10, Remeniny
Materská škola, Remetské Hámre 265, Remetské Hámre
Materská škola, Repíková 58, Košice-Šebastovce
Materská škola, Rešov 36, Rešov
Materská škola, Riadok 4, Ružomberok
Materská škola, Riečka 57, Riečka
Materská škola, Riečna 27, Vidiná
Materská škola, Richnava 260, Richnava
Materská škola, Rimavské Janovce 425, Rimavské Janovce
Materská škola, Rimavské Zalužany 1, Rimavské Zalužany
Materská škola, Rišňovce 427, Rišňovce
Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
Materská škola, Rohov 46, Rohov
Materská škola, Rokycany 40, Rokycany
Materská škola, Rokytov pri Humennom 32, Rokytov pri Humennom
Materská škola, Röntgenova 16, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Roštár 82, Roštár
Materská škola, Rovinka 206, Rovinka
Materská škola, Rovné 37, Rovné
Materská škola, Rovné 77, Rovné
Materská škola, Rovniankova 8, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Materská škola, Rozmarínová 125, Brehov
Materská škola, Rozmarínová 15, Vráble-Horný Ohaj
Materská škola, Rožňavská 12/24, Tornaľa
Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
Materská škola, Rožňavské Bystré 45, Rožňavské Bystré
Materská škola, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec
Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec
Materská škola, Rudina 444, Rudina
Materská škola, Rudinka 118, Rudinka
Materská škola, Rudlov 184, Rudlov
Materská škola, Rudná 19, Rudná
Materská škola, Rudňany 253, Rudňany
Materská škola, Rudnianska Lehota 224, Rudnianska Lehota
Materská škola, Rudník 2, Rudník
Materská škola, Rudno nad Hronom 275, Rudno nad Hronom
Materská škola, Rudolfa Jašíka 348, Dolné Vestenice
Materská škola, Rumanova 4, Košice
Materská škola, Ruská Nová Ves 24, Ruská Nová Ves
Materská škola, Ruskov 280, Ruskov
Materská škola, Ruskovce 57, Ruskovce
Materská škola, Ružiná 170, Ružiná
Materská škola, Ružindolská 8, Trnava
Materská škola, Ružová 2, Piešťany
Materská škola, Ružová 3, Stupava
Materská škola, Ružová 9, Smižany
Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina
Materská škola, Rybničná 31, Spišská Nová Ves
Materská škola, S. Clementisove Sady902/3, Galanta
Materská škola, S. H. Vajanského 5, Michalovce
Materská škola, S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves
Materská škola, Sabinovská 22/A, Prešov
Materská škola, Sačurov 324, Sačurov
Materská škola, Sádočné 40, Sádočné
Materská škola, Sady nad Torysou - Zdoba 162
Materská škola, Sása 119, Sása
Materská škola, Sasinkovo 320, Sasinkovo
Materská škola, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica
Materská škola, Seč 98, Seč
Materská škola, Sečovská Polianka 560, Sečovská Polianka
Materská škola, Sedliacka Dubová 31, Sedliacka Dubová
Materská škola, Sekule 119, Sekule
Materská škola, Sekurisova 10, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Selčianska cesta 114, Selce
Materská škola, Semerovo 585, Semerovo
Materská škola, Senecká 1, Veľký Biel
Materská škola, Senická cesta 82, Banská Bystrica
Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou
Materská škola, Severná 5, Kežmarok
Materská škola, Síd.P.O.Hviezdoslava 1644, Veľké Kapušany
Materská škola, Sídl. D. Jurkoviča 426/2, Brezová pod Bradlom
Materská škola, Sídl. Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Materská škola, Sídl. Stred 163/72, Považská Bystrica
Materská škola, Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou
Materská škola, Sídlisko 311, Bystré
Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové
Materská škola, Sídlisko budúcnosť 325, Tešedíkovo
Materská škola, Sídlisko Centrum II 72/3, Dubnica nad Váhom
Materská škola, Sídlisko juh 1051, Vranov nad Topľou
Materská škola, Sídlisko Lúky 33, Vráble
Materská škola, Sídlisko Okulka 21, Vranov nad Topľou
Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota
Materská škola, Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice
Materská škola, Sihelné 456, Sihelné
Materská škola, Sikenica - Trhyňa 72, Sikenica
Materská škola, Sirk 169, Sirk
Materská škola, Skalka 17, Lietavská Lúčka
Materská škola, Skároš 260, Skároš
Materská škola, Sklabiná 133, Sklabiná
Materská škola, Sklárska 34, Poltár
Materská škola, Sklené 389, Sklené
Materská škola, Sklené Teplice 1, Sklené Teplice
Materská škola, Skrabské 153, Skrabské
Materská škola, Sládkovičova 3, Prešov
Materská škola, Sládkovičova 62/5, Revúca
Materská škola, Slančík 46, Slančík
Materská škola, Slánska 21, Prešov
Materská škola, Slanské Nové Mesto 174, Slanské Nové Mesto
Materská škola, Slatvina 165/63, Slatvina
Materská škola, Slavec 76, Slavec
Materská škola, Slavkovce 151, Slavkovce
Materská škola, Slavnica 49, Slavnica
Materská škola, Slavošovce sídlisko 226, Slavošovce
Materská škola, Sľažany 321, Sľažany
Materská škola, Sliepkovce 162, Sliepkovce
Materská škola, Slnečná 17, Ivanka pri Dunaji
Materská škola, Slnečná 2, Zlaté Moravce
Materská škola, Slobody 522, Lúčky
Materská škola, Slov.republiky rád 2449, Lučenec
Materská škola, Slovany 102, Slovany
Materská škola, Slovenská 14, Spišská Nová Ves
Materská škola, Slovenská 49, Gelnica
Materská škola, Slovenská Kajňa 191, Slovenská Kajňa
Materská škola, Slovenská Volová 54, Slovenská Volová
Materská škola, Slovenské Ďarmoty 99, Slovenské Ďarmoty
Materská škola, Slovinky 591, Slovinky
Materská škola, Smetanova 11, Košice
Materská škola, Smolnícka Huta 31, Smolnícka Huta
Materská škola, Smrečany 117, Smrečany
Materská škola, Smreková 601, Jelenec
Materská škola, Snakov 49, Snakov
Materská škola, Snežnica 282, Snežnica
Materská škola, SNP 1, Spišské Vlachy
Materská škola, SNP 11, Topoľčianky
Materská škola, SNP 219, Hranovnica-osada
Materská škola, SNP 27, Sliač
Materská škola, SNP 407/1, Myjava
Materská škola, SNP 44, Krompachy
Materská škola, SNP 466, Rozhanovce
Materská škola, SNP 562, Dobšiná
Materská škola, SNP 65, Dolné Lovčice
Materská škola, SNP 742, Čadca
Materská škola, SNP 9, Želiezovce
Materská škola, SNP 93, Želiezovce
Materská škola, Soblahovská 22, Trenčín
Materská škola, Sobotište 350, Sobotište
Materská škola, Sokoľ 165, Sokoľ
Materská škola, Sokoľany 148, Sokoľany
Materská škola, Sokolská 494, Strečno
Materská škola, Soľ 280, Soľ
Materská škola, Solivarská 51, Prešov
Materská škola, Sološnica 32, Sološnica
Materská škola, Spartakovská 10, Trnava
Materská škola, Spartakovská 6, Trnava
Materská škola, Spišský Hrušov 217, Spišský Hrušov
Materská škola, Staničná 2, Piešťany
Materská škola, Stará Halič 124, Stará Halič
Materská škola, Stará Lesná 55, Stará Lesná
Materská škola, Stará Myjava 141, Stará Myjava
Materská škola, Staré 68, Staré
Materská škola, Staré Hory 396, Staré Hory
Materská škola, Staromlynská 2, Nitra
Materská škola, Staškov 364, Staškov
Materská škola, Staškovce 13, Staškovce
Materská škola, Stavbárska 4, Žilina
Materská škola, Stebník 12, Stebník
Materská škola, Stolárska 2, Spišská Nová Ves
Materská škola, Stožok 224, Stožok
Materská škola, Stráňany 70, Stráňany
Materská škola, Stránske 98, Stránske
Materská škola, Stráža 240, Stráža
Materská škola, Strážovská 3, Banská Bystrica
Materská škola, Strečnianska 2, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Stredné Plachtince 42, Stredné Plachtince
Materská škola, Stretava 128, Stretava
Materská škola, Stročín 86, Stročín
Materská škola, Stromová 3, Trenčín
Materská škola, Studenec 13, Studenec
Materská škola, Stuľany 44, Stuľany
Materská škola, Stupné 19, Stupné
Materská škola, Súhradka 204, Lednické Rovne
Materská škola, Suchá Hora 1, Suchá Hora
Materská škola, Suchohrad 130, Suchohrad
Materská škola, Suchohradská 3, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola, Súlovce 64, Súlovce
Materská škola, Sv. Cyrila a Metoda 136, Nový Ruskov
Materská škola, Svätej Alžbety 140, Kravany
Materská škola, Svätoplukova 51, Pezinok
Materská škola, Svätoplukova 91, Nováky
Materská škola, Svederník 21, Svederník
Materská škola, Sveržov 36, Sveržov
Materská škola, Svinica 187, Svinica
Materská škola, Svrčinovec 856, Svrčinovec
Materská škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
Materská škola, Š. Moyzesa 30, Ružomberok
Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín
Materská škola, Šafárikova trieda 4, Košice
Materská škola, Šajdíkove Humence 206, Šajdíkove Humence
Materská škola, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
Materská škola, Šambron 103, Šambron
Materská škola, Šarišská Poruba 34, Šarišská Poruba
Materská škola, Šarišské Čierne 81, Šarišské Čierne
Materská škola, Šarišský Štiavnik 29, Šarišský Štiavnik
Materská škola, Šárky 463, Turzovka
Materská škola, Šašová 32, Šašová
Materská škola, Šávoľ 187, Šávoľ
Materská škola, Šemša 142, Šemša
Materská škola, Ševčenkova 35, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Šiba 142, Šiba
Materská škola, Šimkova 40, Žitavany
Materská škola, Šindliar 7, Šindliar
Materská škola, Šípkové 114, Šípkové
Materská škola, Širákov 131, Širákov
Materská škola, Šišov 156, Šišov
Materská škola, Šivetice 96, Šivetice
Materská škola, Školská 10, Lovinobaňa
Materská škola, Školská 100, Trstené pri Hornáde
Materská škola, Školská 11, Kalná nad Hronom
Materská škola, Školská 12, Čaňa
Materská škola, Školská 138/4, Želovce
Materská škola, Školská 14, Šamorín
Materská škola, Školská 161, Nová Lesná
Materská škola, Školská 194, Mučín
Materská škola, Školská 2, Zohor
Materská škola, Školská 21, Svit-Podskalka
Materská škola, Školská 245/10, Mýtne Ludany
Materská škola, Školská 246, Lastovce
Materská škola, Školská 252, Beladice-Chrašťany
Materská škola, Školská 290, Obyce
Materská škola, Školská 296, Skýcov
Materská škola, Školská 329, Hubová
Materská škola, Školská 34, Smrdáky
Materská škola, Školská 351, Nemčice
Materská škola, Školská 365, Zemplínske Hradište
Materská škola, Školská 4, Šrobárová
Materská škola, Školská 408, Rohožník
Materská škola, Školská 425, Vechec
Materská škola, Školská 44, Veľké Orvište
Materská škola, Školská 485, Diakovce
Materská škola, Školská 50, Vinosady
Materská škola, Školská 560, Jaklovce
Materská škola, Školská 57/4, Oslany
Materská škola, Školská 748/1, Lehota pod Vtáčnikom
Materská škola, Školská 759, Jablonica
Materská škola, Školská 853, Zemné
Materská škola, Školská 919, Brodské
Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
Materská škola, Šmidkeho 12, Trenčín
Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky
Materská škola, Špitálska 49, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Športová 134/34, Prievidza
Materská škola, Športová 230/10, Gánovce
Materská škola, Športová 260, Hlboké
Materská škola, Športová 93, Veľaty
Materská škola, Štefánikova 49, Humenné
Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra
Materská škola, Štefánikovo nám. 610, Kopčany
Materská škola, Štefanov nad Oravou 127, Štefanov nad Oravou
Materská škola, Štefanová 100, Štefanová
Materská škola, Šterusy 132, Šterusy
Materská škola, Štiavnická 1, Nitra
Materská škola, Štiavnička 32, Podbrezová
Materská škola, Štiavnička 86, Štiavnička
Materská škola, Štitáre 8, Štitáre
Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava
Materská škola, Štós 48, Štós
Materská škola, Študentská 15/3, Žilina
Materská škola, Štúrova 15, Zlaté Moravce
Materská škola, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves
Materská škola, Štúrova 419/1, Leopoldov
Materská škola, Štúrova 47, Nová Baňa
Materská škola, Štúrova 5/5, Beluša
Materská škola, Štúrova ulica 197/53, Trebatice
Materská škola, Štvrť M.R.Štefánika 407, Lučenec
Materská škola, Štvrť SNP 999/29, Galanta
Materská škola, Štvrtok 57
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Šurianky 81, Šurianky
Materská škola, Šustekova 33, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Švermova 1, Sabinov
Materská škola, Švermova 24, Trenčín
Materská škola, Švermova 8, Valaská
Materská škola, T. Vansovej 2, Levice
Materská škola, Tabaková 10, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Tajná 2, Tajná
Materská škola, Tajov 79, Tajov
Materská škola, Ťapešovo 117, Ťapešovo
Materská škola, Tarnov 6, Tarnov
Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
Materská škola, Tatranská 23, Košice
Materská škola, Tatranská 63, Banská Bystrica
Materská škola, Tatranská Kotlina 36, Vysoké Tatry
Materská škola, Tatranská Lomnica 264, Vysoké Tatry
Materská škola, Tbiliská 2, Bratislava-Rača
Materská škola, Tehelná 2549/5, Zvolen
Materská škola, Tehla 113, Tehla
Materská škola, Tekovská 28, Levice
Materská škola, Tekovský Hrádok 124, Tekovský Hrádok
Materská škola, Telgárt 154, Telgárt
Materská škola, Terany 262, Terany
Materská škola, Teriakovce 51, Teriakovce
Materská škola, Tesáre 129, Tesáre
Materská škola, Tibava 33, Tibava
Materská škola, Timoradza 2, Timoradza
Materská škola, Timravina 6, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Tisinec 121, Tisinec
Materská škola, Tokajská 191/5, Viničky
Materská škola, Topoľová 6, Nitra
Materská škola, Topoľová 71, Partizánske
Materská škola, Toporec 1, Toporec
Materská škola, Toporec 239, Toporec
Materská škola, Torysky 112, Torysky
Materská škola, Trebeľovce 101, Trebeľovce
Materská škola, Trenč 94, Trenč
Materská škola, Trenčianske Jastrabie 254, Trenčianske Jastrabie
Materská škola, Trenčianske Mitice 243, Trenčianske Mitice
Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
Materská škola, Trieda SNP 77, Banská Bystrica
Materská škola, Trnavá Hora 223, Trnavá Hora
Materská škola, Trnava pri Laborci 75, Trnava pri Laborci
Materská škola, Trniny 45, Dolná Ždaňa
Materská škola, Tročany 63, Tročany
Materská škola, Třebíčska 1839/13, Humenné
Materská škola, Tuhrina 27, Tuhrina
Materská škola, Tuchyňa 104, Tuchyňa
Materská škola, Tulská 25, Banská Bystrica
Materská škola, Tupá 78, Tupá
Materská škola, Turcovce 18, Turcovce
Materská škola, Turček 184, Turček
Materská škola, Turčianske Jaseno 71, Turčianske Jaseno
Materská škola, Turgenevova 38, Košice
Materská škola, Turgenevova 7, Košice
Materská škola, Turie 395, Turie
Materská škola, Turňa nad Bodvou 567, Turňa nad Bodvou
Materská škola, Turnianska 6, Bratislava-Petržalka
Materská škola, Turnianska Nová Ves 84, Turnianska Nová Ves
Materská škola, Turová 70, Turová
Materská škola, Tužina 361, Tužina
Materská škola, Tvarožná 104, Tvarožná
Materská škola, Tyršova 1, Humenné
Materská škola, Úbrež 42, Úbrež
Materská škola, Ul. 1. mája 1348/28, Púchov
Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
Materská škola, Ul. 17. novembra 42, Sabinov
Materská škola, Ul. 29. augusta 384, Most pri Bratislave
Materská škola, Ul. A. Bernoláka 19, Detva
Materská škola, Ul. Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Ul. Fatranska 88, Šútovo
Materská škola, Ul. kpt. Nálepku 5, Martin
Materská škola, ul. M. Kollára 447, Čáry
Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
Materská škola, Ul. T. Vansovej 6, Nitra
Materská škola, Ul. Vranovská 601, Liptovský Mikuláš
Materská škola, Ul.29.augusta 14, Banská Bystrica
Materská škola, Ul.prof.Sáru 3, Banská Bystrica 1
Materská škola, Ulica 29. augusta 6, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Ulica 9.mája č.1292, Kysucké Nové Mesto
Materská škola, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec
Materská škola, Ulica Obrancov Mieru 298, Spišský Štvrtok
Materská škola, Ulica partizánska 278/19, Lučenec
Materská škola, Úpor 6, Zemplínska Nová Ves
Materská škola, Urbárska 139/1, Gbeľany
Materská škola, Ústredie 1579, Oščadnica
Materská škola, Ústredie 169, Čierne
Materská škola, Ústredie 632, Skalité
Materská škola, Ušiakova 1, Bratislava-Dúbravka
Materská škola, Uzovce 138, Uzovce
Materská škola, Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
Materská škola, Uzovský Šalgov 138, Uzovský Šalgov
Materská škola, V jame 1, Trnava
Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza
Materská škola, Vaďovce 93, Vaďovce
Materská škola, Vajanského 16, Pezinok
Materská škola, Vajanského 3, Trnava
Materská škola, Vajanského 370/6, Rožňava
Materská škola, Vajkovce 65, Vajkovce
Materská škola, Valča 375, Valča
Materská škola, Valkovce 17, Valkovce
Materská škola, Valova 40, Piešťany
Materská škola, Vaniškovce 49, Vaniškovce
Materská škola, Vansovej 231, Tisovec-Rimavská Píla
Materská škola, Varhaňovce 20, Varhaňovce
Materská škola, Vavrišovo 4, Vavrišovo
Materská škola, Vazovova 16, Bratislava-Staré Mesto
Materská škola, Važecká 18, Prešov
Materská škola, Velčice 225, Velčice
Materská škola, Veličná 123, Veličná
Materská škola, Veľká Čalomija 65, Veľká Čalomija
Materská škola, Veľká Čausa 105, Veľká Čausa
Materská škola, Veľká Čierna 11, Veľká Čierna
Materská škola, Veľká Dolina 282, Veľká Dolina
Materská škola, Veľká Franková 56, Veľká Franková
Materská škola, Veľká Ida č. 359, Veľká Ida
Materská škola, Veľká nad Ipľom 231, Veľká nad Ipľom
Materská škola, Veľká Nemecká 2, Nižná Myšľa
Materská škola, Veľká Paka 253, Veľká Paka
Materská škola, Veľké Bierovce 160, Veľké Bierovce
Materská škola, Veľké Držkovce 179, Veľké Držkovce
Materská škola, Veľké Dvorany 53, Veľké Dvorany
Materská škola, Veľké Hoste 173, Veľké Hoste
Materská škola, Veľké Chyndice 160, Veľké Chyndice
Materská škola, Veľké Kozmálovce 163, Veľké Kozmálovce
Materská škola, Veľké Kršteňany 149, Veľké Kršteňany
Materská škola, Veľké Pole 105, Veľké Pole
Materská škola, Veľké Revištia 32, Veľké Revištia
Materská škola, Veľké Teriakovce 31, Veľké Teriakovce
Materská škola, Veľké Uherce 146, Veľké Uherce
Materská škola, Veľké Vozokany 3, Veľké Vozokany
Materská škola, Veľký Klíž 2, Veľký Klíž
Materská škola, Veľký Slivník 89, Veľký Slivník
Materská škola, Veľopolie 6, Veľopolie
Materská škola, Veselé 368, Veselé
Materská škola, Veterná 150, Námestovo X.
Materská škola, Veterná Poruba 36, Veterná Poruba
Materská škola, Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou
Materská škola, Vígľašská Huta-Kalinka 13, Vígľašská Huta-Kalinka
Materská škola, Vinodol 218, Vinodol
Materská škola, Vinohradnícka 32, Limbach
Materská škola, Vinohradská 1595/3, Močenok
Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec
Materská škola, Vislava 61, Vislava
Materská škola, Víťaz 183, Víťaz
Materská škola, Vítkovce 20, Vítkovce
Materská škola, Vl. Clementisa 12, Revúca
Materská škola, Vlachy 109, Vlachy
Materská škola, Vlkas 81, Vlkas
Materská škola, Vlkyňa 4, Vlkyňa
Materská škola, Vojenská 114, Levice
Materská škola, Vojňany 69, Vojňany
Materská škola, Volgogradská 48, Prešov
Materská škola, Voznica 206, Voznica
Materská škola, Vrbov 216, Vrbov
Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
Materská škola, Výborná 8, Výborná
Materská škola, Výčapy - Opatovce 478, Výčapy - Opatovce
Materská škola, Vyhne 100, Vyhne
Materská škola, Východná 715, Východná
Materská škola, Vysoká nad Uhom 314, Vysoká nad Uhom
Materská škola, Vyšná Olšava 2, Vyšná Olšava
Materská škola, Vyšná Rybnica 70, Vyšná Rybnica
Materská škola, Vyšná Sitnica 129, Vyšná Sitnica
Materská škola, Vyšná Slaná 29, Vyšná Slaná
Materská škola, Vyšná Šebastová 156, Vyšná Šebastová
Materská škola, Vyšná Voľa 88, Vyšná Voľa
Materská škola, Vyšné Hágy 34, Vysoké Tatry
Materská škola, Vyšné Remety 113, Vyšné Remety
Materská škola, Vyšný Klátov 132, Vyšný Klátov
Materská škola, Vyšný Mirošov 44, Vyšný Mirošov
Materská škola, Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík
Materská škola, Vyšný Slavkov 119, Vyšný Slavkov
Materská škola, Vyšný Žipov 22, Vyšný Žipov
Materská škola, Watsonova 2, Košice
Materská škola, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
Materská škola, Za dráhou 19/477, Ružomberok
Materská škola, Za hradbami 1, Pezinok
Materská škola, Za humnami 78, Nitra
Materská škola, Za priekopou 57, Košice-Myslava
Materská škola, Záborské 14, Záborské
Materská škola, Záhor 70, Záhor
Materská škola, Záhradná 2, Pukanec
Materská škola, Záhradná 34, Pezinok
Materská škola, Záhradné 226, Záhradné
Materská škola, Záhumenská 363, Dolná Streda
Materská škola, Zákopčie 888, Zákopčie
Materská škola, Zamarovce 63, Zamarovce
Materská škola, Zámutov 388, Zámutov
Materská škola, Záskalická 2053/5, Dolný Kubín
Materská škola, Zástranie 284, Žilina
Materská škola, Závada 202, Závada
Materská škola, Závada 54, Závada
Materská škola, Závadka 194, Závadka
Materská škola, Závadka 36, Závadka
Materská škola, Závadka 72, Závadka
Materská škola, Závadská 1, Tomášovce
Materská škola, Závažná Poruba 139, Závažná Poruba
Materská škola, Zbehy 148, Zbehy
Materská škola, Zbrojníky 177, Zbrojníky
Materská škola, Zbudské Dlhé 12, Zbudské Dlhé
Materská škola, Zbudza 60, Zbudza
Materská škola, Zelená 1, Smižany
Materská škola, Zeleneč 118, Zeleneč
Materská škola, Zemplín 111, Zemplín
Materská škola, Zemplínska 2, Prešov
Materská škola, Zemplínska Široká 277, Zemplínska Široká
Materská škola, Zigmundíkova 14, Chtelnica
Materská škola, Zlatníky 62, Zlatníky
Materská škola, Zliechov 47, Zliechov
Materská škola, Zubné 30, Zubné
Materská škola, Zupkova 37, Košice
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice
Materská škola, Zvolenská 130/6, Vígľaš
Materská škola, Zvolenská 23, Nitra
Materská škola, Zvončín 83, Zvončín
Materská škola, Žabokreky 166, Žabokreky
Materská škola, Žakarovce 338, Žakarovce
Materská škola, Žakovce 71, Žakovce
Materská škola, Žalobín 36, Žalobín
Materská škola, Ždaňa 243, Ždaňa
Materská škola, Žehňa 9, Žehňa
Materská škola, Žehra 48, Žehra
Materská škola, Železná Breznica 181, Železná Breznica
Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
Materská škola, Železničný riadok 3, Levoča
Materská škola, Železník 69, Železník
Materská škola, Želmanovce 27, Želmanovce
Materská škola, Žiacka 18, Košice-Krásna n/Hornádom
Materská škola, Žihárec 1, Žihárec
Materská škola, Žikava 39, Žikava
Materská škola, Žipov 21, Žipov
Materská škola, Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce
Materská škola, Žitná - Radiša 4, Žitná - Radiša
Materská škola, Žlkovce 250, Žlkovce
Materská škola,Hliník nad Váhom
MK jazykové centrum, s.r.o.
MŠ Makovička
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder-Nagymegyer
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
Obchodná akadémia Račianska
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica - Elokované pracovisko, Hviezdoslavova 330/17, Ilava
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Obchodná akadémia, Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Paneurópska vysoká škola
Pedagogická a sociálna akadémia
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, Trnava
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín
Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristická základná škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristické gymnázium Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Pramienok, Súkromná materská škola - Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní
Prešovská univerzita v Prešove
Prvé slovenské literárne gymnázium
Reformovaná cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Martovce 145, Martovce
Reformovaná základná cirkevná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Református Alapiskola, Hlavná 85, Dolný Štál
SCŠ s o.z.: Cirkevné gymnázium Marianum s vyuč. jaz. maď. - Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Biskupa Királya 30, Komárno
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Smart Language Courses
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským s o.z.: CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ MARIANUM s VJM, Biskupa Királya 30, Komárno
Spojená cirkevná škola s o.z: MATERSKÁ ŠKOLA pri Cirkevnej základnej škole MARIANUM s VJM - Óvoda, Palatínova 47, Komárno
Spojená katolícka škola
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra
Spojená katolícka škola s o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. Svorada a Benedikta, Farská 43, Nitra
Spojená materská škola Mier, P. O. Hviezdoslava 422/3, Trebišov
Spojená materská škola Trebišov, Škultétyho 1031/26, Trebišov
Spojená materská škola, Jarná 20, Sečovce
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
Spojená škola - Materská škola pri základnej škole, Moravské Lieskové 25, Moravské Lieskové
Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Spojená škola - Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
Spojená škola - Primary Years Program, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Spojená škola - Stredná odborná škola J.A.Gagarina v Bernolákove
Spojená škola - Stredná odborná škola stavebná, Stredná priemyselná škola stavebná
Spojená škola - Stredná športová škola a SOŠD
Spojená škola - Základná škola s materskou školou
Spojená škola - Základná škola s materskou školou, Moravské Lieskové 252, Moravské Lieskové
Spojená škola - Základná škola s materskou školou, Oslobodenia č. 165, Belá
Spojená škola - Základná umelecká škola, Moravské Lieskové 83, Moravské Lieskové
Spojená škola de La Salle
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola Kráľovnej pokoja - Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina
Spojená škola Nitrianske Pravno s organizačnými zložkami Základná škola s MŠ - Grundschule mit Kindergarten a Základná umelecká škola
Spojená škola s o.z.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, Nové Zámky
Spojená škola s o.z.:STREDNÁ PRIEM.ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ S. A.JEDLIKA-Jedlik Ányos Elekt.Szakközépiskola a OA-Ke.Akadém, Komárňanská 28, Nové Zámky
Spojená škola s org. zložkou Obchodná akadémia a Hotelová akadémia
Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ
Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
Spojená škola s organizačnými zložkami - Obchodná akadémia, Stredná odborná škola
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Stredná odborná škola, Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium Jura Hronca a ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Košická, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium Jura Hronca a Základná škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, SOŠ umeleckopriemyselná a SOŠ drevárska
Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA, Hotelová akadémia, Športové gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Slančíkovej 2, Nitra
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola a GYMNÁZIUM, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: GYMNÁZIUM A.M. SZENCZIHO a Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec
Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky
Spojená škola sv. Jána Bosca
Spojená škola sv. Jozefa s organizačnými zložkami Gymnázium sv. Jozefa a Základná škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola sv. Jozefa, organizačná zložka Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola sv. košických mučeníkov - Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami gymnázium a ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Spojená škola Svidník
Spojená škola, Bijacovce 1
Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo, org. zložka Stredná odborná škola záhradnícka
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Spojená škola, Ľ. Štúra 155, Dudince
Spojená škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským - Fábry Zoltán Alapiskola a Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava
Spojená škola, org. zložka Základná škola
Spojená škola, organizačné zložky: Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia
Spojená škola, organizačné zložky: Stredná priemyselná školainformačných technológií Ignáca Gessaya, Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnou zložkou Gymnázium, SNP 607, Dobšiná
Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnou zložkou SOŠ, Zimná 96, Dobšiná
Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice
Spojená škola-Gymnázium Poltár
Spojená škola-Hotelová akadémia, Slanická Osada, Námestovo
Spojená škola-Materská škola pri Základnej škole, SNP č. 112, Belá
Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
Spojená škola-Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, Nižná
Spojená škola-Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Spojená škola-Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Spojená škola-Základná škola s materskou školou, Horné Rakovce 1400/28, Turčianske Teplice
Spojená škola-základná umelecká škola, Nižné Kamence č. 891, Belá
Spojená škola: Stredná priemyselná škola informačných technológií I. Gessaya a Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Kráľa 20, Nitra
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Veľké Kapušany
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA -Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Brezno
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola ako súčasť spojenej školy, Štúrova 848, Detva
Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Stredná odborná škola arm. generála Ludvíka Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Stredná odborná škola Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Stredná odborná škola automobilová ako súčasť Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 39, Trnava
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola ČAKLOV
Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola ekonomická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava-Staré Mesto
Stredná odborná škola hotelová
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Stredná odborná škola chemická
Stredná odborná škola informačných technológií, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola Košice, Gemerská 1
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
Stredná odborná škola letecko - technická,
Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom
Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske
Stredná odborná škola obchodu a služieb , Mierová 1973/79, Humenné
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Stredná odborna škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 5, Banská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Charkovská 1, Košice
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
Stredná odborná škola podnikania, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Stredná odborná škola polytechnická Slov.národ.povstania 2, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Stredná odborná škola polytechnická, M. Falešníka 6, Prievidza
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
Stredná odborná škola potravinárska
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Stredná odborná škola remesiel ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Stredná odborná škola rybárska, Na Drienok 454, Mošovce
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Stredná odborná škola stavebná - SOŠ, Školská 8, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce
Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec
Stredná odborná škola sv. Rafaela, Nemšová, odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Školská 15, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Stredná odborná škola technická Vráble
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany
Stredná odborná škola techniky a služieb,Cintorínska 4, Nitra
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra
Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Stredná odborná škola, A. Hlinku 1336, Čadca
Stredná odborná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, okr. Vranov n. T.
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa
Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
Stredná odborná škola, Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola, Hrkovce 115, Hrkovce
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, Šurany
Stredná odborná škola, Janka Jesenského 888/1, Krupina
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Komenského 1049/23, Turany
Stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom
Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, Kežmarok
Stredná odborná škola, Prakovce 282
Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
Stredná odborná škola, Rakovice 25, Rakovice
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik
Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov
Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár
Stredná odborná školatechnická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Stredná odborná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Stredná priemyselná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Laskomerského 3, Brezno
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, M.Hurbana 6, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola potravinárska ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola stavebná
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
Stredná priemyselná škola technická
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25, Levice
Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad
Stredná priemyselná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 324, Svidník
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
Stredná škola obchodu a služieb, just4web.cz (ukážkový zápis), Dobrovského 2366, Bratislava
Stredná športová škola
Stredná športová škola
Stredná športová škola
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Stredná umelecká škola Prešov
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Stredná zdravotnícka škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 349/34, Dunajská Streda
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava-Petržalka
Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov
Stredoeurópska vysoká škola
Súkromná bilingválna ZŠ - WonderSchool
Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
Súkromná hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1 Michalovce
Súkromná hotelová akademia Dufincova
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko, Jána A. Komenského 1, Michalovce
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Súkromná hotelová akadémia GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka
Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Súkromná hotelová akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská 8, Prešov
Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica
Súkromná jazyková škola MOBILE COLLEGE
Súkromná jazyková škola SOPHIA
Súkromná materská škola "Ďatelinka", Bagarova 2C, Martin
Súkromná materská škola - ELBA, Smetanova 2, Prešov
Súkromná materská škola - jasle, Ovručská 14, Košice
Súkromná materská škola - Kráľovstvo detí, Slnečná 34, Banská Bystrica
Súkromná materská škola - Mamajáčik, Škultétyho 12, Prešov
Súkromná materská škola a detské jasle LIENKA
Súkromná materská škola AURA, Třebíčska 13, Humenné
Súkromná materská škola BESST, Súkromná základná škola BESST, Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Tajovského ulica 3015/20, Poprad
Súkromná materská škola Čarovný domček, 105, Hrubá Borša
Súkromná materská škola Detský sen, Fándlyho 21, Senec
Súkromná materská škola Domček n.o., Hodžova 1186/5, Zvolen
Súkromná materská škola EBG, Školská 5, Brezno
Súkromná materská škola Felix, Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná materská škola Forel International Preschool, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Súkromná materská škola Funiversity, Gajova 21, Bratislava-Staré Mesto
Súkromná materská škola GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná materská škola Hviezdička, Okružná 2471/131, Zvolen
Súkromná materská škola Christa Boteva s výchovným jazykom bulharským, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
Súkromná materská škola Lauder Gan Menachem, Partizánska 12, Bratislava-Staré Mesto
Súkromná materská škola Lentilky, Gôtovany 60, Gôtovany
Súkromná materská škola Lienka, Ul. Lettricha 2, Martin
Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10, Trnava
Súkromná materská škola Montessori
Súkromná materská škola pri súkromnej základnej škole Jánoš, Ul. Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín
Súkromná materská škola pri základnej škole ako súčasť súkromnej spojenej školy, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Súkromná materská škola pri základnej škole, Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
Súkromná materská škola Princ a princeznička, Jantárová ul. 1, Chorvátsky Grob
Súkromná materská škola Prvá SMŠ, Ul. Zvolenská 32, Martin
Súkromná materská škola Slniečko, Hurbanova 15, Zvolen
Súkromná materská škola Slniečko, Tr. Dr.Vl.Clementisa 59, Skalica
Súkromná materská škola Stella, Jarná ulica 3168/13, Poprad
Súkromná materská škola Stonožka
Súkromná materská škola Tobiáš, Solivarská 60, Prešov
Súkromná materská škola, 1. mája 14, Humenné
Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromná materská škola, České Brezovo 198, České Brezovo
Súkromná materská škola, Divadelná 32, Martin
Súkromná materská škola, Dolná ružová 22, Banská Štiavnica
Súkromná materská škola, Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto
Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, Humenné
Súkromná materská škola, Grün 157, Nálepkovo
Súkromná materská škola, J. Tranovského 1283/9, Poprad
Súkromná materská škola, Janka Kráľa 14, Trenčín
Súkromná materská škola, Jesenského 10246/1A, Martin
Súkromná materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok
Súkromná materská škola, Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
Súkromná materská škola, m. č. Svätý Martin 3, Senec
Súkromná materská škola, Malinovského 882, Čachtice
Súkromná materská škola, Mánesova 23, Košice
Súkromná materská škola, Mukačevská 1, Prešov
Súkromná materská škola, Nám. mládeže 587/17, Zvolen
Súkromná materská škola, Nobelovo nám. 9, Bratislava-Petržalka
Súkromná materská škola, Orechovská 7/14, Trenčín
Súkromná materská škola, P. Mudroňa 32, Martin
Súkromná materská škola, SNP 97, Smolenice
Súkromná materská škola, Stálicová 2, Bratislava-Ružinov
Súkromná materská škola, Starozagorská 8, Košice
Súkromná materská škola, Školská 2344, Krupina
Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice
Súkromná materská škola, V. Javorku 29/1, Žilina
Súkromná materská škola, Vavilovova 18, Bratislava-Petržalka
Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina
Súkromná materská škola, Východná 18, Martin
Súkromná materská škola,Bratislava-Dúbravka
Súkromná MŠ Včielka
Súkromná obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava-Petržalka
Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, Bratislava-Lamač
Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná obchodná akadémia, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná obchodná akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov
Súkromná obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava-Ružinov
Súkromná spojená škola - Súkromná základná škola s materskou školou, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Súkromná spojená škola - Súkromná základná umelecká škola, Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Súkromná spojená škola Cambridge International School
Súkromná Spojená škola EDUCO
Súkromná spojená škola internátna-Súkromná základná škola, Svederník 21, Svederník
SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s org. zložkami: Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava
Súkromná stredná odborná škola DSA
Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Palackého 14, Košice
Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola GASMO
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava
Súkromná stredná odborná škola HOST, Súkromná hotelová akadémia HOST,Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO, Kukučínova 23, Košice
Súkromná stredná odborná škola pedagogická
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava-Dúbravka
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica
Súkromná stredná odborná škola, (CA&TS)
Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 901/2, Kežmarok
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov
Súkromná stredná odborná škola, Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
Súkromná stredná odborná škola, Sokolská 6, Modra
Súkromná stredná odborná škola, Údernícka 5 Bratislava 851 06
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
Súkromná stredná odborná škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín
Súkromná stredná odborná škola, Ulica SNP 1253, Poprad
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca
Súkromná stredná odborná umelecká škola, ul. J.Lettricha č.3, Martin
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1, Bratislava
Súkromná stredná športová škola
Súkromná stredná športová škola, Kalinčiakova 87, Zvolen
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214, Hodruša - Hámre
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul. 1, Nitra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina
Súkromná škôlka - Detské centrum Vrakuňáčik
Súkromná športová materská škola
Súkromná základná škola
Súkromná základná škola BELL AMOS, Východná 18, Martin
Súkromná základná škola Esprit, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava-Devínska Nová
Súkromná základná škola Forel International School, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Súkromná základná škola Galileo School, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná základná škola pre 1.- 4. ročník, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Ul. Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Súkromná základná škola T. Smaragd, SNP č. 26, Levice
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18, Martin
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice
Súkromná základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec
Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
Súkromná základná škola, Lichardova 1, Skalica
Súkromná základná škola, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Súkromná základná škola, Masarykova 19/A, Košice
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
Súkromná základná škola, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
Súkromná základná škola, Slov.národ.povstania 96/3, Nová Dubnica
Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov
Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice
Súkromná základná škola, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
Súkromná základná škola, Tomášikova 31, Košice
Súkromná základná škola, Tr. SNP 104, Košice
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1, Košice
Súkromná základná škola, Zaježová 5, Pliešovce
Súkromná základná umelecká škola
Súkromná základná umelecká škola
Súkromná základná umelecká škola ADIA, Selec 69, Selec
Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 277, Hradište
Súkromná základná umelecká škola ALKANA
Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO
Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20,Petžalka,Bratislava
Súkromná základná umelecká škola Boby Brelly
Súkromná základná umelecká škola EUHŠ, Magán Művészeti Alapiskola - Európai Művészeti és Zeneiskola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Komenského 333/31, Batizovce
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra
Súkromná základná umelecká škola JÁNOŠ, Mostová 4, Ružomberok
Súkromná základná umelecká škola Kesel
Súkromná základná umelecká škola Múza, Námestie slobody 57, Humenné
Súkromná základná umelecká škola Quo Vadis
Súkromná základná umelecká škola QUO VADIS, Sokolská 109, Zvolen
Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej, Nám. 1. mája 2, Senec
Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica
Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Vlkovce 70, Vlkovce
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice
Súkromná Základná umelecká škola Volcano, Ul. 1. mája 99, Handlová
Súkromná základná umelecká škola XOANA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Zlatá Baňa výtvarný odbor
Súkromná základná umelecká škola, Bernolákova 16, Ružomberok
Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, Prakovce
Súkromná základná umelecká škola, Červeného kríža 62/30, Námestovo
Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, Snina
Súkromná základná umelecká škola, Družstevná 367, Nedožery - Brezany
Súkromná Základná umelecká škola, Ďurkova 18, Nitra
Súkromná základná umelecká škola, Fándlyho 3, Lučenec
Súkromná základná umelecká škola, Gagarinova 7, Trenčín
Súkromná základná umelecká škola, Gerulatská 2, Bratislava-Rusovce
Súkromná základná umelecká škola, Gymnaziálna č. 197, Kláštor pod Znievom
Súkromná základná umelecká škola, Hviezdoslavova 21, Martin
Súkromná základná umelecká škola, J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
Súkromná základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Súkromná základná umelecká škola, J.Kozáčeka 4, Zvolen
Súkromna základná umelecká škola, Jahodnícka 1, Martin
Súkromná základná umelecká škola, Kmeťova 23, Košice
Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, Humenné
Súkromná základná umelecká škola, Letná 3453/34, Poprad
Súkromná základná umelecká škola, Lhenická 33, Budča
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 245/9, Považská Bystrica
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
Súkromná základná umelecká škola, M. Rázusa 46/4, Prievidza
Súkromná základná umelecká škola, Macharova 1, Bratislava-Petržalka
Súkromná základná umelecká škola, Medvedzie č. 131, Tvrdošín
Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava-Ružinov
Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, Košice
Súkromná základná umelecká škola, Nám. legionárov 6, Prešov
Súkromná základná umelecká škola, Nám.Slobody 3, Banská Bystrica
Súkromná základná umelecká škola, Novohradská 2, 984 01 Lučenec
Súkromná základná umelecká škola, Novomeského 11, Trenčín
Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, Margecany
Súkromná základná umelecká škola, Okružná 17, Michalovce
Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, Michalovce
Súkromná základná umelecká škola, Omšenie 629, Omšenie
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Súkromná základná umelecká škola, Palackého 22,81102,Bratislava
Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra
Súkromná základná umelecká škola, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Súkromná základná umelecká škola, Predmestská 17, Žilina
Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Súkromná základná umelecká škola, Sládkovičová 63, Revúca
Súkromná základná umelecká škola, Slov.národ.povstania 96/3, Nová Dubnica
Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova č.1285, Michalovce
Súkromná základná umelecká škola, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Súkromná základná umelecká škola, Tehelná 2549/5, Zvolen
Súkromná základná umelecká škola, Ul. A. Bernoláka 1, Ružomberok
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Kamenárska 209, Hliník nad Hronom
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Maše Haľamovej 21, Martin
Súkromná základná umelecká škola, Vajnorská 19, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná základná umelecká škola, Veľké Uherce 137, Veľké Uherce
Súkromná základná umelecká škola, Vranov nad Topľou
Súkromná základná umelecká škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
Súkromná ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská
SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, Bystrická cesta 174/5
Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
Súkromné centrum voľného času Quo Vadis
Súkromné detské centrum Jahôdka
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Súkromné gymnázium ALKANA
Súkromné gymnázium COGITATIO, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Súkromné gymnázium francúzsko-slovenské, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
Súkromné gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín
Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvažská 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu, Svätoplukova 38, Bernolákovo
Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP č. 26, Levice
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
Súkromné gymnázium, Bernolákova 37, Zlaté Moravce
Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina
Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, Kremnica
Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany
Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
Súkromné gymnázium, Hodská 10, Galanta
Súkromné gymnázium, J. Jančeka 353, Ružomberok
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice
Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromné gymnázium, Letná ulica 3453/34, Poprad
Súkromné gymnázium, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice
Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1 Košice
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin
Súkromné konzervatórium ALKANA
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Súkromné konzervatórium, J.Kozačeka 4, Zvolen
Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23, Košice
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
Súkromné osemročné gymnázium, Galaktická 9, Košice
Súkromné športové gymnázium ELBA
Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromné športové gymnázium, Sídlisko SNP 6, Trenčianske Teplice
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Svetluška
SZUŠ ART PEGAS
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica
Škôlka MaxiMax
Škôlka Severáčik
Športové gymnázium Jozefa Herdu
Športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Sportgimnázium, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín
Štátna jazyková škola
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Technická akadémia, J.Švermu 1, Zvolen
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
University of New York in Prague
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Volis Academy
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola DTI
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Základná škola s materskou školou Kuklov,
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Bruty 162, Bruty
Základná škol s materskou školou Priehradná 11, Martin 8
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola Bystré
Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo
Základná škola Ochtiná 50
Základná škola Prešov
Základná škola s materskou školou, Čajkov 285, Čajkov
Základná škola Šrobárová
Základná škola Veľká Paka 253, Veľká Paka
Základná škola Vojčice
Základná škola (s elokovanými triedami v Richnave), Kluknava 43, Kluknava
Základná škola , Hlavná 1, Drahňov
Základná škola - Alapiskola Fiľakovské Kováče 274, Fiľakovské Kováče
Základná škola - Alapiskola, Bátka 172, Bátka
Základná škola - Alapiskola, Cestice 70, Cestice
Základná škola - Alapiskola, Čamovce 33/34
Základná škola - Alapiskola, Dolné Obdokovce 183, Dolné Obdokovce
Základná škola - Alapiskola, Figa 103, Figa
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Panica 258, Gemerská Panica
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204, Gemerská Ves
Základná škola - Alapiskola, Hlavná 110, Dlhá Ves
Základná škola - Alapiskola, Hlavná 638, Veľký Cetín
Základná škola - Alapiskola, Hodejov 130, Hodejov
Základná škola - Alapiskola, Holiša č. 61, Holiša
Základná škola - Alapiskola, Husiná 156, Husiná
Základná škola - Alapiskola, Kečovo 72, Kečovo
Základná škola - Alapiskola, Nitrianska 1, Čechynce
Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Základná škola - Alapiskola, Školská 348, Veľký Horeš
Základná škola - Alapiskola, Ul. Hlavná 233, Pribeník
Základná škola - Grundschule, Hlavná 121, Gelnica
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Základná škola - Grundschule, Štóska 183, Medzev
Základná škola /s elokovanými triedami v obci Chrámec/, Záhradná 31, Rimavská Seč
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou, SNP 446/178, Hraň
Základná škola 1.- 3.ročník, Kaľava 5, Kaľava
Základná škola 1.- 4. roč. Slepčany
Základná škola 1.- 4. ročník, Hlavná 28, Zemplínske Jastrabie
Základná škola 1.- 4. ročník, Lastomír 144, Lastomír
Základná škola 1.- 4. ročník, Školská 125, Dolné Kočkovce
Základná škola 1.- 4. ročník, Veľké Revištia 24, Veľké Revištia
Základná škola 1.- 4. ročník, Železničná 156, Betliar
Základná škola 1.- 4.ročík s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, Hrhov 46, Hrhov
Základná škola 1.- 4.ročník, Drnava 186, Drnava
Základná škola 1.-4.ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Čoltovo 77, Čoltovo
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
ZÁKLADNÁ ŠKOLA a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Základná škola Abovská 36, Košice-Barca
Základná škola Adely Ostrolúckej, Školská 341/28, Budča
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou -Udvard
Základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Neded 964, Neded
Základná škola akademika Jura Hronca
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, Prešov
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Centrálna 464/2, Svidník
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Ulica mládeže 2350/7, Poprad
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola Alice Masarykovej, Bystrička č.297, Bystrička
Základná škola Andreja Bagara
Základná škola Andreja Hlinku
Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty
Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/ 9, Sliač
Základná škola Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským - Jedlik Ányos Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
Základná škola Apoštola Pavla, Ul. Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda
Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog
Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 10, Vinica
Základná škola Bartolomeja Krpelca
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup
Základná škola Budkovce 355
Základná škola Diakovce
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník - Drienové 284, Plevník - Drienové
Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Základná škola Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Základná škola Drábova 3, Košice
Základná škola Drienovec
Základná škola Ďurkov
Základná škola E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316, Vysoká nad Kysucou
Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina
Základná škola Emila Kubeka Snakov
Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo
Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190, Dobšiná
Základná škola Ferenca Kazinczyho, Mierová 491, Tornaľa
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská 757/10, Zemianska Olča
Základná škola Fintice
Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola, Školská 4, Čata - Csata
Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec - Brusno 395, Chrenovec - Brusno
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
Základná škola Gemerská Hôrka 92,
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár
Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským- Édes Gergely Alapiskola, Hlavná 359, Modrany
Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Československej armády 31, Plešivec
Základná škola Gyulu Lőrincza s vyučovacím jazykom maďarským - Lőrincz Gyula Alapiskola, Hlavná 102, Kameničná
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda
Základná škola Hamuliakovo
Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky
Základná škola Horné Semerovce 71
Základná škola Hradište 277
Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1, Nový Život
Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického 3, Revúca
Základná škola J. A. Komenského, J.A.Komenského 7, Revúca
Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec
Základná škola J. Palárika, Majcichov 536, Majcichov
Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 50, Púchov
Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 8, Sereď
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, Čadca
Základná škola Jána Bakossa
Základná škola Jána Domastu, časť Čápor 1085, Cabaj - Čápor
Základná škola Jána Drdoša Vígľaš
Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Železničná 102, Madunice
Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa
Základná škola Jána Kollára, Kollárovo námestie 33, Mošovce
Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
Základná škola Jána Majku
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné
Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, Žitavany
Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, Nová Baňa
Základná škola Janík 28
Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Základná škola Janka Matušku, Hlavná 525, Matúškovo
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč
Základná škola Jánosa Endrődyho - Endrődy János Alapiskola, Mužla 491, Mužla
Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany
Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským - Stampay János Alapiskola, J. Stampayho 929/80, Gbelce - Köbölkút
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Školská 10, Krupina
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače
Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica
Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
Základná škola Jozefa Urbana
Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským - József Kováts Alapiskola, Hlavná 889, Bátorove Kosihy
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
Základná škola Juraja Fándlyho
Základná škola Kálmána Mikszátha s vyučovacím jazykom maďarským s materskou školou, Vrbovka 53, Vrbovka
Základná škola Karola Bieleka, Lovčica - Trubín 166, Lovčica - Trubín
Základná škola Karola Strmeňa s materskou školou, Komenského 8, Palárikovo
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Szemerényi Károly Alapiskola, Nová cesta 9, Tvrdošovce
Základná škola Kláry Jarunkovej
Základná škola kniežaťa Pribinu
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
Základná škola Kysucký Lieskovec
Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským-Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén
Základná škola Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy - Ipolyság
Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Lajos Tarczy Alapiskola, Školská 332, Chotín
Základná škola Lászlóa Amadéa s vyučovacím jazykom maďarským - Amadé László Magyar Tannyelvű Alapiskola, Komenského 1081/1, Gabčíkovo
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Magyar Tannyelvű Alapiskol, Hlavná 45, Horný Bar
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Blatnica 310, Blatnica
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Dražkovce 59, Dražkovce
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Jazernica 84, Jazernica
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Sklené 389, Sklené
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Turček 314, Turček
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Turčianske Kľačany 210, Turčianske Kľačany
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Valča 81, Valča
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa, Žabokreky 54, Žabokreky
Základná škola Lietava
Základná škola Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 399/1, Jelka
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1, Modra
Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
Základná škola Lukačovce
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
Základná škola M. R. Štefánika, Košariská 81, Košariská
Základná škola M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským, Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Základná škola Malá Ida
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
Základná škola Markuška
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Hlavná 41/113, Dolný Štál
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola
Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, Búč
Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám
Základná škola Milana Mravca, Raková 950, Raková
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola
Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň
Základná škola Najsvätejšej Trojice, Opoj 115, Opoj
Základná škola národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou 346, Bzince pod Javorinou
Základná škola Nesluša
Základná škola Okružná 17, Michalovce
Základná škola P. Kellnera Hostinského
Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125, Slavošovce
Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
Základná škola Pavla Križku
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava-Ružinov
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, Sereď
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Síd.P.O.Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
Základná škola Petra Škrabáka
Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany
Základná škola pre 1. - 4. ročník - Jubilejná škola 1928, Alžbetin dvor 81, Miloslavov
Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou, Pernek 285, Pernek
Základná škola pre 1. - 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 181, Reca
Základná škola pre 1. - 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 19, Hrubý Šúr
Základná škola pre 1. - 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Školská 11, Malinovo
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Hlavná 19, Hrubý Šúr
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Hlavná 229, Reca
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Hlavná 24, Dubová
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Hlavná 82, Viničné
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Igram 30, Igram
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Jablonec 59, Jablonec
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Jablonové 348, Jablonové
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Malé Leváre 10, Malé Leváre
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Plavecké Podhradie 195, Plavecké Podhradie
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Plavecký Mikuláš 297, Plavecký Mikuláš
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Školská 49, Vinosady
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Tureň 200, Tureň
Základná škola pre 1. - 4. ročník, Vinohradnícka 70, Limbach
Základná škola pre 1. 4.ročník, Školská 19, Slovenské Nové Mesto
Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Rozsnyói Református Egyházkozség Alapiskolája, Kozmonautov 2, Rožňava
Základná škola roč. 1. - 4., Nová Polhora 94, Nová Polhora
Základná škola Rudina
Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske
Základná škola s 1. - 4. ročníkom, Chrastné 30, Chrastné
Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hrušov 114, Hrušov
Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Szenczi Molnár Albert 11, Malý Horeš
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Boliarov 50, Boliarov
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Brezová 138/21, Brezina
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Hlavná 117, Kazimír
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Choňkovce 128, Choňkovce
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Lekárovce 305, Lekárovce
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Lesná 55, Bačkov
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Parádna 202, Slivník
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Roštár 83, Roštár
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Školská 242, Lastovce
Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Vítkovce 53, Vítkovce
Základná škola s 1.-4. ročníkom, Hlavná 162, Plechotice
Základná škola s materskou školou
Základna škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna 569
Základná škola s materskou školou (s elokovanými triedami v Bajanoch), Pavlovce nad Uhom 986, Pavlovce nad Uhom
Základná škola s materskou školou , Rumanová 308
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 50, Nenince
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota- Rimaszombat
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Kravany nad Dunajom 143, Kravany nad Dunajom
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418, Radzovce
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426, Šarovce
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390, Veľké Ludince
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Žirany 394, Žirany
Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58, Chmeľnica
Základná škola s materskou školou 1. čs. armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy
Základná škola s materskou školou 194
Základná škola s materskou školou 367/7, Kapušany
Základná škola s Materskou školou 67, Hájske
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Tomášikova 1, Martin
Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jaz. maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo
Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola, Školská 492, Trhová Hradská
Základná škola s materskou školou Bajerov
Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb
Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb
Základná škola s materskou školou Čimhová
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača
Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves
Základná škola s materskou školou Divina
Základná škola s materskou školou Divina
Základná škola s materskou školou Dubodiel
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany 352, Nitrianske Sučany
Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, Vinné 514, Vinné
Základná škola s materskou školou Habovka
Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby
Základná škola s materskou školou Horná Poruba
Základná škola s materskou školou Horná Poruba
Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce
Základná škola s materskou školou Horné Saliby
Základná škola s materskou školou Horný Hričov 156
Základná škola s materskou školou Hromoš
Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské
Základná škola s materskou školou Hul
Základná škola s materskou školou intrernátna s vyučovacím jazykom ukrajinským
Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s VJM - Széchenyi István Alapiskola és Óvoda Felsőszeli
Základná škola s materskou školou J.Kármána s vyučovacím jazykom maďarským Kármán József Alapiskola és Óvoda, Ulica J. Kármána 25/5, Lučenec
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Lednica 350, Lednica
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedím 433, Pobedim
Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka, Pribylina 2, Pribylina
Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377, Melčice - Lieskové
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné
Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jaz. maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove-Ekel
Základná škola s materskou školou Jelšava
Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov č. 410
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Magyar Tannyelvű Alapisko, Čenkovce 95, Čenkovce
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter
Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka, Dolný Ohaj 583, Dolný Ohaj
Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža - Izsa
Základná škola s materskou školou Kočovce 380
Základná škola s materskou školou Kolta
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, Koš
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, Koš
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka ŠINTAVA
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce
Základná škola s materskou školou Krivany
Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyuč. jazykom maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Školská 1003, Selice
Základná škola s materskou školou Liešťany
Základná škola s materskou školou Lipovce
Základná škola s materskou školou Lokca
Základná škola s materskou školou Ludovita Vladimira Riznera
Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca Bošáca 131, Bošáca
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljka, Oravská Jasenica
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Čs. armády 109/91, Očová
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242, Horná Súča
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, Radvaň nad Laborcom
Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369, Detvianska Huta
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove
Základná škola s materskou školou Muráň
Základná škola s materskou školou Nemecká
Základná škola s materskou školou Nitrica
Základná škola s materskou školou Nižná
Základná škola s materskou školou Nižná Polianka
Základná škola s materskou školou Novoť 315
Základná škola s materskou školou Olešná 464
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
Základná škola s materskou školou Palín
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195, Kátlovce
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa
Základná škola s materskou školou Petra Víťazoslava Rovnianka, Školská 248, Dolný Hričov
Základná škola s materskou školou Poša 251
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252, Dolná Súča
Základná škola s materskou školou s VJM
Základná škola s materskou školou s vjm - Magyar Tanítási Nywlvú Alapiskola és Óvoda, Hajnáčka 419
Základná škola s materskou školou s VJM Gemerské Dechtáre
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Nová Bašta 5, Nová Bašta
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Bruty 162, Bruty
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 144, Hostice - Gesztete
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332, Ipeľský Sokolec
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Mostová 210, Mostová
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salibská 6, Kráľov Brod - Királyrév
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428, Salka
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, Vlčany
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Hlavná 4, Tomášikovo
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Kútniky 644, Kútniky
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Pataš 228, Pataš
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským a výchovným jazykom slovenským a maďarským, Hájska 744, Matúškovo
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Jablonov nad Turňou
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Jahodná - Alapiskola és Óvoda Eperjes
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanitási Nyelvu Alapiskola és Ovoda, Dolinka 210, Dolinka
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským s 1. - 4. ročníkom Magyar Tanitási Nyelvü Alapiskola, Abovce 165, Abovce
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Belina 185, Belina
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 11, Zatín
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 6, Gemerské Dechtáre
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Jablonov nad Turňou 229, Jablonov nad Turňou
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 233, Boľ
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, Bratislava-Podunaj.Biskup
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola és Óvoda Tajti, Tachty 72, Tachty
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym, Kalná Roztoka 169
Základná škola s materskou školou Sama Vozára, Železničná 26, Hrachovo
Základná škola s materskou školou Sámuela Gáspára s vyučovacím jaz. maďarským - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2, Číčov
Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1, Lubina
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petöfi S. Alapiskola és Óvoda, Kráľovičove Kračany 75, Kráľovičove Kračany
Základná škola s materskou školou Selec
Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom
Základná škola s materskou školou Slovenská Ves 313, Slovenská Ves
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva, Veľké Rovné 302, Veľké Rovné
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Základná škola s materskou školou sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná
Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Klčov 112, Klčov
Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna N/Hornádom
Základná škola s materskou školou sv. Uršule
Základná škola s materskou školou svätého Gorazda, Dlhá 78, Nitra
Základná škola s materskou školou Svinná
Základná škola s materskou školou Šoporňa
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka, Ľubietová 4, Ľubietová
Základná škola s materskou školou Teplička 49, Teplička
Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Ul. T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Základná škola s materskou školou Tuhrina 3, Tuhrina
Základná škola s materskou školou Udavské 80
Základná škola s Materskou školou Utekáč
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie
Základná škola s materskou školou Valaská Belá 224
Základná škola s materskou školou Vavrečka 204
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta, Družby 339/2, Nedožery - Brezany
Základná škola s materskou školou Visolaje
Základná škola s materskou školou Zalužice 450
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
Základná škola s materskou školou Župkov
Základná škola s materskou školou, 900 85 Vištuk č. 44
Základná škola s materskou školou, Alekšince 395, Alekšince
Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
Základná škola s materskou školou, Babín 37, Babín
Základná škola s materskou školou, Bajerovce 112, Bajerovce
Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka
Základná škola s materskou školou, Banícka 52, Malachov
Základná škola s materskou školou, Banská Belá 315, Banská Belá
Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68, Beňadovo
Základná škola s materskou školou, Benkovce 49, Benkovce
Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa
Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, Brzotín
Základná škola s materskou školou, Bežovce 90, Bežovce
Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, Bidovce
Základná škola s materskou školou, Biele Vody 266, Mlynky
Základná škola s materskou školou, Bijacovce 5, Bijacovce
Základná škola s materskou školou, Bobrov, Bobrov
Základná škola s materskou školou, Bohdanovce 209, Bohdanovce
Základná škola s materskou školou, Bohdanovce nad Trnavou 41, Bohdanovce nad Trnavou
Základná škola s materskou školou, Bojničky 150, Bojničky
Základná škola s materskou školou, Boleráz 456, Boleráz
Základná škola s materskou školou, Bracovce 26, Bracovce
Základná škola s materskou školou, Breza 314, Breza
Základná škola s materskou školou, Brezovica 60, Brezovica
Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina
Základná škola s materskou školou, Brusno 622, Brusno
Základná škola s materskou školou, Bučany 155, Bučany
Základná škola s materskou školou, Budmerice 430
Základná škola s materskou školou, Bukovce 80, Bukovce
Základná škola s materskou školou, Bzenov 143, Bzenov
Základná škola s materskou školou, Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Cerová 277, Cerová
Základná škola s materskou školou, Cerovo 58, Cerovo
Základná škola s materskou školou, Cigeľ 276, Cigeľ
Základná škola s materskou školou, Cigeľ 276, Cigeľ
Základná škola s materskou školou, Cyrila a Metoda 446, Krušovce
Základná škola s materskou školou, Čaka 364, Čaka
Základná škola s materskou školou, Častkovce 157, Častkovce
Základná škola s materskou školou, Čavoj 35, Čavoj
Základná škola s materskou školou, Čavoj 35, Čavoj
Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87, Čeľadice
Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125, Čeľadince
Základná škola s materskou školou, Červená Voda 30, Červená Voda
Základná škola s materskou školou, Červený Hrádok 235, Červený Hrádok
Základná škola s materskou školou, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Čirč 71, Čirč
Základná škola s materskou školou, Ďačov 110, Ďačov
Základná škola s materskou školou, Dedinka 142, Dedinka
Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 260, Diviacka Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121, Diviaky nad Nitricou
Základná škola s materskou školou, Divinka 84, Divinka
Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Kysucou 201, Dlhá nad Kysucou
Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda
Základná škola s materskou školou, Dohňany 468, Dohňany
Základná škola s materskou školou, Dolná Krupá 439, Dolná Krupá
Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161, Dolná Lehota
Základná škola s materskou školou, Dolná Lehota 161, Dolná Lehota
Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88, Dolná Poruba
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina
Základná škola s materskou školou, Dolné Dubové 213, Dolné Dubové
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209, Dolné Orešany
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
Základná škola s materskou školou, Domaňovce 30, Domaňovce
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453, Drietoma
Základná škola s materskou školou, Družstevná 11, Halič
Základná škola s materskou školou, Dubník 72, Dubník
Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335, Dubodiel
Základná škola s materskou školou, Dubovany 177, Dubovany
Základná škola s materskou školou, Dubové 51, Dubové
Základná škola s materskou školou, Dúbrava 464, Dúbrava
Základná škola s materskou školou, Dvorec 63, Dvorec
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, Dvorníky
Základná škola s materskou školou, Fľaková 8, Rimavská Baňa
Základná škola s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad
Základná škola s materskou školou, Gaboltov 50, Gaboltov
Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec 244, Gemerský Jablonec
Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, Golianovo
Základná škola s materskou školou, Gorkého 33, Martin
Základná škola s materskou školou, Gregorovce 93, Gregorovce
Základná škola s materskou školou, Habovka 235, Habovka
Základná škola s materskou školou, Habura 49, Habura
Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
Základná škola s materskou školou, Hatalov 183, Hatalov
Základná škola s materskou školou, Havaj 7, Havaj
Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 41, Helcmanovce
Základná škola s materskou školou, Hermanovce 363, Hermanovce
Základná škola s materskou školou, Hertník 261, Hertník
Základná škola s materskou školou, Hladovka 238, Hladovka
Základná škola s materskou školou, Hlavná 1, Čerhov
Základná škola s materskou školou, Hlavná 113, Čataj
Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa
Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce
Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
Základná škola s materskou školou, Hlavná 250, Križovany nad Dudváhom
Základná škola s materskou školou, Hlavná 267, Kuzmice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, Častá
Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, Slanec
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, Hrabušice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 37, Vysoká pri Morave
Základná škola s materskou školou, Hlavná 382, Veľký Grob
Základná škola s materskou školou, Hlavná 626/2, Špačince
Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany
Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Spišské Hanušovce
Základná škola s materskou školou, Hlavná 75, Hrčeľ
Základná škola s materskou školou, Hlavná 804, Podolie
Základná škola s materskou školou, Hlboké n. /V. 124, Hlboké nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá
Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320, Liptovská Teplá
Základná škola s materskou školou, Hniezdne 244, Hniezdne
Základná škola s materskou školou, Holumnica 121, Holumnica
Základná škola s materskou školou, Hontianske Moravce 18, Hontianske Moravce
Základná škola s materskou školou, Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce
Základná škola s materskou školou, Horelica 429, Čadca
Základná škola s materskou školou, Hôrky 2, Hôrky
Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391, Horná Streda
Základná škola s materskou školou, Horné Obdokovce 393, Horné Obdokovce
Základná škola s materskou školou, Horné Orešany 31, Horné Orešany
Základná škola s materskou školou, Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce
Základná škola s materskou školou, Hrabkov 159, Hrabkov
Základná škola s materskou školou, Hrabovec nad Laborcom 41, Hrabovec nad Laborcom
Základná škola s materskou školou, Hradište pod Vrátnom 44, Hradište pod Vrátnom
Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok
Základná škola s materskou školou, Hrnčiarska Ves 82, Hrnčiarska Ves
Základná škola s materskou školou, Hrochoť 332, Hrochoť
Základná škola s materskou školou, Hrušov 497, Hrušov
Základná škola s materskou školou, Hrušovany 74, Hrušovany
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice
Základná škola s materskou školou, Hvozdnica 66, Hvozdnica
Základná škola s materskou školou, Chlebnice 134, Chlebnice
Základná škola s materskou školou, Chocholná - Velčice 313, Chocholná - Velčice
Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová
Základná škola s materskou školou, Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka
Základná škola s materskou školou, Ivanovce 18, Ivanovce
Základná škola s materskou školou, J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
Základná škola s materskou školou, J. Nižnanského 1, Brestovany
Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin
Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin
Základná škola s materskou školou, Jabloň 50, Jabloň
Základná škola s materskou školou, Jablonov 209, Jablonov
Základná škola s materskou školou, Jakubany 151, Jakubany
Základná škola s materskou školou, Jarabina 258, Jarabina
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
Základná škola s materskou školou, Jarovnice 464, Jarovnice
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Základná škola s materskou školou, Jasová 7, Jasová
Základná škola s materskou školou, Jastrabá 188, Jastrabá
Základná škola s materskou školou, Jatov 189, Jatov
Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, Jur nad Hronom
Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, Jur nad Hronom
Základná škola s materskou školou, Jurské 40, Jurské
Základná škola s materskou školou, Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou
Základná škola s materskou školou, Kálnica 385, Kálnica
Základná škola s materskou školou, Kalša 128, Kalša
Základná škola s materskou školou, Kamenica 645, Kamenica
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113, Kamienka
Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, Kľačany
Základná škola s materskou školou, Klenová 111, Klenová
Základná škola s materskou školou, Klin 122, Klin
Základná škola s materskou školou, Klubina 157, Klubina
Základná škola s materskou školou, Kľušov 170, Kľušov
Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce
Základná škola s materskou školou, Kolačkov 31, Kolačkov
Základná škola s materskou školou, Kolárovice 62, Kolárovice
Základná škola s materskou školou, Kolbovce 8, Kolbovce
Základná škola s materskou školou, Kolonica 121, Kolonica
Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín
Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice
Základná škola s materskou školou, Komenského 428/43, Ráztočno
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Základná škola s materskou školou, Konská 399, Konská
Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava
Základná škola s materskou školou, Korytárky 52, Korytárky
Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou
Základná škola s materskou školou, Košarovce 16, Košarovce
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301, Košecké Podhradie
Základná škola s materskou školou, Košická Polianka 148
Základná škola s materskou školou, Košická Polianka 148
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134, Koškovce
Základná škola s materskou školou, Kotešová
Základná škola s materskou školou, Kotešová 378, Kotešová
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927, Kozárovce
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 13, Radošina
Základná škola s materskou školou, kpt. Nálepku 43, Bánov
Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Základná škola s materskou školou, Krajné 173, Krajné
Základná škola s materskou školou, Králiky 98, Králiky
Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka 142, Krásna Lúka
Základná škola s materskou školou, Krčava 184, Krčava
Základná škola s materskou školou, Krivá 136, Krivá
Základná škola s materskou školou, Krivec I. 1355, Hriňová
Základná škola s materskou školou, Krtíšska 26, Bušince
Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83, Krušetnica
Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397, Lakšárska Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Lazany 423/5, Lazany
Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
Základná škola s materskou školou, Lemešany 154, Lemešany
Základná škola s materskou školou, Lesnica 148, Lesnica
Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná
Základná škola s materskou školou, Letná 90, Novosad
Základná škola s materskou školou, Letná ulica 3453/34, Poprad
Základná škola s materskou školou, Letničie 190, Letničie
Základná škola s materskou školou, Levočská 53, Harichovce
Základná škola s materskou školou, Liešťany 192, Liešťany
Základná škola s materskou školou, Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná-Babkov
Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Základná škola s materskou školou, Liptovská Kokava 391, Liptovská Kokava
Základná škola s materskou školou, Liptovská Lúžna 569, Liptovská Lúžna
Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce 232, Liptovské Revúce
Základná škola s materskou školou, Litmanová 11, Litmanová
Základná škola s materskou školou, Lomná 36, Lomná
Základná škola s materskou školou, Lomné 74, Lomné
Základná škola s materskou školou, Lomnička 29, Lomnička
Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, Ľubeľa
Základná škola s materskou školou, Ľubovec 35, Ľubovec
Základná škola s materskou školou, Lučivná 75, Lučivná
Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava
Základná škola s materskou školou, Lúka 135
Základná škola s materskou školou, Lutiše 65, Lutiše
Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44, Lysá pod Makytou
Základná škola s materskou školou, m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Základná škola s materskou školou, m. č. Turá Lúka 103, Myjava
Základná škola s materskou školou, M. Nešporu 12/1, Bystričany
Základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika 1, Vrútky
Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Základná škola s materskou školou, Majerová 30, Hažlín
Základná škola s materskou školou, Makov 264
Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455, Malá Lehota
Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455, Malá Lehota
Základná škola s materskou školou, Malatiná 70, Malatiná
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská 206/37, Prievidza
Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín 35, Malý Čepčín
Základná škola s materskou školou, Malý Lipník 70, Malý Lipník
Základná škola s materskou školou, Malženice 203, Malženice
Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice
Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre
Základná škola s materskou školou, Michal nad Žitavou 276, Michal nad Žitavou
Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce
Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce
Základná škola s materskou školou, Mládeže 156, Horný Hričov
Základná škola s materskou školou, Mlynčeky 15, Mlynčeky
Základná škola s materskou školou, Mlynská 21, Gerlachov
Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 136, Mníšek nad Popradom
Základná škola s materskou školou, Modra nad Cirochou 250, Modra nad Cirochou
Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice
Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice
Základná škola s materskou školou, Muráň 353, Muráň
Základná škola s materskou školou, Mútne 224, Mútne
Základná škola s materskou školou, Na Podskalku 58, Humenné
Základná škola s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina
Základná škola s materskou školou, Na výhone 188, Moravany nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája č. 3, Chtelnica
Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
Základná škola s materskou školou, Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica
Základná škola s materskou školou, Nižné Ladičkovce 107, Nižné Ladičkovce
Základná škola s materskou školou, Nižné Ružbachy 45, Nižné Ružbachy
Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov
Základná škola s materskou školou, Nová 203, Kuklov
Základná škola s materskou školou, Nová 6, Čimhová
Základná škola s materskou školou, Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Základná škola s materskou školou, Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Základná škola s materskou školou, Nová Bystrica 686, Nová Bystrica
Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482, Nižná
Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa
Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176, Nové Sady
Základná škola s materskou školou, Novoť 315, Novoť
Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 299, Oravská Lesná
Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 130, Oravská Polhora
Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 481, Oravská Polhora
Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
Základná škola s materskou školou, Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok
Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok
Základná škola s materskou školou, Orlov 5, Orlov
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Základná škola s materskou školou, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Papín 199, Papín
Základná škola s materskou školou, Párnica 86, Párnica
Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419, Partizánska Ľupča
Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210, Pastuchov
Základná škola s materskou školou, Pčoliné 113, Pčoliné
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Základná škola s materskou školou, Pionierska 697, Gbely
Základná škola s materskou školou, Plavecký Peter 89, Plavecký Peter
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244, Plavnica
Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158, Hronský Beňadik
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Základná škola s materskou školou, Podkonice 284, Podkonice
Základná škola s materskou školou, Podlužany 232, Podlužany
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca
Základná škola s materskou školou, Polgrúň 464, Olešná
Základná škola s materskou školou, Poloma 85, Poloma
Základná škola s materskou školou, Poráč 125, Poráč
Základná škola s materskou školou, Porúbka 20, Porúbka
Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
Základná škola s materskou školou, Povina 323, Povina
Základná škola s materskou školou, Prakovce 307, Prakovce
Základná škola s materskou školou, Prakovce 307, Prakovce
Základná škola s materskou školou, Prenčov 203, Prenčov
Základná škola s materskou školou, Preseľany 580, Preseľany
Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, Martin 8
Základná škola s materskou školou, Priechod 179, Priechod
Základná škola s materskou školou, Prietržka 92, Prietržka
Základná škola s materskou školou, Rabčice 194, Rabčice
Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča
Základná škola s materskou školou, Radimov 38, Radimov
Základná škola s materskou školou, Radoma 109, Radoma
Základná škola s materskou školou, Radôstka 168, Radôstka
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
Základná škola s materskou školou, Rakovice 15, Rakovice
Základná škola s materskou školou, Rakúsy 81, Rakúsy
Základná škola s materskou školou, Rastislavice 186, Rastislavice
Základná škola s materskou školou, Rezutova 58/63, Práznovce
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Richvald 85, Richvald
Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
Základná škola s materskou školou, Rokytov 4, Rokytov
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624, Rosina
Základná škola s materskou školou, Rožkovany 190, Rožkovany
Základná škola s materskou školou, Rudinská 115, Rudinská
Základná škola s materskou školou, Rudník 205, Rudník
Základná škola s materskou školou, Rumanová 308, Rumanová
Základná škola s materskou školou, Ružindol
Základná škola s materskou školou, Ružindol 3, Ružindol
Základná škola s materskou školou, Ružová 304, Borša
Základná škola s materskou školou, Sasinkova 1, Lužianky
Základná škola s materskou školou, Sedlice 3, Sedlice
Základná škola s materskou školou, Sedliská 92, Sedliská
Základná škola s materskou školou, Selec 183, Selec
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129, Senohrad
Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Sídlisko Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Sídlisko Lúky 1226, Vráble
Základná škola s materskou školou, Sídlisko Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Sielnica 15, Sielnica
Základná škola s materskou školou, Siladice 187, Siladice
Základná škola s materskou školou, Skačany 539, Skačany
Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Sklabiňa 138, Sklabiňa
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Základná škola s materskou školou, Slobodné 23, Lutila
Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov
Základná škola s materskou školou, Smilno 205, Smilno
Základná škola s materskou školou, Smolinské 407, Smolinské
Základná škola s materskou školou, Smolník 528, Smolník
Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo
Základná škola s materskou školou, SNP 239, Vlachovo
Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
Základná škola s materskou školou, SNP 469, Šuňava
Základná škola s materskou školou, SNP 5, Uhrovec
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, Soblahov
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod
Základná škola s materskou školou, Stakčínska Roztoka 24, Stakčínska Roztoka
Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek
Základná škola s materskou školou, Stankovany 330, Stankovany
Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica
Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33, Stará Kremnička
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján
Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami 33, Stráne pod Tatrami
Základná škola s materskou školou, Strelníky 42, Strelníky
Základná škola s materskou školou, Studienka 222, Studienka
Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Základná škola s materskou školou, Sulín 81, Sulín
Základná škola s materskou školou, Súľov - Hradná 64, Súľov - Hradná
Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37
Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37, Svätoplukovo
Základná škola s materskou školou, Svätý Anton 47, Svätý Anton
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž
Základná škola s materskou školou, Sverepec 240, Sverepec
Základná škola s materskou školou, Svinná 131, Svinná
Základná škola s materskou školou, Šalgovce 112, Šalgovce
Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce
Základná škola s materskou školou, Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
Základná škola s materskou školou, Školská 1, Maňa
Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník
Základná škola s materskou školou, Školská 1003, Selice
Základná škola s materskou školou, Školská 11, Slovenský Grob
Základná škola s materskou školou, Školská 12, Pečovská Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
Základná škola s materskou školou, Školská 16, Jarok
Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce
Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce
Základná škola s materskou školou, Školská 2, Ľubotín
Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou
Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou
Základná škola s materskou školou, Školská 22, Svätý Peter
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava
Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov
Základná škola s materskou školou, Školská 246, Podbiel
Základná škola s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce
Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Školská 290, Komjatná
Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce
Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká
Základná škola s materskou školou, Školská 372, Horná Kráľová
Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová
Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, Čereňany
Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob
Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Základná škola s materskou školou, Školská 416, Tekovské Nemce
Základná škola s materskou školou, Školská 418, Predajná
Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice
Základná škola s materskou školou, Školská 447/3, Dobrá Niva
Základná škola s materskou školou, Školská 478, Zborov
Základná škola s materskou školou, Školská 480, Likavka
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
Základná škola s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada
Základná škola s materskou školou, Školská 647, Trstice
Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo
Základná škola s materskou školou, Školská 7, Čečejovce
Základná škola s materskou školou, Školská 7, Veľký Kýr
Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré
Základná škola s materskou školou, Školská 86, Terchová
Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, Drahovce
Základná škola s materskou školou, Školská 93, Plaveč
Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
Základná škola s materskou školou, Školská ulica 89/7, Imeľ
Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329, Štefanov
Základná škola s materskou školou, Štiavnik 177, Štiavnik
Základná škola s materskou školou, Štúrova 276, Bolešov
Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
Základná škola s materskou školou, Švábovce 180, Švábovce
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
Základná škola s materskou školou, Tekovská Breznica 700, Tekovská Breznica
Základná škola s materskou školou, Teplý Vrch 57, Teplý Vrch
Základná škola s materskou školou, Toplianska 130, Mokroluh
Základná škola s materskou školou, Topoľovka 1, Topoľovka
Základná škola s materskou školou, Torysa 26, Torysa
Základná škola s materskou školou, Trakovice 10, Trakovice
Základná škola s materskou školou, Trávnica 70, Trávnica
Základná škola s materskou školou, Trávniky 13, Kováčová
Základná škola s materskou školou, Trhovište 50, Trhovište
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava-Jarovce
Základná škola s materskou školou, Trstín 457, Trstín
Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, Tulčík
Základná škola s materskou školou, Turany nad Ondavou 90, Turany nad Ondavou
Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
Základná škola s materskou školou, Ubľa 120, Ubľa
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141, Úbrež
Základná škola s materskou školou, Udiča 248, Udiča
Základná škola s materskou školou, Údol 55, Údol
Základná škola s materskou školou, Uhorské 244, Uhorské
Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň
Základná škola s materskou školou, Ul. čsl.armády 290/18, Turčianska Štiavnička
Základná škola s materskou školou, Ul. J. Rašu 430, Budmerice
Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 143, Istebné
Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 339, Važec
Základná škola s materskou školou, Ul. školská č. 339, Važec
Základná škola s Materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
Základná škola s materskou školou, Ulič 137, Ulič
Základná škola s materskou školou, Unín 420
Základná škola s materskou školou, Unín 420, Unín
Základná škola s materskou školou, Urmince 298, Urmince
Základná škola s materskou školou, Ústredie 72, Petrovice
Základná škola s materskou školou, Utekáč 821, Utekáč
Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
Základná škola s materskou školou, Valaská Dubová 137, Valaská Dubová
Základná škola s materskou školou, Vasiľov 99, Vasiľov
Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná 210, Veľká Hradná
Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, Veľká Lehota
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske
Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59, Veľké Lovce
Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar
Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45, Veľký Lipník
Základná škola s materskou školou, Vislanka 87, Vislanka
Základná škola s materskou školou, Višňové 446, Višňové
Základná škola s materskou školou, Vitanová 90, Vitanová
Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547, Vlčany
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1, Vlčkovce
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
Základná škola s materskou školou, Vlková 18, Vlková
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70, Vlkovce
Základná škola s materskou školou, Voderady 160, Voderady
Základná škola s materskou školou, Vojkovce 112, Vojkovce
Základná škola s materskou školou, Vrádište 226, Vrádište
Základná škola s materskou školou, Vrbovce 147, Vrbovce
Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, Vydrník
Základná škola s materskou školou, Výhony 11, Osuské
Základná škola s materskou školou, Vychylovka 687, Nová Bystrica
Základná škola s materskou školou, Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy
Základná škola s materskou školou, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín
Základná škola s materskou školou, Vyšný Hrušov 63, Vyšný Hrušov
Základná škola s materskou školou, Vyšný Koniec 969, Čierne
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68, Zábiedovo
Základná škola s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina
Základná škola s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina
Základná škola s materskou školou, Záhradnická 83/19, Svinia
Základná škola s materskou školou, Záhumnie 24, Brehy
Základná škola s materskou školou, Zalužice 450, Zalužice
Základná škola s materskou školou, Záriečie 136, Záriečie
Základná škola s materskou školou, Zboj 176, Zboj
Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604, Zborov nad Bystricou
Základná škola s materskou školou, Zemianske Sady 162, Zemianske Sady
Základná škola s materskou školou, Zlatá Baňa 66, Zlatá Baňa
Základná škola s materskou školou, Zlaté 184, Zlaté
Základná škola s materskou školou, Zubák 192, Zubák
Základná škola s materskou školou, Žarnovická 1078/13, Turčianske Teplice
Základná škola s materskou školou, Žaškov 219, Žaškov
Základná škola s materskou školou, Žbince 145, Žbince
Základná škola s materskou školou, Ždiar 255, Ždiar
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice-Ťahanovce
Základná škola s materskou školou, Župčany 171, Župčany
Základná škola s materskou školou, Župkov 18, Župkov
Základná škola s materskou školou,m. č. Turá Lúka 131, Myjava
Základná škola s materskou školou- Alapiskola és Óvoda, Žirany 394, Žirany
Základná škola s materskou škou- Alapiskola és Óvoda
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín
Základná škola s ročníkmi 1.- 4. s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 94, Dolný Chotár
Základná škola s VJM Zlaté Klasy - Magyar Tannyelvű Alapiskola Nagymagyar
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Somotor
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Bešeňov 628, Bešeňov-Zsitvabesenyő
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Blatná 876, Strekov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Bretka 56 -Beretke 56, Bretka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327, Buzica - Buzita
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Dolné Semerovce 154, Dolné Semerovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Dr. Jána Zelenyáka 60, Hronovce - Lekér
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösa 39, Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Farná 151, Farná
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 1, Pozba
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 59, Bíňa
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 73, Čalovec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 92, Veľké Kosihy
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 21, Nesvady - Naszvad
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Košúty 27, Košúty
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Kráľová nad Váhom 72, Kráľová nad Váhom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Kúpeľná 164, Veľký Blh
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Mliečno 124, Šamorín
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moča 417, Moča
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Nižný Lánec - Alsólánc 54
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Nová Vieska 31, Nová Vieska
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Pastovce 51, Pastovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Pohranice 245, Pohranice
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Práce 24, Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Radvaň nad Dunajom 248, Radvaň nad Dunajom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rimavské Janovce 84, Rimavské Janovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň 28, Rúbaň - Fűr
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Silica - Szilice 44
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Slatina 24, Slatina - Szalatnya
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Šalov 58, Šalov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 116, Lehnice
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 31, Tôň
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 485, Diakovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 7, Tomášov - Fél
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 8, Pribeta
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Uzovská Panica 127, Uzovská Panica
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 34, Vyškovce nad Ipľom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Žihárec 2, Žihárec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Alapiskola, Hlavná 30, Lenartovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Blhovce 260, Blhovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Čičarovce 109, Čičarovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 1, Čierna
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 141, Boťany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 24, Biel
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 315, Veľký Kamenec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 42, Ladmovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Krížany 36, Krišovská Liesková
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Maťovce 53, Maťovské Vojkovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Peder, Peder 119, Peder
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Školská 4, Streda nad Bodrogom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Žarnov 46, Žarnov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Baka 351, Baka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Blatná na Ostrove 203, Blatná na Ostrove
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Boheľov 20, Boheľov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Čierna Voda 22, Čierna Voda
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dolné Saliby 122, Dolné Saliby
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 118, Ňárad
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 126, Lúč na Ostrove
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 148, Čierny Brod
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 162/115, Topoľníky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 23, Mad
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 27, Dolný Bar
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 33, Kajal
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 35, Vozokany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Hlavná 98, Dobrohošť
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Jurová 134, Jurová
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Malá 231, Vydrany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Malé Dvorníky 277, Malé Dvorníky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Mierovo 22, Mierovo
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Ohrady 20, Ohrady
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Padáň 289, Padáň
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Potônske Lúky 41, Potônske Lúky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Šipošovské 514, Kostolné Kračany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 204, Vrakúň
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská ulica 5, Horné Mýto
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Štvrtok na Ostrove 416, Štvrtok na Ostrove
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Trstená na Ostrove 128, Trstená na Ostrove
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Veľké Blahovo 149, Veľké Blahovo
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola, Železničná 98, Michal na Ostrove
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, S.Petőfiho 276, Pribeník
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1. - 4. ročník, Hlavná 36, Kapušianske Kľačany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nám. A. Molnára 2, Senec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Gemerské Michalovce 3, Gemerské Michalovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská 39, Nána
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Bačka 67 ,
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza - Juhász Gyula Alapiskola, J. Jesenského 41, Levice
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Istvána Dobóa - Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Veľké Slemence 18, Veľké Slemence
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Krásnohorská Dlhá Lúka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Čakanovce 28, Čakanovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Alapiskola, Hlavná 27, Širkovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Neporadza
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štrkovec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho, Nám. slobody 141, Jesenské
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Barca 24, Barca
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Bulhary 12, Bulhary
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Cakov 21, Cakov
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Číž 145, Číž
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Drnava 105, Drnava
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gagarinova 4, Biskupice
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gemer 61, Gemer
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gemerská Hôrka 268, Gemerská Hôrka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gortva 135, Gortva
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 21, Držkovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hunyadyho 1256/16, Kráľovský Chlmec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Chanava 30, Chanava
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Kráľ 266, Kráľ
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Radnovce 63, Radnovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Sútor 51, Sútor
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Šávoľ 51, Šávoľ
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Šimonovce 167, Šimonovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 220, Veľké Dravce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 278, Veľké Trakany
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Štrkovec 63, Štrkovec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zimná 6, Čierna nad Tisou
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
Základná škola s vyučovacím jazykom rusínskym - Osnovna škola, Čabiny 131, Čabiny
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Hlavná 9/5, Rapovce
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Veľká nad Ipľom 231, Veľká nad Ipľom
Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
Základná škola Sama Tomášika s materskou školou, Lubeník 102, Lubeník
Základná škola Sama Tomášika, Zeleného stromu 14, Rožňava
Základná škola Sándora Petőfiho s MŠ s vvjm - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo
Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola, Kamenín 494, Kamenín - Kéménd
Základná škola Sirník 7
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Základná škola Slobody 2, Poltár
Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno
Základná škola Slovenského národného povstania, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov
Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany
Základná škola Stará Lesná
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín
Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
Základná škola sv. Dominika Sávia, Kopanická 286, Machulince
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
Základná škola sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec
Základná škola sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce
Základná škola Sv. Vincenta, Námestie A. Hlinku 22, Ružomberok
Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble
Základná škola sv.Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Základná škola svätého Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
Základná škola svätého Marka, Petzwalova 1, Nitra
Základná škola Svrčinovec 336
Základná škola Š. M. Daxnera
Základná škola Šarišská Poruba
Základná škola Školská 2 Michalovce
Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Základná škola Štefana Moysesa, Veselé 92, Veselé
Základná škola Štefana Senčíka
Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408, Pružina
Základná škola Štvrtej sedenice Tatrína, Pionierska 351, Čachtice
Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Základná škola Úpor 9, Zemplínska Nová Ves
Základná škola Užhorodská 39, Košice
Základná škola v Giraltovciach, Budovateľská 164/4, Giraltovce
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany
Základná škola Vechec
Základná škola Veľká Ida
Základná škola Veľké Uherce 145
Základná škola Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo
Základná škola Vladimíra Mináča, 9. mája 718, Klenovec
Základná škola vo Fričovciach
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, Galanta
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
Základná škola, Školská 3, Jasov
Základná škola, Ulica Spartakovská 5, Trnava
Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Základná škola, 1. mája 12, Snina
Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
Základná škola, A. Felcána 4, Hlohovec
Základná škola, Abrahámovce 6, Abrahámovce
Základná škola, Abranovce 29, Abranovce
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
Základná škola, Aurela Stodolu 60, Martin
Základná škola, Báb 225, Báb
Základná škola, Bačkovík 63, Bačkovík
Základná škola, Bajč 251, Bajč
Základná škola, Bajkalská 29, Prešov
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
Základná škola, Banské 239, Banské
Základná škola, Bartošovce 17, Bartošovce
Základná škola, Baškovce 96, Baškovce
Základná škola, Bátorove Kosihy 892, Bátorove Kosihy
Základná škola, Bátovce 368, Bátovce
Základná škola, Beethovenova 1, Nitra
Základná škola, Belá - Dulice 84, Belá - Dulice
Základná škola, Belehradská 21, Košice
Základná škola, Beloveža 16, Beloveža
Základná škola, Beniakovce 38, Beniakovce
Základná škola, Benice 96, Benice
Základná škola, Benkova 34, Nitra
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Beňuš 250, Beňuš
Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
Základná škola, Bernolákova 16, Košice
Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Základná škola, Bertotovce 91, Bertotovce
Základná škola, Beša 88, Beša
Základná škola, Bešeňov 628, Bešeňov
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín
Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava-Podunaj.Biskup
Základná škola, Blatné Remety 98, Blatné Remety
Základná škola, Bobot 63, Bobot
Základná škola, Bobrovec 490, Bobrovec
Základná škola, Bodovce 55, Bodovce
Základná škola, Bojná 76, Bojná
Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Borovce 171, Borovce
Základná škola, Brekov 178, Brekov
Základná škola, Brestovec 147, Brestovec
Základná škola, Breznica 105, Breznica
Základná škola, Brezov 48, Brezov
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Základná škola, Brodzany 25, Brodzany
Základná škola, Bruselská 18, Košice
Základná škola, Brvnište 388, Brvnište
Základná škola, Budatínska 61, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina
Základná škola, Bukovecká 17, Košice
Základná škola, Bukovina 305, Turzovka
Základná škola, Buzitka 138, Buzitka
Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok
Základná škola, Cabajská 2, Nitra
Základná škola, Cernina 30, Cernina
Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Základná škola, Cigeľka 59, Cigeľka
Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, č. 122, Švedlár
Základná škola, Čakanovce 80, Čakanovce
Základná škola, Čaklov 495, Čaklov
Základná škola, Čaradice 156, Čaradice
Základná škola, časť Cabaj 197, Cabaj - Čápor
Základná škola, Častkov 130, Častkov
Základná škola, Čelovce 41, Čelovce
Základná škola, Čerín 57, Čerín
Základná škola, Červenica 61, Červenica
Základná škola, Červenica pri Sabinove130, Červenica pri Sabinove
Základná škola, Červený Kameň 228, Červený Kameň
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
Základná škola, Čičava 34, Čičava
Základná škola, Čierne Kľačany 223, Čierne Kľačany
Základná škola, Čierne nad Topľou 212, Čierne nad Topľou
Základná škola, Čifáre 137, Čifáre
Základná škola, Ďapalovce 1, Ďapalovce
Základná škola, Davidov 71, Davidov
Základná škola, Dechtice 514, Dechtice
Základná škola, Demandice 131, Demandice
Základná škola, Demjata 57, Demjata
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
Základná škola, Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
Základná škola, Dlhé Stráže 12, Dlhé Stráže
Základná škola, Do Stošky 8, Žilina
Základná škola, Dobroč 173, Dobroč
Základná škola, Dojč 137, Dojč
Základná škola, Dolinský potok 1114/25, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Dolná Mariková 470, Dolná Mariková
Základná škola, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina
Základná škola, Dolné Plachtince 34, Dolné Plachtince
Základná škola, Dolné Saliby 19, Dolné Saliby
Základná škola, Dolný Badín 28, Dolný Badín
Základná škola, Dolný Lopašov 249, Dolný Lopašov
Základná škola, Domaniža 103, Domaniža
Základná škola, Dončova 4, Ružomberok
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
Základná škola, Dravce 97, Dravce
Základná škola, Drienovská Nová Ves 50, Drienovská Nová Ves
Základná škola, Družicová 4, Košice
Základná škola, Družstevná 222, Kurima
Základná škola, Dubová 1, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Dubovce 3, Dubovce
Základná škola, Dubovec 118, Dubovec
Základná škola, Dubovica 374, Dubovica
Základná škola, Dúbrava 6, Dúbrava
Základná škola, Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Duchnovičova 480/29, Medzilaborce
Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Dulov 71, Dulov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Základná škola, Dunajov 235, Dunajov
Základná škola, Duplín 67, Duplín
Základná škola, Ďurčiná 225, Ďurčiná
Základná škola, Dvorníky 88, Dvorníky - Včeláre
Základná škola, E. B. Lukáča 6, Šahy
Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza
Základná škola, F. E. Scherrera 40, Piešťany
Základná škola, Fábryho 44, Košice
Základná škola, Fačkov 190, Fačkov
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok
Základná škola, Farná 151, Farná
Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce
Základná škola, Fatranská 14, Nitra
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Základná škola, Fričkovce 32, Fričkovce
Základná škola, Fulianka 10, Fulianka
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča
Základná škola, Gaštanová 56, Žilina
Základná škola, Gemerská 1, Plešivec
Základná škola, Gemerská 2, Košice
Základná škola, Gerlachov 5, Gerlachov
Základná škola, Geromettova 99, Lovča
Základná škola, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov
Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Gottwaldova 81, Želovce
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Základná škola, Haniska 290, Haniska
Základná škola, Hankovce 24, Hankovce
Základná škola, Hankovce 32, Hankovce
Základná škola, Harhaj 47, Harhaj
Základná škola, Harmanec 10, Harmanec
Základná škola, Hažín nad Cirochou 156, Hažín nad Cirochou
Základná škola, Herľany 37, Herľany
Základná škola, Hermanovce nad Topľou 116, Hermanovce nad Topľou
Základná škola, Hervartov 112, Hervartov
Základná škola, Hiadeľ 14, Hiadeľ
Základná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
Základná škola, Hlavná 10, Lok
Základná škola, Hlavná 102, Kameničná
Základná škola, Hlavná 113, Vyšná Myšľa
Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov
Základná škola, Hlavná 148, Čierny Brod
Základná škola, Hlavná 165, Valaliky
Základná škola, Hlavná 189, Závažná Poruba
Základná škola, Hlavná 193, Orechová Potôň
Základná škola, Hlavná 2, Topoľnica
Základná škola, Hlavná 20, Jánovce
Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Základná škola, Hlavná 27, Dolný Bar
Základná škola, Hlavná 278, Bacúch
Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves
Základná škola, Hlavná 333, Cejkov
Základná škola, Hlavná 333, Hrnčiarske Zalužany
Základná škola, Hlavná 346, Nižná Myšľa
Základná škola, Hlavná 375, Sebedražie
Základná škola, Hlavná 414, Lúčnica nad Žitavou
Základná škola, Hlavná 428, Váhovce
Základná škola, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica
Základná škola, Hlavná 45, Lovce
Základná škola, Hlavná 45, Nová Dedinka
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial
Základná škola, Hlavná 73, Čeľovce
Základná škola, Hlavná 83, Streženice
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany
Základná škola, Hlavná 888, Veľká Mača
Základná škola, Hlavná 90/46, Záhradné
Základná škola, Hlavná ulica 239/87, Trebatice
Základná škola, Hlavná ulica 375/26, Gbeľany
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Hlinné 138, Hlinné
Základná škola, Hodruša - Hámre 227, Hodruša - Hámre
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín
Základná škola, Holčíkovce 44, Holčíkovce
Základná škola, Holíčska 50, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Hollého 66, Žilina
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany
Základná škola, Hontianska Vrbica 6, Hontianska Vrbica
Základná škola, Hôrka 50, Hôrka
Základná škola, Horná 19, Ochodnica
Základná škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota
Základná škola, Horná Štubňa 494, Horná Štubňa
Základná škola, Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou
Základná škola, Horný Vadičov 277, Horný Vadičov
Základná škola, Horovce 79, Horovce
Základná škola, Hostie 86, Hostie
Základná škola, Hosťovce 224, Hosťovce
Základná škola, Hrabovec 25, Hrabovec
Základná škola, Hrabské 42, Hrabské
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Základná škola, Hroncova 23, Košice
Základná škola, Hronská 47, Banská Bystrica
Základná škola, Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany
Základná škola, Hronské Kosihy 189, Hronské Kosihy
Základná škola, Hrubov 24, Hrubov
Základná škola, Hruštín 55, Hruštín
Základná škola, Hubošovce 56, Hubošovce
Základná škola, Hucín 32, Hucín
Základná škola, Hudcovce 4, Hudcovce
Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Základná škola, Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca
Základná škola, Hviezdoslavova 1462, Šaštín - Stráže
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
Základná škola, Hybe 140, Hybe
Základná škola, Hýľov 62, Hýľov
Základná škola, Chlmec 51, Chlmec
Základná škola, Chmeľov 161, Chmeľov
Základná škola, Chmeľová 136, Chmeľová
Základná škola, Choča 141, Choča
Základná škola, Chotča 89, Chotča
Základná škola, Chrasť nad Hornádom 44, Chrasť nad Hornádom
Základná škola, I. Krasku 12, Trebišov
Základná škola, Ihľany 127, Ihľany
Základná škola, Iňačovce 33, Iňačovce
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Ipeľský Sokolec 332, Ipeľský Sokolec
Základná škola, Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová
Základná škola, Ivor 1422, Veľké Rovné
Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Základná škola, J. Stampayho 928/76, Gbelce
Základná škola, J. Záborského 7, Pozdišovce
Základná škola, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Základná škola, J.Alexyho 1941/1, Zvolen
Základná škola, Jablonka 1, Jablonka
Základná škola, Jahodnícka 1, Martin
Základná škola, Jakubov 276, Jakubov
Základná škola, Jakubova Voľa 52, Jakubova Voľa
Základná škola, Jakubovany 86, Jakubovany
Základná škola, Jamník 184, Jamník
Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce
Základná škola, Jána Bottu 27, Trnava
Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča
Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce
Základná škola, Janigova 2, Košice
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Základná škola, Janka Paľu 2, Nemšová
Základná škola, Jankovce 7, Jankovce
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog
Základná škola, Janova Lehota 97, Janova Lehota
Základná škola, Jánovce 212, Jánovce
Základná škola, Janovce 78, Janovce
Základná škola, Jarná 20, Žilina
Základná škola, Jarovnice 192, Jarovnice
Základná škola, Jasenica 214, Jasenica
Základná škola, Jasenové 1, Jasenové
Základná škola, Jastrabie nad Topľou 112, Jastrabie nad Topľou
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, Jedľové Kostoľany
Základná škola, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
Základná škola, Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Jelšovce 261, Jelšovce
Základná škola, Jesenského 6, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Základná škola, Jovsa 172, Jovsa
Základná škola, Jozefa Kronera 25, Martin
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Základná škola, Juhoslovanská 2, Košice
Základná škola, Juskova Voľa 91, Juskova Voľa
Základná škola, Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola, Kalinkovo 194, Kalinkovo
Základná škola, Kalnište 91, Kalnište
Základná škola, Kaloša 50, Kaloša
Základná škola, Kameňany 8, Kameňany
Základná škola, Kamenín 494, Kamenín
Základná škola, Kamenná Poruba 110
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
Základná škola, Kecerovce 79, Kecerovce
Základná škola, Kežmarská 28, Košice
Základná škola, Kežmarská 30, Košice
Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Základná škola, Kladzany 45, Kladzany
Základná škola, Klasov 20, Klasov
Základná škola, Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves
Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov
Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa
Základná škola, Kobyly 53, Kobyly
Základná škola, Kochanovce 12, Kochanovce
Základná škola, Kojatice 84, Kojatice
Základná škola, Kokošovce 121, Kokošovce
Základná škola, Kokšov - Bakša 20, Kokšov - Bakša
Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
Základná škola, Kolónia 78/26, Hnilec
Základná škola, Komárany 136, Komárany
Základná škola, Komenského 10, Turany
Základná škola, Komenského 1082/3, Gabčíkovo
Základná škola, Komenského 113, Lipany
Základná škola, Komenského 12, Sobrance
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce
Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Základná škola, Komenského 2, Svit
Základná škola, Komenského 2, Vrbové
Základná škola, Komenského 21, Nesvady
Základná škola, Komenského 22, Svidník
Základná škola, Komenského 23, Bardejov
Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Základná škola, Komenského 333, Batizovce
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
Základná škola, Komenského 495/33, Námestovo
Základná škola, Komenského 6, Sobrance
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce
Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Základná škola, Koprivnica 83, Koprivnica
Základná škola, Kostoľany pod Tribečom144, Kostoľany pod Tribečom
Základná škola, Kostolné 263, Kostolné
Základná škola, Košická Belá 235, Košická Belá
Základná škola, Košické Oľšany 215, Košické Oľšany
Základná škola, Košúty 27, Košúty
Základná škola, Koválov 216, Koválov
Základná škola, Kovarce 164, Kovarce
Základná škola, Kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Kračúnovce 277, Giraltovce
Základná škola, Krajná Poľana 38, Krajná Poľana
Základná škola, Kráľ 226, Kráľ
Základná škola, Kráľovce č. 86, Kráľovce
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac
Základná škola, Krasňany 19, Krasňany
Základná škola, Kravany 241, Kravany
Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
Základná škola, Kriváň 435, Kriváň
Základná škola, Krížová Ves 43, Krížová Ves
Základná škola, Krosnianska 2, Košice
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Základná škola, Krtíšska 87, Veľké Zlievce
Základná škola, Kružlov 94, Kružlov
Základná škola, Kružlová 103, Kružlová
Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
Základná škola, Kučín 1, Kučín
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Základná škola, Kuchyňa 551, Kuchyňa
Základná škola, Kuková 33, Kuková
Základná škola, Kukučínov 18, Kukučínov
Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Kunerad 103, Kunerad
Základná škola, Kupeckého 74, Pezinok
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Základná škola, Kuraľany 152
Základná škola, Kurimka 97, Kurimka
Základná škola, Kurov 127, Kurov
Základná škola, Kvačany 227, Kvačany
Základná škola, Kvetoslavov 266, Kvetoslavov
Základná škola, Kysak 210, Kysak
Základná škola, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Základná škola, Lada 97, Lada
Základná škola, Ladice 323, Ladice
Základná škola, Ladomirov 174, Ladomirov
Základná škola, Ladomirová 32, Ladomirová
Základná škola, Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Lascov 11, Lascov
Základná škola, Laškovce 38, Laškovce
Základná škola, Látky 51, Látky
Základná škola, Lehota 144, Lehota
Základná škola, Lenartov 42, Lenartov
Základná škola, Lesíček 53, Lesíček
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Základná škola, Levická 25, Santovka
Základná škola, Levická 903, Vráble
Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa
Základná škola, Ličartovce 56, Ličartovce
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Základná škola, Limbová 30, Žilina
Základná škola, Lipníky 15, Lipníky
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Základná škola, Lipová 183, Lipová
Základná škola, Lipová 2, Rajec
Základná škola, Lipová 229, Mučín
Základná škola, Litava 4, Litava
Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
Základná škola, Lodno 67, Lodno
Základná škola, Lomnická 620, Vranov nad Topľou
Základná škola, Lopúchov 85, Lopúchov
Základná škola, Ľubiša 144, Ľubiša
Základná škola, Lučatín 176, Lučatín
Základná škola, Lúčka 47, Lúčka
Základná škola, Lúčka 92, Lúčka
Základná škola, Lúčna 8, Divín
Základná škola, Ludanická 10, Chrabrany
Základná škola, Ludrová 90, Ludrová
Základná škola, Lukavica 87, Lukavica
Základná škola, Lukov 99, Lukov
Základná škola, Lysica 122, Lysica
Základná škola, m. č. Michalkov 613, Krásno nad Kysucou
Základná škola, m. č. Milochov 224, Považská Bystrica
Základná škola, M. Kočanovej 2, Kostoľany nad Hornádom
Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Základná škola, Malcov 16, Malcov
Základná škola, Malé Chyndice 79, Malé Chyndice
Základná škola, Malé Ripňany 45, Malé Ripňany
Základná škola, Málinec 86, Málinec
Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
Základná škola, Mallého 2, Skalica
Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač
Základná škola, Mankovce 102, Mankovce
Základná škola, Marhaň 115, Marhaň
Základná škola, Mariánska 554/19, 971 01 Prievidza
Základná škola, Markovce 31, Markovce
Základná škola, Martin nad Žitavou 110, Martin nad Žitavou
Základná škola, Martinská 20, Žilina
Základná škola, Matejovce nad Hornádom
Základná škola, Matiaška 43, Matiaška
Základná škola, Maurerova 14, Krompachy
Základná škola, Maxima Gorkého 21, Trnava
Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava
Základná škola, Medzany 182, Medzany
Základná škola, Medzilaborecká 11, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Mestisko 34, Mestisko
Základná škola, Mierová 1, Strážske
Základná škola, Mierová 134, Svit
Základná škola, Mierová 46, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová
Základná škola, Mieru 154, Jesenské
Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca
Základná škola, Milpoš 55, Milpoš
Základná škola, Miňovce 3, Miňovce
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
Základná škola, Mirkovce 37, Mirkovce
Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
Základná škola, Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Základná škola, Mlynská 50, Senec
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
Základná škola, Mníchova Lehota 85, Mníchova Lehota
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497, Mníšek nad Hnilcom
Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany
Základná škola, Mojzesovo 505, Mojzesovo - Černík
Základná škola, Mokrance 209, Mokrance
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Mukačevská 1, Prešov
Základná škola, Muľa 68, Muľa
Základná škola, Muránska Dlhá Lúka 52, Muránska Dlhá Lúka
Základná škola, Mýtna 67, Mýtna
Základná škola, Mýto pod Ďumbierom 284, Mýto pod Ďumbierom
Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín
Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
Základná škola, Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra
Základná škola, Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa
Základná škola, Nábrežná 845 /17, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Základná škola, Nacina Ves 63, Nacina Ves
Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
Základná škola, Nám. 4. apríla 16, Marianka
Základná škola, Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Základná škola, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča
Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, Bardejov
Základná škola, Nám.hrdinov SNP 24, Medzibrod
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
Základná škola, Necpaly 164, Necpaly
Základná škola, Neded 964, Neded
Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Nemcovce 62, Nemcovce
Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
Základná škola, Neporadza 132, Neporadza
Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Nitra nad Ipľom
Základná škola, Nitrianska 98, Branč
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Základná škola, Nižná Kamenica 60, Nižná Kamenica
Základná škola, Nižná Olšava 72, Nižná Olšava
Základná škola, Nižná Sitnica 24, Nižná Sitnica
Základná škola, Nižná Voľa 2, Nižná Voľa
Základná škola, Nižné Repaše 107, Nižné Repaše
Základná škola, Nižný Hrabovec 155, Nižný Hrabovec
Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov
Základná škola, Nižný Koniec 1374, Oščadnica
Základná škola, Nižný Mirošov 56, Nižný Mirošov
Základná škola, Nižný Tvarožec 87, Nižný Tvarožec
Základná škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Nová Kelča 68, Nová Kelča
Základná škola, Nováčany 102, Nováčany
Základná škola, Novomeského 11, Trenčín
Základná škola, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
Základná škola, Obchodná 7, Zohor
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Odorín 65, Odorín
Základná škola, Odorín 65, Odorín
Základná škola, Ohradzany 162, Ohradzany
Základná škola, Okrúhle 3, Okrúhle
Základná škola, Okružná 2, Banská Bystrica
Základná škola, Okružná 63, Okružná
Základná škola, Oľšov 23, Oľšov
Základná škola, Ondavské Matiašovce 20, Ondavské Matiašovce
Základná škola, Opatovce nad Nitrou 509, Opatovce nad Nitrou
Základná škola, Opatovská Nová Ves 86, Opatovská Nová Ves
Základná škola, Oponice 114, Oponice
Základná škola, Oriešková 9, Leles
Základná škola, Osikov 102, Osikov
Základná škola, Ostratice 188, Ostratice
Základná škola, Ostrov 128, Ostrov
Základná škola, Ostrovná 1, Košťany nad Turcom
Základná škola, Ostrý Grúň 187, Ostrý Grúň
Základná škola, Ovčie 34, Ovčie
Základná škola, P. Dobšinského 746/5, Prievidza
Základná škola, P. J. Šafárika 3, Prievidza
Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
Základná škola, Pakostov 102, Pakostov
Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Paňovce 96, Paňovce
Základná škola, Papradno 312, Papradno
Základná škola, Parchovany 462, Parchovany
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie
Základná škola, Pavilón B, Školská 26, Pribeta
Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava-Devínska Nová
Základná škola, Pavlice 92, Pavlice
Základná škola, Pavlovce 5, Pavlovce
Základná škola, Perín 145, Perín - Chym
Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen
Základná škola, Petrová 7, Petrová
Základná škola, Petrova Ves 90, Petrova Ves
Základná škola, Petrovany 274, Petrovany
Základná škola, Petrovce 114, Petrovce
Základná škola, Petrovce nad Laborcom 100, Petrovce nad Laborcom
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
Základná škola, Plášťovce 634, Plášťovce
Základná škola, Plavé Vozokany 114, Plavé Vozokany
Základná škola, Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Základná škola, Podhorany 109, Podhorany
Základná škola, Podhorany 68, Podhorany
Základná škola, Podhoroď 17, Podhoroď
Základná škola, Podlužany 36, Podlužany
Základná škola, Podrečany 105, Podrečany
Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Základná škola, Podvysoká 307, Podvysoká
Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava-Podunaj.Biskup
Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec
Základná škola, Pohranice 444, Pohranice
Základná škola, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie
Základná škola, Poliakovce 47, Poliakovce
Základná škola, Polianska 1, Košice
Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš
Základná škola, Poľný Kesov 69, Poľný Kesov
Základná škola, Popudinské Močidľany 1, Popudinské Močidľany
Základná škola, Postupimská 37, Košice
Základná škola, Poštová 9, Hronovce
Základná škola, Potočná 86, Trenčín
Základná škola, Pôtor 60, Pôtor
Základná škola, Považská 12, Košice
Základná škola, Požiarnická 3, Košice
Základná škola, Prašník 91, Prašník
Základná škola, Prečín 106, Prečín
Základná škola, Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
Základná škola, Príbelce 280, Príbelce
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
Základná škola, Pribinova ul. 23/9, Nováky
Základná škola, Prietrž 138, Prietrž
Základná škola, Prievaly 187, Prievaly
Základná škola, Proč 24, Proč
Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
Základná škola, Pucov 112,
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Základná škola, Pusté Sady 43, Pusté Sady
Základná škola, Pušovce 1, Pušovce
Základná škola, Radava 440, Radava
Základná škola, Radoľa 326, Radoľa
Základná škola, Radošovce 338
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa
Základná škola, Rastislavova 416/4, Prievidza
Základná škola, Ratková 229, Ratková
Základná škola, Ratnovce 63, Ratnovce
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
Základná škola, Rejdová 43, Rejdová
Základná škola, Remeniny 101, Remeniny
Základná škola, Remetské Hámre 27, Remetské Hámre
Základná škola, Rešov 35, Rešov
Základná škola, Rimavské Janovce 427, Rimavské Janovce
Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Základná škola, Rohožník 399, Rohožník
Základná škola, Rovné 52, Rovné
Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno
Základná škola, Roztoky 61, Roztoky
Základná škola, Rožňavské Bystré 47, Rožňavské Bystré
Základná škola, Rudlov 126, Rudlov
Základná škola, Rudník 2, Rudník
Základná škola, Ruská Nová Ves 57, Ruská Nová Ves
Základná škola, Ruská Poruba 8, Ruská Poruba
Základná škola, Ruskov 32, Ruskov
Základná škola, Ruskovce 56, Ruskovce
Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Rybany 355, Rybany
Základná škola, Rybné námestie 1, Žilina
Základná škola, S. Chalupku 312/12, Prievidza
Základná škola, S. Chalupku 313/14, Prievidza
Základná škola, Saratovská ul. 43, Levice
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany
Základná škola, Sčasného 22, Nitra
Základná škola, Sekule 119, Sekule
Základná škola, Semerovo 110, Semerovo
Základná škola, Seňa 507
Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou
Základná škola, Sibírska 42, Prešov
Základná škola, Sídl. Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom
Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, Galanta
Základná škola, Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
Základná škola, Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
Základná škola, Sídlisko 165, Sirk
Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
Základná škola, Sídlisko Lúčna 1, Vranov nad Topľou
Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Základná škola, Skalka 34, Lietavská Lúčka
Základná škola, Sklabiná 133, Sklabiná
Základná škola, Sklené Teplice 1, Sklené Teplice
Základná škola, Skrabské 77, Skrabské
Základná škola, Skuteckého 438, Gajary
Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Základná škola, Sládkovičova 510, Hranovnica
Základná škola, Slatinská 3, Beluša
Základná škola, Sľažany 122, Sľažany
Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo
Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
Základná škola, Slobody 521, Lúčky
Základná škola, Slopná 96, Slopná
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 1, Žilina
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica
Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica
Základná škola, Slovenská Volová 97, Slovenská Volová
Základná škola, Slovenské Pravno 45, Slovenské Pravno
Základná škola, Slovinky 71, Slovinky
Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
Základná škola, Snežnica 218, Snežnica
Základná škola, SNP 1, Humenné
Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy
Základná škola, SNP 47, Krompachy
Základná škola, SNP 5, Cífer
Základná škola, SNP 587/4, Kanianka
Základná škola, Sobotište 317, Sobotište
Základná škola, Sokoľ 165, Sokoľ
Základná škola, Sokoľany 147, Sokoľany
Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Základná škola, Sokolníky 8, Podhorany
Základná škola, Soľ 53, Soľ
Základná škola, Sološnica 7, Sološnica
Základná škola, Somotor 41, Somotor
Základná škola, Sovietskej armády 493/66, Krnča
Základná škola, Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov
Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Základná škola, Staničná 13, Košice
Základná škola, Staničná 631, Lozorno
Základná škola, Stará Myjava 129, Stará Myjava
Základná škola, Staré 283, Staré
Základná škola, Staré Hory 327, Staré Hory
Základná škola, Starohorská 8, Dulovce
Základná škola, Starozagorská 8, Košice
Základná škola, Staškov 502, Staškov
Základná škola, Stebník 12, Stebník
Základná škola, Stránske 80, Stránske
Základná škola, Strážnická 1, Skalica
Základná škola, Strážnická 26, Ľubotice
Základná škola, Stred 122, Zázrivá
Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec
Základná škola, Stredné Plachtince 33, Stredné Plachtince
Základná škola, Studenec 19, Studenec
Základná škola, Stuľany 43, Stuľany
Základná škola, Suchá Hora 73, Suchá Hora
Základná škola, Sveržov 52, Sveržov
Základná škola, Svinica 187, Svinica
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
Základná škola, Šajdíkove Humence 102, Šajdíkove Humence
Základná škola, Šamudovce 23, Šamudovce
Základná škola, Šarfická 301, Blatné
Základná škola, Šarišské Čierne 90, Šarišské Čierne
Základná škola, Šarišský Štiavnik 29, Šarišský Štiavnik
Základná škola, Šemša 142, Šemša
Základná škola, Šiba 116, Šiba
Základná škola, Širákov 1, Širákov
Základná škola, Široké 141, Široké
Základná škola, Šišov 74, Šišov
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Základná škola, Školská 1, Jablonica
Základná škola, Školská 1, Krpeľany
Základná škola, Školská 1, Ľubica
Základná škola, Školská 1, Veľký Šariš
Základná škola, Školská 1, Vinodol
Základná škola, Školská 1, Volkovce
Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Základná škola, Školská 11, Kalná nad Hronom
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
Základná škola, Školská 116, Ružiná
Základná škola, Školská 14, Bošany
Základná škola, Školská 14, Levice
Základná škola, Školská 168/3, Štrba
Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
Základná škola, Školská 2, Holíč
Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom
Základná škola, Školská 2, Svodín
Základná škola, Školská 212, Huncovce
Základná škola, Školská 214, Neverice
Základná škola, Školská 220, Veľké Dravce
Základná škola, Školská 232, Slepčany
Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica
Základná škola, Školská 240, Pata
Základná škola, Školská 251, Skároš
Základná škola, Školská 252, Beladice
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
Základná škola, Školská 266, Rovinka
Základná škola, Školská 281, Brodské
Základná škola, Školská 285, Čáry
Základná škola, Školská 289, Obyce
Základná škola, Školská 295, Štítnik
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou
Základná škola, Školská 3, Poltár
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
Základná škola, Školská 30, Tomášovce
Základná škola, Školská 318/3, Krakovany
Základná škola, Školská 329, Hubová
Základná škola, Školská 33, Smrdáky
Základná škola, Školská 339/2, Michaľany
Základná škola, Školská 38/3, Granč - Petrovce
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Základná škola, Školská 394, Turie 394
Základná škola, Školská 399, Jelka
Základná škola, Školská 4, Selce
Základná škola, Školská 4, Veľký Biel
Základná škola, Školská 4, Vrbové
Základná škola, Školská 44, Veľké Orvište
Základná škola, Školská 460/2, Podhájska
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
Základná škola, Školská 526/53, Handlová
Základná škola, Školská 535/5, Lendak
Základná škola, Školská 558, Sečovská Polianka
Základná škola, Školská 56/9, Oslany
Základná škola, Školská 58, Nižný Žipov
Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
Základná škola, Školská 7, Tomášov
Základná škola, Školská 7/7214, Ružomberok-Biely Potok
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Základná škola, Školská 790, Východná
Základná škola, Školská 840, Lehnice
Základná škola, Školská 846, Zemné
Základná škola, Školská 851, Veľké Zálužie
Základná škola, Školská 897/8, Mojmírovce
Základná škola, Školská 9, Lovinobaňa
Základná škola, Školská 9, Tlmače
Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde
Základná škola, Školská 974, Tešedíkovo
Základná škola, Školská č. 299, Skýcov
Základná škola, Školská ul. č.757/10, 946 14 Zemianska Olča
Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Základná škola, Športová 259, Hlboké
Základná škola, Športová 259, Veľaty
Základná škola, Športová 470, Most pri Bratislave
Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá
Základná škola, Štefánikova 745/01, Galanta
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
Základná škola, Štós 35, Štós
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Základná škola, Štúrova 1115, Šaštín - Stráže
Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky
Základná škola, Štúrova 18, Myjava
Základná škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Základná škola, Šurianky 55, Šurianky
Základná škola, Ťapešovo 64, Ťapešovo
Základná škola, Tarnov 13, Tarnov
Základná škola, Tatranská 10, Banská Bystrica
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava
Základná škola, Telgárt 68, Telgárt
Základná škola, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Tesáre 129, Tesáre
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Základná škola, Toplianska 144, Raslavice
Základná škola, Topoľová 8, Nitra
Základná škola, Toporec 3, Toporec
Základná škola, Tovarnícka 1641/57, Topoľčany
Základná škola, Trebeľovce 44, Trebeľovce
Základná škola, Trebišovská 10, Košice
Základná škola, Trenč 98, Trenč
Základná škola, Trenčianske Bohuslavice 2, Trenčianske Bohuslavice
Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Základná škola, Tročany 63, Tročany
Základná škola, Trstená 475, Raková
Základná škola, Tuchyňa 105, Tuchyňa
Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka
Základná škola, Turcovce 1, Turcovce
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Tužina 327, Tužina
Základná škola, Tvarožná 104, Tvarožná
Základná škola, Tvrdomestice 42, Tvrdomestice
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Ul. Dolina 43, Košice-Poľov
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. Obrancov mieru 884/23, Detva
Základná škola, Ul. SNP 121, Rozhanovce
Základná škola, Ul.sv. Michala 42, Levice
Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
Základná škola, Ulica slobody 1, Košice
Základná škola, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Základná škola, Ústredie 183, Čierne
Základná škola, Ústredie 533, Korňa
Základná škola, Ústredie 760, Oščadnica
Základná škola, Ustredie 976, Klokočov
Základná škola, Úzka 221/7, Veľký Horeš
Základná škola, Uzovce 136, Uzovce
Základná škola, Uzovské Pekľany 67, Uzovské Pekľany
Základná škola, Uzovský Šalgov 20, Uzovský Šalgov
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
Základná škola, Vaďovce 93, Vaďovce
Základná škola, Vajanského 2, Skalica
Základná škola, Vajanského 93, Modra
Základná škola, Vančurova 38, Trnava
Základná škola, Vazovova 4, Bratislava-Staré Mesto
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Základná škola, Vážska 399, Ladce
Základná škola, Velčice 86, Velčice
Základná škola, Veľká Franková 56, Veľká Franková
Základná škola, Veľké Kozmálovce 56, Veľké Kozmálovce
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín
Základná škola, Veľký Klíž 106, Veľký Klíž
Základná škola, Veľký Lapáš 499, Veľký Lapáš
Základná škola, Veternicova 20, Bratislava-Karlova Ves
Základná škola, Viestova 1, Myjava
Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
Základná škola, Vinohrady nad Váhom 347, Vinohrady nad Váhom
Základná škola, Vislava 26, Vislava
Základná škola, Visolaje 150, Visolaje
Základná škola, Víťaz 236, Víťaz
Základná škola, Voznica 207, Voznica
Základná škola, Vrbnica 20, Vrbnica
Základná škola, Vrbov 266, Vrbov
Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Vtáčkovce 1, Vtáčkovce
Základná škola, Vydrany
Základná škola, Vyhne 111, Vyhne
Základná škola, Východná 9, Trenčín
Základná škola, Vysoká nad Uhom 314, Vysoká nad Uhom
Základná škola, Vyšná Olšava 117, Vyšná Olšava
Základná škola, Vyšná Rybnica 138, Vyšná Rybnica
Základná škola, Vyšná Sitnica 1, Vyšná Sitnica
Základná škola, Vyšné Hágy 29, Vysoké Tatry
Základná škola, Vyšný Mirošov 44, Vyšný Mirošov
Základná škola, Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík
Základná škola, Vyšný Žipov 220, Vyšný Žipov
Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Základná škola, Záhor 148, Záhor
Základná škola, Záhorácka 919, Borský Mikuláš
Základná škola, Záhorácka 95, Malacky
Základná škola, Zákopčie č. 957, Zákopčie
Základná škola, Zámutov 531, Zámutov
Základná škola, Záplotie 414, Rajecká Lesná
Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok
Základná škola, Závada 2, Závada
Základná škola, Závada 54, Závada
Základná škola, Závadka 195, okr.Gelnica
Základná škola, Závadka 73, Závadka
Základná škola, Zbehy 661
Základná škola, Zbrojníky 177, Zbrojníky
Základná škola, Zbudské Dlhé 44, Zbudské Dlhé
Základná škola, Zdoba 162, Sady nad Torysou
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Základná škola, Zemplínska Široká 277, Zemplínska Široká
Základná škola, Zimné 96, Rudňany
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
Základná škola, Zlatníky 62, Zlatníky
Základná škola, Zliechov 47, Zliechov
Základná škola, Zubné 41, Zubné
Základná škola, Žakovce 70, Žakovce
Základná škola, Žalobín 36, Žalobín
Základná škola, Žehňa 20, Žehňa
Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
Základná škola, Železník 88, Železník
Základná škola, Želmanovce 26, Želmanovce
Základná škola, Žihárec 2, Žihárec
Základná škola, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Základná škola, Žlkovce 250, Žlkovce
Základná škola,Školská 185/1, Výčapy - Opatovce
Základná škola,Varhaňovce 20, Varhaňovce
Základná škola-Alapiskola, Čalovec 73
Základná školaAnatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Základná školaJarmočná 96 Ždaňa
Základná škoola s materskou školou, Letná 14,Nižná Slaná
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Čakanská cesta 3, Zlaté Klasy
Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Hlavná 805/113, Dolný Štál
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Námestie Svätej trojice 4, Gabčíkovo
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Železničná 16, Veľký Meder
Základná umelecká škola - výtvarný odbor
Základná umelecká škola A. Ljubimova, Mierová 292/17, Medzilaborce
Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Školská 1, Nitrianske Pravno
Základná umelecká škola ako súčasť spojenej školy, Ľudovíta Štúra 155, Dudince
Základná umelecká škola ako súčasť Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Základná umelecká škola Bošany
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka