Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 55 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 5 rokov, štátna skúška
Fakulta dramatických umení
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola techniky a služieb
Denná, 5 rokov, maturitná skúška
Hotelová akadémia


Najbližšie akcie na školách
1.4.2020 - Deň otvorených dverí
1.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
2.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
3.4.2020 - Prijímacie konanie
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.