Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 1828 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 3 roky, štátna skúška
Univerzita J. Selyeho
Denná, 3 roky, štátna skúška
Paneurópska vysoká škola
Diaľkové, 3 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 2 roky, štátna skúška
Fakulta riadenia a informatiky
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Denná, 6 rokov, štátna skúška
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.