Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 1931 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Diaľkové, 5 rokov, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 2 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 2 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta ekonómie a podnikania
Diaľkové, 3 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta prírodných vied
Denná, 2 roky, štátna skúška
Fakulta riadenia a informatiky
Denná, 3 roky, výučný list
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Denná, 6 rokov, štátna skúška
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...
2.2.2021 13:53 - Viktória
Myslím si, že táto škola je skvelou prípravou na povolanie učiteľ/učiteľka. Učitelia, ktorí vyučujú...