Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 4 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 3 roky, výučný list
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Diaľkové, 3 roky, štátna skúška
Stredoeurópska vysoká škola
Denná, 3 roky, štátna skúška
Stredoeurópska vysoká škola


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.