Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy Žilinský kraj

Vyhľadané 7 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Dištančné, 2 roky, záverečná skúška
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Spojená škola - Stredná športová škola a SOŠD
Denná, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola polytechnická
Denná, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
Denná, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka


Najbližšie akcie na školách
3.4.2020 - Prijímacie konanie
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.