Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Záchranné služby (8.3.6)

Kód odboru
8.3.6
Názov odboru
Záchranné služby
Typ štúdia
Vysoké štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Štátna skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
akreditované bakalárske štúdium s možnosťou pokračovať v inžinierskom stupni(aj v eternej forme štúdia)

Tento odbor ponúka:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ulica 1. mája 32, Žilina

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
18.7.2019 - Deň otvorených dverí
15.8.2019 - Deň otvorených dverí
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.